Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Akademia Przedsiębiorczości UZZM – zapisy trwają!

Po zeszłorocznym sukcesie, Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie po raz kolejny organizuje cykl wykładów otwartych przeznaczonych dla uczniów liceów i techników z naszego Regionu.

W roku akademickim 2013/2014 spotkania będą realizowane w ramach autorskiego projektu „Akademia Przedsiębiorczości UZZM”. W ubiegłym roku w wykładach i warsztatach uczestniczyło blisko 700 uczniów.

„Akademia Przedsiębiorczości UZZM” to projekt środowiska akademickiego lubińskiej Uczelni. W ramach cyklicznych spotkań z młodzieżą wykładowcy UZZM poprowadzą zajęcia z zakresu biznesu, kompetencji społecznych, prawa, kwestii zawodowych, a także autoprezentacji, promocji i innych zagadnień miękkich.

Tematyka wykładów została tak dobrana, aby była przydatna młodzieży, zarówno podczas wkraczania na ich drogę zawodową, jak i w momencie podejmowania decyzji o wyborze kierunku kształcenia, a także w życiu codziennym.

„Akademia Przedsiębiorczości UZZM” rozpocznie się 11 marca 2014 r. i potrwa do połowy maja 2014 r.

11 marca 2014 r.(wtorek) godz. 9.00- 10.45
Twoja firma – twoje wyzwanie – twój sukces
dr inż. Zdzisław Pólkowski

20 marca 2014 r. (czwartek) godz. 9.45 - 11.00
Jak zarządzać sobą i swoją karierą
dr Beata Chorągwicka-Majstrowicz

26 marca 2014 r.(środa) godz. 9.00 - 10.45
Ochrona konsumentów - umowy zawierane przez internet
dr Tadeusz Kierzyk

31 marca 2014 r (poniedziałek) godz. 9.00 - 10.45
E-biznes
dr inż. Zdzisław Pólkowski

3 kwietnia 2014 r.(czwartek) godz. 9.00 - 10.45
Jak zarządzać swoją wiedzą by być skutecznym?
dr inż. Agnieszka Pawlak-Wolanin

9 kwietnia 2014 r.(środa) godz. 9.00 - 10.45
Prawa autorskie w życiu codziennym
dr Tadeusz Kierzyk

11 kwietnia 2014 r.(piątek) godz. 9.00 - 10.45
ABC skutecznej komunikacji - aspekty psychologiczne
dr Bogna Bartosz

14 kwietnia 2014 r.(poniedziałek) godz. 9.00 -10.45
Załóż własną firmę i uniknij kruczków prawnych
mgr Mariusz Rogowski

25 kwietnia 2014 r.(piątek) godz. 9.00 - 10.45
(Za) graj o sukces
dr Bogna Bartosz

12 maja 2014 r.(poniedziałek) godz. 9.00 - 10.45
O racjonalnym myśleniu w biznesie
mgr Monika Gazda

Dyrektorzy szkół i grono pedagogiczne mogą zgłaszać chęć uczestnictwa swoich uczniów w spotkaniach telefonicznie: 76 749 89 25.

-------------------------------------------

Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie powstała w 2002 roku. Jest placówką niepubliczną i jedyną uczelnią wyższą w Lubinie. Uczelnia kształci na studiach I i II stopnia oraz posiada bogatą ofertę studiów podyplomowych. Jej kadrę dydaktyczną tworzą zarówno wykładowcy z największych ośrodków akademickich, jak i wysokiej klasy specjaliści – praktycy.

Kandydaci na studia mają do wyboru kierunki licencjackie i inżynierskie: Zarządzanie, Pedagogika, Górnictwo i Geologia oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, a także studia magisterskie o profilu praktycznym na kierunku Zarządzanie. W ramach w/w kierunków Uczelnia kształci na kilkunastu specjalnościach, które na bieżąco są aktualizowane i dostosowywane do zmieniających się potrzeb

Strukturę dydaktyczną UZZM tworzą dwa wydziały: Wydział Zarządzania i Nauk Społecznych oraz Wydział Nauk Technicznych. Kierunki studiów i programy kształcenia dostosowane są do potrzeb słuchaczy, uwzględniając zmieniające się realia gospodarcze i związane z nimi wymagania pracodawców względem pracowników. Dopasowanie studiów do potrzeb kandydata w istotny sposób może przyczynić się do wzrostu jego kompetencji i zwiększyć możliwości na rynku pracy.

www.uzzm.pl 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane