Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

COPYWRITING Z RETORYKĄ - STUDIA MAGISTERSKIE

Copywriting z retoryką to przede wszystkim nauka oparta na posługiwaniu się trzema językami, używaniu narzędzi komunikacji międzykulturowej, gatunkach medialnych i języku mediów, retoryce, tłumaczeniu konsekutywnym i symultanicznym, analizie wypowiedzi medialnych.

Studia II stopnia
Profil praktyczny: 120 punktów ECTS
4 semestry
niestacjonarne
Akademia Polonijna

Specjalista copywriting i retoryki przyczynia się do rozwoju kreatywności, elastyczności i nowości technologicznych. Absolwent programu Copywriting z retoryką pracuje w komunikacji w biznesie międzynarodowym i administracji. Ćwiczy umiejętność kultury myślenia i sztuki argumentacji, język prezentacji i negocjacji, a także retoryki praktycznej. Działa w zawodzie związanym z content marketing, tworzeniem artykułów, poradników, webinariów, raportów, wideo i podcastów. Kieruje nim chęć działania kreatywnego i jest w stanie przekształcić inicjatywy w rzeczywistość gospodarczą lub społeczną, zorganizować te działania i znaleźć zasoby niezbędne do ich konsolidacji.

Copywriting z retoryką to przede wszystkim nauka oparta na posługiwaniu się trzema językami, używaniu narzędzi komunikacji międzykulturowej,  gatunkach medialnych i języku mediów, retoryce, tłumaczeniu konsekutywnym i symultanicznym, analizie wypowiedzi medialnych. Znajomość zagadnień kulturowych, umiejętność tworzenia tekstów i przeprowadzania analizy tematów specjalistycznych potwierdza nabyte umiejętności. Bazujemy na kursach z kultury myślenia i szukania argumentacji, języka prezentacji i negocjacji, retoryki praktycznej. Nauczyciele prowadzący zajęcia to w większości osoby pracujące w świecie mediów, sztuki i biznesu.

TWÓJ PROFIL

Aby zostać dobrym specjalistą copywriting i retoryki, musisz być interdyscyplinarny, tworzyć oferty handlowe, opisy produktów, przyczyniać się do pisania tekstów internetowych (tzw. webwriting, teksty landing page, prowadzenie bloga czy fanpage), korekty tekstów oraz tzw. marketingu szeptanego, aby wnieść użyteczny wkład w rozwój ofert handlowych, wysyłanych do potencjonalnych klientów mailowo lub tradycyjną pocztą czy opisów produktów w sklepach internetowych. Poznasz przygotowanie do komunikacji w biznesie międzynarodowym i krajowym.  Poznasz dobra komunikacji pozwalające na wykorzystanie zdobytej wiedzy w życiu zawodowym. U nas zdobędziesz nie tylko praktyczną wiedzę, ale również zbudujesz swoje własne doświadczenie podczas praktyki zawodowej. Będzie to przydatne szczególnie do budowania własnego wizerunku, ale i da Ci spojrzenie jak się tworzy praktyczne i użyteczne projekty życiowe.

TWOJA PRZYSZŁA PRACA

Nasi absolwenci znajdują się w następujących sektorach: korporacje medialne, media opiniotwórcze, media cyfrowe.

TWÓJ PROGRAM

Program oferuje Ci podstawowe szkolenie w zakresie lingwistyki praktycznej i copywriting-u, gatunków medialnych i języka mediów, zagadnień kulturowych, pisania tekstów, umiejętności tworzenia tekstów oraz solidną znajomość konkretnych tematów z zakresu analizy tematów w kontekście tekstów pogłębionych (specjalistycznych). Będziesz przyswajał wiedzę, która Cię po prostu interesuje. Wybór modułów w programie Copywriting z retoryką jest bardzo zróżnicowany, przez co każdy może znaleźć i wybrać coś dla siebie. Badanie problemów oraz ich obszarów zastosowania: kultura myślenia i sztuka argumentacji, język prezentacji i negocjacji, retoryka praktyczna, itp.; zdolność do krytycznego myślenia i podejmowania decyzji oraz zdolność rozumienia, komunikowania się i kreatywności.

Po studiach  drugiego stopnia z dyplomem magisterskim  będziesz  mógł podjąć studia trzeciego stopnia (doktoranckie) i podyplomowe.
 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane