Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

30 marca 2010r. „Drzwi Otwarte” w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu

Jest nam niezmiernie miło zaprosić Państwa na naszą uczelnię na organizowane „Drzwi Otwarte”, które odbędą się 30 marca 2010r. (wtorek) w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu.

Wrocław, 05.03.2010 r.

Szanowni Państwo,
jest nam niezmiernie miło zaprosić Państwa na naszą uczelnię na organizowane „Drzwi Otwarte”, które odbędą się 30 marca 2010r. (wtorek) w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu.
Akcja informacyjna „Drzwi otwarte” organizowana jest z myślą o uczniach zainteresowanych podjęciem studiów licencjackich na kierunkach Zarządzanie, Europeistyka, Turystyka i rekreacja, Informatyka i Ekonomia w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu.

Jako najlepsza uczelnia biznesowa na Dolnym Śląsku chcielibyśmy przedstawić kandydatom na studia nasze innowacyjne programy nauczania, nowoczesne specjalności, możliwości odbycia staży i praktyk u naszych partnerów edukacyjnych m.in. w Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej, Międzynarodowych Targach Turystycznych, oraz w największym koncernie handlowym w Europie - Metro Group.

W spotkaniu z młodzieżą uczestniczą wykładowcy z katedr , którzy odpowiadają na wszelkie pytania dotyczące studiowania na danym kierunku.
Maturzyści będą mieli okazję porozmawiać z pracownikami uczelnianego biura rekrutacji, dziekanatu, oraz doradcą zawodowym z „Biura Karier”. Specjalista z uczelnianego Biura Współpracy Zagranicznej przedstawi stypendialny program studiów zagranicznych ERASMUS i 30 prestiżowych uczelni zagranicznych, do których co roku wyjeżdża kilkudziesięciu studentów Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu.

Podczas „Drzwi Otwartych” studenci, stypendyści jedynego w Polsce programu Metro Student – przedstawią maturzystom idee programu stypendialnego i omówią zasady rekrutacji. Wspomnę, że Metro Group (oddział w Warszawie) wybiera co roku spośród maturzystów, kilkunastu stypendystów, którym opłaca czesne na studiach dziennych na kierunku Zarządzanie oraz mieszkanie we Wrocławiu. Studenci uczą się według specjalistycznego programu Koncernu na specjalności Handel i Marketing (z praktykami oraz wyjazdami szkoleniowymi), a po skończeniu studiów mają zapewnioną pracę na stanowiskach kierowniczych w jednym ze sklepów Koncernu (Real, Saturn, MediaMarkt, Makro) w kraju lub zagranicą.

Gorąco zapraszamy!

mgr Joanna Kapicer
Organizator Drzwi Otwartych

*Ze względów organizacyjnych prosimy potwierdzić przybycie zainteresowanych grup uczniów wysyłając załączony formularz na adres mailowy: joanna.kapicer@handlowa.eu 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane