Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

20 punktów na Politechnikę Krakowską +iPad4 +2000 zł

Konkurs „Tadeusz Kościuszko – inżynier i żołnierz”

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie muszą zarejestrować się na platformie konkursowej, dostępnej pod adresem www.kosciuszko.pk.edu.pl , w terminie do 20 marca 2014 r. Pierwszy etap przedsięwzięcia, test online wiedzy o Tadeuszu Kościuszce, zaplanowano na 27 marca 2014 r. Na stronie internetowej można także zapoznać się z regulaminem i harmonogramem konkursu.

------------------------------

Społeczność akademicka Politechniki Krakowskiej jest dumna, że od 1976 r. patronem uczelni jest gen. Tadeusz Kościuszko. Postać Naczelnika i przywódcy insurekcji łączy w sobie nie tylko wybitne osiągnięcia inżynierskie i wojskowe, uosabia także najszlachetniejsze ogólnoludzkie wartości – patriotyzm, tolerancję i umiłowanie wolności.

Misją uczelni publicznej – oprócz działalności dydaktyczno-naukowej i badawczej – jest kształtowanie postaw obywatelskich oraz świadomości historycznej młodych ludzi. Politechnika Krakowska organizuje III edycję ogólnopolskiego konkursu pt. „Tadeusz Kościuszko – inżynier i żołnierz”, skierowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów z całej Polski. Celem konkursu jest utrwalenie wizerunku Tadeusza Kościuszki jako bohatera narodowego, zainteresowanie młodzieży historią Polski, a także promocja studiów technicznych. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe i pieniężne oraz dodatkowe punkty w procesie rekrutacji na Politechnikę Krakowską. Zapisy regulaminu wyrównują szanse uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów, dopuszczając do finału równą liczbę uczestników z obydwu grup. 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane