Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Pedagogika zdolności i informatyki

Kierunek Pedagogika zdolności i informatyki przygotowuje do pracy pedagogicznej z uczniem zdolnym oraz do prowadzenia zajęć informatycznych.

studia pierwszego stopnia
stacjonarne

Student otrzymuje solidne przygotowanie pedagogiczne wzbogacone o zajęcia z heurystyki, nowatorstwa pedagogicznego, pedagogiki zdolności i twórczości oraz zdobywa rozbudowane umiejętności informatyczne w zakresie użytkowania komputerów i sieci komputerowych, edycji grafiki, programowania, robotyki edukacyjnej, edukacji zdalnej oraz zastosowania nowoczesnych technologii w edukacji. Umiejętności doskonali i weryfikuje podczas warsztatów, praktyk i projektów realizowanych w szkołach.

W rezultacie studia ułatwiają znalezienie interesującej pracy w placówkach edukacyjnych, firmach komercyjnych w branży szkoleniowej, fundacjach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, placówkach upowszechniania kultury, świetlicach oraz innych instytucjach ceniących kreatywność i wymagających wysokich kompetencji informatycznych.

Atuty kierunku:

  • Kierunek nowy, dostosowany do potrzeb pracodawców i aktualnych tendencji kształcenia, który jest sprawdzony - ma ponad 30-letnią tradycję (wcześniej znany jako specjalność na kierunku pedagogika specjalna albo pedagogika).
  • Kierunek skoncentrowany na rozwoju zdolności osobistych studenta oraz uwrażliwiający na zdolności podopiecznych.
  • Kierunek, w którym informatyka jest przyjazna, a pedagogika innowacyjna i otwarta na indywidualność.
  • Kierunek realizowany z zastosowaniem nowoczesnego sprzętu i oprogramowania aktualizujący program kształcenia w związku z dynamicznymi zmianami technologicznymi.
  • Kierunek unikatowy – łączący kompetencje informatyczne i kreatywność, czyli kompetencje szczególnie pożądane na rynku pracy.
  • Kierunek przygotowujący do pracy w zawodzie nauczyciela informatyki po ukończeniu studiów II stopnia.
Studia na kierunku Pedagogika Zdolności i Informatyki pozostają w ścisłym związku z misją Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Kształcenie na kierunku kontynuuje myśli Marii Grzegorzewskiej dotyczące działań na rzecz osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ale rozwija i poszerza tę ideę, wskazując potrzebę specjalnych oddziaływań wobec osób zdolnych, uzdolnionych i utalentowanych. 

Powiązane kierunki

Najbogatsza w kraju oferta na kierunku PEDAGOGIKA SPECJALNA

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (APS) w Warszawie ZAPRASZA

czytaj dalej

Socjologia

dostarcza narzędzi rozumienia i interpretacji zjawisk społecznych oraz skutecznego działania w zmieniającej się rzeczywistości.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane