Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Bielsku-Białej

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Bielsku-Białej

Rektor: prof. dr hab. inż. Franciszek Marecki

Uczelnia prowadzi studia dzienne oraz zaoczne na kierunku INFORMATYKA ze specjalizacjami:

 • Grafik komputerowy,
 • Programista,
 • WebDeveloper,
 • Administrator sieci
 • E-marketing
Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy inżynier informatyk
ze specjalnością: Systemy Informatyczne.

Studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania rozpoczynają się w marcu lub październiku i obejmują 7 semestrów nauki.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania posiada własny budynek w centrum Bielska-Białej. W budynku tym znajduje się: 6 laboratoriów komputerowych, biblioteka multimedialna, aula, sale wykładowe i ćwiczeniowe, hotel asystencki, klub studencki oraz sala rekreacji dla studentów i pracowników.Kierunki studiów

E – Marketing

W ramach specjalizacji dowiesz się jak, korzystając z koncepcji marketingu aktywnego Inbound Marketing,  skutecznie kreować wizerunek firmy w internecie. Rozwiniesz kompetencje w zakresie prowadzenia kampanii SEO i SEM oraz wykorzystywania mediów społecznościowych do promocji towarów i usług. Program specjalizacji skupia się na przekazaniu najważniejszych technik e-marketingu oraz wykorzystaniu narzędzi umożliwiających skuteczne i efektywne prowadzenie działań marketingowych w sieci, promowanie sklepów internetowych oraz aplikacji webowych .

Po ukończeniu studiów, absolwenci będą mogli podjąć pracę na takich stanowiskach jak:

Specjalista ds. pozycjonowania, Content marketer, Influencer, Blogger, Community Manager Account manager w agencji interaktywnej, Specjalista ds. mediów społecznościowych, Analityk interenetowy

W ramach zajęć i warsztatów omawiane będą zagadnienia:

 • Inbound Marketing – marketing aktywny
 • Digital Marketing Foundations – podstawy marketingu cyfrowego
 • Content Marketing and Copywriting – marketing treści
 • Digital Strategy – cyfrowa strategia
 • Social Media Marketing – marketing w mediach społecznościwych
 • Personal and Company Branding – budowanie marki osobistej oraz firmowej
 • Online Community Building – tworzenie wirtualnych społeczności
 • UX/UI Design – projektowanie UX/UI
 • Landing Page Design – projektowanie stron
 • Internal / External SEO – pozycjonowanie wewnętrzne i zewnętrzne
 • Website Optimization – optymalizacja stron internetowych
 • E-commerce Development – projektowanie rozwiązań e-commerce
 • Marketing Analytics – analityka marketingowa
 • Google AdWords – Paid Search – zarządzanie płatnymi reklamami z przygotowaniem do egzaminu Google
 • Display & Video Advertising – reklama wizualna i video
 • Marketing Automatization – automatyzacja działań marketingowych
 • Marketing e-commerce and SaaS – działania marektingowe sklepów internetowych
 • Digital Marketing Project – projekt marketingu cyfrowego

Sieci komputerowe i systemy operacyjne

W ramach specjalizacji wspieramy osoby zainteresowane szeroko pojętym „site reliability engineering”. Naszym celem jest rozwianie kompetencji w technologiach o znaczeniu korporacyjnym, w tym w systemach operacyjnych klasy Linux,oraz organizacją, monitorowaniem i optymalizacją sieci komputerowych (przewodowych i bezprzewodowych).

W ramach zajęć i dyskusji/spotkań indywidualnych omawiamy zagadnienia:

 • pracy z systemami klasy Linux (głównie z gałęzi RedHat/Fedora),
 • wirtualizacji środowisk (głównie KVM i Docker, w początkowych stadiach VirtualBox),
 • prowizjonowania zasobów (Ansible, KVM, Docker, RAID/LVM),
 • wszelkich zaganień routingu i organizacji sieci lokalnych,
 • wirtualizacji zasobów sieciowych (Cisco Packet Tracer, GNS3),
 • prowizjonowania i optymalizacji lokalnych sieci WiFi,
 • programowania urządzeń sieciowych klasy Cisco (routery, switche, access pointy),
 • zabezpieczania sieci komputerowych (OpenVPN, OpenSSL, tcpdump/wireshark).

Programowanie

    Programowanie

W ramach cyklu przedmiotów, rozłożonych równomiernie w programie całych studiów, realizujemy program mający na celu wyrobienie profesjonalnych kompetencji w dziedzinie budowy „od podstaw” funkcjonalnych, nowoczesnych i atrakcyjnych aplikacji. Prowadzimy równoległy program w dwóch dialektach: dla osób o zainteresowaniach backendowych (w tym Androidowych) polecamy kursy prowadzone w języku Java, natomiast dla osób zainteresowanych front-endem (w tym webdesignem i grafiką internetową) polecamy kursy w Javascript/Typescript.

Java: główne fakty

 • Bezpieczeństwo kompilowalnego języka z explicite typami (int, String, MyDataEntity)
 • Pełne zorientowanie obiektowe, właściwie orientujące programistę
 • Szybkość dorównującą C++
 • Bogata biblioteka standardowa (np. aplikacje graficzne, funkcje kryptograficzne, dostęp do warstwy sieciowej)
 • Ekosystem stabilnych bibliotek i frameworków do konstrukcji softwareu o znaczeniu korporacyjnym, np. Spring Framework
 • Wydajną integracja z warstwą bazodanową (Object-Relational-Mapping, Hibernate, JPA, JTA)
 • Możliwość tworzenia aplikacji samodzielnych uruchamialnych na wszystkich systemach operacyjnych, aplikacji Web (z wydajnym backendem Javy) i korporacyjnych, uruchamialnych na serwerach aplikacyjnych (Tomcat, JBoss), i aplikacji androidowych
 • Wydajny IDE (IntelliJ) umożliwiający bezproblemowy start przygody z Javą, jak również wsparcie dużych systemów informatycznych o znaczeniu korporacyjnym

Zajęcia zgrupowaliśmy w pięć semestralnych dedykowanych modułów. Dodatkowo, w ramach modułów nie dotyczących bezpośrednio programowania (np. Systemów Operacyjnych, Systemów Baz Danych, Projektowania Witryn Internetowych) dbamy o integrację z potrzebami studentów ukierunkowanych na programowanie (np. pokazując jak przygotowywać dedykowane serwery aplikacyjne, serwery baz danych, czy też jak „rozmawiać” z serwisami REST udostępnianymi przez aplikacje Javy lub Node.js).

Zajęcia zawsze są dostosowane do potrzeb studentów, i w grupach nie przekraczających 20 osób prowadzone są wielopoziomowo (uwzględniając również fakt, że część grup studentów może być ukierunkowana na inne technologie IT, np. na grafikę komputerową). W czasie zajęć część prezentacyjna stanowi ~ 1/3 całości, a pozostała część polega na wspieraniu indywidualnych postępów uczestników.

Oferujemy w pełni skonfigurowane środowiska programistyczne, również z możliwością dostępu zdalnego („z domu”). Kod „napisany” w trakcie zajęć jest dostępny publicznie.

Wszystkich zainteresowanych studiami z zakresu programowania zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną oraz procedurą rekrutacji na studia inżynierskie oraz na studia podyplomowe.

    Programowanie urządzeń mobilnych

Celem specjalizacji jest rozwinięcie umiejętności programowania urządzeń mobilnych a w szczególności tworzenia użytecznych i estetycznych aplikacji na platformę Android.

(Używane IDE – Android Studio, główny język programowania Java)

W ramach zajęć kursowych realizowane są następujące zagadnienia:

 • zapoznanie się z zestawem narzędzi do tworzenia aplikacji (Android SDK) – instalacja oraz konfiguracja,
 • konfiguracja emulatorów oraz urządzeń, na których będzie uruchamiany program (telefony, tablety),
 • budowa aplikacji (Aktywności/Fragmenty, Usługi), cykl życia, manifest programu, certyfikaty,
 • projektowanie interfejsu graficznego aplikacji,
 • aplikacja w oparciu o klasę ViewModel (wzorzec MVVM),
 • podstawy baz danych (Sqlite, Room Persistence Library),
 • wykorzystanie sensorów oraz urządzeń wbudowanych do telefonu (kamera, akcelerometr),
 • budowa aplikacji wykorzystującej system pozycjonowania oraz Mapy Google,
 • procesy oraz wątki w Androidzie,
 • klient HTTP dla Androida (Retrofit),
 • wprowadzenie do Firebase,
 • testowanie aplikacji, raportowanie błędów (Crashlytics),
 • dystrybucja aplikacji w Google Play.

Wszystkich zainteresowanych kształceniem w zakresie programowania urządzeń mobilnych zachęcamy do zapoznania się z zasadami studiowania na WSIZ pod adresem Studia inżynierskie od października 2019 lub na stronie Studia podyplomowe od października 2019.

Grafika komputerowa

    Grafika komputerowa 2D

Celem zajęć prowadzonych w ramach specjalizacji grafika komputerowa jest rozwinięcie praktycznych umiejętności posługiwania się narzędziami grafiki rastrowej i wektorowej tj. Photoshop/Gimp, Ilustrator/Inkscape, Adobe InDesign i AfterEffect. Ponadto, studenci uczą się wykorzystywać technologie internetowe i metody przetwarzania informacji multimedialnej do projektowania efektywnych komunikatów reklamowych i tworzenia atrakcyjnych form prezentacji informacji w Internecie. Specjalizacja przygotowuje studentów poprzez naukę technik graficznych do pracy w zawodzie grafika komputerowego m.in. w agencjach reklamowych, drukarniach i studiach fotograficznych.

 • Podstawy grafiki
 • Multimedia
 • Projektowanie graficzne
 • Grafika reklamowa i edytorska
 

    Grafika komputerowa 3D

W ramach praktycznych zajęć dydaktycznych prowadzonych na specjalizacji grafika komputerowa studenci modelują, teksturują i animują obiekty scen i postaci do gier komputerowych oraz uczą się oprogramowywać logikę gry w środowisku popularnego silnika graficznego Unity 3D/Unreal 4.

Szczegóły dotyczące treści merytorycznych realizowanych w ramach zajęć laboratoryjno/warsztatowych można znaleźć pod poniższymi linkami:

 • Grafika 3D,
 • Animacje 3D,
 • Projektowanie architektury,
 • Programowanie gier.

Studenci uczą się efektywnie wykorzystywać środowiska do projektowania grafiki 3D i tworzenia fotorealistycznych materiałów tj. AutoCAD, Blender, ZBrush, XNormal, Substance Painter oraz Unity 3D.

Webdesign & webdevelopment

W ramach zajęć edukacyjnych studenci rozwijają swoje umiejętności w projektowaniu zgodnym z UX i programowaniu funkcjonalnych serwisów internetowych, które są przystosowane do współpracy z dowolnymi urządzeniami zarówno stacjonarnymi jak i mobilnymi. Zajęcia prowadzone w ramach specjalizacji pozwalają zdobyć praktyczną wiedzę w zakresie budowania struktury dowolnej witryny www w języku HTML5 jak również projektowania jej unikalnego i atrakcyjnego wyglądu przy pomocy kaskadowych arkuszy stylów CSS3. Dodatkowo, studenci poznają narzędzia języka JavaScript do tworzenia dynamicznych stron www i uczą się efektywnie korzystać z frameworka Angular JS w celu wzbogacenia swoich serwisów internetowych o elementy interaktywne tj. rozwijane menu, galeria, formularze itd. Na zajęciach edukacyjnych studenci poznają nie tylko nowoczesne praktyki stosowane w Responsive Web Design ale również mogą liczyć na wsparcie i mentoring ze strony osób z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w tej dziedzinie.

Spis treści dydaktycznych:

Podstawy HTML

 • budowa prostych stron w języku HTML,
 • wprowadzenie atrybutów do znaczników HTML,
 • tworzenie stron z wykorzystaniem elementów HTML5.

Podstawy CSS

 • oscylowanie elementów HTML-owych za pomocą styli CSS,
 • wprowadzenie elementów CSS3,
 • animacje, efekty specjalne w CSS,
 • projektowanie responsywnych witryn internetowych.
 • tworzenie zaawansowanych szablonów stylu z wykorzystaniem less lub scss

Framework Bootstrap

 • implementacja frameworka stylu Bootstrap w języku HTML,
 • tworzenie webowych aplikacji internetowych dostosowanych do różnych urządzeń,
 • budowa w pełni funkcjonalnej responsywnej witryny internetowej z wykorzystaniem komponentów Bootstrap.

Framework Angular JS

 • operacje na widokach,
 • warunki i pętle,
 • komunikacja REST.

Uczelnia prowadzi studia dzienne oraz zaoczne na kierunku INFORMATYKA ze specjalizacjami:

 • Grafik komputerowy,
 • Programista,
 • WebDeveloper,
 • Administrator sieci
 • E-marketing

Kierunki wykładane na uczelni:

informatyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni

 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Bielsku-Białej
  ul. Legionów 81, 43-300 Bielsko-Biała
 •  
 • Telefon: 33 822 90 70
 • Strona: http://www.wsi.edu.pl

Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane

Polecane Uczelnie