Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku Białej

Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku Białej


umożliwi Ci zdobycie wymarzonego wykształcenia


Tutaj znajdziesz profesjonalną kadrę naukową, sprawną administrację, wyjątkowe warunki studiowania i prawdziwie życzliwą atmosferę. Między innymi dlatego propozycja WSFiP jest ważną ofertą na polu edukacyjnym, którą powinieneś rozważyć zanim twoje imię i nazwisko zostanie wpisane indeks.

Student Wyższej Szkoły Finansów i Prawa poprzez zalogowanie w wirtualnych zasobach Uczelni ma dostęp do materiałów multimedialnych prezentowanych w ramach zajęć. Jest to nie tylko ułatwienie w studiowaniu, ale gwarancja szybkiego i trwałego przyswajania materiału.


Zapraszamy do studiowania w Wyższej Szkole Finansów i Prawa!


Studia na kierunku Finanse i Rachunkowość prowadzone na Wydziale Finansów i Technologii Informatycznych, jako studia I i II stopnia przygotowują kadrę szczebla operacyjnego i zarządzającego w bankach oraz innych instytucjach rynku finansowego. Wykształceni absolwenci znajdują zatrudnienie w urzędach celnych, urzędach podatkowych, administracji państwowej i samorządowej, mediach, szkolnictwie oraz w przedsiębiorstwach różnych sektorów gospodarki.

Studia stacjonarne i niestacjonarne:

I stopień – 6 semestrów, 3 lata
II stopień – 4 semestry, 2 lata  

Studia I stopnia - specjalności

 • Bankowość
 • Finanse przedsiębiorstw
 • Rachunkowość
 • Rachunkowość i Zarządzanie w Logistyce
 • Zarządzanie i finanse w nieruchomościach

Studia II stopnia - specjalności

 • Administracja skarbowa
 • Bankowość
 • Finanse przedsiębiorstw
 • Psychologia w zarządzaniu finansami
 • Rachunkowość
 • Rachunkowość i finanse w instytucjach sektora publicznego
 • Rachunkowość zarządcza i controling
 • Rewizja finansowa
 • Zarządzanie i finanse w nieruchomościach

Informatyka - studia inżynierskie - specjalności

 • Bazy danych i systemy sieciowe
 • Grafika komputerowa i techniki multimedialne
 • Programowanie aplikacji na urządzenia mobilne
 • Usługi informatyczne w jednostkach administracji publicznej

Studia stacjonarne i niestacjonarne

I stopień – 7 semestrów, 3,5 roku

Atuty kierunku:

 • Małe grupy dziekańskie,
 • Specjaliści łączący karierę naukową z praktyką,
 • Część zajęć w formie e-learningu,
 • Organizacja zajęć umożliwiająca łączenie studiów z pracą (3 dni nauki dwa dni pracy) w trybie stacjonarnym, zajęcia co dwa tygodnie w trybie niestacjonarnym,
 • Możliwość dobycia certyfikatów TELC potwierdzających wysokie kompetencje językowe,
 • Rozbudowana oferta praktyk wpisanych w program studiów

Studia: stacjonarne i niestacjonarne - jednolite magisterskie trwające 5 lat.

Celem studiów jest przygotowanie absolwenta w szczególności do podjęcia pracy w zawodach prawniczych, jak i również do pracy w urzędach administracji rządowej i samorządowej, organach skarbowych, czy w obsłudze prawnej biznesu. 

Atuty kierunku:

 • doświadczona kadra naukowa z ośrodków akademickich z Polski (z Warszawy, Rzeszowa i Krakowa) i Słowacji,
 • specjaliści praktycy - sędziowie sądów rejonowych, adwokaci, radcowie prawni, komornicy sądowi, doradcy podatkowi, pracownicy samorządowi z wieloletnim doświadczeniem wyniesionym z pracy oraz prowadzonej działalności gospodarczej,
 • organizacja zajęć umożliwiająca łączenie studiów z pracą (3 dni nauki w tygodniu – w trybie stacjonarnym), w trybie niestacjonarnym zajęcia co dwa tygodnie,
 • możliwość zdobycia certyfikatów TELC potwierdzających wysokie kompetencje językowe.

Studia na kierunku Bezpieczeństwa wewnętrznego pozwalają zdobyć najnowszą wiedzę z zakresu funkcjonowania państwa, regionalnych i lokalnych struktur i przestrzeni publicznych w sytuacjach różnych procesów rozwojowych i zagrożeń bezpieczeństwa społeczeństwa, rodziny, człowieka oraz środowiska naturalnego. Bezpieczeństwo jest jedną z zasadniczych potrzeb człowieka, przestrzeni jego życiowej aktywności, lokalnej i regionalnej społeczności oraz priorytetowym wyzwaniem dla państwa.

Program studiów umożliwia zdobycie specjalistycznej wiedzy o różnych zagrożeniach bezpieczeństwa lokalnych obszarów i państwa np.: patologią społeczną, ekstremalnymi zjawiskami naturalnymi jak m.in. powodzie, ocieplenie klimatu oraz spowodowanymi działalnością ludzką np. przestępczością, katastrofami, atakami terrorystycznymi, czy konfliktami wojennymi. Uczymy jak przygotowywać się planistycznie i logistycznie do mogących zaistnieć różnych sytuacji kryzysowych, jak chronić osoby, mienie; organizować imprezy masowe.

Działające Laboratorium kryminalistyczne umacnia praktyczne umiejętności i wiedzę studentów, którą poznają w zakresie kryminalistyki, detektywistyki. Natomiast studia magisterskie otwierają nowe możliwości edukacyjne i specjalnościowe w zakresie bezpieczeństwa w biznesie, także bezpieczeństwa i procesów rozwojowych w obszarach transgranicznych ze szczególnym uwzględnieniem regionu Podbeskidzia.

Ciekawą propozycją jest specjalność z zakresu bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych, która ściśle koreluje z zasadniczymi celami programowymi tego kierunku. Studia na kierunku Bezpieczeństwa wewnętrznego odpowiadają na aktualne zapotrzebowanie na specjalistów z różnych dziedzin bezpieczeństwa w administracji publicznej i jednostkach samorządu terytorialnego, strukturach korporacyjnego biznesu, małych i średnich przedsiębiorstw jak również w Policji, ABW, Straży Granicznej, BOR, a także w administracji skarbowej i celnej. .

Studia I stopnia - specjalności BW

 • Administracja i zarządzanie w bezpieczeństwie
 • Bezpieczeństwo i porządek publiczny
 • Kryminologia i kryminalistyka
 • Ochrona osób i mienia
 • Służby porządku publicznego

Studia II stopnia - specjalności BW

 • Bezpieczeństwo i rozwój w Euroregionie
 • Bezpieczeństwo informacji i systemów informatycznych
 • Bezpieczeństwo w biznesie
 • Kryminalistyka i detektywistyka

Studia na kierunku Administracja mają na celu przygotowanie dobrze wykształconej kadry na potrzeby administracji publicznej oraz prywatnych podmiotów gospodarczych (biznesu). Zainteresowanie ww. kierunkiem studiów wynika z potrzeby lokalnego rynku, gdzie funkcjonują administracja rządowa (realizująca zadania za pomocą pracowników i funkcjonariuszy zatrudnionych w urzędach skarbowych, Krajowej Informacji Skarbowej czy urzędach celno-skarbowych), administracja samorządowa (realizująca zadania za pomocą pracowników zatrudnionych w urzędach jednostek samorządu terytorialnego) oraz prywatne podmioty gospodarcze. W związku z zadaniami realizowanymi przez te podmioty konieczne jest zatrudnianie pracowników posiadających najnowszą wiedzę i praktyczne umiejętności.

Profil praktyczny studiów na kierunku Administracja jest uzasadniony z uwagi na dużą liczbę zajęć dydaktycznych mających charakter praktyczny, praktyki m.in. w Izbie Administracji Skarbowej w Katowicach, Starostwie w Bielsku-Białej i w Czechowicach – Dziedzicach, Pierwszym i  Drugim Urzędzie Skarbowym w Bielsku-Białej, Urzędzie Miasta Bielsko-Biała, ZUS. Dzięki temu, po ukończeniu studiów, absolwent WSFiP, będzie bardzo dobrze przygotowany do spełnienia wysokich wymagań stawianych mu przez pracodawców.  

Studia I stopnia - specjalności kierunku Administracja

 • Administracja samorządowa
 • Administracja skarbowa

Kierunki wykładane na uczelni:

administracja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
finanse i rachunkowość I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
prawo Magister Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni

 • Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku Białej
  ul. Cz. Tańskiego 5, 43-382 Bielsko-Biała
 •  
 • Telefon: +48 (33) 829 72 12
 • Strona: http://www.wsfip.edu.pl

Dziekanat Wydziału Finansów i Technologii Informatycznych

tel. +48 (33) 82 972 26
+48 (33) 82 972 27 
e-mail: dziekanat.lic@wsfip.edu.pl

godziny otwarcia:
Poniedziałek - 8:00 - 16:00
Wtorek - 8:00 - 16:00
Środa - 8.00 - 16.00
Czwartek - 8.00 -16.00
Piątek - 8:00 - 16:00
Sobota zjazdowa - 8.00-14.00
Niedziela - nieczynne

Dziekanat Wydziału Prawa i Nauk Społecznych

tel. +48 (33) 82 972 41  
+48 (33) 82 972 42
e-mail: dziekanat.mgr@wsfip.edu.pl

godziny otwarcia:
Poniedziałek - 8:00 - 16:00
Wtorek - 8:00 - 16:00
Środa - 8.00 - 16.00
Czwartek - 8.00 -16.00
Piątek - 8:00 - 16:00
Sobota zjazdowa - 8.00-14.00
Niedziela - nieczynne

Studia podyplomowe i kursy

tel. +48 (33) 82 972 42  
e-mail: podyplom@wsfip.edu.pl

Centrum i Studium Języków Obcych

tel. +48 (33) 82 972 26  
+48 (33) 82 972 27
e-mail: asmyrska@wsfip.edu.pl

Jak do nas trafić

Powiązane kierunki

Cyberprzestrzeń i komunikacja społeczna - NOWY KIERUNEK W WSFiP

Kierunek Cyberprzestrzeń i komunikacja społeczna daje umiejętności skutecznej i bezpiecznej komunikacji zarówno w środowisku rzeczywistym, jak i wirtualnym. W tym zakresie absolwent kierunku sprawnie posługuje się dostępnymi narzędziami, w tym cyfrowymi, w sposób zgodny z prawem, etyką i zasadami bezpieczeństwa.

czytaj dalej

Powiązane artykuły

Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej - WSFIP

ZAPRASZA NA KURSY I SZKOLENIA

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane