Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej

Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej

Rektor: prof. nadzw. dr Jacek Ławicki


Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej istnieje od 1999 roku. Założycielem szkoły jest Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych "InBIT" - jedna z największych niemieckich instytucji edukacyjnych - obecnie członek fundacji Stiftung Bildung & Handwerk, z siedzibą w Paderborn (Niemcy).

Ambicją założyciela było utworzenie uczelni, która wykorzystując cały potencjał ze strony niemieckiej jak i polskiej, rozpocznie nowoczesne kształcenie kadr, dla potrzeb gospodarki i administracji, wszechstronnie przygotowanej do funkcjonowania w rzeczywistości Zjednoczonej Europy.

Nowoczesne warunki studiowania, program nauczania oparty na wzorcach europejskich, wiedza z zakresu zastosowania technik informatycznych i znajomość języków obcych - to standard obowiązujący w WSIE. Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej jest uczelnią aktywną we wszystkich sferach działalności: naukowej, społeczno-politycznej i międzynarodowej. Współpraca z licznymi partnerami w Europie stwarza warunki do ciągłego rozszerzania oferty o nowe formy studiów, praktyki i wymiany zagraniczne.

Zaangażowanie w życie Pomorza Zachodniego, współpraca z organami władzy państwowej i samorządowej sprawiły, iż w ciągu lat swojego istnienia nazwa szkoły stała się synonimem dobrej marki, nie tylko w regionie, ale też w całej Polsce i poza jej granicami. Jest to w równej mierze zasługa władz uczelni jak i jej słuchaczy, którzy poprzez Samorząd Studencki, stanowią pełnoprawny organ współstanowiący o życiu szkoły.

Zajęcia prowadzone są na WSIE w Szczecinie, przy ul. Mickiewicza 47.

Na terenie uczelni znajdują się nowoczesne kioski multimedialne oraz dostęp do bezpłatnego Internetu. Dzięki wdrożeniu innowacyjnych rozwiązań informatycznych m.in. aplikacji Wirtualny dziekanat – studenci w szybki i prosty sposób mogą dotrzeć do bieżących wydarzeń dotyczących życia WSIE. Zawsze aktualne plany zajęć, informacje o ocenach i terminach egzaminów, wewnętrzne forum uczelniane, bezpośredni dostęp do wykładowców i pracowników Uczelni, możliwość składania podań i sprawdzenia stanu realizacji zadań - to funkcjonalności systemu, które sprawiają, że komunikacja z uczelnią odbywa się w nowoczesny i sprawny sposób.
STUDIUJ NA KIERUNKACH

 
Studia I stopnia

Pedagogika
 • Asystent seniora
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i resocjalizacyjna
 • Doradztwo zawodowe i personalne
 • Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
Stosunki Międzynarodowe
 • Międzynarodowe bezpieczeństwo publiczne
 • Międzynarodowa wymiana gospodarcza i kulturowa
 • Biznes międzynarodowy
 • Międzynarodowa administracja rządowa i pozarządowa
 • Media europejskie i komunikacja społeczna
 • Transgraniczne stosunki polityczno-gospodarcze
 • Marketing i handel zagraniczny
Zarządzanie


Studia II Stopnia

Stosunki Międzynarodowe
 • Międzynarodowe bezpieczeństwo publiczne
 • Międzynarodowa wymiana gospodarcza i kulturowa
 • Biznes międzynarodowy
 • Międzynarodowa administracja rządowa i pozarządowa
 • Media europejskie i komunikacja społeczna
 • Transgraniczne stosunki polityczno-gospodarcze
 • Marketing i handel zagraniczny

Studia podyplomowe
 • Bezpieczeństwo Publiczne w EU
 • Koordynator pieczy rodzinnej / Asystent rodziny
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 
 • Przedsiębiorczość
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Zarządzanie miastem i gminą
 • Zobacz więcej kierunków
 
Studia międzynarodowe 

Manager medycyny sportowej i zdrowia

Zarządzanie branżą hotelarską i turystyczną
Kierunki wykładane na uczelni:

pedagogika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
stosunki międzynarodowe I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane

Polecane Uczelnie