Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Zamiejscowy Wydział Przemysłu Drzewnego Politechniki Koszalińskiej

Zamiejscowy Wydział Przemysłu Drzewnego Politechniki Koszalińskiej


Wydział Przemysłu Drzewnego Politechniki Koszalińskiej

Nazwa kierunku:


Inżynieria i Automatyzacja w Przemyśle Drzewnym

Poziom: I stopień, profil praktyczny
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: inżynier
Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Profil kształcenia: praktyczny
Czas trwania: 8 semestrów (243 ECTS)


Student wybierający tą specjalność zdobędzie wykształcenie  właściwe dla inżyniera mechanika z dyscypliny Budowa i Eksploatacja Maszyn ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy i umiejętności z zakresu:

  • automatyki i automatyzacji procesów przemysłowych,
  • procesów i maszyn przemysłu drzewnego,
  • projektowania konstrukcji i wyrobów ze uwzględnieniem specyfiki przemysłu meblarskiego.

Kierunki wykładane na uczelni:

inżynieria i automatyzacja w przemyśle drzewnym Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane