Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego

Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego

Rok zalozenia: 2000 | Rektor: dr hab. Hubert Orłowski
Od 10-ciu lat działalności uczelni pozycja studiów językowych jest niezmienna. Co roku przyciąga blisko 1,5 tysiąca studentów z całej Polski, od lat największym powodzeniem cieszy się filologia angielska, prawdziwą niespodzianką okazały się również rzesze studentów zafascynowanych kulturą azjatycką. Japonistyka i sinologia przeżywają prawdziwe oblężenie miłośników orientu. Studenci sinologii poznają tajniki języka chińskiego wyjeżdżając na Tajwan, a japoniści organizują w murach uczelni Dni Japońskie. Nowością w ostatnich latach jest zainteresowanie słuchaczy anglistyką i germanistyką od podstaw.

Studiuje u nas ponad 1500 osób na studiach I i II stopnia, studiach podyplomowych, w tym również studenci z zagranicy m. in. z Chin, Niemiec, Irlandii, Turcji, Ukrainy czy Białorusi. Nasi studenci wyjeżdżają na studia za granicę w ramach Erasmusa do kilkunastu uczelni w Europie. Kilkuset słuchaczy uczęszcza na kursy językowe, kształcimy również w ramach kursów dofinansowanych z Unii Europejskiej.

Jakość kształcenia w dużym stopniu zależy od współpracy studentów i wykładowców. Doświadczony wykładowca potrafi zmotywować do nauki, utrzymując wysoki poziom nauczania i przyjacielską atmosferę w grupie. Polityka personalna uczelni dąży do zapewnienia studentom najwyższej klasy wykładowców. Uczelnia spełnia wymagania kadrowe określane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wyższych szkół zawodowych. Zajęcia prowadzi obecnie kilkunastu profesorów tytularnych, w tym dwóch członków rzeczywistych Polskiej Akademii Nauk, 70 wykładowców z tytułem doktora, 30 native speakers oraz kilkudziesięciu asystentów ze stopniem magistra. Rektorem Uczelni jest prof. dr hab. Hubert Orłowski.
Opłata za semestr – studia stacjonarne – 2850 zł, niestacjonarne – 2280zł.

studia I stopnia 

Studia filologiczne wybierają absolwenci szkół średnich, których pasją są języki obce. Bardzo liczną grupą są również studenci innych uczelni, którzy się do nas przenoszą lub studiują 2 kierunki jednocześnie – łącząc studia ekonomiczne, medyczne, etc. ze studiami językowymi. Sporą grupą są też osoby już pracujące, które chcą rozwijać swoją karierę zawodową poprzez zyskanie nowych umiejętności – często kluczem do awansu zawodowego jest doskonała znajomość dwóch języków obcych.

Nasze atuty:
 • 8 filologii
 • możliwość studiowania za granicą (Erasmus, program 2+2)
 • indywidualne warunki studiowania w ramach ITS lub IPS
 • przyjazna i elastyczna kadra dydaktyczna
 • nowoczesny program studiów skorelowany z platformą e-learning
 
Kierunki
 • anglistyka  
  stacjonarne i niestacjonarne 

 • anglistyka
  od podstaw niestacjonarne 

 • germanistyka  
  niestacjonarne 

 • germanistyka
  od podstaw niestacjonarne 

 • lingwistyka stosowana
  stacjonarne 

 • japonistyka  
  stacjonarne 

 • sinologia  
  stacjonarne 

 • hispanistyka  
  stacjonarne i niestacjonarne 

 • skandynawistyka  
  stacjonarne i niestacjonarne 

 • koreanistyka
  stacjonarne 


studia II stopnia 

W rekrutacji na studia II stopnia najbardziej cieszy fakt, że większość naszych absolwentów decyduje się pozostać w murach swojej macierzystej uczelni i to u nas kontynuują studia magisterskie. Często jest to wynik udanej współpracy z promotorem pracy dyplomowej i nadzieja na dalszy rozwój podczas kolejnego etapu, jakim są studia II stopnia i przygotowanie pracy magisterskiej.
Jesteśmy równie przyjaźnie nastawieni do absolwentów innych uczelni, zwłaszcza, że od kilku lat dajemy szansę na podjęcie studiów filologicznych również tym, którzy ukończyli zupełnie inne studia I stopnia, a chcą zdobyć tytuł magistra filologii angielskiej lub germańskiej.

Nasze atuty:
 • seminaria magisterskie – tematy otwarte na indywidualne propozycje studentów
 • nowoczesny i elastyczny program praktycznej nauki języka
 • możliwość zdobycia pełnych kwalifikacji do nauczania języka obcego

Kierunki
 • anglistyka
  stacjonarne i niestacjonarne 

 • germanistyka
  niestacjonarne


studia podyplomowe
 • DYDAKTYKA J. ANGIELSKIEGO
 • DYDAKTYKA J. NIEMIECKIEGO
 • DYDAKTYKA J. HISZPAŃSKIEGO
 • WCZESNE NAUCZANIE J. ANG.
 • BUSINESS ENGLISH
 • SPRACHPRAXIS DEUTSCH
 • WIRTSCHAFTSDEUTSCH
 • SZKOŁA TŁUMACZYZapraszamy


WSJO.pl


Kierunki wykładane na uczelni:

anglistyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
germanistyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
hispanistyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
japonistyka I stopnia Stacjonarny
lingwistyka stosowana I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
romanistyka I stopnia Stacjonarny
sinologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni

 • Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego
  ul. Św. Marcin 59, 61-806 Poznań
 •  
 • Telefon: +48 61 663 62 64, 61 663 87 06
 • Fax: +48 61 663 62 52
 • Email: info@wsjo.pl
 • Strona: http://www.wsjo.pl

Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie