Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu

Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu

Rok założenia: 2000 | Rektor: Aniela Goc

przejdź do spisu treści

Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu została powołana na podstawie zezwolenia Ministra Edukacji Narodowej (DNS-1-0145-194/EKO/000) w dniu 3 kwietnia 2000r.i wpisana do Rejestru Szkół Wyższych pod nr 178.

Założycielem i Kanclerzem WSZUiE jest Aniela Goc, współzałożyciel Polskiego Stowarzyszenia Kosmetycznego. Zasłużony pedagog z wieloletnim doświadczeniem i bogatym dorobkiem zawodowym. Wysokiej klasy specjalista kosmetolog.

Aktywny organizator: Targów Kosmetycznych, Mistrzostw Makijażu Artystycznego, Festiwalu Mody Fryzjerskiej, Konkursu Makijażu Kobiety Dojrzałej i wielu innych pokazów makijażu, sympozjów dla kosmetyczek organizowanych od roku 1992.

Dlaczego warto studiować w Wyższej Szkole Zdrowia, Urody i Edukacji

 •  Ponad 18-lat tradycji i doświadczenia;
 •  Doświadczona i wysoko wykwalifikowana kadra;
 •  Nowoczesny program studiów;
 •  Atrakcyjne praktyki;
 •  Bogaty system stypendialny;
 •  Nowoczesna baza dydaktyczno-ćwiczeniowa oraz biblioteka;
 •  Kursy i szkolenia organizowane przez renomowane firmy 
 •  kosmetyczne;
 •  Sesje i seminaria naukowe, pokazy, Mistrzostwa w Makijażu 
 •  Artystycznym i Nail-Art;
 •  Koła zainteresowań: artystycznych, sportowych, wokalnych i literackich;
 •  Szerokie perspektywy zawodowe.

Studia I stopnia

3-letnie studia licencjackie

Celem kształcenia jest przygotowanie wysokiej klasy specjalistów, edukatorów zdrowia i urody, posiadających wiedzę i umiejętności z zakresu nauk medycznych i paramedycznych do: wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych na ciało i wszystkie rodzaje cery z wykorzystaniem kosmetyków i aparatury najnowszej generacji, współpracy z lekarzami dermatologami w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo, współpracy z lekarzami chirurgami medycyny estetycznej. Absolwenci Uczelni znajdą zatrudnienie w gabinetach kosmetycznych, ośrodkach odnowy biologicznej, SPA, firmach produkujących kosmetyki, a także samodzielnie prowadzą własny gabinet oferując w nim pełny zakres usług kosmetologicznych poprawiając zdrowie i piękno skóry jak i samopoczucie psychiczne.

Po II roku nauki studenci wybierają jedną ze specjalności:

 • wizaż i stylizacja
 • podologia
 • kosmetologia z elementami metodyki kształcenia zawodowego

Program studiów przewiduje 3 miesiące praktyk

3-letnie studia licencjackie

Na kierunku dietetyka studenci zdobywają szczegółową wiedzę i umiejętności z zakresu anatomii i fizjologii człowieka, żywienia człowieka zdrowego i chorego, technologii przygotowywania potraw dietetycznych, profilaktyki chorób żywieniowo-zależnych oraz psychologii żywienia. Kierunek ten przygotowuje studenta m.in. do: planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności, kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania, oceny stanu odżywienia i sposobu żywienia, prowadzenia edukacji żywieniowej oraz współpracy z innymi pracownikami ochrony zdrowia. Celem kształcenia jest przygotowanie absolwenta do samodzielnego wykonywania zawodu dietetyka. Absolwenci Uczelni posiadają możliwość zatrudnienia w: poradniach dietetycznych, szpitalach, sanatoriach, uzdrowiskach, restauracjach dietetycznych, firmach cateringowych, firmach produkujących zdrową żywność, inspekcjach sanitarnych, żłobkach, przedszkolach oraz domach pomocy społecznej.

Po II roku nauki studenci dietetyki wybierają jedną ze specjalności:

 • poradnictwo dietetyczne
 • żywienie w sporcie i odnowie biologicznej

Program studiów przewiduje 700 godzin praktyk zawodowych w ośrodkach prowadzących poradnictwo dietetyczne, żywienie zbiorowe oraz zakładach przemysłu spożywczego.

Studia II stopnia

2 letnie studia magisterskie - tryb niestacjonarny 

Studia II stopnia na kierunku kosmetologia zapewniają studentom możliwość interdyscyplinarnego wykształcenia w zakresie współczesnej kosmetologii.

Studia magisterskie na kierunku kosmetologia mogą podjąć absolwenci dowolnych kierunków licencjackich oraz magisterskich.

Absolwent 2-letnich studiów na kierunku Kosmetologia otrzymuje tytuł magistra kosmetologii i będzie przygotowany do:

 • ścisłej współpracy z lekarzami medycyny estetycznej i dermatologii kosmetycznej w zakresie pielęgnacji skóry,
 • przeprowadzenia niezbędnych badań analitycznych oceniających kosmetyk pod względem jego cech fizykochemicznych oraz właściwości użytkowych,
 • współdziałania w procesie rejestracji kosmetyków oraz współpracy z firmami produkującymi preparaty kosmetyczne,
 • kierowania zespołem kosmetyczek, kosmetologów po studiach licencjackich oraz nadzorowania przebiegu stosowania kosmetyków i technik kosmetycznych,
 • organizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego,
 • pełnienia funkcji edukacyjnej mającej na celu promowanie zdrowego stylu życia i dbałości o pielęgnację ciała i urody.

Absolwenci będą mogli podjąć pracę:

 • w gabinetach kosmetycznych,
 • w ośrodkach odnowy biologicznej,
 • w centrach SPA,
 • w firmach produkujących kosmetyki, laboratoriach i ośrodkach analizujących  jakość produktów kosmetycznych,
 • samodzielnie uruchomić  powyższą działalność oraz ją prowadzić.

Studenci po pierwszym semestrze wybierają jedną z trzech specjalności:

 • technologia produktu kosmetycznego,
 • kosmetologia anti-aging,
 • trychologia praktyczna.

studia magisterskie na Wydziale w Poznaniu
Tryb: niestacjonarny (studia zaoczne)
Czas trwania: 2 lata

Studia II stopnia tryb niestacjonarny na kierunku Dietetyka przeznaczone są dla absolwentów I stopnia kierunków: dietetyka lub technologia żywności i żywienia człowieka.

Po I roku nauki studenci wybierają jedną ze specjalności:

 • Dietetyka spersonalizowana i psychodietetyka
 • Dietetyczne wspomaganie leczenia otyłości i innych chorób cywilizacyjnych
 • Dietetyka w sporcie (*w przygotowaniu, możliwość wyboru w roku akademickim 2019/2020 również przez Studentów z naboru w roku akademickim 2018/2019)

Perspektywy zawodowe dla absolwentów kierunku Dietetyka:

Gdzie można pracować pod dietetyce? Absolwent będzie przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach, w administracji państwowej, samorządowej, gospodarczej i oświatowej w zakresie problematyki żywienia oraz w instytucjach doradczych i szkolących z zakresu dietetyki. Może podjąć pracę w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, placówkach żywienia zbiorowego, placówkach cateringowych, poradniach dietetycznych i/lub psychodietetycznych, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, a także placówkach sportowych i turystyczno-rekreacyjnych. Studia przygotowują absolwentów do zatrudnienia również w placówkach badawczo-rozwojowych oraz instytutach naukowo-badawczych.

Absolwent będzie również przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie usług dotyczących poradnictwa dietetycznego.

Po zakończeniu studiów II stopnia, student uzyska dyplom ukończenia z tytułem zawodowym magistra.

przejdź do spisu treści

Studia podyplomowe


Podologia praktyczna

ADRESACI STUDIÓW:

Studia są skierowane głównie do absolwentów kierunków kosmetycznych, medycznych uczelni wyższych, którzy chcą zdobyć, pogłębić wiedzę i nabyć nowe umiejętności. Na studia mogą aplikować również osoby nie posiadające doświadczenia w zakresie podologii oraz dziedzin pokrewnych, jednak są one zobowiązane do odbycia płatnego kursu przygotowawczego*.

CEL STUDIÓW:

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności z zakresu podologii. Podolog to osoba, która troszczy się o dobrą kondycję kończyn dolnych i zajmuje się ich profilaktyką. Starzenie się społeczeństwa oraz niehigieniczny tryb życia, przyczyniają się do rozwoju takich schorzeń jak cukrzyca czy zaburzenia krążenia, co wiąże się z licznymi dolegliwościami kończyn dolnych np. stopa cukrzycowa. Podolog to zawód przyszłości, a dla pacjentów to profesjonalna pomoc w pielęgnacji, profilaktyce i zapobieganiu chorobom stóp.

ROZKŁAD ZJAZDÓW I ZAJĘĆ W ROKU AKADEMICKIM:

Zjazdy odbywają się raz w miesiącu. Wyjątkiem jest miesiąc styczeń lub luty, w którym są dwa zajazdy, ze względu na kończący się semestr zimowy i zaczynający semestr letni. W roku akademickim realizowane jest dziesięć zjazdów.

Zajęcia odbywają się w weekendy tzn. piątek (godzina 16/17), sobota, niedziela (do godziny ok. 16.30).

Studia trwają dwa semestry i kończą się egzaminem końcowym.

REALIZOWANE PRZEDMIOTY:

 • diagnostyka funkcjonalna w podologii
 • pracownia kosmetologii podologicznej
 • podologia korekcyjna z elementami zaopatrzenia ortopedycznego
 • terapie tkanek miękkich w podologii
 • fizykoterapia w podologii
 • biomechanika stopy
 • komunikacja z pacjentem
 • chirurgia stopy
 • dermatologia z el. mykologii
 • surowce kosmetyczne
 • podstawy żywienia w profilaktyce chorób metabolicznych (stopy cukrzycowej)]
 • Fakultet – nowości w podologii

PROWADZĄCY:

Warsztaty, seminarium i pracowania prowadzone przez uznanych PRAKTYKÓW:

 • lek. med. Ryszard Szczepański- ortopeda
 • dr Paweł Korman- fizjoterapeuta
 • mgr Sara Nowicka- podolog-kosmetolog
 • mgr Justyna Olszewska- podolog-kosmetolog
 • mgr Małgorzata Sobczyk- fizjoterapeuta

REALIZACJA TEMATÓW I ZAGADNIENIEŃ W RAMACH ZAJĘĆ:

(Kompetencje wyróżniające WSZUiE na rynku edukacyjnym)

 • Wszystkie znane na rynku metody korekcji wrastającego paznokcie:  3 rodzaje klamer + kostka Arkady
 • Korekcja ustawienia stopy: diagnostyka stóp na podoskopie> na tej podstawie dopasowanie kortezy - wykładki (2 metody)
 • Poznawanie rodzajów opatrunków stopy cukrzycowej oraz specjalistycznych kosmetyków
 • Kinezjo-taping (plastry) w opracowaniu halluxów i stawu skokowego
 • Drenaż limfatyczny kończyn dolnych
 • Masaż korekcyjny stóp
 • Trening sensoryczny (wzmacnianie więzadeł stawu skokowego)
 • Zajęcia ćwiczeniowe przeprowadzane są na pacjentach (II semestr)

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH

 • odpowiedni strój i zamienne obuwie
 • aktualna książeczka sanitarno-epidemiologiczną (ksero) dostarczona do dziekanatu na pierwszym zjeździe, bądź podczas składania dokumentów;
 • szczepienie przeciwko żółtaczce typu B (ksero)

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

 • uczęszczanie na zajęcia praktyczne oraz teoretyczne
 • uzyskanie pozytywnych zaliczeń z poszczególnych przedmiotów
 • pozytywna ocena z egzaminu praktycznego oraz egzaminu końcowego
 • wniesienie wymaganych opłat

PERSPEKTYWY DLA OSÓB KOŃCZĄCYCH PODOLOGIĘ PRAKTYCZNĄ:

Po zakończeniu studiów otrzymują Państwo świadectwo ukończenia zgodne z obowiązującymi przepisami.

Ukończenie tego kierunku uprawnia Państwa do pracy w:

 • gabinecie podologicznym i kosmetycznym
 • ośrodkach SPA, sportowych i centrach fitness
 • przychodniach specjalistycznych oraz rehabilitacyjnych
 • domach opieki oraz sanatoriach

OPŁATY

Kosmetologia i marketing produktu kosmetycznego

Czas trwania: 2 semestry

ADRESACI STUDIÓW:

Studia skierowane są do absolwentów wszystkich kierunków studiów wyższych. W szczególności polecamy je osobom, które pragną zdobyć nowy zawód, czy też przebranżowić się. Studia te skierowane są również do osób, które prowadzą lub pragną otworzyć własne gabinety kosmetyczne.

CEL STUDIÓW:

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wszechstronnej wiedzy i umiejętności z zakresu kosmetologii i kosmetykologii oraz wiedzy z zakresu marketingu usług i produktów kosmetycznych.

ROZKŁAD ZJAZDÓW I ZAJĘĆ W ROKU AKADEMICKIM:

Zjazdy odbywają się raz w miesiącu. Wyjątkiem jest miesiąc styczeń lub luty, w którym są dwa zajazdy, ze względu na kończący się semestr zimowy i zaczynający semestr letni. W roku akademickim realizowane jest dziesięć zjazdów.

Zajęcia odbywają się w weekendy tzn. piątek (godzina 16/17), sobota, niedziela (do godziny ok. 16.30).

Studia trwają dwa semestry i kończą się egzaminem końcowym.

REALIZOWANE PRZEDMIOTY:

 • Pracownia kosmetologii pielęgnacyjnej
 • Kosmetologia estetyczna
 • Kosmetologia z el. dermatologii
 • Nauka o produktach kosmetycznych, w tym: receptura kosmetyczna, surowce i formy kosmetyczne, kosmetykologia.
 • Podstawy prawa, zarządzania a także marketingu produktu kosmetycznego,
 • Elementy wizażu;
 • Liczba godzin wykładowych i ćwiczeń: 245 godzin

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH:

 • odpowiedni strój i zamienne obuwie
 • aktualna książeczkę sanitarno-epidemiologiczną (ksero) dostarczona do dziekanatu na pierwszym zjeździe, bądź podczas składania dokumentów
 • szczepienie przeciwko żółtaczce typu B (ksero)

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW:

 • uczęszczanie na zajęcia praktyczne oraz teoretyczne
 • uzyskanie pozytywnych zaliczeń z poszczególnych przedmiotów
 • pozytywna ocena z egzaminu praktycznego oraz egzaminu końcowego;
 • wniesienie wymaganych opłat.

OPŁATY

Wizaż, stylizacja i technologie fryzjerskie

Studia podyplomowe

Czas trwania: 2 semestry (lub 3 semestry dla osób ubiegających się o pracę w szkole/placówce - zgodnie ze standardami kształcenia nauczycieli)

Celem studiów jest przekazanie fachowej wiedzy i umiejętności z zakresu wizażu i stylizacji, a także przygotowanie do zawodu wizażysty i stylisty a dla nauczycieli poszerzenie możliwości nauczania.  W dzisiejszych czasach, kiedy pierwsze wrażenie odgrywa niezwykle ważne rolę zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym wizażysta /stylista to bardzo pożądany zawód.

W programie studiów:

 • zajęcia z wizażu, makijażu i stylizacji
 • kosmetyka kolorowa
 • zajęcia z  fotografii
 • historia mody  w sztuce
 • aktualne trendy w modzie
 • etykieta w biznesie
 • teoria i psychologia koloru
 • elementy kosmetologii pielęgnacyjnej.

Liczba godzin wykładowych i ćwiczeń: 230 lub 350 godzin.

Zasady rekrutacji: wg kolejności zgłoszeń.

OPŁATY

Trychologia praktyczna

Studia podyplomowe - Trychologia praktyczna - przeznaczone są dla osób posiadających wykształcenie wyższe I lub II stopnia.

Kosmetologia ze specjalnością Trychologia praktyczna wyznacza nowe kierunki działalności prozdrowotnej i przeznaczona jest przede wszystkim dla kosmetologów, pielęgniarek, a także dla absolwentów pozostałych kierunków.

Zabiegi trychoterapeutyczne stanowią ważny element profilaktyki zdrowej skóry głowy i mieszków włosowych. Stymulują one prawidłowy wzrost włosa, poprawiają mikrokrążenie skóry głowy, łagodzą objawy chorób skóry: atopowego zapalenia skóry (AZS), łojotokowego zapalenia skóry, łuszczycy.

Podczas dwusemestralnych studiów otrzymują Państwo kompetencje zawodowe z zakresu:

 • diagnostyki  skóry głowy i włosów z wykorzystaniem viedodermatoskopu cyfrowego
 • analizy przyczyn chorobowych skóry głowy i włosów
 • współpracy z dermatologiem i fryzjerem
 •  mikropigmentacji skóry głowy
 • mezoterapii mikroigłowej
 • aspektów fizjoterapii: masaż powięziowy obszar głowy i karku oraz zabiegi fizykalne
 • układania oferty zabiegów i sprzedaży produktów kosmetycznych

Program edukacyjny wspiera Interesariusz Uczelni – Firma Abacosun.

OPŁATY

Dietetyka - poradnictwo żywieniowe

ADRESACI STUDIÓW
Studia są skierowane do absolwentów szkół wyższych.

CEL STUDIÓW
Przekazanie wiedzy z zakresu żywienia człowieka zdrowego i choregow różnych okresach rozwoju.

INFORMACJE O TOKU STUDIÓW

 • Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • Treści merytoryczne przekazywane na platformie e-learningowej, spełniają zasady kreatywności i innowacyjności przedmiotu,
 • Zajęcia praktyczne odbywają się w pełni wyposażonej pracowni technologii potraw,
 • Układanie jadłospisów technikami komputerowymi odbywa się w najnowocześniejszej pracowni planowania i projektowania diet,
 • Zajęcia praktyczne prowadzone są metodą warsztatową przez wykładowców specjalistów/praktyków.

W programie kształcenia metodą blended learning znajdują się takie przedmioty jak:

 • Anatomia i fizjologia przewodu pokarmowego z elementami genetyki,
 • Podstawy biochemii i fizjologii żywienia,
 • Żywność funkcjonalna i wygodna oraz specjalnego przeznaczenia,
 • Wybrane zagadnienia higieny, toksykologii i bezpieczeństwa żywności,
 • Żywienie człowieka zdrowego,
 • Dietetyka kliniczna z elementami zaburzeń odżywiania oraz oceną stanu odżywiania i sposobu odżywiania,
 • Wybrane zagadnienia z technologii potraw z towaroznawstwem,
 • Farmakologia i farmakoterapia żywienia z oceną interakcji leków z żywnością, suplementy i parafarmaceutyki w dietetyce,
 • Aspekty edukacji żywieniowej w profilaktyce zdrowia,
 • Wybrane zagadnienia z zakresu marketingu i zarządzania w usługach żywieniowych,
 • Alergie i nietolerancje pokarmowe,
 • Dietetyka podczas wzmożonego wysiłku fizycznego.

W programie kształcenia metodą blended learning znajdują się takie moduły jak:

 • Planowanie i projektowanie diet - komputerowe systemy wspomagania dietetycznego,
 • Wybrane zagadnienia z technologii gastronomicznej wraz z sensoryczną oceną jakości potraw,
 • Psychodietetyka – wybrane zagadnienia (od strony dietetyka) - auto motywowanie i stymulowanie pacjenta do działania.

Nauka trwa dwa semestry.

W przypadku naboru na semetr zimowy:

I semestr (listopad, grudzień, styczeń)

II semestr (luty, marzec, kwiecień, maj)

W przypadku naboru na semetr letni:

I semestr (marzec, kwiecień, maj, czerwiec)

II semestr (wrzesień, październik, listopad, grudzień)

Zjazdy odbywają się w soboty i niedziele, jeden razw miesiącu.

Dodatkowo jeden zjazd na egzamin końcowy.

Łącznie realizowanych jest 250 godzin zajęć dydaktycznych.

ZAJĘCIA DODATKOWE

Pod koniec II semestru w ramach dodatkowego bonusu Słuchacze otrzymują komplet materiałów dotyczących projektowania zakładów żywienia zbiorowego (wdrażanie systemu HACCP).

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z WYBRANIA NASZYCH STUDIÓW

 • Indywidualizacja gospodarowania czasem nauki,
 • Oszczędność środków finansowych,
 • Oszczędność czasu poświęconego na częsty dojazd.

CO NAS WYRÓŻNIA

 • Nowoczesne metody kształcenia,
 • Słuchacz w czasie trwania studiów ma zagwarantowany nadzór i opiekę w realizacji programu ze strony nauczyciela prowadzącego przedmiot.

W czasie trwania procesu kształcenia student ma przydzielonego opiekuna stymulującego proces dydaktyczny ze strony informatycznej.

Zaliczenie każdego przedmiotu odbywa się na podstawie zadania wskazanego do wykonania przez nauczyciela prowadzącego przedmiot.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

 • udział w zajęciach praktycznych
 • uzyskanie pozytywnych zaliczeń z poszczególnych przedmiotów
 • pozytywna ocena egzaminu końcowego
 • wniesienie wymaganej opłaty za studia

Ocena na świadectwie to średnia ocen uzyskanychz zaliczeń przedmiotów realizowanych w toku studiówi z egzaminu końcowego.

OPŁATY

 

Studia I stopnia

Kosmetologia

3-letnie studia licencjackie

Dietetyka

3-letnie studia licencjackie

Studia II stopnia

Kosmetologia

2 letnie studia magisterskie - tryb niestacjonarny 

Dietetyka

2 letnie studia magisterskie - tryb niestacjonarny 

Studia podyplomowe

Podologia praktyczna

 

Kosmetologia i marketing produktu kosmetycznego

 

Wizaż, stylizacja i technologie fryzjerskie

 

Dietetyka - poradnictwo żywieniowe

 

Trychologia praktyczna


Kierunki wykładane na uczelni:

dietetyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Niestacjonarny
kosmetologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Niestacjonarny

Studia podyplomowe na uczelni:

dietetyka
kosmetologia i marketing produktu kosmetycznego
menedżer w kosmetologii estetycznej i biznesie wellness
podologia
trychologia kosmetologiczna
wizaż, stylizacja i technologie fryzjerskie

Główny adres uczelni


Studia podyplomowe

Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane