Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach

Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach

Rok założenia: 2003

Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach jest jedną z największych w kraju specjalistycznych uczelni informatycznych.

Misją WSTI jest kształcenie inżynierów informatyków zgodnie z najwyższymi standardami edukacyjnymi. Program nauczania uwzględnia zalecenia Europejskiej Federacji Narodowych Stowarzyszeń Inżynierskich (FEANI). Ścisła specjalizacja szkoły w zakresie informatyki, technologii i grafiki komputerowej, poparta ponad 10-letnim doświadczeniem, daje gwarancje zdobycia cennego wykształcenia.

Wyposażenie

WSTI znajduje się w nowoczesnym, klimatyzowanym budynku o doskonałej lokalizacji w centrum Katowic i posiada 11 nowoczesnych klimatyzowanych laboratoriów komputerowych. Do dyspozycji uczniów pozostaje ponad 180 komputerów. Pracownie wyposażone są w nowoczesne komputery, pracujące w sieci lokalnej z szybkim dostępem do Internetu. Standardowe wyposażenie stanowi również ekran projekcyjny z projektorem multimedialnym podłączonym do stanowiska wykładowcy.

Dodatkowe możliwości

WSTI różni się od innych uczelni wyższych dynamiką działania i możliwościami zapewnienia swoim studentom rozwoju zawodowego już w trakcie trwania studiów. Zapewnia także możliwość bezpłatnego korzystania (na domowych komputerach) z najnowszego oprogramowania Microsoft obejmującego wszystkie programy MS używane w czasie studiów. 

Studenci WSTI mogą korzystać z dodatkowych specjalistycznych szkoleń na wszystkich komercyjnych kursach komputerowych organizowanych przez uczelnię w trybie grupowym. Ponad 15 % studentów otrzymuje stypendia (naukowe, socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych, sportowe oraz fundowane przez uczelnię stypendia on-line). WSTI prowadzi także roczne studia podyplomowe na wielu ciekawych kierunkach oraz dwuletnią Szkołę Policealną Informatyki NOVUM.

Rok akademicki:
od października do września
(nabór dwa razy w roku - od 15 maja i od 15 grudnia)

 


Informatyka


inżynierskie studia I stopnia

Forma: stacjonarna (dzienna) / niestacjonarna (zaoczna)

Specjalności:

 • NOWOŚĆ! Marketing internetowy
 • Mechatronika i robotyka
 • Inżynieria oprogramowania
 • Technologie internetowe i sieci komputerowe
 • Grafika komputerowa i budowa multimedialnych serwisów internetowych

Atuty
Naszym studentom oferujemy innowacyjny i  dostosowany do realiów rynku pracy program nauczania,  który  jest  efektem  ścisłej  specjalizacji  szkoły  w  zakresie  informatyki. Program został skonstruowany w oparciu o zalecenia Europejskiej Federacji Narodowych Stowarzyszeń Inżynierskich (FEANI), uwzględniając także efekty współpracy z firmami branży teleinformatycznej oraz szeroko pojętego rynku reklamy i mediów.

magisterskie studia II stopnia

Forma: stacjonarna (dzienna) / niestacjonarna (zaoczna)

Specjalności:

 • Inżynieria oprogramowania
 • Bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych


Grafika


artystyczne studia I stopnia

Forma: stacjonarna (dzienna) / niestacjonarna (zaoczna)

Specjalności:

 • NOWOŚĆ! UX Design – projektowanie użyteczności
 • Projektowanie gier i rzeczywistości wirtualnej
 • Multimedia
 • Projektowanie graficzne

Nacisk na kształcenie praktyczne jest priorytetem programu nauczania na kierunku GRAFIKA. Wykłady to średnio nie więcej niż 30% godzin zajęć, a ponad 70% czasu nauki to zajęcia praktyczne. Dominacja zajęć o charakterze niewykładowym na każdym semestrze studiów, a także organizacja obowiązkowych praktyk i plenerów artystycznych sprzyjają indywidualnemu rozwojowi zdolności twórczych. 

Poza praktykami studenci uczestniczą w obowiązkowych plenerach artystycznych uzupełniających cykl kształcenia w zakresie przedmiotów ogólnoplastycznych. Plenery, organizowane w formie wyjazdowych warsztatów twórczych, intensyfikują proces nabywania doświadczeń kreacyjnych i warsztatowych oraz kształtowania twórczej indywidualności studentów.

Podczas studiów studenci odbywają obowiązkową praktykę zawodową, która jest organizowana przez uczelnię w takich firmach i instytucjach, jak: studia graficzne, studia fotograficzne, studia filmowe, agencje i studia reklamowe, działy marketingu dużych przedsiębiorstw, działy promocji instytucji samorządowych, drukarnie cyfrowe i offsetowe, wydawnictwa, firmy internetowe, instytucje kultury - galerie, ośrodki kultury itp. Podczas praktyki student ma możliwość poznania warunków wykonywania zawodu.


Studia podyplomowe


Forma: wieczorna / niestacjonarna (zaoczna)

Kierunki:

 • Administracja siecią CISCO  /  Microsoft  /  GNU/Linux
 • AutoCAD 
 • Fotografia 
 • Animacja 3D i edycja wideo
 • Komputerowa grafika wydawnicza i reklamowa
 • Systemy wymiany informacji
 • Wirtualizacja systemów informatycznych

Kierunki wykładane na uczelni:

grafika Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
robotyka i mechatronika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni

 • Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach
  ul. Mickiewicza 29, 40 - 085 Katowice
 •  
 • Telefon: (32) 207 30 70/80/90
 • Email: info@wsti.pl
 • Strona: http://www.wsti.pl

Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

Cyfrowizacje 2

Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach zaprasza na wystawę prac studentów kierunku Grafika WSTI "Cyfrowizacje 2".

czytaj dalej

WSTI w Katowicach ZAPRASZA na Dzień Otwarty !

W programie: ciekawe prelekcje i warsztaty, spotkania z naszymi wykładowcami i studentami, możliwość zapoznania się z wyposażeniem naszych pracowni oraz perspektywami zawodowymi, jakie czekają na absolwentów kierunków Informatyka i Grafika

czytaj dalej

Międzyszkolny Turniej Robotów LEGO MINDSTORMS w WSTI!

Start 24 kwietnia!

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane