Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu

Rok założenia: 2004 | Rektor: dr Andrzej Zduniak

przejdź do spisu treści

WSB jest pierwszą w Polsce i jedna z nielicznych w Europie uczelni, której obszar dydaktyczny stanowi problematyka bezpieczeństwa człowieka.

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu jest niepaństwową uczelnią zawodową, której obszar działalności dydaktyczno-wychowawczej stanowi problematyka bezpieczeństwa człowieka w najszerszym tego słowa znaczeniu. Dlatego też uczelnia kształci specjalistów w tym zakresie, jednocześnie ukierunkowując swój przedmiot zainteresowań na inne obszary i związane z nimi kierunki studiów, takie jak: bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo zdrowotne, bezpieczeństwo morskie, psychologia, pedagogika czy też zarządzanie.

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa dostarcza fachowej wiedzy, praktycznych umiejętności i kompetencji społecznych umożliwiających znalezienie i wykonywanie satysfakcjonującej pracy. Nasi studenci to specjaliści gotowi do podjęcia pracy już w trakcie lub po ukończeniu studiów w wybranym przez siebie kierunku.

Co nas wyróżnia?

 • szeroka oferta innowacyjnych specjalności;
 • aktywna współpraca z pracodawcami i środowiskiem społeczno-gospodarczym;
 • spersonalizowane podejście do potrzeb studentów;
 • atrakcyjne warunki finansowania – korzystne raty i bonifikaty do 50%;
 • wysokie stypendia naukowe nawet do 1500 zł;
 • zapewnienie wysokich i różnorodnych kwalifikacji zawodowych, które gwarantują dobrą pracę po studiach

Kierunki studiów 2023/2024

Studia I stopnia (licencjackie):

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE  
specjalności:

 • Antyterroryzm
 • Bezpieczeństwo informacji – cyberterroryzm
 • Bezpieczeństwo publiczne
 • Bezpieczeństwo w pandemii
 • BHP i ochrona przeciwpożarowa
 • Detektywistyka i wywiad gospodarczy
 • Neurodydaktyka w edukacji dla bezpieczeństwa
 • Specjalność policyjna
 • Specjalność wojskowa
 • Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym
 • Zarządzanie kryzysowe

BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE
specjalności:

 • BHP i ochrona przeciwpożarowa
 • Naturoterapia z profilaktyką zdrowia
 • Odnowa biologiczna, rehabilitacja i masaż
 • Psychodietetyka – trener personalny
 • Polityka klimatyczna
 • Psychologia zdrowia
 • Terapia zajęciowa
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności
 • Zarządzanie w jednostkach ochrony zdrowia
 • Zarządzanie w zagrożeniu pandemicznym

PEDAGOGIKA
specjalności:

 • Animacja kultury z arteterapią
 • Animacja rozwoju osobistego- coaching, mentoring i tutoring
 • Logopedia
 • Pedagogika małego dziecka
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i socjoterapia
 • Pedagogika pracy z BHP
 • Pedagogika rodziny – asystent rodziny i osoby starszej
 • Pedagogika zdrowia z psychodietetyką
 • Resocjalizacja i pedagogika penitencjarna
 • Terapia zajęciowa

PSYCHOLOGIA 
specjalności:

 • Neuropsychologia
 • Psychologia dialogu w komunikacji społecznej
 • Psychologia dzieci i młodzieży
 • Psychologia emocji
 • Psychologia kryminalistyczno – śledcza
 • Psychologia kliniczna
 • Psychologia służb mundurowych
 • Psychologia sytuacji kryzysowych
 • Psychologia w biznesie i zarządzaniu
 • Psychologia w sporcie

ZARZĄDZANIE
specjalności:

 • Audyt i kontrola jakości zarządzania
 • Coaching i przywództwo w biznesie
 • Marketing i zarządzanie sprzedażą
 • Menedżer bezpieczeństwa w biznesie
 • Psychologia w zarządzaniu
 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji oraz BHP
 • Zarządzanie kadrami – Outsourcing HR
 • Zarządzanie produktem i marką
 • Zarządzanie w pandemii
 • Zarządzanie w turystyce i rekreacji

Studia II stopnia (magisterskie):

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE (mgr)
specjalności:

 • Audyt i bezpieczeństwo informacji z archiwistyką
 • Bezpieczeństwo militarne
 • Bezpieczeństwo portów lotniczych
 • Bezpieczeństwo publiczne
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Detektywistyka i wywiad
 • Edukacja i promocja bezpieczeństwa z BHP
 • Kryminalistyka śledcza
 • Neurodydaktyka w edukacji dla bezpieczeństwa
 • Obrona Terytorialna i Obrona Cywilna
 • Systemy jakości w zarządzaniu bezpieczeństwem

PSYCHOLOGIA (mgr)
specjalności:

 • Neuropsychologia
 • Psychologia dzieci i młodzieży
 • Psychoekologia
 • Psychologia konfliktu i przemocy
 • Psychologia kliniczna
 • Psychologia sądowa i penitencjarna
 • Psychologia zagrożeń społecznych
 • Psychoonkologia
 • Seksuologia społeczna

Kliknij aby pobrać :


przejdź do spisu treści

Studia MBA


Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa uruchomiła pierwszy kierunek studiów MBA - Menedżer Administracji Biznesowej

Wybierając i kształcąc się na dwusemestralnych studiach podyplomowych w zakresie EXECUTIVE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA) prowadzonych przez Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa w Poznaniu będziesz posiadał różnorakie, niezbędne kompetencje z zakresu nadzoru i zarządzania mieniem państwowym, będącym w dyspozycji stosownych jednostek Skarbu Państwa i władz samorządowych.

Dotyczyć one będą różnych aspektów nowoczesnego przywództwa i strategii menedżerskich.

 • Poznasz i zrozumiesz cele i założenia współczesnej ekonomii społecznej oraz zagadnienia stylów i strategii kierowania służących właściwemu funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych.
 • Będziesz posiadał kompetencje z zakresu szeroko pojętego prawa, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii gospodarczych i odpowiedzialności osób, zajmujących się zarządzaniem i nadzorowaniem mieniem, będącym w dyspozycji Skarbu Państwa.
 • Będziesz formułować główne i szczegółowe cele oraz zadania dla kadry kierowniczej, w tym w sytuacjach kryzysowych, a także przewidywać ich konsekwencje. Służyć temu będzie znajomość założeń rachunkowości, marketingu społecznego i umiejętność planowania pracy własnej i podległych zespołów.
 • Jako Nasz Absolwent będziesz potrafił odnosić się krytycznie do stosowanych metod i  technik zarządzania, jak też znane będą Ci zasady związane z etyką, etykietą pracy menedżerskiej i protokołem dyplomatycznym.

Treści realizowane będą przez dwa semestry (294 godziny zajęć o charakterze praktyczno-teoretycznym), między innymi w ramach takich bloków tematycznych, jak: zarządzanie mieniem państwowym i samorządowym, władztwo korporacyjne, zarządzanie strategiczne, marketing społeczny, zarządzanie innowacjami i projektami, ekonomia menedżerska, psychologia zarządzania, prawo gospodarcze, koncepcje przywództwa, zarządzanie kryzysowe, rachunkowość zarządcza, projektowanie przyszłości zarządzania.

czytaj dalej


Studia podyplomoweprzejdź do spisu treści

Podejmując studia inwestujesz czas i pieniądze w swój rozwój osobisty, dzięki temu nigdy na tym nie tracisz. Skorzystaj z oferowanych bonifikat w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa by zyskać jeszcze więcej.

Poniżej znajdują się regulaminy bonifikat wraz z bonami, które uprawniają Cię do skorzystania ze zniżek w różnych opłatach. Poznaj szczegóły każdej z nich.


DLA LICEALISTÓW I MARZUSTÓW:DLA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW:DLA WYBRANYCH PODMIOTÓW:POZOSTAŁE:


Przejdź do rekrutacji i zapisz się na studia!


przejdź do spisu treści
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu realizuje projekt pn. Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem głównym projektu jest wzrost jakości i efektywności kształcenia oraz procesów zarządzania w WSB z siedzibą w Poznaniu. Projekt skierowany jest do studentów oraz kadry kierowniczej, administracyjnej i dydaktycznej uczelni i obejmuje:

 • realizację wsparcia dla studentów w postaci szkoleń certyfikowanych i zajęć warsztatowych rozwijających kompetencje, wizyt studyjnych, spotkań z pracodawcami w ramach form aktywności wynikających ze współpracy uczelni z pracodawcami;
 • realizację staży krajowych dla studentów;
 • realizację warsztatów podnoszących kompetencje kadry kierowniczej, administracyjnej i dydaktycznej;
 • wdrożenie informatycznych narzędzi zarządzania  oraz zarządzanie informacją w celu doskonalenia jakości kształcenia.

Realizacja projektu przyczyni się do:

 • podniesienia kompetencji zawodowych, informatycznych, komunikacyjnych oraz przedsiębiorczych studentów WSB i w konsekwencji do zwiększenia ich efektywności zatrudnieniowej;
 • podniesienia kompetencji zawodowych studentów WSB, odpowiadającym potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, co wpłynie na ich efektywność zatrudnieniową;
 • wsparcia procesów kształcenia i zarządzania na WSB, w tym podniesienia kompetencji osób należących do kadry kierowniczej, administracyjnej i dydaktycznej.

Poprzez powyższe działania i założone efekty projekt realizuje cele Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, a w szczególności: Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadającym potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

Wartość projektu ogółem: 8 243 883,64 zł, obejmuje:
Wartość dofinansowania: 7 996 567,10 zł
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 6 947 945,13 zł
Okres realizacji: od 1 maja 2019 r. do 30 kwietnia 2023 r.

p

POZNAŃ
Studia I stopnia (licencjackie):
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE
PEDAGOGIKA
PSYCHOLOGIA
ZARZĄDZANIE
Studia II stopnia (magisterskie):
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE (mgr)
PSYCHOLOGIA (mgr)


GDAŃSK
Studia I stopnia (licencjackie):
BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
BEZPIECZEŃSTWO MORSKIE
BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE
PEDAGOGIKA
PSYCHOLOGIA
Studia II stopnia (magisterskie):
BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE (mgr)


GLIWICE
Studia I stopnia (licencjackie):
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
PEDAGOGIKA
PSYCHOLOGIA


GIŻYCKO
Studia I stopnia (licencjackie):
BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE
PSYCHOLOGIA


BARTOSZYCE
Studia I stopnia (licencjackie):
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
PEDAGOGIKA


JAWORZNO
Studia I stopnia (licencjackie):
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
KOMUNIKACJA SPOŁECZNA


SKOCZÓW
Studia I stopnia (licencjackie):
BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE


JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
Studia I stopnia (licencjackie):
PSYCHOLOGIA
BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE


KOSZALIN
Studia I stopnia (licencjackie):
BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
PSYCHOLOGIA
Kierunki wykładane na uczelni:

bezpieczeństwo narodowe I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
bezpieczeństwo zdrowotne I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
psychologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelniDziekanat Wydziału Studiów Społecznych w Gdańsku:
tel. 58/ 341-98-51
tel. kom. 882 067 770 
e-mail: rekrutacja.gdansk@wsb.net.pl
e-mail: dziekanat.gdansk@wsb.net.pl
http://www.facebook.com/gdanskwsb


Dziekanat Wydziału Studiów Społecznych w Gliwicach:
tel. 32/ 335 40 19
tel. kom. 664 700 933
e-mail: rekrutacja.gliwice@wsb.net.pl
e-mail: kierownik.dziekanatu.gliwice@wsb.net.pl
http://www.facebook.com/gliwicewsb


Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych w Bartoszycach:
tel. 89 762 07 88
tel. kom. 696 060 056
e-mail: rekrutacja.bartoszyce@wsb.net.pl
e-mail: dziekanat.bartoszyce@wsb.net.pl
https://www.facebook.com/wsbbartoszyce


Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych w Giżycku:
tel. 87 428 35 35
tel. kom. 602 466 522
e-mail: rekrutacja.bartoszyce@wsb.net.pl
e-mail: gizycko@wsb.net.pl
https://www.facebook.com/wsbgizycko


Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych w Jaworznie:
tel. 798 246 246
tel. kom. 505 387 670
e-mail: rekrutacja.jaworzno@wsb.net.pl
e-mail: jaworzno@wsb.net.pl 
https://www.facebook.com/wsbjaworzno


Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych w Skoczowie:
tel. 33/ 853 17 04
tel. kom. 608 708 111
e-mail: rekrutacja.skoczow@wsb.net.pl
e-mail: skoczow@wsb.net.pl
https://www.facebook.com/skoczowwsb


Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych w Jastrzębiu-Zdroju:
tel. 668-846-740
e-mail: jastrzebie@wsb.net.pl
e-mail: rekrutacja.jastrzebie@wsb.net.pl


Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych w Koszalinie:
tel. 513 811 426
rekrutacja.koszalin@wsb.net.pl


Jak do nas trafić

Powiązane kierunki

Kierunek Bezpieczeństwo Zdrowotne

został przygotowany z myślą o osobach, które interesują się sprawami związanymi z kształtowaniem postaw prozdrowotnych, edukacją, ochroną i profilaktyką zdrowia.

czytaj dalej

Powiązane artykuły

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu

przygotowała specjalną promocję dla aktywnych - bon edukacyjny: Trenujesz-zyskujesz

czytaj dalej

BON EDUKACYJNY - POLEĆ UCZELNIĘ

Jesteś studentem WSB? Poleć Uczelnię innej osobie - jeśli złoży dokumenty rekrutacyjne otrzymasz zniżkę 500 zł w opłatach za studia!

czytaj dalej

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu ZAPRASZA

na szkolenie online "Interwencja i pomoc psychologiczna wobec ofiar agresji i przemocy"

czytaj dalej

21-22 kwietnia 2023 r.

Zachęcamy do wzięcia udziału w VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej KULTURA POKOJU pod hasłem WSPÓŁCZESNE PROBLEMY WOJNY I POKOJU organizowanej przez WSB z siedziba w Poznaniu oraz Instytut Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego.

czytaj dalej

MATURZYSTO, NIE PRZEGAP !

Wykorzystaj BON EDUKACYJNY Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa!

czytaj dalej

Minął Nowy Rok, a Twoim postanowieniem jest rozpocząć studia?

Nasza uczelnia właśnie rozpoczęła rekrutację!!!

czytaj dalej

Dni Otwarte Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu

31.03 - 01.04.2023r.

czytaj dalej

BLACK FRIDAY W WYŻSZEJ SZKOLE BEZPIECZEŃSTWA!!!

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa przedłuża nabór na studia do 30 LISTOPADA! Ale to nie wszystko!

czytaj dalej

Inauguracja roku akademickiego 2022/2023 w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa

Drodzy studenci! Już dziś zapraszamy Was serdecznie na uroczyste rozpoczęcie nowego roku akademickiego!!!

czytaj dalej

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa przedłuża nabór na studia!!!

Drodzy kandydaci! Kierując się Waszym dobrem uznaliśmy, że przedłużamy rekrutację do 31 października!

czytaj dalej

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa przedłuża nabór na studia!!!

Z myślą o WAS przedłużamy rekrutację do 14 LISTOPADA!

czytaj dalej

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA ZAPRASZA NA SZKOLENIA W STYCZNIU

Serdecznie wszystkich zapraszamy do wzięcia udziału w specjalnie przygotowanych szkoleniach!!!

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane