Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego

Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego

Rok założenia: 2000 | Rektor: prof. dr hab. Hubert Orłowski

przejdź do spisu treści

WSJO to największa uczelnia językowa w Polsce. Jak pokazuje raport wydawnictwa Perspektywy dotyczący wyższych szkół zawodowych, Wyższa Szkoła Języków Obcych w Poznaniu jest obecnie największą niepaństwową uczelnią językową w Polsce. Silną pozycję WSJO potwierdzają również wyniki innych ogólnopolskich rankingów uczelnianych.

Około 2000 osób studiuje tu na studiach I i II stopnia. Jesteśmy uczelnią ogólnopolską. Studenci przybywają do nas ze wszystkich województw, nawet z tak odległych od Poznania jak podlaskie czy podkarpackie. W WSJO kształcą się również studenci z zagranicy m.in. z Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Włoch, Francji, Turcji i Ukrainy.

Studia językowe wybierają absolwenci szkół średnich, których pasją jest nauka języków obcych. Bardzo liczną grupą są również studenci innych uczelni, którzy się do nas przenoszą lub studiują 2 kierunki jednocześnie – łącząc studia ekonomiczne, medyczne, etc. ze studiami językowymi.

Sporą grupą są też osoby już pracujące, które chcą rozwijać swoją karierę zawodową poprzez zyskanie nowych umiejętności – często kluczem do awansu zawodowego jest doskonała znajomość dwóch języków obcych.


STUDIA I STOPNIA

ANGLISTYKA

STUDIA STACJONARNE / STUDIA NIESTACJONARNE
Studia I stopnia trwają 3 lata (6 semestrów).

LINGWISTYKA WSPÓŁCZESNA

Studia te rozwijają w obszarze współczesnego języka angielskiego, dając swobodę komunikacji i intuicję językową w każdej sytuacji – od codziennej po biznesową. Studenci uczestniczą też w warsztatach kompetencji miękkich, projektują swoją ścieżkę kariery, nabywają wiedzę o psychologii komunikacji i wywierania wpływu. Są to studia dla osób, chcących osiągnąć wysoki poziom znajomości języka angielskiego mocno osadzony w kontekstach kultury i współczesnego społeczeństwa.

Ich atutem jest program zorientowany na język, z przewagą zajęć praktycznych o charakterze ćwiczeniowym i warsztatowym. W ramach studiów tworzone są także grupy od podstaw.

WYBRANE PRZEDMIOTY

 • Język angielski
 • język angielski w komunikacji;
 • konwersacje;
 • gramatyka i pisanie;
 • fonetyka i słuchanie;
 • język obcy w firmie.

Przedmioty kształcenia ogólnego

 • technologia informacyjna;
 • człowiek i społeczeństwo;
 • świat polityki, świat gospodarki XXI wieku.

Przedmioty kierunkowe

 • pragmalingwistyka;
 • wiedza o języku współczesnym;
 • wstęp do kultury współczesnej obszaru języka angielskiego;
 • akwizycja języka w praktyce;
 • wystąpienia publiczne;
 • polityka językowa.

Moduł zawodowy

SPECJALISTA DS. KONTAKTU JĘZYKOWEGO

 • język branżowy w komunikacji i konwersacji;
 • warsztat tłumaczenia pisemnego;
 • warsztat tłumaczenia ustnego;
 • struktury języka angielskiego w praktyce.

więcej...

FILOLOGIA ANGIELSKA

Studia adresujemy do osób, dla których celem jest biegłość w posługiwaniu się językiem angielskim wsparta głęboką świadomością kontekstów społeczno-kulturowych. Absolwenci powinni opanować język na poziomie C1 i zdobyć przygotowanie literaturoznawcze, kulturoznawcze oraz wszechstronną wiedzę o historii i społeczeństwach krajów anglojęzycznych.

Studia te, klasycznemu kształceniu filologicznemu nadają praktyczny wymiar. Zapewniają dużą ilość zajęć praktycznej nauki języka wzbogacone możliwością zdobycia umiejętności przydatnych w pracy zawodowej. Obejmują ponadto dwa moduły zawodowe, których celem jest upraktycznienie kompetencji językowych.

WYBRANE PRZEDMIOTY

Przedmioty kształcenia podstawowego

 • praktyczna nauka języka angielskiego – komunikacja;
 • praktyczna nauka języka angielskiego – wymowa;
 • praktyczna nauka języka angielskiego – struktury językowe;
 • praktyczna nauka języka angielskiego – pisanie;
 • komunikacja w firmie;
 • projektowanie ścieżki kariery.

Przedmioty kształcenia ogólnego

 • drugi język obcy (do wyboru niemiecki, hiszpański, francuski);
 • drugi język obcy w firmie.

Przedmioty kształcenia kierunkowego

 • historia literatury angielskiej;
 • ikony literatury amerykańskiej;
 • wystąpienia publiczne w języku polskim i angielskim;
 • podstawy zarządzania.

Moduły zawodowe

TŁUMACZ

 • translacje ustne;
 • translacje pisemne i specjalistyczne.

SPECJALISTA DS. KOMUNIKACJI W JĘZYKU ANGIELSKIM

 • literatura i kultura anglosaska od tradycji do współczesności;
 • komunikacja i zarządzanie informacją.

więcej...


STUDIA II STOPNIA

FILOLOGIA ANGIELSKA

STUDIA STACJONARNE / STUDIA NIESTACJONARNE
Studia II stopnia trwają 2 lata (4 semestry).

Uzyskanie tytułu magistra jest istotnym składnikiem wyższego wykształcenia i najważniejszym krokiem do przyszłej kariery zawodowej.

Studia magisterskie adresowane są do osób posiadających dyplom licencjata. Od 2010 r. o przyjęcie na studia 2-letnie II stopnia starać się mogą również absolwenci innych kierunków. Dzięki temu studenci poszerzają swoje kompetencje o kolejne obszary.

WSJO stworzyła studia, które odpowiadają na aktualne potrzeby społeczno-gospodarcze. W ciągu dwuletnich studiów studenci:

 • zdobędą wszechstronne interdyscyplinarne wykształcenie, którego podstawą jest nabycie praktycznej znajomości języka angielskiego (osiągnięcie kompetencji językowej na poziomie C2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy);
 • zaczną postrzegać język jako narzędzie do profesjonalnego konstruowania wypowiedzi pisemnych i ustnych w szerokim spektrum zadań profesjonalnych;
 • rozwiną umiejętności posługiwania się nowoczesnymi aplikacjami i narzędziami technologii informacyjnej, niezbędnymi w kreatywnej pracy z tekstem;
 • rozwiną umiejętności kreowania wizerunku i prowadzenia skutecznej komunikacji, z dbałością o własny wizerunek;
 • zostaną przygotowani do funkcjonowania w działalności zawodowej.

Umiejętności te zostaną zaprezentowane i zweryfikowane w ramach przygotowania i obrony pracy magisterskiej.

Bardzo ważną częścią studiów są zajęcia z zakresu praktycznego posługiwania się językiem. Mają one na celu dalszy rozwój kompetencji językowych studentów, zwłaszcza w obszarze specjalistycznego języka stosowanego w różnych kontekstach zawodowych. Umiejętności te studenci wykorzystają przygotowując pracę magisterską, której temat związany jest z modułem zawodowym wybieranym podczas rekrutacji na studia. Nasi studenci zdobywają konkretne umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Proponowane przez WSJO moduły kształcenia zawodowego to:

 • Tłumacz
 • Redaktor tekstów/copywriter
 • Lektor osób dorosłych

więcej...


STUDIA I STOPNIA


GERMANISTYKA

STUDIA STACJONARNE / STUDIA NIESTACJONARNE
Studia I stopnia trwają 3 lata (6 semestrów).

Język niemiecki należy do dziesięciu najczęściej używanych języków na świecie – posługuje się nim już ponad 230 milionów ludzi. Niemcy odgrywają ważną rolę w europejskiej gospodarce, dlatego nasi absolwenci bez problemu znajdują zatrudnienie w jednej z kilkudziesięciu firm działających w Poznaniu i Wielkopolsce z kapitałem niemieckim.

Studia pozwalają na osiągnięcie biegłości w języku niemieckim na poziomie zbliżonym do rodzimych użytkowników. Atuty tych studiów to program zorientowany na język współczesny, z przewagą zajęć praktycznych o charakterze ćwiczeniowym i warsztatowym, wzbogacony o blok praktyk zawodowych organizowanych przez Uczelnię. Studia te prowadzone są również od podstaw z myślą o osobach, które dopiero chcą rozpocząć naukę tego języka.

Program zakłada przewagę zajęć praktycznych (patrz wykaz przedmiotów),  pozwala na osiągnięcie biegłości w języku niemieckim, wspartej intuicyjną świadomością językową, zdolnością poruszania się w różnych rejestrach języka, mocnym osadzeniem w realiach współczesnego świata niemieckojęzycznego w obszarze tradycji, współczesnej kultury i współczesnego społeczeństwa. Atuty tych studiów to program zorientowany na język współczesny, z przewagą zajęć praktycznych o charakterze ćwiczeniowym i warsztatowym, wzbogacony o blok praktyk zawodowych organizowanych przez Uczelnię.

Taki program pozwala nie tylko uzyskać biegłość w języku niemieckim w komunikacji codziennej oraz w relacjach zawodowych, ale również rozwija kwalifikacje zawodowe i umiejętności miękkie zaliczane do kompetencji przyszłości. Dydaktykę wspieramy nowoczesną technologią, w tym rozwiązaniami distance learning.

Studia stworzone dla osób zainteresowanych światem, które cenią sobie przede wszystkim opanowanie współczesnego języka niemieckiego w praktyce, na poziomie zbliżonym do rodzimych użytkowników. Adresowane do osób, które chcą osiągnąć wysoki poziom znajomości języka niemieckiego, również zawodowego, mocno osadzonego w kontekstach kultury, tradycji i społeczeństwa. Jednocześnie, które cenią sobie możliwość zdobycia i rozwinięcia kompetencji zawodowych poprzez realizację bogatego programu praktyk. Studia te prowadzone są również od podstaw z myślą o osobach, które dopiero chcą rozpocząć naukę tego języka.

więcej...


STUDIA I STOPNIA

HISPANISTYKA

STUDIA STACJONARNE / STUDIA NIESTACJONARNE
Studia I stopnia trwają 3 lata (6 semestrów).

Hiszpański jest obecnie jednym z najpopularniejszych języków zarówno dla studentów, jak i w biznesie, gdzie staje się coraz bardziej przydatny. Studia umożliwiają rozwój w obszarze współczesnego języka hiszpańskiego, dający swobodę komunikacji i intuicję językową w każdej sytuacji. Ponadto studenci uczestniczą w warsztatach kompetencji miękkich, projektują swoją ścieżkę kariery, nabywają wiedzę o psychologii komunikacji i wywierania wpływu. Studia adresujemy do osób, które chcą osiągnąć wysoki poziom znajomości języka hiszpańskiego mocno osadzonego w kontekstach kultury oraz współczesnego społeczeństwa krajów obszaru hiszpańskojęzycznego.  Program studiów zorientowany jest na język, z przewagą zajęć praktycznych o charakterze ćwiczeniowym i warsztatowym, wzbogacony o blok praktyk zawodowych organizowanych przez Uczelnię. W ramach studiów tworzone są także grupy od podstaw.

Program zakłada przewagę zajęć praktycznych (patrz wykaz przedmiotów),  pozwala na osiągnięcie biegłości w języku hiszpańskim, wspartej intuicyjną świadomością językową, zdolnością poruszania się w różnych rejestrach języka, mocnym osadzeniem w realiach współczesnego świata hiszpańskojęzycznego w obszarze tradycji, współczesnej kultury i współczesnego społeczeństwa. Atuty tych studiów to program zorientowany na język współczesny, z przewagą zajęć praktycznych o charakterze ćwiczeniowym i warsztatowym, wzbogacony o blok praktyk zawodowych organizowanych przez Uczelnię.

Taki program pozwala nie tylko uzyskać biegłość w języku hiszpańskim w komunikacji codziennej oraz w relacjach zawodowych, ale również rozwija kwalifikacje zawodowe i umiejętności miękkie zaliczane do kompetencji przyszłości. Dydaktykę wspieramy nowoczesną technologią, w tym rozwiązaniami distance learning.

