Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University

Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University

Rok założenia: 1992 | Rektor: dr Krzysztof Pawłowski

przejdź do spisu treści

Misją WSB-NLU jest osiągnięcie unikalnej pozycji w Europie Środkowej poprzez tworzenie innowacyjnej, uniwersalnej, praktykującej organizacji akademickiej, prowadzącej obok działalności czysto edukacyjnej i naukowej także działalność aplikacyjną, konferencyjną, wydawniczą i doradczą w różnorodnych obszarach tematycznych. Organizacji nie tylko zdolnej sprostać wyzwaniom czasów współczesnych, ale i wyznaczającej standardy przyszłości. 

Pierwszym wyróżnikiem uczelni spośród innych polskich uczelni jest podejście do studenta, które najlepiej podsumowują słowa dr. Dariusza Woźniaka, Rektora WSB-NLU: „Synergia zachodząca między pokoleniem Z a uczelnią jest kwestią niezwykle istotną dla prawidłowego funkcjonowania obydwu stron. Pierwsza uczy się od drugiej, natomiast druga jest efektem dążenia do doskonałości tej pierwszej”.

Drugim wyróżnikiem WSB-NLU jest położenie maksymalnego nacisku na praktyczne aspekty kształcenia. Jest to możliwe dzięki kadrze dydaktycznej złożonej w większości z pracowników firm i instytucji z wielu branż, stałej współpracy z pracodawcami w zakresie patronatu nad kierunkami i prowadzenia zajęć oraz metodyce kształcenia opartej na warsztatach, studium przypadku oraz metodzie projektu.


ATUTY UCZELNI

Stworzyliśmy Cloud Academy - nowoczesny system informatyczny, będący m.in. innowacyją platformą kształcenia na odległośc, umożliwiającą studiowanie i kształcenie ustawiczne z każdego miejca na świecie za pomocą dowolnego urządzenia mobilnego.

Wzorując się na najlepszych praktykach edukacyjnych stworzyliśmy system edukacji oparty na praktycznym podejściu - studium przypadku, warsztatach oraz nauczaniu poprzez projekt (project-based learning).

Dzięki wieloletniej współpracy z National Louis University z Chicago nasze programy zachowują amerykańskie standardy jakości.

Organizujemy dużo ciekawych wydarzeń, m.in. cykliczne widowiska multimedialne Potęga Informatyki, ogólnopolski konkurs Geniusz IT, bieg charytatywny Run4aSmile. Od 2011 roku wzięło w nich udział łącznie ponad 22 tys. osób.

Zajmujemy wysokie miejsca w rankingach i konkursach: 6. miejsce na liście listy najchętniej wybieranych uczelni wyższych w Polsce (dane Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 2016 roku), 1 miejsce w konkursie organizowanym przez portal Perspektywy.pl (2018 r.)


OFERTA EDUKACYJNA

Informatyka - inżynierskie

 • Nasi Studenci już podczas III i IV roku studiów realizują rozbudowane projekty komercyjne dla największych firm;
 • Stosujemy innowacyjną metodę nauczania - nauczanie przez projekt (Project-Based Learning);
 • Nasi studenci odbywają praktyki i staże w firmach, które objęły patronatem powyższe specjalności. Firmy z którymi współpracujemy mają wieloletnie doświadczenie w produkcji oprogramowania biznesowego i gier video na rynek europejski;
 • Zajęcia specjalnościowe prowadzą praktycy – zawodowi programiści biznesowi i developerzy gier, którzy podczas zajęć przekazują studentom praktyczną wiedzę zdobytą podczas swojej kariery;
 • Na specjalności Programista Aplikacji Biznesowych zespół studentów realizuje zaawansowaną aplikację biznesową (desktopową, internetową i mobilną) pracując zgodnie z zasadami, które obowiązują w profesjonalnych zespołach programistycznych największych firm wytwarzających oprogramowanie;
 • Na specjalności Game Developer w czasie studiów studenci tworzą indywidualnie oraz w grupie rozbudowane gry działające na komputerze, konsoli oraz urządzeniu mobilnym.

Atuty kierunku

Na specjalności Programista Aplikacji Biznesowych poznasz:

 • Języki programowania: C#, Java, C++
 • Środowiska programistyczne: Visual Studio, NetBeans
 • Zwinne metody wytwarzania oprogramowania – SCRUM
 • Zasady projektowania aplikacji: UML
 • Wzorce projektowe: MVVM, MVC, Repository, Dependency Injection
 • Interfejsy: WPF, Interfejsy Windows, Interfejsy Mobilne
 • Techniki internetowe: ASP.NET, ASP MVC, HTML5, JavaScript, Angular, PHP
 • Techniki mobilne: Xamarin, Cordova
 • Serwery bazy danych: Microsoft SQL Server, Oracle, MySQL
 • Zaawansowane algorytmy
 • Sposoby marketingu aplikacji

Na specjalności Game Developer poznasz:

 • Programowanie gier na różne platformy: PC, Urządzenia przenośne, konsole nowej generacji
 • Silniki tworzenia gier: Unity, Unreal
 • Języki programowania: C#, C++
 • Środowisko programistyczne: Microsoft Visual Studio
 • Zwinne metody wytwarzania oprogramowania – SCRUM
 • Wzorce projektowe wykorzystywane w programowaniu gier m.in.: Wzorzec stanów, Obserwator, Singleton
 • Technologie programowania sztucznej inteligencji w grach: Maszyna stanów, drzewa zachowań
 • Projektowanie gier zorientowanych na gracza
 • Podstawy modelowania obiektów 3D
 • Podstawy tworzenia animacji 3D
 • Programowanie grafiki 3D w języku CG/HLSL
 • Sposoby marketingu gier, prowadzenia rozmów z wydawcami

Specjalności

Programista Aplikacji Biznesowych

W czasie kursów zespół Studentów realizuje zaawansowaną aplikację biznesową pracując zgodnie z zasadami, które obowiązują w profesjonalnych zespołach programistycznych największych firm wytwarzających oprogramowanie. Nauka programowania jest silnie połączona z realizacją projektu.

Wiodące przedmioty:

 • Programowanie Java,
 • Programowanie C#,
 • Programowanie logiki biznesowej,
 • Programowanie desktopowych aplikacji biznesowych,
 • Programowanie internetowych aplikacji biznesowych,
 • Implementacja mobilnych aplikacji biznesowych,
 • Projekt zespołowy

Game Developer

Celem nauczania jest stworzenie gry zaczynając od fazy projektowania, implementowania założeń przez tworzenia zasobów graficznych, aż po różne sposoby marketingu/promowania gier zgodnie z zasadami obowiązującymi podczas pracy każdego zespołu produkującego gry.

Dzięki kursowi studenci będą przygotowani do podjęcia pracy w firmach zajmujących się tworzeniem gier i staną się bardziej wartościowym kandydatem dla potencjalnego pracodawcy. 

Wiodące przedmioty:

 • Silniki gier (Unity i Unreal)
 • Programowanie grafiki komputerowej,
 • Projektowanie gier i scenariuszy,
 • Zaawansowane programowanie gier (programowanie gameplayu, graficznego interfejsu, usług sieciowych),
 • Programowanie sztucznej inteligencji w grach komputerowych,
 • Marketing gier komputerowych

Zarządzanie - licencjat

Bazując na najlepszych polskich i amerykańskich wzorcach nastawieni jesteśmy na indywidualny rozwój studenta!

 • Konstruując program bierzemy pod uwagę sugestie praktyków (organizacji patronackich), opinie Absolwentów, wnioski płynące z opracowań i raportów na temat bieżącej sytuacji na rynku pracy, własne analizy rynkowe wsparte monitoringiem losów absolwentów.
 • Nasz program studiów jest akredytowany przez Polską Komisję Akredytacyjną. 
 • Podstawowe kompetencje menedżera to kompetencje komunikacyjne i interpersonalne. Stąd nacisk na opanowanie podstaw psychologii działań ludzkich, pracę w międzynarodowych zespołach oraz na opanowanie języków obcych (w szczególności języka angielskiego na studiach stacjonarnych). 
 • Nowoczesne zarządzania opiera się na wykorzystaniu narzędzi informatycznych, studenci nie tylko uczą się ich na przedmiotach ale także korzystają z najbardziej nowatorskiej platformy edukacyjnej CloudA.

Specjalności

Specjalista ds. sprzedaży
(ACCOUNT MANAGER)

Specjalność jest odpowiedzią na duży popyt ze strony rynku pracy na specjalistów ds. sprzedaży oraz kluczowych klientów. Specjalista do spraw sprzedaży koncentruje się w swojej pracy na sprzedaży produktów i usług znajdujących się w ofercie przedsiębiorstwa. Osoba zatrudniona w tym zawodzie pozyskuje gruntowną wiedzę o rynku, na którym działa przedsiębiorstwo i konkurencji.

Jednym z kluczowych zadań pracownika jest budowanie bazy klientów oraz realizacja planów sprzedażowych. Do obowiązków specjalisty do spraw sprzedaży należy obsługa partnerów handlowych oraz pozyskiwanie nowych klientów. Przyszłym miejscem pracy Absolwentów są działy sprzedaży firm usługowych i produkcyjnych. Gwarancją zdobycia odpowiednich kwalifikacji jest kadra dydaktyczna, składająca się zarówno z pracowników naukowych jak i praktyków.

Wybrane przedmioty: Badania marketingowe, Komunikacja interpersonalna , Media społecznościowe, Zarządzanie produktem i kształtowanie marki, Strategie dystybucji i sprzedaży, Negocjacje.

Analityk biznesowy
(BUSINESS ANALYST)

 Analityk biznesowy to prestiżowy zawód związany ze światem wielkiej finansjery. Absolwent specjalności zajmuje się identyfikacją, analizami i weryfikacją potrzeb biznesowych; prowadzi badania, ocenia oraz dokumentuje modele biznesowe; udoskonala procesy i wprowadza zmiany organizacyjne; planuje strategie i rozwój polityki biznesowej; rozwiązuje problemy biznesowe związane z procedurami działania organizacji.

Absolwent studiów posiada wszechstronną wiedzę w zakresie zarządzania wspartą umiejętnościami użycia nowoczesnych narzędzi, uprawniającą do aplikowania na stanowiska średniego szczebla zarządzania na całym świecie.

Wielu spośród naszych absolwentów już na tym etapie decyduje się na rozpoczęcie kariery zawodowej, często także uruchamiają własną działalność gospodarczą. Gwarancją zdobycia odpowiednich kwalifikacji jest kadra dydaktyczna, składająca się z pracowników naukowych i  praktyków.

Wybrane przedmioty: Analizy menedżerskie z Excelem, Bazy danych, Systemy informatyczne w zarządzaniu, Badania marketingowe, Media społecznościowe, Negocjacje.

Specjalista ds. organizacji usług gastronomicznych, hotelowych i turystycznych
(HOTEL MANAGER)

 Specjalizacja pozwala na uzyskanie wiedzy z zakresu zasad organizacji, planowania, kierowania i zarządzania przedsiębiorstwami branży turystycznej i hotelarskiej, ze szczególnych uwzględnieniem form i metod obsługi ruchu turystycznego i uwarunkowań prawnych funkcjonowania przedsiębiorstw turystycznych w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Zajęcia prowadzą doświadczeni specjaliści oraz praktycy.

Absolwent specjalności znajdzie pracę w szeroko rozumianym sektorze turystyki, hotelarstwa i rekreacji oraz obiektach gastronomicznych, zarówno jako menedżer/kierownik niższego średniego szczebla, jak i pracownik sektora obsługi ruchu turystycznego.

Wybrane przedmioty: Media społecznościowe, Zachowania klientów i planowanie marketingowe, Systemy informatyczne w turystyce, Standardy obsługi hotelowej, Psychologia emocji i motywacji.

Specjalista ds. Logistyki
(LOGISTICS MANAGER)

Specjalista ds. Logistyki to zawód na który obecnie jest bardzo duży popyt na rynku pracy ze względu na dynamicznie rozwijającą się branżę logistyczną w Polsce. Specjalista do spraw logistyki zajmuje się obsługą procesów logistycznych w organizacji. Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiada za koordynowanie procesów zaopatrzenia, produkcji, magazynowania i dystrybucji. Do jej obowiązków należy również zarządzanie środkami technicznymi wykorzystywanymi w procesach logistycznych. Wykonywanie tego zawodu wiąże się ze współpracą z dostawcami/odbiorcami przedsiębiorstwa, a także z przewoźnikami i spedytorami.

Przyszłym miejscem pracy Absolwentów są działy logistyki i dystrybucji przedsiębiorstw produkcyjnych i transportowych. Gwarancją zdobycia odpowiednich kwalifikacji jest kadra dydaktyczna, składająca się z pracowników naukowych i praktyków.

Wybrane przedmioty: Podstawy logistyki, Systemy teleinformatyczne w transporcie, Zarządzanie łańcuchem dostaw, Normy i standardy techniczne transportu drogowego, Negocjacje.

Specjalista ds. Marki i Public Relations
(BRAND AND PUBLIC RELATION MANAGER)

Brand and public relation manager to stosunkowo nowy, perspektywiczny zawód, wykreowany na potrzeby dzisiejszego marketingu i technik sprzedaży. Nie ma jeszcze zbyt wielkiej konkurencji w tej branży a sam zawód nie jest zbyt rozpowszechniony na rynku pracy.  Specjalista do spraw marki i public relations kształtuje korzystny, spójny wizerunek organizacji, marki lub osoby publicznej. Buduje dobre i trwałe relacje z otoczeniem zewnętrznym, na przykład z mediami, odbiorcami, władzami lokalnymi oraz wewnątrz danej struktury z pracownikami, udziałowcami, radą nadzorczą. Do jego zadań należy monitorowanie mediów, analiza danych i opinii pod kątem szans lub zagrożeń dla organizacji.

Przyszłym miejscem pracy absolwentów są działy PR lub marketingu w organizacjach publicznych i niepublicznych. Gwarancją zdobycia odpowiednich kwalifikacji jest kadra dydaktyczna, składająca się z pracowników nauki i praktyków.

Wybrane przedmioty: Zarządzanie produktem i kształtowanie marki, Fotografia i obróbka zdjęć cyfrowych, Media społecznościowe, Myślenie krytyczne i kreatywne, Psychologia osobowości.

Specjalista ds. reklamy internetowej
(E-COMMERCE MANAGER)

Specjalista ds. sprzedaży internetowej to wysoko opłacany, perspektywiczny zawód, który zgodnie z prognozami będzie żywiołowo rozwijał się w przyszłości, w ślad za rosnącym znaczeniem internetu w naszym życiu. Specjalista do spraw sprzedaży internetowej koncentruje się w swojej pracy na zachęcaniu do zakupu produktów lub usług poprzez przekazywanie potencjalnym nabywcom odpowiednio przygotowanych informacji. Określa miejsce i cel reklamy oraz jej adresatów w ogólnej strategii przedsiębiorstwa; ustala budżet reklamowy; dokonuje doboru treści reklamowych, wyboru mediów oraz formy przekazu reklamowego. Szczególne miejsce w treściach zajmuje reklama internetowa.

Przyszłym miejscem pracy Absolwentów są działy sprzedaży, promocji lub marketingu organizacji prywatnych i publicznych. Gwarancją zdobycia odpowiednich kwalifikacji jest kadra dydaktyczna, składająca się z praktyków.

Wybrane przedmioty: Media społecznościowe, Fotografia i obróbka zdjęć cyfrowych, Analizy menedżerskie z Excelem, Zachowania konsumentów i psychologia reklamy, Myślenie krytyczne i kreatywne.

Specjalista ds. Administracji publicznej
(PUBLIC ADMINISTRATION MANAGER)

Specjalista administracji publicznej współuczestniczy w planowaniu i projektowaniu rozwiązań zapewniających skuteczne funkcjonowanie jednostki administracji publicznej. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa i posiadanej wiedzy Absolwent będzie rozpatrywał sprawy interesantów z zakresu administracji publicznej. Będzie potrafił zaprojektować rozstrzygnięcia w zakresie powierzonych zadań, a także wydać decyzję na podstawie otrzymanego upoważnienia.

Absolwent jest przygotowany do wykorzystania nowoczesnych technik kancelaryjno - biurowych i narzędzi informatycznych. Przyszłym miejscem pracy Absolwentów są jednostki administracji rządowej i samorządowej. Gwarancją zdobycia odpowiednich kwalifikacji jest kadra dydaktyczna, składająca się z pracowników naukowych i praktyków.

Wybrane przedmioty: Organizacja administracji publicznej, KPA i jego rola w pracy urzędnika, Gospodarka komunalna, Media społecznościowe, Zachowania organizacyjne.

Specjalista ds. BHP
(OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY INSPECTOR)

Absolwent specjalności organizuje i koordynuje pracę zakładowej służby bhp, przygotowuje i przedkłada pracodawcy analizy dotyczące bhp oraz propozycje usunięcia występujących zagrożeń. Specjalista ds. BHP potrafi także prowadzić doradztwo w zakresie bhp, współpracować z wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi i zewnętrznymi organami nadzoru nad warunkami pracy.

Absolwent ma wiedzę o sposobie opiniowania planów, założeń i projektów modernizacji zakładu oraz bierze udział w odbiorach technicznych nowych lub przebudowanych obiektów budowlanych. Uczestniczy także w ocenie ryzyka zawodowego oraz w dochodzeniach powypadkowych.

Wybrane przedmioty: Prawo pracy, Dydaktyka szkoleń BHP, Postępowanie powypadkowe, Wymagania budynków i urządzeń w zakresie BHP, Certyfikacja artykułów spożywczych HACCP

Specjalista ds. Rachunkowości i finansów
(FINANCIAL AND ACCOUNTANT MANAGER)

Absolwent specjalności będzie dysponował odpowiednią wiedzą i umiejętnościami, aby pracować w instytucjach doradztwa finansowego, oddziałach banków, biurach księgowych oraz działach finansowo-rachunkowych organizacji.

Absolwenci specjalności będą potrafili wykorzystywać uzyskane informacje o stanie majątkowym, sytuacji finansowej i wynikach finansowych do sprawozdań, analizy i kalkulacji kosztów i efektów, stanowiących podstawę decyzji o kierunkach rozwoju lub likwidacji organizacji. Gwarancją zdobycia odpowiednich kwalifikacji jest kadra dydaktyczna, składająca się z  pracowników naukowych i praktyków.

Wybrane przedmioty: Rachunkowość finansowa, Ewidencyjne ujęcie przychodów i kosztów, Rozrachunki działalności gospodarczej, Analizy menedżerskie z Excelem, Podatkowe aspekty prowadzenia działalności gospodarczej, Finanse firm.

SPECJALISTA ds. ORGANIZACJI IMPREZ
(EVENT MANAGER)

Specjalność jest odpowiedzią na duży popyt ze strony rynku pracy na specjalistów organizacji wydarzeń sportowych, kulturalnych, politycznych, naukowych i innych.

Eventowiec to specjalista od planowanie spotkań i specjalnych wydarzeń, koordynowania organizacji eventów, przygotowywanie budżetów, negocjowanie kontraktów. Event Manager odpowiada za scenariusz wydarzenia, jego oprawę scenograficzną, muzyczną i artystyczną. Poszukuje dostawców cateringu oraz konferansjerów – w zależności od oryginalności pomysłu i zapotrzebowania. Współpracuje z gwiazdami ze świata mediów. Przyszłym miejscem pracy Absolwentów są agencje eventowe, agencje PR, agencje marketingowe, a także korporacje i biura podróży. Gwarancją zdobycia odpowiednich kwalifikacji jest kadra dydaktyczna, składająca się zarówno z pracowników naukowych jak i praktyków.

Wybrane przedmioty: Negocjacje, Zachowania organizacyjne, Analizy menedżerskie z Excelem, Zarządzanie projektami, Effective speaking. Studenci nabywają doświadczenie praktyczne podczas udziału w wydarzeniach: Geniusz IT, Run4

Atuty kierunku

 • Nauczysz się profesjonalnie planować i organizować
 • Uwierzysz, że pracy w grupie można się nauczyć
 • Zrozumiesz, co ma wpływ na Twoją firmę
 • Nauka narzędzi informatycznych dla menedżerów
 • Synergia pomiędzy teorią i praktyką
 • Zajęcia odbywają się w kameralnych grupach

Zarządzanie - studia uzupełniające magisterskie

 • Nasz program studiów jest akredytowany przez International Assembly for Collegiate Business Education oraz Polską Komisję Akredytacyjną.
 • Bazując na najlepszych polskich i amerykańskich wzorcach nastawieni jesteśmy na indywidualny rozwój studenta!
 • Program studiów obejmuje specjalistyczne kursy rozszerzające wiedzę studenta o najnowocześniejsze systemy informatyczne wspierające zarządzanie.
 • Możliwość studiowania w języku angielskim (tylko na studiach stacjonarnych).
 • Uczyliśmy się na standardach amerykańskich. Student traktowany jest jak partner.

Specjalności

Zarządzanie projektami

Absolwent specjalności posiada specjalistyczną wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania projektem, obejmujące wszystkie jego istotne aspekty tj. planowanie i kontrola przedsięwzięć projektowych,  kierowanie zespołem projektowym, wykorzystanie systemów informatycznych w projektach. Umiejętności kształtowane w ramach tej specjalności są istotne we wszystkich rodzajach organizacji, zarówno komercyjnych jak i niekomercyjnych. Zapewniają przygotowanie do pełnienia funkcji kierownika projektu oraz pracownika zespołu projektowego. Są także bardzo przydatne dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą, które planują realizację przedsięwzięć gospodarczych.

Wybrane przedmioty specjalnościowe: kierowanie zespołem projektowym, zarządzanie wybranymi rodzajami projektów, komputerowe metody zarządzania projektami, zarządzanie projektami ze środków UE.

Zarządzanie kapitałem ludzkim

Głównym celem specjalności jest przygotowanie studentów do podejmowania zadań menedżerskich w zakresie kierowania ludźmi w organizacji. Program kursu zawiera treści dotyczące kluczowych procesów personalnych: projektowania i wdrażania strategii personalnych, rozwijania, wynagradzania i motywowania pracowników oraz tworzenia odpowiednich warunków zatrudnienia w wymiarze prawnym i organizacyjnym. Specjalność ta adresowana jest przede wszystkim do osób przygotowujących się do roli menedżera czy specjalisty ds. personalnych. Specjalność ta ponadto jest bardzo cenna w pracy w działach kadr organizacji i działach HR. 

Wybrane przedmioty specjalnościowe: Prawne i organizacyjne aspekty zatrudnienia w organizacji, Zarządzanie innowacjami, Strategie i procesy personalne, Kierowanie zespołem

Zarządzanie firmą

Słuchacz tej prestiżowej specjalności pogłębia wiedzę z zakresu zarządzania i organizacji, w tym zarządzania: międzynarodowego, projektami, kapitałem ludzkim i strategii marketingowych, a także z zakresu rachunkowości zarządczej i analizy finansowej. W procesie nauczania doświadczona kadra ekspercka główny nacisk kładzie na praktyczny charakter interaktywnych zajęć, wzbogaconych licznymi studiami przypadków. Po ukończeniu tej specjalności Absolwent nabywa niezbędne kwalifikacje do zajmowania wysokich stanowisk menedżerskich. Praktyczny aspekt prowadzonych zajęć pozwala również na zdobycie wymaganych kompetencji do podjęcia samodzielnej działalności gospodarczej.

Wybrane przedmioty specjalnościowe: Kierowanie zespołem, Analiza ekonomiczno-finansowa, Promocja osobista i techniki sprzedażowe, Prawne i organizacyjne aspekty zatrudnienia w organizacji.

Zarządzanie finansami

Absolwent specjalności potrafi zidentyfikować źródła ryzyka finansowego, umie je oszacować i potrafi nim zarządzać. W szczególności dotyczy to ryzyka zmiany kursów walut, stóp procentowych, wartości cen akcji i obligacji. W tym celu Absolwent dysponuje wszechstronną wiedzą o współczesnych instrumentach finansowych, umie je wycenić i potrafi zbudować strategie osłaniające przed ryzykiem. Ponadto Absolwent potrafi modelować na komputerze złożone zjawiska i procesy związane z zarządzaniem finansami firm czy funduszami inwestycyjnymi. Docelowymi miejscami pracy po tej specjalności są: podmioty rynku finansowego i kapitałowego, a także rynku usług doradztwa inwestycyjnego.

Wybraneo przedmioty specjalnościowe: Kierowanie zespołem, Analiza ekonomiczno-finansowa, Promocja osobista i techniki sprzedażowe, Prawne i organizacyjne aspekty zatrudnienia w organizacji.

Global Business Management

Absolwenci posiadają wszechstronną wiedzę i doświadczenie niezbędne do zarządzania zasobami ludzkimi, rzeczowymi i finansowymi oraz złożonymi strategicznymi i praktycznymi problemami z zakresu zarządzania firmami w środowisku międzynarodowym. Program pomaga im rozwijać umiejętności oczekiwane od każdego nowoczesnego menedżera: przywództwo, komunikację, umiejętność liczenia, kreatywność, zdolności analityczne, rozwiązywanie problemów, pracę zespołową i planowanie strategiczne. Absolwenci mogą pracować jako menedżerowie w szerokim zakresie obszarów biznesowych, przede wszystkim w międzynarodowych organizacjach dowolnej wielkości.

Wybrane przedmioty specjalnościowe: Ryzyko, Przywództwo w biznesie światowym, Neomanager: uniwersalne prawa przyrody i biznesu, Przywództwo i zachowania organizacyjne.

Promocja i techniki sprzedaży

Absolwent specjalności posiada kompetencje w zakresie promocji osobistej oraz elastycznego stosowania efektywnych technik sprzedażowych, bez których obecnie żadne przedsiębiorstwo nie może się rozwijać. Słuchacz posiada szerokie kompetencje w zakresie projektowania i realizacji skutecznych strategii public relations.  Ważną umiejętnością zdobytą na tej specjalności jest również przygotowywanie i przeprowadzanie profesjonalnych prezentacji multimedialnych z uwzględnieniem zasad mowy ciała. Docelowymi miejscami pracy po tej specjalności są działy PR i marketingu oraz działy sprzedaży przedsiębiorstw a także agencje reklamowe.

Wybrane przedmioty specjalnościowe: Promocja osobista i techniki sprzedaży, Interakcja człowiek-komputer, Kształtowanie kampanii promocyjnych, Marketing personalny.

Zarządzanie w administracji publicznej

Specjalność rozszerza wiedzę i umiejetności  z zakresu efektywnego zarządzania instytucjami administracji publicznej, ze szczególnym naciskiem na profesjonalne kierowanie i kontrolowanie zespołów ludzkich. Jej zadaniem jest ukształtowanie modelu nowoczesnego pracownika administracji publicznej, zorientowanego na współdziałanie i rozwiązywanie złożonych problemów sektora publicznego. Specjalność jest adresowana zarówno do przyszłych i/lub obecnych pracowników administracji publicznej, jak i potencjalnych (aktualnych) pracowników przedsiębiorstw, szczególnie tych, których działalność jest silnie związana ze sferą publiczną (uzależnienie od zamówień, potrzeba pozyskania dodatkowych środków)

Wybrane przedmioty specjalnościowe: Prawo administracyjne; Audyt i kontrola wewnętrzna; Kierowanie zespołem; Wybrane aspekty finansów publicznych;

Zarządzanie w biznesie turystycznym i restauracyjnym

Absolwent specjalności będzie wyposażony w wiedzę z zakresu zarówno współczesnych procesów zachodzących w przedsiębiorstwach turystycznych i ich otoczenia, jak również  zarządzania zapleczem materialno - technicznym przedsiębiorstw turystycznych oraz gastronomicznych. Absolwent tej specjalności będzie w stanie samodzielnie: prowadzić i zarządzać działalnością gospodarczą w sektorze turystyki, pełnić funkcję menedżera w przedsiębiorstwach turystycznych i hotelarskich oraz pracować w wydziałach (komórkach) jednostek samorządu terytorialnego, zajmujących się szeroko rozumianą promocją turystyki i zarządzaniem turystyką w regionie. Również po tej specjalności absolwenci będą mogli kierować samodzielnie obiektami gastronomicznymi.

Wybrane przedmioty specjalnościowe: Organizacja i zarządzanie w turystyce, hotelarstwie i gastronomii, Kierowanie zespołem, Ekonomika turystyki i gastronomii, Promocja osobista i techniki sprzedażowe.

Współczesna rachunkowość

Specjalność stwarza możliwość rozszerzenia wiedzy o ważne i aktualne zagadnienia finansowo-księgowe oraz prawnopodatkowe, niezbędne nie tylko w pracy w działach księgowości lub finansów przedsiębiorstw, ale również ważnych dla przyszłego przedsiębiorcy w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Osoba kończąca tą specjalność posiada szeroką wiedzę z rachunkowości, audytu, prawa podatkowego oraz wykazuje się znajomością księgowych systemów informatycznych.  Specjalność przeznaczona jest dla pracowników służb finansowo-księgowych zatrudnionych na różnych stanowiskach we współczesnych przedsiębiorstwach oraz jednostkach sektora finansów publicznych, a także dla kandydatów do pracy w tych służbach.

Wybrane przedmioty specjalnościowe: Rachunkowość podatkowa, Rachunkowość sektora publicznego, Audyt i kontrola wewnętrzna, Narzędzia informatyczne w rachunkowości.

Psychologia - studia jednolite magisterskie

Praca psychologa może być pasjonującym wyzwaniem, a przede wszystkim sposobem na spełnione i udane życie... być może Twoje życie?

Stereotypowe wyobrażenia na temat zawodu psychologa stały się nieaktualne.

Psychologia przenika do wszystkich sfer życia. Psychologowie są potrzebni nie tylko w poradniach i szkołach, ale także w wielu obszarach biznesu: mediach, marketingu, reklamie, polityce, PR, ZZL czy negocjacjach.

Program studiów psychologicznych w WSB-NLU jest ukierunkowany na rozwój umiejętności praktycznych, na stosowanie wiedzy psychologicznej w różnych obszarach życia indywidualnego, społecznego i publicznego.

Specjalności

Psychologia kliniczna i osobowości

Studenci opanowują teoretyczną i praktyczną wiedzę umożliwiającą przeprowadzanie badań diagnostycznych oraz formułowanie opinii potrzebnych do celów leczniczych, terapeutycznych czy orzeczniczych.

W ramach specjalności zdobywają szeroki zakres wiedzy i umiejętności w zakresie metod diagnostycznych z obszaru pomiaru ilorazu inteligencji, struktury osobowości, temperamentu, lęku, agresji dotyczących zarówno dzieci i młodzieży jak i osób dorosłych.

Ponadto specjalność umożliwia rozwój umiejętności udzielania pomocy przy określonych zaburzeniach, prowadzenia programów profilaktyki psychologicznej i promocji zdrowia psychicznego oraz doradztwa psychologicznego.

Wybrane kursy specjalnościowe: Interwencja kryzysowa, Parcjalne deficyty rozwojowe, Psychoterapia, Uzależnienia behawioralne, Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży, Psychologia kliniczna człowieka dorosłego, Psychologia rewalidacji, Neuropsychologia, Seksualność: norma a patologia.

Psychologia organizacji i zarządzania

Jest to jedyna w Polsce specjalność opierająca swoje założenia teoretyczne na podejściu krytycznym wobec współczesnego zarządzania (critical management studies).

Specjalność na studiach stacjonarnych wsparta jest zajęciami w języku angielskim, co daje absolwentom dodatkowe korzyści - możliwość korzystania z najświeższych źródeł podczas trwania studiów oraz szansę na karierę zawodową w korporacjach międzynarodowych po ich zakończeniu.

Gospodarka oparta na wiedzy, której najważniejszym elementem jest kapitał intelektualny organizacji, stanowi najsilniej rozwijający się nurt w nowoczesnym zarządzaniu. Ukończenie tej specjalności doskonale wpisuje się w nurt gospodarki opartej na wiedzy.

Wybrane przedmiotu specjalnościowe: Psychoterapia, Uzależnienia behawioralne, Interwencja kryzysowa, Koncepcje zarządzania, Kierowanie zespołem, Strategie i procesy personalne, Neuropsychologia, Zarządzanie projektami, Coaching i doradztwo indywidualne.

Psychologia - 3 letnia dla absolwentów szkół wyższych

Instytut Psychologii WSB-NLU w ramach pięcioletnich jednolitych studiów magisterskich proponuje studia niestacjonarne w systemie zaocznym dla osób, które uzyskały tytuł magistra (lub lekarza lub licencjata) w zakresie nauk humanistycznych, społecznych i medycznych (preferowane kierunki: Pedagogika, Socjologia, Pielęgniarstwo, Fizjoterapia i inne pokrewne).

CZAS TRWANIA: Studia mają charakter intensywny i w zależności od dotychczasowego wykształcenia, doświadczeń zawodowych i planów zawodowych trwają 6 lub 7 semestrów (3 lata).

SPECJALNOŚCI: Podobnie jak na 5-letnich studiach magisterskich z psychologii w WSB-NLU w Nowym Sączu student wybiera jedną z dwóch specjalności: psychologia kliniczna i osobowości lub psychologia organizacji i zarządzania.

FORMA STUDIÓW: Każdy student realizuje indywidualną ścieżkę kształcenia (opracowaną pod kierunkiem opiekuna naukowo-dydaktycznego lub prodziekana), uwzględniającą zaliczenie wybranych przedmiotów kształcenia ogólnego, przedmiotów podstawowych oraz wykładów fakultatywnych (na podstawie wpisów w indeksie z pierwszego kierunku studiów zgodnie z Europejskim Systemem Transferu Punktów ECTS); Program studiów jest zgodny ze wszystkimi obowiązującymi standardami kształcenia na kierunku psychologia ustalonymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu (zjazdy sobotnio-niedzielne).

ZASADY REKRUTACJI: W pierwszej kolejności, należy przesłać na adres Uczelni kopię suplementu do dyplomu lub indeksu z dotychczasowego toku studiów wyższych. Uczelnia niezwłocznie przystępuje do weryfikacji osiągnięć i informuje kandydata o możliwości podjęcia studiów 3-letnich jednolitych magisterskich na kierunku Psychologia. Po otrzymaniu informacji z Uczelni należy złożyć komplet dokumentów rekrutacyjnych i dokonać wpłat. W ciągu maksymalnie dwóch tygodni od daty przyjęcia Uczelnia wyda decyzję ze szczegółowym wykazem różnic programowych.

Studia są uruchamiane od semetru zimowego (październik) oraz od semestru letniego (luty).

Dokumenty do weryfikacji (suplement lub indeks) należy przesyłać na adres: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University - Biuro Rekrutacji ul. Zielona 27 33-300 Nowy Sącz lub pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@wsb-nlu.edu.pl

Specjalności

Psychologia kliniczna i osobowości

Studenci opanowują teoretyczną i praktyczną wiedzę umożliwiającą przeprowadzanie badań diagnostycznych oraz formułowanie opinii potrzebnych do celów leczniczych, terapeutycznych czy orzeczniczych.

W ramach specjalności zdobywają szeroki zakres wiedzy i umiejętności w zakresie metod diagnostycznych z obszaru pomiaru ilorazu inteligencji, struktury osobowości, temperamentu, lęku, agresji dotyczących zarówno dzieci i młodzieży jak i osób dorosłych.

Ponadto specjalność umożliwia rozwój umiejętności udzielania pomocy przy określonych zaburzeniach, prowadzenia programów profilaktyki psychologicznej i promocji zdrowia psychicznego oraz doradztwa psychologicznego.

Psychologia organizacji i zarządzania

Jest to jedyna w Polsce specjalność opierająca swoje założenia teoretyczne na podejściu krytycznym wobec współczesnego zarządzania (critical management studies).

Specjalność na studiach stacjonarnych wsparta jest zajęciami w języku angielskim, co daje absolwentom dodatkowe korzyści - możliwość korzystania z najświeższych źródeł podczas trwania studiów oraz szansę na karierę zawodową w korporacjach międzynarodowych po ich zakończeniu.

Gospodarka oparta na wiedzy, której najważniejszym elementem jest kapitał intelektualny organizacji, stanowi najsilniej rozwijający się nurt w nowoczesnym zarządzaniu. Ukończenie tej specjalności doskonale wpisuje się w nurt gospodarki opartej na wiedzy.

Atuty kierunku

 • Zrozumiesz zachowania swoje i innych
 • Odkryjesz swój potencjał
 • Poznasz metody diagnostyczne, które pozwolą Ci lepiej zrozumieć problem drugiego człowieka
 • Skorzystasz z własnej pracowni testów psychometrycznych
 • Zdobędziesz niezbędną wiedzę psychologiczną
 • Poznasz tajniki pomocy psychologicznej, a także motywowania i negocjacji

 


przejdź do spisu treści

Studia podyplomowe w WSB-NLU

Specjalnością WSB-NLU są studia podyplomowe dla osób, które pragną pogłębić wiedzę zdobytą podczas wcześniejszych studiów oraz poszerzyć ją o umiejętności praktyczne z zakresu zarządzania, informatyki oraz psychologii.

Wysoką jakość kształcenia zapewnia skrupulatnie dobrana kadra doświadczonych praktyków i cieszących się uznaniem teoretyków oraz starannie przygotowane programy i metody nauczania. Studia podyplomowe trwają dwa lub trzy semestry, zajęcia odbywają się w formie zjazdów sobotnio-niedzielnych.

Zajęcia na każdym kierunku są realizowane w dwóch formach:

 • Część zajęć jest realizowana w formie stacjonarnej w jednej z poniższych lokalizacji: Nowy Sącz, Kraków, Tarnów, Radom, Warszawa, Chrzanów.
 • Pozostałe zajęcia są realizowane na odległość za pomocą innowacyjnego systemu Cloud Academy i modułu multitransmisji zajęć, dającego dotychczas nieosiągalną na polskim rynku edukacyjnym możliwość uczestnictwa w interaktywnych, pełnowartościowych zajęciach z dowolnego miejsca na świecie. Więcej informacji: www.clouda.edu.pl

Możliwość uzyskania dofinansowania na nasze kursy i studia podyplomowe !!!

O środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego może wystąpić każdy pracodawca w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia (…), czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę. Pracodawca może otrzymać środki KFS na sfinansowanie kształcenia ustawicznego podejmowanego przez siebie i swoich pracowników w wysokości:

 • 80% kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
 • 100% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku mikroprzedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Środki KFS może przeznaczyć na: doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych, które można będzie zaspokoić dzięki środkom KFS; kursy i studia podyplomowe oraz egzaminy w których wezmą udział pracownicy z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą; badania lekarskie i psychologiczne, jeśli okażą się niezbędne; ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w kształceniu ustawicznym.

Pracodawca musi złożyć wniosek o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności zgodnie z terminami naboru określonymi przez PUP.

Szczegółowych informacji na temat możliwości skorzystania z środków KFS można uzyskać w Urzędzie Pracy właściwym do siedziby firmy ubiegającej się o dofinansowanie. WSB-NLU pomaga wypełnić wniosek w zakresie dotyczącym informacji na temat realizowanego kursu/studiów.

Zarządzanie - interaktywne studia przez Internet

Master of Business Administration

Słuchacz studiów pogłębia wiedzę z zakresu zarządzania i organizacji, w tym zarządzania międzynarodowego, projektami, kapitałem ludzkim, rozwojem technologicznym i strategii marketingowych, a także z zakresu rachunkowości zarządczej i analizy finansowej.

W procesie nauczania kadra ekspercka główny nacisk kładzie na praktyczny charakter interaktywnych zajęć, wzbogaconych licznymi studiami przypadków i realizowanymi projektami.

Po ukończeniu studiów Absolwent nabywa niezbędne kwalifikacje do zajmowania wysokich stanowisk menedżerskich i nadzorczych (członkowie zarządu i rad nadzorczych) oraz kierowników średniego i wysokiego szczebla różnych przedsiębiorstw. Praktyczny aspekt prowadzonych zajęć pozwala również na zdobycie wymaganych kompetencji do podjęcia samodzielnej działalności gospodarczej. Studia są szczególnie polecane osobom z wykształceniem innym niż ekonomiczne, które w wyniku rozwoju kariery zawodowej osiągnęły stanowiska menedżerskie.

Studia podyplomowe MBA odpowiadają wymogom art. 19, ust. 1., pkt 1), lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Przedmioty: Wstęp do studiów, Koncepcje zarządzania, Zarządzanie strategiczne, Kierowanie zespołem, Analiza ekonomiczno-finansowa, Promocja osobista i techniki sprzedażowe, Zarządzanie innowacjami, Zarządzanie procesami, Logistyka, Przedsiębiorczość.

Zarządzanie w administracji publicznej

Dalszy rozwój gospodarczy Polski jest uwarunkowany wieloma czynnikami. Jednym z ważniejszych jest z pewnością jakość administracji publicznej oraz poprawa stosunków pomiędzy przedsiębiorcami i administracją. W tych obszarach Polska pozostaje daleko za najbogatszymi krajami. Najskuteczniejszym sposobem na zmienienie obecnego stanu jest kształcenie związane z tym zakresem zarówno przyszłych urzędników jak i przedsiębiorców.

Studia podyplomowe są adresowane zarówno do przyszłych i/lub obecnych pracowników administracji publicznej, jak i potencjalnych (aktualnych) pracowników przedsiębiorstw, szczególnie tych, których działalność jest silnie związana ze sferą publiczną (uzależnienie od zamówień, potrzeba pozyskania dodatkowych środków).

W pierwszym przypadku jej zadaniem jest ukształtowanie nowoczesnego pracownika administracji publicznej, zorientowanego na współdziałanie, w drugim – przedsiębiorcy rozumiejącego zawiłości sektora publicznego.

Przedmioty: Wstęp do studiów, Koncepcje zarządzania, Zarządzanie strategiczne, Kierowanie zespołem, Prawo administracyjne, Audyt i kontrola wewnętrzna, Wybrane aspekty finansów publicznych, Zarządzanie procesami, Zarządzanie innowacjami.

Zarządzanie kapitałem ludzkim

Głównym celem studiów jest przygotowanie Słuchaczy do podejmowania zadań menedżerskich w zakresie kierowania ludźmi w organizacji. Program zawiera treści kluczowych procesów personalnych: projektowania i wdrażania strategii personalnych, rozwijania, wynagradzania i motywowania pracowników oraz tworzenia odpowiednich warunków zatrudnienia w wymiarze prawnym i organizacyjnym. Odpowiednie kompetencje, niezbędne do kształtowania wymienionych procesów personalnych stanowią istotną wartość dodaną każdej organizacji: komercyjnej i niekomercyjnej, w każdym sektorze: produkcyjnym, handlowym i usługowym.

Współczesna organizacja wymaga od menedżerów szerokich kompetencji, integrujących wiedzę z wielu obszarów zarządzania firmą, dlatego Specjalność ta adresowana jest nie tylko do osób przygotowujących się do roli menedżera czy specjalisty ds. personalnych. Decyzje personalne w firmie, choć w różnym zakresie, podejmują wszystkie osoby pełniące funkcje kierownicze, dlatego wiedza z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim stanowić może szczególny rodzaj wsparcia w rozwoju zawodowym każdego menedżera.

Przedmioty: Wstęp do studiów, Koncepcje zarządzania, Zarządzanie strategiczne, Kierowanie zespołem, Strategie i procesy personalne, Zarządzanie innowacjami, Prawne i organizacyjne aspekty zatrudnienia w organizacji, Zarządzanie procesami, Psychologia: emocje i motywacje.

Rachunkowość i podatki

Studia przeznaczone dla pracowników służb finansowo-księgowych zatrudnionych na różnych stanowiskach we współczesnych przedsiębiorstwach oraz jednostkach sektora finansów publicznych, a także dla kandydatów do pracy w tych służbach, jak również Absolwentów wyższych uczelni pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu rachunkowości. Na podbudowie zajęć z rachunkowości i finansów odbytych w toku studiów pierwszego stopnia proponowana specjalność stwarza możliwość komplementarnego rozszerzenia dotychczasowej wiedzy i umiejętności o ważne i aktualne zagadnienia finansowo-księgowe oraz podatkowe niezbędne również dla przyszłego przedsiębiorcy w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.

Specjalność daje przyszłemu Absolwentowi możliwość dalszego rozwoju wyposażając go nie tylko w wiedzę specjalistyczną ale również, dzięki specyfice tematyki i uniwersalności części przekazywanej wiedzy (możliwej do wykorzystania w różnych rodzajach przedsiębiorstw), umożliwiając mu bieżące dostosowywanie swoich umiejętności do zmieniających się wymagań pracodawców.

Przedmioty: Wstęp do studiów, Rachunkowość finansowa, Rachunkowość zarządcza, Wybrane aspekty finansów publicznych, Analizy menedżerskie z Excelem, Rachunkowość podatkowa, Analiza ekonomiczno-finansowa, Audyt i kontrola wewnętrzna, Narzędzia informatyczne w rachunkowości.

Zarządzanie marketingiem

Absolwent studiów posiada kompetencje w zakresie działań marketingowych organizacji. Osoba kończąca studia posiada wiedzę na temat sposobów postępowania i zachowania się organizacji zorientowanej na oczekiwania pracowników, zarówno tych zatrudnionych, jak i potencjalnych. Konsekwencją takiego nastawienia jest postrzeganie i traktowanie pracowników jak wewnętrznych klientów uczestniczących w systemie komunikacji marketingowej. Absolwent posiada szerokie kompetencje w zakresie projektowania i realizacji efektywnych strategii public relations. Jest on również wyposażony w specjalistyczną wiedzę dotyczącą komunikacji jednostek samorządu terytorialnego z otoczeniem. Ponadto Słuchacz po ukończeniu specjalności potrafi analizować i oceniać wybrane kampanie reklamowe, umie też samodzielnie zaprojektować kampanię promocyjną dla danego przedsięwzięcia. Absolwent umie również przygotować i przeprowadzić prezentację multimedialną z uwzględnieniem zasad mowy ciała. Docelowymi miejscami pracy są działy PR i marketingu oraz działy sprzedaży przedsiębiorstw a także agencje reklamowe.

Przedmioty: Wstęp do studiów, Promocja osobista i techniki sprzedaży, Interakcja człowiek-komputer, Kształtowanie kampanii promocyjnych, Marketing personalny, Zarządzanie innowacjami i innowatyka, Psychologia ogólna: procesy poznawcze, Myślenie krytyczne i kreatywne, Komunikacja interpersonalna.

Zarządzanie oświatą

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności niezbędne do sprawnego i twórczego zarządzania szkołą/placówką oświatową, przygotowanie wykwalifikowanej kadry menedżerskiej do pełnienia funkcji kierowniczych w szkołach/placówkach oświatowych oraz doskonalenie zawodowe kadry kierowniczej szkół, pracowników samorządowej i rządowej administracji oświatowej.

Zarządzanie w biznesie turystycznym i restauracyjnym

Absolwent specjalności będzie wyposażony w wiedzę z zakresu zarówno procesów realnych zachodzących w przedsiębiorstwach turystycznych oraz zasad gospodarowania czynnikiem ludzkim oraz zapleczem materialno - technicznym przedsiębiorstw turystycznych. Ponadto absolwenci tej specjalności będą znali zasady funkcjonowania turystyki w lokalnej i regionalnej strukturze podmiotowej, z uwzględnieniem roli organizacji turystycznych, zasad formułowania strategii rozwoju turystyki w regionie oraz identyfikowania funduszy Unii Europejskiej na rozwój turystyki w latach 2014-2020. Zatem Absolwent specjalności będzie w stanie samodzielnie: prowadzić i zarządzać działalnością gospodarczą w sektorze turystyki, pełnić funkcję menedżera w przedsiębiorstwach turystycznych i hotelarskich oraz pracować w wydziałach (komórkach) jednostek samorządu terytorialnego, zajmujących się szeroko rozumianą promocją turystyki i zarządzaniem turystyką w regionie. Również po tej specjalności absolwenci będą mogli kierować obiektami gastronomicznymi.

Przedmioty: Wstęp do studiów, Koncepcje zarządzania, Zarządzanie strategiczne, Organizacja i zarządzanie w turystyce, hotelarstwie i gastronomii, Kierowanie zespołem Ekonomika turystyki i gastronomii, Promocja osobista i techniki sprzedażowe, Zarządzanie procesami, Etyka biznesu i technologii, Zarządzanie innowacjami.

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne są instrumentem angażującym środki publiczne i służącym osiąganiu celów strategicznych dla całej gospodarki. Wydajne, skuteczne i konkurencyjne procedury udzielania zamówień publicznych mają zasadnicze znaczenie dla dobrze funkcjonującego rynku oraz stanowią ważny kanał dla inwestycji w Polsce i całej Unii Europejskiej. Studia podyplomowe z zakresu Zamówień publicznych organizowane przez WSB-NLU są odpowiedzią na potrzebę profesjonalizacji zamówień publicznych poprzez poprawę zakresu umiejętności i kompetencji zawodowych, wiedzy i doświadczenia osób prowadzących zadania związane z zamówieniami publicznymi lub uczestniczących w takich zadaniach. Studia są skierowane do wszystkich chętnych, którzy ukończyli studia wyższe. Studia podyplomowe oferowane przez WSB-NLU opierają się na zaleceniach Urzędu Zamówień Publicznych odnośnie programu studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych. Do zalecanego minimum dodano kwestie związane z prawem administracyjnym, audytem i kontrolą wewnętrzną oraz narzędziami pracy takimi jak MS Excel.

Przedmioty: System zamówień publicznych w prawie polskim i UE, Przygotowanie dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych, Przeprowadzenie postępowania o zamówienia publiczne, Prawo administracyjne, Audyt i kontrola wewnętrzna, Analizy menedżerskie z Excelem.

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Opracowanie i zaoferowanie tej specjalności jest odpowiedzią na rosnący popyt ze strony rynku pracy na specjalistów w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy. Głównym celem studiów jest przygotowanie studentów do podejmowania zadań menedżerskich w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Absolwenci studiów uzyskują uprawnienia do zajmowania kierowniczych stanowisk w służbach bhp oraz kwalifikacje do pełnienia obowiązków starszego inspektora - głównego specjalisty do spraw bhp (rozporządzenie Rady Ministrów z 2 listopada 2004 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz. U. nr 246, poz. 2468 z 2004 r.). Pracowników służby BHP zatrudnia się na stanowiskach: inspektorów, starszych inspektorów, specjalistów oraz głównych specjalistów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.

Inspektorem do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca: wyższe wykształcenie i co najmniej 2-letni staż zawodowy, zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy lub średnie wykształcenie i co najmniej 4-letni staż zawodowy.

Starszym inspektorem do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca: wyższe wykształcenie i co najmniej 4-letni staż zawodowy, zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 3-letni staż zawodowy lub średnie wykształcenie i co najmniej 6-letni staż zawodowy.

Specjalistą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca: wyższe wykształcenie o specjalności „bezpieczeństwo i higiena pracy” lub studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, wyższe wykształcenie i co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp lub zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 5-letni staż w służbie bhp.

Głównym specjalistą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca: wyższe wykształcenie o specjalności „bezpieczeństwo i higiena pracy” lub studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 2-letni staż pracy w służbie bhp lub wyższe wykształcenie i co najmniej 6-letni staż pracy w służbie bhp.

Przedmioty: Wstęp do studiów, Organizacja systemu bezpieczeństwa i ochrony pracy, Prawo pracy, Zagrożenia i ryzyko zawodowe, Ergonomia, Ekspoloatacja budynków i maszyn, Audyt bezpieczeństwa pracy, Medycyna pracy.

Informatyka - interaktywne studia przez Internet

Programowanie aplikacji biznesowych

Naukę w Szkole Profesjonalnego Programowania może rozpocząć każdy, kto chce zdobyć dobrze opłacany na zawód "programisty .NET". Nie jest wymagane ukończenie studiów informatycznych lub technicznych, choć posiadanie ukończonych takich studiów będzie bardzo pomocne.

Psychologia  - interaktywne studia przez Internet

Oligofrenopedagogika z elementami psychologii rewalidacyjnej

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy posiadających przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela/wychowawcy w kwalifikacje uprawniające do prowadzenia zajęć edukacyjnych i edukacyjno-rewalidacyjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela

Celem studiów jest uzupełnienie wiedzy merytorycznej absolwentów studiów wyższych kwalifikacjami pedagogicznymi, wymaganymi do pracy w szkole/placówce oświatowej. Studia zapewniają uzyskanie przygotowania pedagogicznego niezbędnego do pracy w szkołach i placówkach oświatowych.

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z nowoczesną formą terapii i wsparcia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, kryteriami i metodami diagnostycznymi oraz najnowszymi tendencjami w terapii. Studia skierowane są do osób pracujących lub planujących pracę z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu. Ukończenie studiów podniesie kompetencje pedagogów, psychologów, logopedów, nauczycieli i pracowników poradni psychologicznych.

Psychologia Sądowa

Celem studiów jest przygotowanie psychologów do pracy w charakterze biegłego sadowego. Zapewniają one poszerzenie wiedzy dotyczącą zaburzeń i mechanizmów funkcjonowania jednostki, niezbędnej do sporządzania ekspertyzy w wielu dziedzinach współpracy psychologa z wymiarem sprawiedliwości, zdobycie umiejętności diagnozowania i orzekania psychologicznego niezbędne w pełnieniu roli psychologa biegłego sądowego oraz wzbogacenie wiedzy z zakresu szeroko pojętej psychopatologii i patologii społecznej, niezbędnej do diagnozy psychologicznej na potrzeby wymiaru sprawiedliwości.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Studia przygotowują do wczesnego wykrywania zaburzeń rozwojowych oraz wspomagania rozwoju dziecka zagrożonego niepełnosprawnością lub niepełnosprawnego w wieku 0-7 lat oraz z trudnościami w rozwoju w wieku wczesnoszkolnym (7-10 lat). Słuchacz nabędzie umiejętności w zakresie rozpoznawania zaburzeń w rozwoju dziecka oraz opracowywania i realizowania z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka. Ukończenie studiów podniesie kompetencje do pracy w placówkach edukacyjnych, opiekuńczych, pomocy społecznej, absolwent może podjąć współpracę z zakładem opieki zdrowotnej w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy, stosownie do jego potrzeb.


Rekrutacja

Przyjęcie na studia podyplomowe odbywa się na zasadzie kolejności składania podań. Kandydaci są przyjmowani w miarę wolnych miejsc w ramach określonego limitu miejsc.

Studia trwają 2-3 semestry, zajęcia mają charakter wykładowo-warsztatowy i odbywają się w formie interaktywnych zajęć przez Internet.

Zapisów prosimy dokonywać poprzez wypełnienie podania na odpowiednie studia w formie elektronicznej.

O konieczności i terminie dostarczenia pozostałych dokumentów kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

O terminie rozpoczęcia zajęć informujemy kandydatów telefonicznie i/lub za pośrednictwem wiadomości e-mail. 

Informujemy, że możliwy jest wykup pojedynczych kursów również przez osoby, które nie posiadają wykształcenia wyższego (minimum studia licencjackie)

więcej...


OFERTA EDUKACYJNA

Informatyka - inżynierskie /specjalności:

 • Programista Aplikacji Biznesowych
 • Game Developer

Zarządzanie - licencjat /specjalności:

 • Specjalista ds. sprzedaży (ACCOUNT MANAGER)
 • Analityk biznesowy (BUSINESS ANALYST)
 • Specjalista ds. organizacji usług gastronomicznych, hotelowych i turystycznych (HOTEL MANAGER)
 • Specjalista ds. Logistyki (LOGISTICS MANAGER)
 • Specjalista ds. Marki i Public Relations (BRAND AND PUBLIC RELATION MANAGER)
 • Specjalista ds. reklamy internetowej (E-COMMERCE MANAGER)
 • Specjalista ds. Administracji publicznej (PUBLIC ADMINISTRATION MANAGER)
 • Specjalista ds. BHP (OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY INSPECTOR)
 • Specjalista ds. Rachunkowości i finansów (FINANCIAL AND ACCOUNTANT MANAGER)
 • SPECJALISTA ds. ORGANIZACJI IMPREZ (EVENT MANAGER)

Zarządzanie - studia uzupełniające magisterskie /specjalności:

 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim
 • Zarządzanie firmą
 • Zarządzanie finansami
 • Global Business Management
 • Promocja i techniki sprzedaży
 • Zarządzanie w administracji publicznej
 • Zarządzanie w biznesie turystycznym i restauracyjnym
 • Współczesna rachunkowość

Psychologia - studia jednolite magisterskie /specjalności:

 • Psychologia kliniczna i osobowości
 • Psychologia organizacji i zarządzania

Psychologia - 3 letnia dla absolwentów szkół wyższych /specjalności:

 • Psychologia kliniczna i osobowości
 • Psychologia organizacji i zarządzania

Kierunki wykładane na uczelni:

informatyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
psychologia Licencjat Stacjonarny   |   Magister Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Centrum Rekrutacji WSB-NLU
tel.: +48 18 44 99 101
tel.: +48 18 44 99 103
e-mail: rekrutacja@wsb-nlu.edu.pl
ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz

Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA PODYPLOMOWE W WSB-NLU?

Wiele osób, które ukończyły studia pierwszego lub drugiego stopnia, decyduje się podjąć naukę na studiach podyplomowych. Sprawdź, dlaczego te studia są tak popularne i co daje ich ukończenie.

czytaj dalej

W WYŻSZEJ SZKOLE BIZNESU - NATIONAL LOUIS UNIVERSITY

Dzień otwarty? Kiedy chcesz!

czytaj dalej

POTĘGA INFORMATYKI 9 - CZAS START!

Jeśli jesteś pasjonatem informatyki i nowoczesnych technologii to zapraszamy do uczestnictwa w wyjątkowym, multimedialnym widowisku.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane