Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP

Rok założenia: 1995 | Rektor: dr hab. Bogumiła Kwiatkowska-Kowal, prof. WSP ZNP


Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP została powołana przez nauczycieli dla nauczycieli z myślą o jak najlepszym przygotowaniu akademickim pedagogów, wychowawców, nauczycieli, a także pracowników instytucji oświatowych i wychowawczych.
Uczelnia istnieje od 1995 roku, a jej mury opuściło już ponad 15 tysięcy absolwentów. 
Na studentów czekają u nas: doskonała kadra naukowa, nowoczesne i dobrze wyposażone sale wykładowe, nowoczesna pracownia komputerowa i jedna z największych w kraju bibliotek.

Uczelnia prowadzi studia wyższe I i II stopnia na kierunku pedagogika, zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym oraz studia podyplomowe.

Zajęcia w WSP ZNP prowadzą nauczyciele akademiccy wywodzący się z Uniwersytetów: Warszawskiego, M. Curie-Skłodowskiej, Śląskiego, a także z Akademii Pedagogiki Specjalnej, Polskiej Akademii Nauk oraz wielu innych renomowanych uczelni polskich i zagranicznych.

W uczelni prowadzi zajęcia ponad 350 nauczycieli akademickich, w tym 30 profesorów i doktorów habilitowanych oraz 84 doktorów, a pozycję i rangę uczelni określa nie tylko wysoki poziom pracy dydaktycznej, ale również znaczący dorobek naukowy i wydawniczy. 
Uczelnia prowadzi prace naukowo-badawcze m.in. ramach programu badań nad edukacją międzykulturową, a pracownicy uczelni utrzymują szerokie kontakty z naukowymi ośrodkami pedagogicznymi w Europie prowadząc badania nad programami i procesami kształcenia, zagadnieniami pedagogiki ogólnej i pedeutologii, pedagogiki kulturoznawczej, pedagogiki pracy, psychologii edukacji i edukacji. Rezultaty tych badań prezentowane są podczas krajowych i zagranicznych konferencji naukowych oraz publikowane, między innymi na łamach wydawanego przez WSP ZNP ogólnopolskiego czasopisma „Ruch Pedagogiczny”.
Uczelnia wspiera działalność studenckiego zespołu wokalno-muzycznego Tymczasem oraz chóru Warszawianka. Dziesięciokrotnie zorganizowała Studencki Festiwal Poezji Śpiewanej i Twórczości Poetyckiej.

Akademickie Centrum Informacji w Poznaniu od lat realizuje projekt weryfikacji uczelni niepaństwowych, pod kątem ich wiarygodności pomagając studentom w podejmowaniu decyzji o wyborze uczelni.
Weryfikowane są: podstawy prawne działania uczelni, warunki jakimi dysponuje a także programy edukacyjne, działalność samorządu studentów i infrastruktury uczelni.

Pod uwagę brane są przede wszystkim opinie studentów i absolwentów uczelni, oraz stan i perspektywa rozwoju.


Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w 2013 roku, już po raz dziewiąty została wyróżniona  Certyfikatem „WIARYGODNA SZKOŁA" oraz otrzymała wyróżnienie Certyfikatem „DOBRA UCZELNIA-DOBRA PRACA", jest to pierwsza edycja tego wyróżnienia.

Certyfikat „ Wiarygodnej Szkoły" jest sygnałem dla maturzystów, że Uczelnia jest godna zaufania, poważnie podchodzi do swojej działalności , rzetelnie realizuje standardy nauczania i wytyczne MNiSW oraz jest ceniona w środowisku akademickim.
Podejmując naukę w Wyższej Szkole Pedagogicznej ZNP maturzysta może mieć pewność że nasza Uczelnia dba o wysoki standard nauczania i dołoży wszelkich starań, aby jej absolwenci byli dobrze przygotowani do wymagań rynku pracy.

Uczelnia prowadzi rekrutacje na następujące 
studia pedagogiczne:

Studia I stopnia stacjonarne

na kierunku pedagogika
 • Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z językiem
   angielskim
 • Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z terapią
  pedagogiczną
Studia I stopnia niestacjonarne

na kierunku pedagogika
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z ustawodawstwem rodzinnym
 • Asystent rodziny – pomoc rodzinie w środowisku lokalnym
 • Pedagogika kulturoznawcza – mediator międzykulturowy
 • Pedagogika kulturoznawcza-menadżer i animator kultury
 • Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z językiem
  angielskim
 • Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z terapią
  pedagogiczną
 • Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem
 • Pedagogika pracy z doradztwem zawodowym
 • Pedagogika społeczna-wsparcie rodziny i praca w środowisku
  lokalnym
 • Edukacja zdrowotna i profilaktyka uzależnień
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Edukacja dorosłych
 • Guwernerska opieka i wsparcie edukacyjne dziecka
Studia  II stopnia niestacjonarne
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z ustawodawstwem rodzinnym
 • Pedagogika kulturoznawcza-menadżer i animator kultury
 • Pedagogika przedszkolna z  językiem angielskim
 • Pedagogika wczesnoszkolna z językiem angielskim
 • Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
 • Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną
 • Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim
 • Pedagogika przedszkolna z terapią pedagogiczną
 • Pedagogika wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną
 • Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem
 • Pedagogika pracy z doradztwem zawodowym
 • Edukacja zdrowotna i profilaktyka uzależnień
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Praca socjalna z pedagogiką opiekuńczo-wychowawczą
  (tylko po studiach I stopnia na kierunku praca socjalna)
Studia podyplomowe:

Kwalifikacyjne
 • Nauczanie języka angielskiego w przedszkolu 
 • Pedagogika dla nauczycieli bez przygotowania pedagogicznego
 • Pedagogika przedszkolna
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Edukacja wczesnoszkolna z technologią informacyjną
 • Doradztwo zawodowe
 • Edukacja artystyczna i zarządzanie kulturą
 • Przedsiębiorczość z przygotowaniem pedagogicznym
 • Socjoterapia
 • Logopedia
 • Diagnoza i terapia psychologiczno-pedagogiczna
 • Edukacja międzykulturowa
 • Gerontopedagogika
 • Pedagogika przedszkolna i edukacja wczesnoszkolna
Doskonalące
 • Zarządzanie i marketing w oświacie
 • Komunikacja społeczna i medialna
 • Profilaktyka i przeciwdziałanie uzależnieniom od Internetu i mediów
 • Asystent rodzinny i Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
 • Guwernerska opieka nad dzieckiem
 • Pedagog szkolny
Studia podyplomowe przez internet
 • Zarządzanie nowoczesną oświatą i e-marketing
 • Komunikacja społeczna i media cyfrowe
 • Metodyk edukacji na odległość


Zapraszamy!

Kierunki wykładane na uczelni:

pedagogika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane

Polecane Uczelnie