Studia stworzone dla osób zainteresowanych światem, które cenią sobie przede wszystkim opanowanie współczesnego języka hiszpańskiego w praktyce, na poziomie zbliżonym do rodzimych użytkowników. Adresowane do osób, które chcą osiągnąć wysoki poziom znajomości języka hiszpańskiego, mocno osadzonego w kontekstach kultury, tradycji i społeczeństwa. Jednocześnie, które cenią sobie możliwość zdobycia i rozwinięcia kompetencji zawodowych poprzez realizację bogatego programu praktyk. Studia te prowadzone są również od podstaw z myślą o osobach, które dopiero chcą rozpocząć naukę tego języka.

więcej...


STUDIA I STOPNIA

KOREANISTYKA

STUDIA STACJONARNE / STUDIA NIESTACJONARNE
Studia I stopnia trwają 3 lata (6 semestrów).

Studia umożliwiają rozwój w obszarze języka koreańskiego, dający swobodę komunikacji i intuicję językową w każdej sytuacji – od codziennej po biznesową. Ponadto studenci uczestniczą w warsztatach kompetencji miękkich, projektują swoją ścieżkę kariery, dzielą się swoją pasją podczas Dni Kultury Koreańskiej. Studia adresujemy do osób, które chcą osiągnąć wysoki poziom znajomości języka koreańskiego mocno osadzony w kontekstach kultury oraz współczesnego społeczeństwa Korei Południowej.

Atuty tych studiów to program zorientowany na język, z przewagą zajęć praktycznych o charakterze ćwiczeniowym i warsztatowym, wzbogacony o blok praktyk zawodowych organizowanych przez Uczelnię. W ramach studiów tworzone są grupy od podstaw.

Program zakłada przewagę zajęć praktycznych (patrz wykaz przedmiotów),  pozwala na osiągnięcie biegłości w języku koreańskim, wspartej intuicyjną świadomością językową, zdolnością poruszania się w różnych rejestrach języka, mocnym osadzeniem w realiach współczesnej Azji, w szczególności Korei w obszarze tradycji, współczesnej kultury i współczesnego społeczeństwa. Atuty tych studiów to program zorientowany na język współczesny, z przewagą zajęć praktycznych o charakterze ćwiczeniowym i warsztatowym, wzbogacony o blok praktyk zawodowych organizowanych przez Uczelnię.

Taki program pozwala nie tylko uzyskać biegłość w języku koreańskim w komunikacji codziennej oraz w relacjach zawodowych, ale również rozwija kwalifikacje zawodowe i umiejętności miękkie zaliczane do kompetencji przyszłości. Dydaktykę wspieramy nowoczesną technologią, w tym rozwiązaniami distance learning.

Studia stworzone dla osób zainteresowanych światem, które cenią sobie przede wszystkim opanowanie współczesnego języka koreańskiego w praktyce, na poziomie zbliżonym do rodzimych użytkowników. Adresowane do osób, które chcą osiągnąć wysoki poziom znajomości języka koreańskiego, mocno osadzonego w kontekstach kultury, tradycji i społeczeństwa. Jednocześnie, które cenią sobie możliwość zdobycia i rozwinięcia kompetencji zawodowych poprzez realizację bogatego programu praktyk. Studia te prowadzone są również od podstaw z myślą o osobach, które dopiero chcą rozpocząć naukę tego języka.

więcej...


STUDIA I STOPNIA

JAPONISTYKA

STUDIA STACJONARNE / STUDIA NIESTACJONARNE
Studia I stopnia trwają 3 lata (6 semestrów).

Japonia jest krajem, który zaskakuje. Jest pełna fascynujących kontrastów – nowoczesne miasta i technologie w zgodzie z tradycją i sztuką. Jeśli chcesz w pełni zrozumieć ten kraj, dostrzec i docenić piękno języka i japońskiego stylu życia, zapraszamy na nowoczesne studia językowe do Wyższej Szkoły Języków Obcych im. S. B. Lindego.

W murach naszej Uczelni odbywają się cyklicznie DNI JAPOŃSKIE – gromadzą one miłośników kultury japońskiej– studentów i ich przyjaciół oraz naszych japońskich wykładowców. W świat tego wyjątkowego kraju wprowadzają gości przygotowane przez studentów prezentacje – m. in. na temat tradycyjnej muzyki japońskiej, niezwykłych japońskich wynalazków, różnic kulturowych dzielących Japonię i kraje Zachodu. Wydarzenie budzi zawsze duże zainteresowanie wśród wszystkich przybyłych, dla wielu z nich spotkania te są impulsem do podjęcia studiów orientalnych w WSJO.

rogram zakłada przewagę zajęć praktycznych (patrz wykaz przedmiotów),  pozwala na osiągnięcie biegłości w języku japońskim, wspartej intuicyjną świadomością językową, zdolnością poruszania się w różnych rejestrach języka, mocnym osadzeniem w realiach współczesnej Japonii w obszarze tradycji, współczesnej kultury i współczesnego społeczeństwa. Atuty tych studiów to program zorientowany na język współczesny, z przewagą zajęć praktycznych o charakterze ćwiczeniowym i warsztatowym, wzbogacony o blok praktyk zawodowych organizowanych przez Uczelnię.

Taki program pozwala nie tylko uzyskać biegłość w języku japońskim w komunikacji codziennej oraz w relacjach zawodowych, ale również rozwija kwalifikacje zawodowe i umiejętności miękkie zaliczane do kompetencji przyszłości. Dydaktykę wspieramy nowoczesną technologią, w tym rozwiązaniami distance learning.

Studia stworzone dla osób zainteresowanych światem, które cenią sobie przede wszystkim opanowanie współczesnego języka japońskiego w praktyce, na poziomie zbliżonym do rodzimych użytkowników. Adresowane do osób, które chcą osiągnąć wysoki poziom znajomości języka japońskiego, mocno osadzonego w kontekstach kultury, tradycji i społeczeństwa. Jednocześnie, które cenią sobie możliwość zdobycia i rozwinięcia kompetencji zawodowych poprzez realizację bogatego programu praktyk. Studia te prowadzone są również od podstaw z myślą o osobach, które dopiero chcą rozpocząć naukę tego języka.

więcej...


STUDIA I STOPNIA

SINOLOGIA

STUDIA STACJONARNE / STUDIA NIESTACJONARNE
Studia I stopnia trwają 3 lata (6 semestrów).

Zainteresowanie językami z odległych kultur rośnie każdego roku. Znajomość tego języka niesie za sobą wiele korzyści i pozwala poszerzyć horyzonty. Chińska gospodarka jest jedną z najszybciej rozwijających się na świecie – to sprawia, że w Europie powstaje coraz więcej firm z chińskim kapitałem. Nauka chińskiego pozwala naszym absolwentom zdobyć przewagę na rynku międzynarodowym.

Studia w Wyższej Szkole Języków Obcych im. S. B. Lindego pozwalają na osiągnięcie biegłości w języku chińskim na poziomie zbliżonym do rodzimych użytkowników. Atuty tych studiów to program zorientowany na język, z przewagą zajęć praktycznych o charakterze ćwiczeniowym i warsztatowym, wzbogacony o blok praktyk zawodowych organizowanych przez Uczelnię. Studia te prowadzone są od podstaw

Program zakłada przewagę zajęć praktycznych (patrz wykaz przedmiotów),  pozwala na osiągnięcie biegłości w języku chińskim, wspartej intuicyjną świadomością językową, zdolnością poruszania się w różnych rejestrach języka, mocnym osadzeniem w realiach współczesnej Azji, w szczególności Chin w obszarze tradycji, współczesnej kultury i współczesnego społeczeństwa. Atuty tych studiów to program zorientowany na język współczesny, z przewagą zajęć praktycznych o charakterze ćwiczeniowym i warsztatowym, wzbogacony o blok praktyk zawodowych organizowanych przez Uczelnię.

Taki program pozwala nie tylko uzyskać biegłość w języku chińskim w komunikacji codziennej oraz w relacjach zawodowych, ale również rozwija kwalifikacje zawodowe i umiejętności miękkie zaliczane do kompetencji przyszłości. Dydaktykę wspieramy nowoczesną technologią, w tym rozwiązaniami distance learning.

Studia stworzone dla osób zainteresowanych światem, które cenią sobie przede wszystkim opanowanie współczesnego języka chińskiego w praktyce, na poziomie zbliżonym do rodzimych użytkowników. Adresowane do osób, które chcą osiągnąć wysoki poziom znajomości języka chińskiego, mocno osadzonego w kontekstach kultury, tradycji i społeczeństwa. Jednocześnie, które cenią sobie możliwość zdobycia i rozwinięcia kompetencji zawodowych poprzez realizację bogatego programu praktyk. Studia te prowadzone są również od podstaw z myślą o osobach, które dopiero chcą rozpocząć naukę tego języka.

więcej...


STUDIA I STOPNIA

SKANDYNAWISTYKA - JĘZYK NORWESKI

STUDIA STACJONARNE / STUDIA NIESTACJONARNE
Studia I stopnia trwają 3 lata (6 semestrów).

Od kilku lat dużym zainteresowaniem wśród kandydatów na studia cieszą się języki skandynawskie. Ogromna liczba osób chcących uczyć się języka norweskiego nie dziwi – Norwegia należy do krajów najwyżej rozwiniętych w Europie, z atrakcyjnymi zarobkami i jednocześnie położona jest w bliskim sąsiedztwie z Polską.

Wyższa Szkoła Języków Obcych daje możliwość studiowania języka norweskiego we współczesnej, ukierunkowanej na praktykę formie. Studia te łączą dwa kluczowe elementy: intensywną naukę języka oraz kompetencje związane z poruszaniem się w globalnym świecie biznesu.

Program zakłada przewagę zajęć praktycznych (patrz wykaz przedmiotów),  pozwala na osiągnięcie biegłości w języku norweskim, wspartej intuicyjną świadomością językową, zdolnością poruszania się w różnych rejestrach języka, mocnym osadzeniem we współczesnych realiach Skandynawii a w szczególności Norwegii w obszarze tradycji, współczesnej kultury i współczesnego społeczeństwa. Atuty tych studiów to program zorientowany na język współczesny, z przewagą zajęć praktycznych o charakterze ćwiczeniowym i warsztatowym, wzbogacony o blok praktyk zawodowych organizowanych przez Uczelnię.

Taki program pozwala nie tylko uzyskać biegłość w języku norweskim w komunikacji codziennej oraz w relacjach zawodowych, ale również rozwija kwalifikacje zawodowe i umiejętności miękkie zaliczane do kompetencji przyszłości. Dydaktykę wspieramy nowoczesną technologią, w tym rozwiązaniami distance learning.

Studia stworzone dla osób zainteresowanych światem, które cenią sobie przede wszystkim opanowanie współczesnego języka norweskiego w praktyce, na poziomie zbliżonym do rodzimych użytkowników. Adresowane do osób, które chcą osiągnąć wysoki poziom znajomości języka norweskiego, mocno osadzonego w kontekstach kultury, tradycji i społeczeństwa. Jednocześnie, które cenią sobie możliwość zdobycia i rozwinięcia kompetencji zawodowych poprzez realizację bogatego programu praktyk. Studia te prowadzone są również od podstaw z myślą o osobach, które dopiero chcą rozpocząć naukę tego języka.

więcej...


przejdź do spisu treści

STUDIA PODYPLOMOWE


Studia podyplomowe w naszej uczelni wybierają absolwenci studiów pierwszego lub drugiego stopnia, którzy przeważnie rozpoczęli już karierę zawodową i chcą poszerzyć swoje kompetencje zwiększając atrakcyjność na rynku pracy.


Studia podyplomowe Amerykanistyka zaprojektowano jako kompendium wiedzy o współczesnych Stanach Zjednoczonych dla tych, którzy pasjonują się Stanami i chcieliby wiedzieć o nich jeszcze więcej jak i dla tych, którzy tutaj dopiero odkryją jak wielkie znaczenie odgrywa ten relatywnie młody kraj wywierając wpływ na niemal każdy aspekt życia większości ludzi świata.

Przygotowany przez WSJO program pozwala zdobyć wiedzę z szerokiego zakresu tematów związanych z historią państwa i narodu, kulturą i literaturą, a także społeczeństwem. Ze względu na objętość tematyki objętej hasłem amerykanistyka poszczególne moduły stanowią autorskie propozycje wykładowców, którzy preferują tematy nieoczywiste, niekonwencjonalne ujęcia i obalanie stereotypów na temat Ameryki.

więcej ...


Celem studiów podyplomowych – Business English jest przygotowanie ich uczestników do swobodnego posługiwania się językiem angielskim w szerokim zakresie tematów związanych z ekonomią, gospodarką, wymianą handlową, prezentacją usług i produktów oraz negocjacji z aktualnymi lub przyszłymi partnerami gospodarczymi. Przygotowanie to obejmuje zarówno pogłębienie znajomości języka angielskiego i poszerzenie słownictwa z szerokiego zakresu tematów gospodarczych jak i wypracowanie warsztatowych umiejętności niezbędnych do zabierania głosu w formalnych sytuacjach w firmie (poczynając od opanowania tremy przed wystąpieniami publicznymi po umiejętność stosowania technik perswazji czy manipulacji w trakcie negocjacji).

Realizację tego celu umożliwia charakter zajęć zdominowanych przez praktyczne warsztaty, ćwiczenia i zmaksymalizowanie czasu autentycznej aktywności słuchaczy, którzy będą mieli możliwość adaptacji wykonywanych zadań w zależności od indywidualnych potrzeb związanych z charakterem firmy, w jakiej są zatrudnieni i swoich obowiązków i zadań.

więcej ...


Celem studiów podyplomowych – Wirtschaftsdeutsch jest przygotowanie ich uczestników do swobodnego posługiwania się językiem niemieckim w szerokim zakresie tematów związanych z ekonomią, gospodarką, wymianą handlową, prezentacją usług i produktów oraz negocjacji z aktualnymi lub przyszłymi partnerami gospodarczymi. Przygotowanie to obejmuje zarówno pogłębienie znajomości języka niemieckiego i poszerzenie słownictwa z szerokiego zakresu tematów gospodarczych jak i wypracowanie warsztatowych umiejętności niezbędnych do zabierania głosu w formalnych sytuacjach w firmie (poczynając od opanowania tremy przed wystąpieniami publicznymi po umiejętność stosowania technik perswazji czy manipulacji w trakcie negocjacji).

Realizację tego celu umożliwia charakter zajęć zdominowanych przez praktyczne warsztaty, ćwiczenia i zmaksymalizowanie czasu autentycznej aktywności słuchaczy, którzy będą mieli możliwość adaptacji wykonywanych zadań w zależności od indywidualnych potrzeb związanych z charakterem firmy, w jakiej są zatrudnieni i swoich obowiązków i zadań.

więcej ...


Celem studiów podyplomowych Język angielski w ruchu pasażerskim jest wyposażenie słuchaczy w związane z funkcjonowaniem w globalnym świecie kompetencje merytoryczne z zakresu bezpośrednio związanego z obsługą pasażera w ruchu lotniczym i morskim oraz znajomość specjalistycznego języka obcego z tego zakresu.

więcej ...


Pracujesz w branży logistycznej? To dla Ciebie obowiązkowe studia! Celem studiów Język niemiecki w logistyce, jest przygotowanie słuchaczy do pracy z tekstami oraz skutecznej komunikacji w języku polskim i obcym, w branży logistyczno-transportowej.

więcej ...


Niezwykła oferta odpowiadająca na potrzeby współczesnej edukacji stacjonarnej, hybrydowej i zdalnej.

Celem studiów Język angielski-warsztat nauczyciela jest zapoznanie z metodami nowoczesnego nauczania języków obcych w praktyce, z nowymi podręcznikami i materiałami dydaktycznymi, aplikacjami i innymi narzędziami technologii informacyjnej przydatnymi do nauczania zdalnego oraz usprawnienie kompetencji językowej.

więcej ...


Celem studiów Język niemiecki-warsztat nauczyciela jest zapoznanie z metodami nowoczesnego nauczania języków obcych w praktyce, z nowymi podręcznikami i materiałami dydaktycznymi, aplikacjami i innymi narzędziami technologii informacyjnej przydatnymi do nauczania zdalnego oraz usprawnienie kompetencji językowej.

więcej ...


Celem studiów Komunikacja profesjonalna w języku polskim,  jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia skutecznej komunikacji, z zachowaniem konwencji, stosowania stylu i rejestru wypowiedzi zgodnej z jej formułą, sytuacją, adresatem i celem. Skuteczna komunikacja jest podstawowym warunkiem osiągania sukcesów w każdym zawodzie, w sektorze administracji, oświaty, kultury i biznes

więcej ...


Lubisz pisać, komentować, oceniać, ale brakuje Tobie narzędzi i pomysłów? Jeśli tak, koniecznie zapoznaj się z naszym kierunkiem!

Celem studiów Pisanie kreatywne jest przygotowanie słuchaczy do profesjonalnej redakcji tekstu w języku polskim, z zachowaniem konwencji, stylu i rejestru wypowiedzi zgodnej z jej formułą, sytuacją, adresatem i celem. Studia mają charakter warsztatowy i umożliwiają pracę z tekstem pod opieką specjalistów w zróżnicowanej formule zadań zbliżonych do zadań profesjonalnych. Słuchacze poznają nie tylko zasady, ale będą mieli okazje potwierdzić obecne i rozwinąć nowe umiejętności w zakresie: prowadzenia korespondencji, pisania streszczenia, przekształcenia tekstu, pisania raportów, sporządzania notatek, przygotowanie informacji dla mediów, pisania recenzji. Ponadto będą mieli okazje rozwinąć pasję kreatywnego pisania.

więcej ...STUDIA I STOPNIA


STUDIA II STOPNIA


STUDIA I STOPNIA


STUDIA I STOPNIA


STUDIA I STOPNIA


STUDIA I STOPNIA


STUDIA I STOPNIA


STUDIA I STOPNIAKierunki wykładane na uczelni:

anglistyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
germanistyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
hispanistyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
japonistyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
koreanistyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
sinologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
skandynawistyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Studia podyplomowe na uczelni:

AMERYKANISTYKA
BUSINESS ENGLISH
JĘZYK ANGIELSKI W RUCHU PASAŻERSKIM
JĘZYK ANGIELSKI WARSZTAT NAUCZYCIELA
JĘZYK NIEMIECKI W LOGISTYCE
JĘZYK NIEMIECKI WARSZTAT NAUCZYCIELA
KOMUNIKACJA PROFESJONALNA W JĘZYKU POLSKIM
PISANIE KREATYWNE
WIRTSCHAFTSDEUTSCH

Języki na uczelni:

norweski, niemiecki, koreański, japoński, hiszpański, chiński, angielski

Główny adres uczelni

 • Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego
  ul. Różana 17A, 61-577 Poznań
 •  
 • Telefon: 606 450 341, 609 598 899
 • Email: info@wsjo.pl
 • Strona: http://www.wsjo.pl

Biuro Rekrutacyjne:
Pokój 008
czynne:
poniedziałek – piątek od 9.00 do 16.00
sobota od 10.00 do 14.00
Telefon: 606 450 341, 609 598 899

Biuro Kursów
Pokój 009
Telefon 664 457 284
E-mail: kursy@wsjo.pl
Strona: kursy.wsjo.pl


Jak do nas trafić

Powiązane kierunki

Koreanistyka - WSJO Poznań

Studia umożliwiają rozwój w obszarze języka koreańskiego, dający swobodę komunikacji i intuicję językową w każdej sytuacji – od codziennej po biznesową.

czytaj dalej

Powiązane artykuły

TWORZENIE W NOWYCH MEDIACH

Studia zaprojektowano z myślą o osobach angażujących się w kreowanie przestrzeni dla kultury w nowoczesnych mediach. Osób, które chcą aktywnie i skutecznie zarządzać informacją kulturową, w tym m.in. do animatorów, dziennikarzy, krytyków, organizatorów, ekspertów, niezależnych twórców treści internetowych.

czytaj dalej

Wyższa Szkoła Języków Obcych ZAPRASZA NA KURSY JĘZYKOWE

Znajomość przynajmniej jednego języka obcego jest w dzisiejszych czasach koniecznością. Szczególnie młodzi ludzie chcąc znaleźć dobrą pracę lub nawiązać ciekawe kontakty towarzyskie muszą się tą umiejętnością legitymować.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane