Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości

Rok zalozenia: 1996 | Rektor: doc. dr Tadeusz Grudniewski

przejdź do spisu treści Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości została utworzona na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej nr DNS-3-0145-51/AM/96 z dnia 19.03.1996 r. Jest wpisana do rejestru wyższych uczelni niepaństwowych pod numerem 82.
 
Studia pierwszego stopnia (licencjackie) w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości trwają 3 lata, studia pierwszego stopnia (inżynierskie) 3,5 roku. Rok akademicki podzielony jest na dwa semestry.
 
WSBiP może pochwalić bazą naukowo-dydaktyczną. Posiadamy 3 budynki o łącznej kubaturze 12 500 m2. Budynki B, C usytuowane są przy u. Akademickiej 20, budynek A przy ul. Akademickiej 12. 
Do potrzeb dydaktyki w bloku B znajdują się: 2 aule na 177 osób, 1 aula na 180 miejsc, 5 laboratoriów komputerowych po 18 stanowisk komputerowych ze stałym łączem internetowym, 3 laboratoria językowe, 3 pracownie projektowe.

W bloku C znajduje się 11 sal ćwiczeniowych, pracownie: anatomii, masażu, umiejętności pielęgniarskich, kinezyterapii, fizykoterapii, fizjologii; dziekanat, biblioteka z czytelnią.

Uczelnia posiada dom studencki na bloku D na łączną liczbę 150 miejsc z dostępem do Internetu w każdym pokoju. WSBiP dysponuje bankiem informacji o kwaterach prywatnych.
 
 
Z życia uczelni
 • W WSBiP tradycją stał się już cykl „Spotkań z luminarzami świata polskiej nauki, polityki i biznesu”. Między innymi gościli tu Janusz Korwin-Mikke, prezes Zbigniew Niemczycki, prof. Bronisław Geremek, b. Minister Spraw Zagranicznych Włodzimierz Cimoszewicz, dr Henryk Goryszewski, prof. Wiesław Chrzanowski, b. Marszałek Senatu prof. Longin Pastusiak, b. wice-premier Marek Pol, Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, Prezes PZPN Michał Listkiewicz.
 • WSBiP dąży do rozwoju na różnych płaszczyznach, m.in. kontaktów międzynarodowych, ukierunkowanych na wymianę studentów, a docelowo utworzenie wspólnych programów dydaktycznych.
 • Umowy o współpracy zawarto np. z uniwersytetem w Holandii i dwoma uniwersytetami z Ukrainy. Pierwsze z w/w porozumień umożliwia najlepszym absolwentom WSBiP roczną edukację w Dronten w Holandii oraz uzyskanie holenderskiego tytułu inżyniera.
 • W 2005 roku władze WSBiP podpisały dwie kolejne umowy o współprace. Pierwsza z nich jest to umowa z Kaunas College, Kowno - Litwa. Druga umowa została podpisana z Abant Izzet Baysal University w Bolu - Turcja. W najbliższym czasie zostaną podpisane dwie kolejne umowy z Sting Academy, Brno – Czechy oraz Eötvös József College, Baja – Węgry oraz Universita G. D’Annuzio, Chiet’i-Pescara – Włochy.
 • Oprócz współpracy zagranicznej WSBiP współpracuje również z uczelniami krajowymi, tj.: Uniwersytet Rzeszowski, Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku, Akademia Finansów w Warszawie, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach.
 • W WSBiP powstała również Akademia Lokalna Cisco, której ideą jest możliwość wydawania honorowanych na całym świecie certyfikatów, potwierdzających znajomość poszczególnych modułów informatycznych.
 • Zaletą Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. jest bardzo dobrze wyposażona biblioteka, licząca ponad 50 tys. woluminów.
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. cyklicznie wydaje również własne publikacje, mi.in. Zeszyty Naukowe, w których najlepsi studenci mają możliwość publikowania fragmentów swoich prac dyplomowych.
 • Samorząd studencki w WSBiP działa bardzo prężnie. Jest organizatorem otrzęsin dla studentów I roku, podczas których oprócz zabawy odbywają się liczne konkursy. Co roku przedstawiciele samorządu organizują Juwenalia. Samorząd studencki, dbając o dobrą zabawę i odpoczynek od codziennej nauki, zapewnia rozrywkę dla studentów w postaci organizowania Kabaretonów, spotkań z muzykami i aktorami. W WSBiP istnieje również Rockowy Zespół muzyczny „Ground Swell" oraz kabaret studencki.

Sport i Ośrodki Kultury Studenckiej

W WSBiP bardzo prężnie działa Klub Uczelniany AZS, który organizuje życie sportowe, rekreacyjne i turystyczne. Członkowie KU AZS uczestniczą w licznych imprezach sportowych, współdziałają w organizowaniu zawodów sportowych. Co roku w WSBiP odbywają się zawody w piłkę halową o puchar Rektora WSBiP, udział w niej biorą uczniowie szkół ponad-gimnazjalnych z Ostrowca Św. i okolic. KU AZS WSBiP posiada I ligową drużynę siatkarek KPS AZS KSZO  oraz własną drużynę tenisa stołowego, która bierze udział w rozgrywkach międzyuczelnianych oraz mistrzostwach województwa świętokrzyskiego. Tradycją stało się już organizowanie corocznych mistrzostw WSBiP w tenisie stołowym.
KU AZS jest również organizatorem rajdów rowerowych i pieszych, w których bardzo chętnie uczestniczą studenci WSBiP.


Kadra

W WSBiP zatrudnionych jest 165 osób, w tym:
• 43 profesorów,
• 17 docentów,
• 29 doktorów
• oraz 80 innych nauczycieli akademickich (asystenci, lektorzy, instruktorzy).

Rekrutują się oni z:
• Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,
• Uniwersytetu Warszawskiego,
• Uniwersytetu Jagiellońskiego,
• Uniwersytetu Rzeszowskiego
• UMCS w Lublinie,
• Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie,
• Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie,
• Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,
• Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,
• Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach
• Politechniki Radomskiej.

Ponadto wykłady monograficzne prowadzi większość członków Rady Programowej oraz prezesi niektórych spółek i banków.


przejdź do spisu treści
 • bezpieczeństwo narodowe /studia licencjackie/
specjalności:
zarządzanie bezpieczeństwem pracy,
zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności,
zarządzanie bezpieczeństwem i obronnością,
edukacja dla bezpieczeństwa,
zarządzanie logistyczne w sytuacjach kryzysowych

 • ekonomia /studia licencjackiei magisterskie/
studia I stopnia
profile kształcenia:

ekonomia menedżerska i finanse przedsiębiorstw,
ekonomiczno prawny

studia II stopnia
profile kształcenia:
ekonomika i finanse przedsiębiorstw

 • filologia
specjalności/ profile kształcenia:
filologia angielska z przygotowaniem pedagogicznym i językiem niemieckim

 • fizjoterapia /studia licencjackie/
 • geodezja i kartografia /studia inżynierskie/
specjalności/ profile kształcenia:
geodezyjne pomiary specjalne,
kataster i podstawy wyceny nieruchomości,
fotogrametria w opracowaniach numerycznych,
GPS w zastosowaniach inżynieryjnych

 • metalurgia /studia inżynierskie/
specjalności:
maszyny, urządzenia, procesy przeróbki plastycznej metali,
maszyny, urządzenia, procesy obróbki cieplnej metali,
technika cieplna i ochrona środowiska

 • pedagogika /studia licencjackie/
specjalności:
pedagog w zakresie opieki i wychowania z terapią pedagogiczną 
pedagog w zakresie resocjalizacji z profilaktyką społeczną i socjoterapią 
pedagog - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej 
pedagogika z specjalnością logopedyczną

 • pielęgniarstwo /studia licencjackie i pomostowe/

 • wychowanie fizyczne /studia licencjackie/
specjalność:
nauczyciel wychowania fizycznego z uprawnieniami do nauczania wiedzy o społeczeństwie (drugi zawód nauczycielski) i prowadzenia gimnastyki korekcyjnej,
nauczyciel wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa

 • zdrowie publiczne /studia licencjackie/
specjalności:
organizacja terapii uzależnień,
zarządzanie i administracja ochrony zdrowia,
informatyka i statystyka medyczna,
BHP w służbie zdrowia

przejdź do spisu treści W punkcie rekrutacyjnym przy ulicy Akademickiej 12, bl. A

tel.: 041 260 40 40,
             260 40 41,
             260 40 42
tel./fax 041 263 21 10

 
Należy złożyć następujące dokumenty:
 • świadectwo dojrzałości w oryginale,
 • wypełnione podanie oraz kartę ewidencyjną kandydata (dostępne w punkcie rekrutacyjnym),
 • 4 fotografie (kolorowe) o wymiarach 37x50 mm podpisane imieniem i nazwiskiem
 • orzeczenie lekarskie dotyczące kształcenia i nauki zawodu,
 • kserokopię dowodu osobistego,
 • kserokopię dowodu wpłaty wpisowego,
 • książeczka wojskowa (do wglądu). 

Kierunki wykładane na uczelni:

bezpieczeństwo narodowe I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
edukacja techniczno-informatyczna Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
ekonomia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
fizjoterapia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
geodezja i kartografia Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
metalurgia Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pielęgniarstwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
wychowanie fizyczne I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zdrowie publiczne I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie