Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi

Rok założenia: 2007

BEZPŁATNA SZKOŁA
SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO


Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi to placówka Samorządu Województwa Łódzkiego w skład której wchodzi powołane we wrześniu 2013 roku Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi wraz z istniejącą od 2007 roku Publiczną Policealną Szkołą Nowoczesnych Technologii dla Dorosłych w Łodzi oraz filiami w Piotrkowie Trybunalskim, w Radomsku i w Kutnie.

Jesteśmy jedną z niewielu placówek specjalizujących się w kształceniu zawodowym osób dorosłych z Łodzi i regionu. Naszą pasją jest kształcenie w kwalifikacjach, na które istnieje zapotrzebowanie na rynku pracy i przygotowywanie słuchaczy do wykonywania przyszłych zadań zawodowych. Oferujemy kształcenie w zawodach poszukiwanych na rynku pracy.

Nauka w Zespole to nauka w formie szkolnej oraz w formie pozaszkolnej – kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Obie formy kształcenia są bezpłatne i  dają możliwość uzyskania tytułu technika.


Zajęcia odbywają się w kilku systemach:

  • stacjonarnym (3 dni w tygodniu)
  • dualnym ( 3 dni w szkole, 2 dni w zakładzie pracy)
  • zaocznym (zjazdy co 2 tygodnie)

NABÓR ROK SZKOLNY 2023/2024

  FORMA SZKOLNA

TECHNIK BHP
KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE
BPO.01. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

Pracodawcy zatrudniający więcej niż 100 pracowników mają obowiązek tworzyć służbę bezpieczeństwa i higieny pracy, która pełni funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Firmy zatrudniające do 100 pracowników powierzają zadania służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy, który posiada odpowiednie kwalifikacje.

Osoby posiadające kwalifikacje związane z BHP mogą również rozwijać swoją karierę doradczą oraz sprzedawać usługi konsultacyjnych na terenie całej Polski. Ponadto, praktyczna wiedza zdobyta w toku nauczania może zostać wykorzystana nie tylko w karierze zawodowej, ale również w życiu codziennym, ponieważ pozwala chronić siebie i swoich bliskich.

Czas trwania nauki – 3 semestry.
Zajęcia odbywają się w weekendy (sobota-niedziela), średnio co dwa tygodnie.


ASYSTENT KIEROWNIKA PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ
KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE
AUD.01. Przygotowanie i organizacja produkcji audiowizualnej

Asystent kierownika produkcji filmowej i telewizyjnej to propozycja skierowana do wszystkich zainteresowanych techniczną i organizacyjną stroną współczesnej technologii filmowej, telewizyjnej i fotograficznej. Słuchacze zdobywają wiedzę kierunkową oraz praktyczne umiejętności pracownika technicznego, przygotowanego do współpracy z innymi specjalistami w studiach nagrań i realizacji audiowizualnych, stacjach radiowych i telewizyjnych oraz studiach graficznych.

Dużą wagę przywiązujemy do opanowania przez słuchaczy podstaw etyki zasad funkcjonowania wolnego rynku mediów, ze szczególnym uwzględnieniem prawa obowiązującego w Unii Europejskiej.

Zawód ten wymaga znajomości mediów, ich historii i funkcjonowania, organizacji, planowania i przetwarzania informacji, a także podstaw ekonomii i reklamy

Czas trwania nauki – 4 semestry.
Zajęcia odbywają się w weekendy (sobota-niedziela), średnio co dwa tygodnie.


TECHNIK ADMINISTRACJI
KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE
EKA.01. Obsługa klienta w jednostkach administracji

Technik administracji zajmuje się pracami związanymi z gromadzeniem oraz obiegiem dokumentacji i informacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną w urzędach administracji publicznej i w przedsiębiorstwach, w tym informacji o charakterze ekonomicznym i statystycznym. Sporządza sprawozdania i protokoły posiedzeń oraz zebrań.

W programie uwzględniono najważniejsze zagadnienia w zakresie prawa cywilnego, administracyjnego i pracy, naukę języka obcego oraz kształcenie kompetencji społecznych, jak choćby elementy savoir vivre konieczne przy obsłudze petentów.

Czas trwania nauki – 4 semestry.
Zajęcia odbywać się będą w weekendy (sobota-niedziela), średnio co dwa tygodnie.


TECHNIK ARCHIWISTA
KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE
EKA.02. Organizacja i prowadzenie archiwum
EKA.03. Opracowywanie materiałów archiwalnych

Kierunek technik archiwista skierowany jest przede wszystkim do osób komunikatywnych, opanowanych i cierpliwych, które cechuje również dobra organizacja pracy i skrupulatność. Praca technika archiwisty jest nastawiona na ciągły kontakt z klientami, którzy przychodząc do archiwum oczekują uzyskania niezbędnych dla nich danych.

Główne zadania archiwisty to dbanie o ład i porządek w archiwum. Ważne jest też monitorowanie temperatury oraz wilgotności powietrza, gdyż w pomieszczeniach powinny panować warunki właściwe dla przechowywania dokumentów.

Czas trwania nauki – 4 semestry.
Zajęcia odbywają się w weekendy (sobota-niedziela), średnio co dwa tygodnie.


TECHNIK REALIZACJI NAGRAŃ
KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE
AUD.08. Montaż dźwięku
AUD.09. Realizacja nagrań dźwiękowych

Technik realizacji nagrań jest zawodem szerokoprofilowym. Jest to osoba zajmująca się realizacją strony elektroakustycznej lub postprodukcją przedsięwzięcia związanego z dźwiękiem, zapewniająca właściwe jego parametry techniczne i estetyczne. Technik realizacji nagrań czuwa na przykład nad miksowaniem dźwięków w całość, nagrywaniem, obróbką i rekonstrukcją dźwięku, masteringiem, montażem, czy archiwizacją materiału dźwiękowego.

Pracuje na urządzeniach takich jak stół mikserski, komputer wyposażony w system nieliniowego montażu (ang. DAW), korektory, procesory sygnałowe itp.

Czas trwania nauki – 4 semestry.
Zajęcia odbywać się będą w weekendy (sobota-niedziela), średnio co dwa tygodnie.


FORMA KURSOWA

Administracyjno-usługowe:

fotograf, technik fotografii i multimediów, technik rachunkowości,

Budowlane:

monter sieci i instalacji sanitarnych, technik inżynierii sanitarnej

Elektryczno–elektroniczne:

technik informatyk, elektryk, technik elektryk, technik mechatronik, technik elektronik,

Mechaniczne i górniczo–hutnicze:

operator obrabiarek skrawających, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, technik pojazdów samochodowych,

Turystyczno–gastronomiczne:

kucharz, technik żywienia i usług gastronomicznych


Kursy na uczelni:

Technik żywienia i usług gastronomicznych
Technik włókiennik
Technik spedytor
Technik robót wykończeniowych w budownictwie
Technik pojazdów samochodowych
Technik odlewnik
Technik mechatronik
Technik mechanik
Technik logistyk
Technik inżynierii sanitarnej
Technik handlowiec
Technik fotografii i multimediów
Technik elektryk
Technik elektronik
Technik ekonomista
Technik chłodnictwa i klimatyzacji
Sprzedawca
Ślusarz
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
Monter sieci i instalacji sanitarnych
Mechanik pojazdów samochodowych
kucharz
Fotograf
elektryk
Elektronik
Elektromechanik pojazdów samochodowych
elektromechanik

Zawody na uczelni:

asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej
technik bezpieczeństwa i higieny pracy
technik drogownictwa
technik eksploatacji portów i terminali
technik geolog
technik informatyk
technik rachunkowości
technik realizacji dźwięku
technik teleinformatyk
technik telekomunikacji
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane