Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Komunikacja międzykulturowa

to interdyscyplinarny kierunek studiów, stanowiący odpowiedź na specyfikę i wyzwania współczesnego świata oraz wielopłaszczyznową i dynamiczną sytuację w zakresie relacji międzykulturowych. Coraz więcej firm posiada swoje filie w różnych krajach świata, co oznacza, że zatrudnia pracowników pochodzących z różnych kręgów kulturowych.

studia I stopnia - profil ogólnoakademicki stacjonarne

Łatwość swobodnego podróżowania oraz podejmowania pracy w różnych regionach świata wymaga od młodych ludzi świadomości oraz coraz większej wiedzy z zakresu różnic kulturowych. Dlatego tak ważne jest dzisiaj kształcenie specjalistów z wszechstronną wiedzą kulturową, co jednak powinno być uzupełnione wiedzą o procesach komunikacji i odpowiednimi umiejętnościami komunikacyjnymi. Specjaliści wykształceni w tej dziedzinie odnajdą się w nawiązywaniu relacji międzykulturowych na różnym podłożu - interpersonalnym, gospodarczym, biznesowym, politycznym.

Absolwent posiada wiedzę konieczną do rozumienia procesów związanych z komunikowaniem się w strukturach organizacji o zasięgu międzynarodowym oraz potrafi identyfikować bariery komunikacyjne występujące w kontaktach z wielokulturowymi społeczeństwami. Celem programu studiów jest wykształcenie znawcy i praktyka komunikacji międzykulturowej, który - posiadając humanistyczną wiedzę o podstawach różnych kultur, oraz dysponując wiedzą i praktycznymi umiejętnościami w zakresie komunikacji międzykulturowej - byłby profesjonalnie przygotowany do pełnienia funkcji pośrednika w rożnych obszarach kontaktów międzykulturowych (takich jak np. biznes, polityka, sztuka, turystyka, dyplomacja, dziennikarstwo).

Perspektywy zawodowe

  • doradca, asystent lub konsultant w przedsiębiorstwach prowadzących współpracę z zagranicą
  • animator i organizator imprez kulturalnych o charakterze międzykulturowym
  • koordynator wymiany międzykulturowej oraz opiekun uczestników tej wymiany
  • doradca do spraw organizacji imprez turystycznych o zasięgu międzykulturowym
  • organizator polityki kulturalnej i historycznej
  • konsultant do spraw wizerunku międzynarodowego
  • przedstawiciel instytucji na terenie obcej kultury
  • dziennikarz specjalizujący się w problematyce międzykulturowej
  • doradca do spraw polityki migracyjnej oraz asystent w procesach migracyjnych
  • we wszelkich instytucjach i inicjatywach gospodarczych o zasięgu międzynarodowym 

Powiązane kierunki

Logistyka w sektorze rolno-spożywczym

Studia na kierunku Logistyka w sektorze rolno-spożywczym umożliwiają zdobycie wiedzy dotyczącej funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych w sektorze rolno-spożywczym, obejmującą również podstawy produkcji, magazynowania, oceny jakości surowców i produktów rolno-spożywczych.

czytaj dalej

Jazz i muzyka rozrywkowa - studia I i II stopnia

Jest to kierunek kształcący muzyków pod kątem przygotowania ich do pracy na wielu płaszczyznach szeroko rozumianej muzyki rozrywkowej. Dotyczy to sfery wykonawczej, pracy studyjnej, produkcji muzyki, itp.

czytaj dalej

Agroleśnictwo

to nowy kierunek studiów będący odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku Unii Europejskiej na specjalistów z zakresu innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie i leśnictwie, niezbędnych w dobie obserwowanych zmian klimatu.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane