Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu

Założona w 1993 roku, jako jedna z pierwszych prywatnych uczelni w Polsce, najstarsza i największa prywatna instytucja edukacyjna na Pomorzu Zachodnim.
Uczelnia o praktycznym profilu kształcenia, przygotowująca profesjonalne kadry menedżerskie dla nowoczesnej gospodarki. Oferuje studia I i II stopnia na 5 kierunkach: Ekonomia, Zarządzanie, Informatyka, Pedagogika i Fizjoterapia, w tym studia w języku angielskim oraz w systemie e-learning, a także ponad 20 kierunków menedżerskich studiów podyplomowych, w tym profesjonalne studia Executive MBA. Prowadzi także studia międzynarodowe dla studentów z zagranicy (International Business Studies – IBS). Szkoła posiada wydziały zamiejscowe w Stargardzie, Gryficach i Świnoujściu.

Aktualność i praktyczność oferty edukacyjnej dla rynku pracy są wyznacznikami działalności uczelni. Kadrę dydaktyczną z bogatym dorobkiem naukowym wzbogaca grono doświadczonych praktyków, przedstawicieli firm i instytucji otoczenia biznesu. Nowoczesny system zróżnicowanych i elastycznych zajęć obejmuje wykorzystanie ICT, e-learningu, gier symulacyjnych i decyzyjnych, treningi i warsztaty menedżerskie, dyskusje moderowane, program wizyt studyjnych i eksperckich czy praktyk. Zajęcia prowadzone są w językach polskim i angielskim. Uczelnia proponuje także wygodne studia w systemie e-learning. W partnerstwie z 16 uczelniami zagranicznymi z 7 krajów Europy prowadzi liczne projekty współpracy, m.in. praktyki wirtualne dla studentów.

Działalność badawczo-rozwojowa szkoły ukierunkowana jest na wspieranie gospodarki regionu. Centrum Rozwoju Biznesu, założone w 1997 roku z inicjatywy British Know How Found for Poland i brytyjskiego konsorcjum International Resource Development, rozwija usługi szkoleniowe i doradcze na rzecz środowiska biznesowego na Pomorzu Zachodnim. Uczelnia prowadzi liczne projekty rozwojowe i badawcze o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim, wiele z nich współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. W latach 2007-2013, w ZPSB zrealizowano łącznie 34 projektów badawczych i rozwojowych, w tym: 7 grantów czysto naukowych, 8 projektów badawczo-szkoleniowych we współpracy międzynarodowej oraz 19 projektów rozwojowych i szkoleniowych zrealizowanych ze środków unijnych.

Główne obszary aktywności to m.in. badania koniunkturalne, w tym tworzenie narzędzi do obserwacji koniunktury gospodarczej regionu, badania kondycji firm i gospodarstw domowych, badania firm start-up, analizy nowoczesnych modeli biznesowych, badania i symulacje rynku pracy, projekty wspierające współpracę nauki z biznesem, badania rozwojowe metod kształcenia dorosłych, szczególnie z wykorzystaniem e- i m-learningu.


W ofercie ZPSB jest wiele atrakcyjnych kierunków i specjalności studiów I i II stopnia, studiów podyplomowych i Executive MBA, a także kursów i szkoleń. Studiować możesz w:
 • Szczecinie na Wydziale Ekonomii i Informatyki
  Biuro Rekrutacji (Dziekanat)
  Adres: ul. Żołnierska 53, 71-210 Szczecin, I piętro pok. 204
  tel. 91 81 49 401, 402, 404
  e-mail: rekrutacja@zpsb.pl
 • Gryficach na Wydziale Ekonomii i Pedagogiki
  Biuro Rekrutacji (Dziekanat)
  Adres: ul. Piłsudskiego 34, 72-300 Gryfice, I piętro, pok. 201
  tel. 91 38 77 098
  e-mail: gryfice@zpsb.pl

 • Stargardzie Szczecińskim na Wydziale Przedsiębiorczości
  Biuro Rekrutacji (Dziekanat)
  Adres: ul. Park 3 Maja 2, 73-110 Stargard Szczeciński, parter
  tel. 91 57 82 212
  e-mail: stargard@zpsb.pl


 • Świnoujściu na Wydziale Ekonomii i Nauk o Zdrowiu
  Biuro Rekrutacji (Dziekanat)
  Adres: ul. Grunwaldzka 47, 72- 600 Świnoujście, parter, pok. 2
  tel. 91 32 17 777, 778
  e-mail: swinoujscie@zpsb.plKierunki i specjalności


studia I stopnia

w Szczecinie
 • Kierunek: Ekonomia
specjalności:
Rachunkowość i finanse
Menadżer BHP NOWOŚĆ
Logistyka – Spedycja – Transport NOWOŚĆ
Zarządzanie biznesem E-LEARNING
International Business
 • Kierunek: Informatyka
specjalności:
Game design
Aplikacje i systemy mobilne
Inżynieria systemów informatycznych
Grafika komputerowa
 • Kierunek: Zarządzanie
specjalności:
Mediaworking
Zarządzanie przedsiębiorstwem E-LEARNING
Psychologia zarządzania
Menadżer HR NOWOŚĆ E-LEARNING

w Gryficach
 • Kierunek: Ekonomia
specjalności:
Rachunkowość i finanse
Logistyka – Spedycja – Transport
Zarządzanie biznesem
Zasoby ludzkie w organizacji
 • Kierunek: Pedagogika
specjalności:
Resocjalizacja
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

w Stargardzie Szczecińskim

 • Kierunek: Ekonomia
specjalności:
Rachunkowość i finanse
Logistyka – Spedycja – Transport NOWOŚĆ
Zarządzanie biznesem NOWOŚĆ
Zasoby ludzkie w organizacji NOWOŚĆ

w Świnoujściu

 • Kierunek: Ekonomia
specjalności:
Rachunkowość i finanse
Logistyka – Spedycja – Transport NOWOŚĆ
Ekonomika zdrowia NOWOŚĆ
 • Kierunek: Fizjoterapia
specjalności:
Fizjoterapia

studia II stopnia

w Szczecinie
 • Kierunek: Ekonomia
specjalności:
Doradztwo finansowe i rachunkowość zarządcza
HR biznes partner NOWOŚĆ E-LEARNING
Ekonomia menadżerska E-LEARNING
Global ManagementKierunki wykładane na uczelni:

ekonomia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
fizjoterapia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane

Polecane Uczelnie