Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

TWORZENIE GIER WIDEO - JEDYNE TAKIE STUDIA W POLSCE

Tworzenie Gier Wideo w Warszawskiej Szkole Filmowej było pierwszym w kraju kierunkiem studiów, który umożliwiał studentom zdobycie wiedzy i praktyki w tworzeniu gier. Wciąż są to jedyne studia, na których młodzi twórcy poznają pełny proces kreacji – od poszukiwania inspiracji, pomysłu, scenariusza, poprzez kolejne etapy realizacji projektu, aż po pełną grę.

Kierunek: FILM I MULTIMEDIA 
Specjalność: TWORZENIE GIER WIDEO
Dostępne tryby studiów: dzienny i zaoczny
Studia trwają 3 lata (dyplom licencjata)
Rekrutacja jest otwarta, na podstawie kolejności zgłoszeń
Warszawska Szkoła Filmowa

Warszawska Szkoła Filmowa jest partnerem akcji społecznej zachęcającej młodych twórców do programowania i kodowania: www.programuj.gov.pl

Program

Wyjątkowy program studiów Tworzenia Gier Wideo został zaprojektowany przez aktywnych twórców branży i kładzie nacisk na zdobycie szerokiej praktycznej wiedzy w zakresie tworzenia gier wideo. Przedmioty obejmują projektowanie gier, tworzenie scenariusza, metody produkcji, metody cyfrowej kreacji artystycznej (tworzenie treści), podstawy programowania, oraz rozwoju kariery i prowadzenia biznesu. Zajęcia teoretyczne uzupełnione są szerokim zakresem praktycznych zajęć warsztatowych, w których studenci samodzielnie tworzą własne gry w oparciu o poznane techniki i najnowocześniejsze narzędzia i technologie.

Oprócz specjalistycznych kompetencji z zakresu kreacji gier, studenci zdobywają także szeroką wiedzę ogólną z zakresu kultury, sztuki, filmu i tzw. sektorów kreatywnych. W efekcie nauki i zajęć praktycznych absolwenci będą mieli pełną wiedzę i umiejętności we wszystkich aspektach procesu kreacji gier wideo i będą w stanie kierować zespołami produkcyjnymi, albo samodzielnie tworzyć własne tytuły.

Oprócz regularnych zajęć Uczelnia organizuje liczne dodatkowe warsztaty, master classy z profesjonalistami branży.

Studenci uczą się również jak odnaleźć się w tak szybko rozwijającej się branży, jak osiągnąć sukces, a pasję i marzenia przekształcić w dochodowy biznes.

Wykładowcy – liderzy branży

Warszawska Szkoła Filmowa to nie tylko najnowocześniejszy sprzęt, nastawienie na przyszłość i innowację, ale również wyjątkowi Wykładowcy, wykwalifikowani specjaliści branży, których autorskie programy nauczania stawiają na praktyczne umiejętności niezbędne w błyskawicznie rozwijającej się branży gier wideo.

Uczelnia zapewnia kadrę profesjonalistów, liderów i twórców rynku, którzy przekazują młodym twórcom swoją wiedzę i doświadczenie zdobyte dzięki licznym sukcesom w międzynarodowej branży gier wideo. Wykładowcy na co dzień pracują w największych studiach takich jak CD Projekt RED, 11 bit studios, Techland.

Najnowocześniejsze technologie

Warszawska Szkoła Filmowa stale modernizuje sprzęt i technologie, które umożliwiają studentom naukę za pomocą najnowocześniejszych narzędzi. Pracownie wyposażone są w specjalistyczne komputery, najnowsze oprogramowanie (m.in. silniki Unity 3d, Unreal Engine), technologię motion capture, skanery 3D.

Dzięki takiemu zapleczu dydaktycznemu studenci mogą w pełni poznać techniki i metody pełnej kreacji gier, uczą się projektowania mechaniki rozgrywki, modelowania 3D i animacji, podstaw programowania i edycji dźwięku, przechwytywania ruchu postaci.

Tok studiów

Studia trwają 3 lata (6 semestrów) i prowadzone są w trybie stacjonarnym (studia dzienne lub zaoczne), na kierunku Film i Multimedia w specjalności Kreacja Gier Wideo. Absolwenci, po realizacji pracy dyplomowej i zdaniu egzaminu licencjackiego, otrzymują dyplom licencjata. 

Branża

Wykładowcy Kreacji Gier Wideo to czynni zawodowo specjaliści pracujący na co dzień w największych studiach, m.in. CD Projekt Red, 11 bit studios, Techland.

Znaczna większość naszych studentów rozpoczyna pracę w branży już w trakcie nauki. Pracują m.in. w CD Projekt, Ville Monarch, Creepy Jar, a ich pierwsze gry osiągają sukcesy w konkursach i na festiwalach (m.in. Digital Dragons). 

Najlepszym Uczelnia sponsoruje wyjazdy na Game Jamy w całej Polsce, udziały w targach i najważniejszych imprezach branżowych (m.in. Digital Dragons,czy Poznań Game Arena a nawet Pyrkon). 

W Warszawskiej Szkole Filmowej odbywają się liczne inicjatywy związane z grami wideo, w których biorą udział studenci, m.in.  Warsaw Film School Game Jam, Game Jam Awards - autorski projekt Uczelni, czy VR Warsaw Day i pierwsze w Polsce targi pracy w branży gier i sektorach kreatywnych.
 

Powiązane kierunki

Reżyseria

Prestiżowe studia reżyserskie na kierunku Film i Multimedia zapewniają wszechstronne wykształcenie w zawodzie reżysera filmowego. Autorski program kształcenia tworzony przez czynnych zawodowo filmowców nastawiony jest na dużą liczbę zajęć praktycznych, warsztatów i masterclassów.

czytaj dalej

Aktorstwo Nowych Mediów

Studenci kierunku aktorskiego przechodzą pełny cykl kształcenia oparty o materiał klasyczny, dramaty i komedie oraz współczesne scenariusze filmowe i telewizyjne. W programie nauczania znajdują się między innymi zajęcia z ruchu scenicznego, wiersza, prozy, piosenki, dykcji i impostacji głosu.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane