Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Manager projektów społecznych - studia w Krakowie

Absolwent kierunku Manager projektów społecznych przygotowany jest do podjęcia zatrudnienia w instytucjach, organizacjach i przedsiębiorstwach, a także prowadzenia własnej działalności zorientowanej na zarządzanie projektami.

studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia
profil ogólnoakademicki
Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Instytut Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie jest jednostką stosunkowo młodą, w której zatrudnionych jest obecnie 31 pracowników badawczo-dydaktycznych. W Instytucie studiuje ponad tysiąc studentów. Wśród nich liczną grupę stanowią studenci z zagranicy, którzy mogą korzystać ze specjalnie przygotowanych kursów głównie w języku angielskim, ale także niemieckim i rosyjskim. Aktywną działalność prowadzi Koło Naukowe, podzielone na kilka sekcji, uczestnicząc w realizacji badań naukowych lub realizując własne projekty edukacyjne i badawcze. Studenci wydają także własną gazetę. Ponadto mogą korzystać z nowoczesnej bazy socjalnej, kulturalnej i sportowej którą dysponuje Uniwersytet.

O kierunku

Absolwent kierunku Manager projektów społecznych posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie aplikowania i zarządzania projektem. Są one przydatne w każdym z trzech sektorów – publicznym, prywatnym oraz społecznym. Absolwenci mogą podejmować samodzielne działania (jako freelancerzy), jak i pracować zespołowo – w konsorcjach komercyjnych i non-profit. Nabywają kompetencje w zakresie kierowania zespołami projektowymi oraz w zakresie rozwiązywania konfliktów w sposób umożliwiający skuteczną analizę ryzyka, która jest niezbędna w zarządzaniu zmianami w projektach.

Praca po studiach 

Absolwent kierunku Manager projektów społecznych przygotowany jest do podjęcia zatrudnienia w instytucjach, organizacjach i przedsiębiorstwach, a także prowadzenia własnej działalności zorientowanej na zarządzanie projektami. Absolwent jest przygotowany do pracy zawodowej na rynku krajowym i zagranicznym, na wielu stanowiskach związanych z realizacją projektów w organizacjach społecznych, przedsiębiorstwach i grupach kapitałowych, instytucjach non profit oraz jednostkach administracji publicznej różnych szczebli.
 

Powiązane kierunki

Filozofia rozwoju osobowego z elementami psychologii

to wyjątkowa propozycja na polskim "rynku" edukacyjnym. Nietypowość tego kierunku wynika przede wszystkim z zakresu przedmiotowego tych studiów.

czytaj dalej

Nowy kierunek studiów na UP w Krakowie: psychologia i biologia zwierząt

Kochasz zwierzęta? Chciałbyś lepiej rozumieć ich naturę oraz zachowania? Marzysz o pracy z nimi?

czytaj dalej

Kognitywistyka w Krakowie

Zdobyte wiedza i umiejętności umożliwiają absolwentowi podjęcie zatrudnienia na stanowiskach wykorzystujących interdyscyplinarność kognitywistyki: od obszaru neuromarketingu i projektowania interaktywnych produktów czy usług; poprzez zawody związane z zagadnieniami neurolingwistyki bądź zoopsychologii; po dziedziny zajmujące się gromadzeniem, analizą oraz prezentacją danych.

czytaj dalej

Bioinformatyka

interdyscyplinarna dziedzina nauki wykorzystująca metody i narzędzia informatyczne do rozwiązywania problemów z nauk biologicznych.

czytaj dalej

Digital Design

Kierunek dla ludzi zainteresowanych łączeniem sztuk wizualnych: pięknych i projektowych z obszarem technologii informacyjnych.

czytaj dalej

Sztuka i media studia I stopnia w Krakowie

Absolwent studiów sztuka i media otrzymuje tytuł licencjata. Nabywa umiejętności praktyczne oraz wiedzę pozwalającą być samodzielnym twórcą interdyscyplinarnym oraz realizować projekty artystyczne i zawodowe

czytaj dalej

Grafika

Celem studiów jest uzyskanie wykształcenia zawodowego w zakresie grafiki warsztatowej, użytkowej oraz działań pokrewnych, w oparciu o wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne.

czytaj dalej

Edukacja techniczno-informatyczna - studia I stopnia w Krakowie

Uzyskane wykształcenie daje przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, do pracy w jednostkach naukowych, przedsiębiorstwach przemysłowych, administracji gospodarczej, samorządowej i państwowej, zapleczu badawczo-rozwojowym przemysłu.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane