Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego WSAiB

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego WSAiB


przejdź do spisu treści

Sapere aude
- Miej odwagę być mądrym

Słowa Horacego wyrażają misję naszej Uczelni. Zależy nam, by przygotowywać osoby wszechstronnie wykształcone. Decydując się na naukę w Uczelni im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni wybierają Państwo najwyższą jakość studiów na każdym poziomie edukacji.

Nasze atuty

Doskonała Lokalizacja

Nasza Uczelnia znajduje w centrum Gdyni, zaledwie 2 minuty od Centrum Handlowego Riviera i SKM Gdynia Wzgórze św. Maksymiliana. Dla zmotoryzowanych studentów przygotowaliśmy bezpłatny parking dla ponad 100 samochodów.

Do WSAiB dojedziesz w:

 • 10 minut z Sopotu
 • 15 minut z Gdańska
 • 25 minut z Wejherowa
 • 3 godziny z Warszawy 

Nowoczesny model kształcenia

Studia w formie samych wykładów to już przeżytek. W Uczelni Kwiatkowskiego studenci korzystają z nowoczesnego systemu modułowego, na który składają się:

 • case studies
 • e-learning
 • ćwiczenia
 • warsztaty
 • zajęcia praktyczne
 • tradycyjne wykłady
 • wizyty studyjne

Program "Studiuj i pracuj"

Jako pierwsza Uczelnia prywatna na Pomorzu stworzyliśmy dogodny plan zajęć na studiach stacjonarnych umożliwiający pogodzenie nauki i pracy. 

Szanujemy też Twój czas wolny odpowiednio przygotowując plany zajęć:

 • brak okienek między zajęciami
 • zajęcia odbywają się 3 lub 4 dni w tygodniu (studia dzienne)
 • możliwość studiowania w trybie indywidualnym
 • system pomocy finansowej dla osób, które straciły pracę

U nas się dzieje!

Nasza Uczelnia tętni życiem przez cały rok. Członkowie Parlamentu Studentów WSAiB regularnie organizują imprezy sportowe, takie jak: turnieje siatkówki, koszykówki, paintballa, wyjścia do parku trampolinowego czy zawody bowlingowe. Każdego roku w najlepszych trójmiejskich klubach organizowane są wspólne imprezy poprzedzone integracją w pubach.

W Uczelni funkcjonują również koła naukowe, których członkowie organizują wyjścia studyjne do firm, a także konferencje i seminaria. Z inicjatywy studentów na terenie WSAiB powstała Studencka Poradnia Prawna świadcząca bezpłatne doradztwo w zakresie prawa cywilnego i administracyjnego.

W 2019 r. w Rankingu Wydziałów Prawa "Dziennik Gazeta Prawna"  WSAiB zajęła 3. miejsce wśród wszystkich uczelni niepublicznych w Polsce!

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Studia pięcioletnie


przejdź do spisu treści

Studia Administracja 
I stopnia

Studia stacjonarne
od 271 zł / miesięcznie

Studia niestacjonarne
od 313 zł / miesięcznie

Jeżeli jesteś osobą komunikatywną, samodzielną oraz doskonale zorganizowaną, studia na kierunku Administracja z pewnością przypadną Ci do gustu! Studia na tym kierunku przygotowują do pracy w administracji publicznej oraz samorządowej, a także w pionach administracji w prywatnych przedsiębiorstwach, co sprawia, że możliwości zatrudnienia po tym kierunku są bardzo szerokie.

Specjalności dla studentów Administracji

Nauka w WSAiB przygotuje Cię do objęcia wymarzonego stanowiska, a w dokładnym zaplanowaniu kariery zawodowej pomogą Ci nasze specjalności. Na naszej uczelni możesz studiować Administrację Celną i Skarbową, Administrację Regionalną i Europejską oraz Dyplomację i Służbę Konsularną. To sprawia, że każdy kandydat decydujący się na studia na WSAiB znajdzie u nas ścieżkę kształcenia najlepiej dopasowaną do swoich zainteresowań.

Program studiów na Wydziale Prawa i Administracji

Oprócz ciekawych specjalizacji w WSAiB przygotowaliśmy dla Ciebie także interesujący program nauczania. Na naszej uczelni staramy się łączyć wiedzę teoretyczną z praktyczną. Program Administracji zawiera przedmioty z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i o administracji oraz podstawy wiedzy ekonomicznej.

Studenci zdobywają także umiejętności organizowania struktury komunikacji i obiegu dokumentów w instytucjach, sprawnego posługiwania się środkami informacji i techniki biurowej, aktywnego uczestnictwa w pracy grupowej, organizowania i kierowania niewielkimi zespołami. Uzyskują również szeroką wiedzę na temat struktur, podstaw prawnych i zakresu kompetencji działalności administracji samorządowej, rządowej oraz europejskiej.

Zajęcia mają formę wykładów i ćwiczeń, ale nabyte umiejętności teoretyczne możesz wykorzystać także podczas przeprowadzania case studies, czyli analizy przypadków oraz wizyt studyjnych. Dzięki tym innowacyjnym sposobom nauczania i korzystania z nabytej wiedzy studia w WSAiB doskonale przygotują Cię do przyszłej pracy w zawodzie.

Studia w WSAiB obejmują także obowiązkowe praktyki i staże w instytucjach publicznych oraz pionach administracyjnych przedsiębiorstw prywatnych.

Studia licencjackie na kierunku Administracja trwają sześć semestrów, a po ich ukończeniu zyskujesz tytuł zawodowy licencjata. Osoby zainteresowane dalszym kształceniem mogą kontynuować naukę na tym samym kierunku na studiach II stopnia.

Studia Administracja
II stopnia

studia 3-semestralne (1,5 roku) - cena od 516 zł

Studia II stopnia na kierunku Administracja poszerzają wiedzę i rozwijają kompetencje oraz umiejętności zdobyte w trakcie studiów licencjackich na kierunku Administracja, a także na kierunkach pokrewnych, takich jak Bezpieczeństwo Wewnętrzne czy Zarządzanie. Interdyscyplinarny charakter kształcenia, łączący wiedzę z zakresu nauk prawnych, zarządzania, finansów i bezpieczeństwa wewnętrznego, stanowi odpowiedź na aktualne potrzeby rynku pracy.

Absolwenci studiów w Gdyni są doskonale przygotowani do pracy w strukturach administracji samorządowej, państwowej i międzynarodowej, a także w działach administracji przedsiębiorstw prywatnych. Zdobyte wiedza i doświadczenie pozwalają na obejmowanie stanowisk średniego i wyższego szczebla, kierowania zespołami ludzi, a także zarządzania całymi pionami administracyjnymi.

Przedmioty realizowane są w formie wykładów, ćwiczeń, wizyt studyjnych i case study. Uzupełnieniem pozyskanej podczas zajęć wiedzy są obowiązkowe praktyki zawodowe, w wybranej przez studenta firmie lub instytucji współpracującej z WSAiB.

Efektywne działanie organizacji publicznych jest uzależnione od dostępu do specjalistów. Studia magisterskie Administracja prowadzone w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni to odpowiedź na zapotrzebowanie występujące na rynku. Jednocześnie Studia II stopnia Administracja pozwalają absolwentom uzupełnić i rozszerzyć posiadaną już przez nich wiedzę, dzięki czemu ułatwiają znalezienie dobrej pracy w szeroko pojętej administracji publicznej oraz organizacjach krajowych i międzynarodowych.

Studia Administracja II stopnia – wyjątkowy kierunek dla Ciebie!

Studia magisterskie Administracja są dedykowane osobom, które w przyszłości chcą pracować w jednostkach administracji publicznej. Absolwenci tego kierunku mają duże możliwości rozwoju zawodowego. Dzięki doskonałej znajomości prawa administracyjnego oraz umiejętnościom organizacyjnym, są oni przygotowani do pracy na stanowiskach kierowniczych w administracji publicznej rządowej, samorządowej i europejskiej. Z powodzeniem mogą ubiegać się o pracę w administracji sądów powszechnych, biurach poselskich, służbach celnych oraz w organizacjach działających na rzecz konsumentów czy przedsiębiorców.

Na kierunku Administracja odnajdą się osoby preferujące pracować zarówno na samodzielnych stanowiskach, jak i w zespole. Znajomość przepisów, umiejętności konstruowania rozmaitych dokumentów oraz wdrażania programów to również dobre przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Zacznij studia magisterskie na kierunku Administracja w Gdyni

Administracja to kierunek interdyscyplinarny. Z tego względu Studia II stopnia Administracja mają bogaty program. Studenci zgłębiają wybrane zagadnienia z zakresu nauk prawnych, zarządzania, bezpieczeństwa wewnętrznego i finansów. W Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni studenci kierunku Administracja mogą też wybrać jedną z kilku specjalizacji, pogłębiając tym samym wiedzę z interesującej ich dziedziny.

Praca w jednostkach administracji publicznej zwłaszcza na stanowiskach kierowniczych wiąże się z zarządzaniem zespołem. Z tego względu program kształcenia na tym kierunku obejmuje również rozwój zdolności interpersonalnych i komunikacyjnych słuchacza. Wykładowcy uczą, jak efektywnie organizować pracę podległym pracownikom, jak rozliczać ich z zadań i jak rozwiązywać konflikty, które mogą pojawić się w czasie realizacji codziennych zadań.

Dlaczego studia II stopnia Administracja w Trójmieście są wyjątkowe?

W Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni ważną rolę pełnią zajęcia praktyczne. Studia II stopnia Administracja uzupełniają wiedzę studenta w zakresie funkcjonowania instytucji publicznych na terenie całej Unii Europejskiej. Poszczególne przedmioty są realizowane w formie ćwiczeń i case studies, dzięki czemu studenci uczą się, zgłębiając poszczególne zagadnienia i rozwiązując konkretne problemy. Program przewiduje odbycie praktyk zawodowych w wybranej przez studenta firmie. Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu współpracuje m.in. z Pomorskim Parkiem Naukowo-Technologicznym, Urzędem Marszałkowskim, Urzędem Miasta Gdańsk i Wojewódzkim Urzędem Pracy. Słuchacze w czasie studiów biorą udział także w zajęciach z wybranego języka obcego.

Studia magisterskie Administracja trwają 3 semestry. Absolwenci uzyskują tytuł magistra.


przejdź do spisu treści

Prawo

Studia stacjonarne
od 481 zł / miesięcznie

Studia niestacjonarne
od 446 zł / miesięcznie

Studia w Gdyni na kierunku Prawo są to jednolite studia magisterskie: trwają 5 lat i kończą się uzyskaniem tytułu magistra. Aby rozpocząć naukę na kierunku Prawo należy posiadać świadectwo maturalne.

Wysokie miejsca w rankingach!

Studia prawnicze w Uczelni im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni w rankingach "Gazety Prawnej", czy raportach Ministerstwa Sprawiedliwości plasują się na pierwszym miejscu wśród wszystkich uczelni niepublicznych na Pomorzu. W 2019 r. w Rankingu Wydziałów Prawa "Dziennik Gazeta Prawna"  WSAiB zajęła 3. miejsce wśród wszystkich uczelni niepublicznych w Polsce! Dodatkowo nasi absolwenci są w czołówce najlepiej zarabiających początkujących prawników - zajmujemy 3. miejsce wśród wszystkich uczelni w Polsce, według Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Doskonała kadra praktyków

Zawdzięczamy to doskonałemu zespołowi wykładowców, w skład którego wchodzą sędziowie, prokuratorzy, właściciele kancelarii prawnych, a także postaci życia publicznego, takie jak dr Janusz Kaczmarek, b. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, prof. WSAiB czy dr hab. Wojciech Lamentowicz – b. Ambasador RP, b. doradca Prezydenta RP.

Zajęcia w sali rozpraw i prosektorium!

Program studiów prawniczych w Uczelni im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni oparty jest na kształceniu praktycznym - w każdym semestrze studenci obowiązkowo uczestniczą w 30 rozprawach sądowych w sądach cywilnych, karnych i administracyjnych. Biorą także udział w nowatorskim programie proseminariów "Rozprawy uczelniane". Podczas studiów aranżowane są sprawy sądowe w zrekonstruowanej sali sądowej znajdującej się na terenie Uczelni. Studenci wcielają się w poszczególne role - sędziego, oskarżyciela, powoda, pozwanego, kuratora i uczestniczą w inscenizowanych procesach sądowych.

Dla studentów planujących swoją karierę zawodową w zawodach prawniczych: prokuratora, sędziego oraz w służbach mundurowych, np. jako oficera śledczego wprowadzono przedmioty z zakresu nauk penalnych. Nowatorskie zajęcia o praktycznej formule, jak Medycyna sądowa oraz Laboratorium techniki i taktyki kryminalistycznej stanowią przygotowanie do wykonywania zawodu, uczą odpowiedniego zachowania na miejscu przestępstwa.

Wszechstronne wykształcenie i dyplom dobrej uczelni

Elementem wyróżniającym profil naszych absolwentów jest znajomość zasad funkcjonowania gospodarki rynkowej, która ułatwi im współpracę z przedsiębiorcami działającymi w zjednoczonej Europie, a także umożliwi im wykonywanie innych zawodów, w tym: doradcy prawnego, prawnika menedżera, dziennikarza śledczego czy doradcy podatkowego.

Jednolite studia na kierunku Prawo trwają 5 lat i kończą się uzyskaniem tytułu magistra prawa. Upoważnia on do świadczenia usług doradztwa prawnego, reprezentowania firm i osób prywatnych w sądach, pracy na stanowiskach wymagających kompleksowej wiedzy prawnej (m.in. w działach: handlowych, kontroli jakości, sprzedaży, HR, i innych), przede wszystkim jednak umożliwia podejście do egzaminu na aplikacje, co otwiera drogę do takich zawodów jak: sędzia, prokurator, radca prawny, notariusz czy adwokat.

WSAiB to rozpoznawalna i stabilna marka. Jesteśmy najstarszą uczelnią niepubliczną na Pomorzu. Dyplom naszej Uczelni to świadectwo ukończenia kierunku Prawo na najwyższym poziomie. Takie są też ambicje naszych absolwentów.

Specjalność Mediacja Rodzinna dla studentów Prawa

To nowość w ofercie WSAiB. Jest to specjalność międzykierunkowa dla studentów kierunków Prawa i Administracji z zakresu spraw rodzinnych, przede wszystkim rozwodów i spraw między rodzicami i dziećmi. Mediacja zyskuje na znaczeniu jako alternatywny sposób rozstrzygania sporów. Może przybrać postać zarówno mediacji sądowej, jak i mediacji umownej. Wymaga również zawodowych mediatorów. Studenci kierunku Prawo w ramach studiów prawniczych mogą dodatkowo uczestniczyć w tej spacjalności.

Specjalność przygotowuje do wykonywania zawodu mediatora i umożliwia ubieganie się o wpis na listę mediatorów sądowych. Studenci odbywają praktykę w wydziałach rodzinnych w okręgu Sądu Okręgowego w Gdańsku oraz praktykę w podmiotach prowadzących mediacje umowne.

W ramach specjalności student:

 • uczestniczy w warsztatach mediacyjnych i treningach symulacyjnych mediacji rodzinnej,
 • na ćwiczeniach symulacyjnych przygotowuje się do rozwiązywania konfliktów,
 • poznaje  zagadnienia psychologii konfliktu, psychologii rodziny i kompetencji personalnych i interpersonalnych oraz podstawy prawne mediacji i wymagania dokumentacyjnej w ramach zajęć praktycznych ze sporządzania dokumentacji mediacyjnej.

Zajęcia prowadzą praktycy z zakresu psychologii, relacji interpersonalnych i prawa, prowadzący mediacje rodzinne.


przejdź do spisu treści

Studia Menedżersko-Prawne
I stopnia

Studia stacjonarne
od 376 zł / miesięcznie

Studia niestacjonarne
od 313 zł / miesięcznie

Międzywydziałowe Studia Menedżersko-Prawne realizowane są we współpracy dwóch wydziałów: Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Zarządzania. Są to innowacyjne studia stanowiące połączenie kompetencji z dwóch dyscyplin – Zarządzania i Prawa, dające doskonałe przygotowanie do zajmowania stanowisk wykonawczych i pełnienia funkcji kierowniczych we wszystkich sektorach aktywności zawodowej, a szczególnie w organizacjach gospodarczych.

Studia w Gdyni dostarczają wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i prawa dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Dają również dobre podstawy teoretyczne i metodyczne do podejmowania studiów drugiego stopnia. Absolwenci otrzymują niezbędny zasób wiedzy prawniczej i umiejętności jej stosowania. Zajęcia prowadzone są przez praktyków, menedżerów i prawników, wykorzystujących metodę mentoringu. Studenci odbywają praktyki zawodowe w renomowanych firmach polskich i zagranicznych na terenie Pomorza. Mogą skorzystać też z programu Erasmus+ i wyjechać na staże zawodowe za granicę.

Kondycja, konkurencyjność na rynku i perspektywy rozwoju przedsiębiorstwa w dużej mierze zależą od umiejętności jego kadry menedżerskiej. Studia licencjackie Menedżersko-Prawne realizowane w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni są przeznaczone dla osób, które zawodową przyszłość łączą z pracą na kierowniczych stanowiskach w instytucjach finansowych, przedsiębiorstwach prowadzących działalność handlową i wytwórczą lub jednostkach administracji publicznej. Studia I stopnia Menedżersko-Prawne to połączenie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu prawa oraz zarządzania, dzięki czemu dobrze przygotowują do przyszłej pracy na stanowiskach kierowniczych.

Studia Menedżersko-Prawne I stopnia – studiuj w Trójmieście!

Trójmiasto to ponad milionowa aglomeracja, w której firmy mają wiele możliwości rozwoju. Studia licencjackie Menedżersko-Prawne w Gdyni to szansa na praktyki w jednym z działających na terenie Trójmiasta przedsiębiorstw i następnie znalezienie dobrze płatnej pracy. Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego realizuje program Erasmus+, w ramach którego studenci mogą wyjechać na zagraniczne staże zawodowe. Zdobyte w czasie studiów umiejętności słuchacze mają okazję wykorzystać również na praktykach zawodowych we współpracujących ze Szkołą renomowanych zagranicznych firmach.

Gdynia, Sopot i Gdańsk to miasta, w których w ostatnich latach powstało wiele nowoczesnej powierzchni biurowej. To z kolei przyciąga do Trójmiasta kolejne firmy. Ukończenie studiów menedżersko-prawnych pozwala dołączyć do grona menedżerów zarządzających podmiotami gospodarczymi działającymi na terenie m.in. Trójmiasta.

Zacznij studia Licencjackie na kierunku Menedżersko-Prawnym w Gdyni

Studia Menedżersko-Prawne to kierunek międzywydziałowy. W WSAiB w Gdyni są one realizowane przez dwa wydziały – Wydział Prawa i Administracji oraz Wydział Zarządzania. Studenci uczestniczą w zajęciach, wykładach i seminariach, w czasie których poznają podstawy ekonomii, uczą się, jak w praktyce stosować prawo handlowe i podatkowe oraz rozwijają umiejętności menedżerskie. Szkoła kładzie również nacisk na lektoraty języków obcych. Sprawne posługiwanie się wieloma językami pozwala ubiegać się o pracę w zagranicznych firmach.

Studia I stopnia Menedżersko-Prawne przygotowują do pracy na stanowiskach menedżerskich. Absolwent tego kierunku potrafi analizować dane ekonomiczne i finansowe, a następnie na podstawie wniosków podejmować dalsze decyzje. Jest też przygotowany do zarządzania zasobami ludzkimi, potrafi sprawnie komunikować się z pracownikami i kontrahentami.

Dlaczego studia I stopnia Menedżersko-Prawne są wyjątkowe?

Aby sprawnie zarządzać firmą, potrzebna jest rozległa wiedza z różnych dziedzin. Wprowadzeniem do pełnienia funkcji na stanowisku menedżera są Studia licencjackie Menedżersko-Prawne. W Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego poszczególne przedmioty wykładane są przez praktyków– menedżerów i prawników, którzy korzystają z metody mentoringu. To w połączeniu ze stażami oraz praktykami zawodowymi pozwala zdobyć praktyczne umiejętności, które są niezbędne w czasie codziennego zarządzania firmą.

Studia I stopnia Menedżersko-Prawne kończą się wydaniem dyplomu na kierunku Zarządzanie. Absolwenci mogą kontynuować naukę i rozwijać zdobyte już umiejętności menedżerskie na studiach menedżersko-prawnych II stopnia.

Studia Menedżersko-Prawne
II stopnia

Studia stacjonarne
od 516 zł / miesięcznie

Studia niestacjonarne
od 516 zł / miesięcznie

studia 3-semestralne (1,5 roku) - cena od 516 zł

Międzywydziałowe Studia Menedżersko-Prawne realizowane są we współpracy dwóch wydziałów: Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Zarządzania.

Są to innowacyjne studia w Gdyni stanowiące połączenie kompetencji z dwóch dyscyplin – zarządzania i prawa, dające doskonałe przygotowanie do pełnienia funkcji menedżerskich w firmach o zasięgu krajowym i zagranicznym. Studenci na zajęciach poznają nowoczesne koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem, uczą się budowania strategii funkcjonowania i rozwoju firmy oraz tworzenia biznesplanów. Otrzymują niezbędny zasób wiedzy prawniczej i umiejętności jej stosowania. Zajęcia prowadzone są przez praktyków, menedżerów i prawników, wykorzystujących metodę mentoringu.

Studia magisterskie Menedżersko-Prawne pozwalają studentom pogłębić posiadaną już wiedzę z dwóch dziedzin – ekonomii i prawa. Jednocześnie w czasie studiów w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni słuchacze rozwijają swoje zdolności komunikacyjne oraz podnoszą nabyte już umiejętności menedżerskie.

Znajdujące się w ofercie dydaktycznej Studia II stopnia Menedżersko-Prawne są dedykowane absolwentom tej samej specjalizacji, którzy ukończyli studia licencjackie. Kierunek stanowi też doskonałe dopełnienie wiedzy absolwentów wydziału ekonomii czy zarządzania poszukujących dodatkowych możliwości rozwoju.

Studia Menedżersko-Prawne II stopnia – kierunek dla Ciebie!

Znajdujące się w ofercie dydaktycznej Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni Studia II stopnia Menedżersko-Prawne są przeznaczone dla osób chcących pracować w instytucjach finansowych, w pionach finansowych firm doradczych i jednostkach administracji publicznej. Absolwenci kierunku są doskonale przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, a po ukończeniu wymaganych kursów mogą pracować też na stanowiskach doradcy podatkowego, audytora wewnętrznego lub zewnętrznego oraz biegłego rewidenta.

Zacznij studia magisterskie na kierunku Menedżersko-Prawnym

Pozycja firmy na rynku w dużej mierze zależy od umiejętności jej pracowników. Na czele każdego zespołu stoi menedżer, który potrafi wyciągać wnioski ze zgromadzonych danych, a także dostosowywać koncepcje zarządzania do aktualnej sytuacji gospodarczej. Studia II stopnia Menedżersko-Prawne to sposób, aby dołączyć do grona menedżerów i zdobyć dobrą, ciekawą pracę w polskiej lub zagranicznej firmie.

Dlaczego studia II stopnia Menedżersko-Prawne są wyjątkowe?

Codzienne zarządzania firmą czy instytucją publiczną wymaga kompetencji. Studia magisterskie Menedżersko-Prawne pozwalają studentom rozwinąć już zdobytą wiedzę i umiejętności. Poszczególne przedmioty prowadzone są przez wykładowców-praktyków, którzy wykorzystują metodę mentoringu. W czasie zajęć studenci zostają zapoznani z nowoczesnymi koncepcjami zarządzania przedsiębiorstwem, uczą się, jak rozwiązywać konflikty personalne w miejscu pracy i w efektywny sposób kierować zespołem.

Studia magisterskie Menedżersko-Prawne trwają 3 semestry. Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku Zarządzanie.


przejdź do spisu treści

Logistyka
I stopnia

Studia stacjonarne
od 376 zł / miesięcznie

Studia niestacjonarne
od 313 zł / miesięcznie

Studia licencjackie na kierunku Logistyka gruntownie przygotowują do pracy na stanowiskach związanych z planowaniem, koordynacją i organizacją transportu.

Studia logistyczne

Jako student kierunku Logistyka będziesz brać udział w projektach, które ułatwiają zdobywanie branżowych kompetencji. Unikatowy Program Adopcji Statków przygotowany we współpracy z Międzynarodowym Stowarzyszeniem InterManager umożliwi Ci pełen kontakt z załogą statku na morzu. Program polega na śledzeniu położenia statku i komunikowaniu się z jego załogą. W tym zadaniu największym wyzwaniem jest umiejętność skutecznego komunikowania się w języku angielskim w warunkach utrudnionej łączności z załogą na morzu.

Studia dualne na kierunku Logistyka nowość! Dzięki współpracy z firmą Nagel-Group studenci kierunku już w trakcie nauki są zatrudnieni na etat w firmie logistycznej. Kształcisz się i zdobywasz cenne doświadczenie w zawodzie.

Jeśli ukończysz studia logistyczne, staniesz się wszechstronnie przygotowanym specjalistą. Wiedza, którą zdobędziesz, nie będzie tylko wiedzą kierunkową. Poznasz też dziedziny pokrewne, jak marketing czy zarządzanie.

Gdzie znajdziesz pracę po Logistyce?

Specjaliści logistyki często znajdują pracę na Pomorzu, gdzie z uwagi na atrakcyjne położenie geograficzne i rozbudowany węzeł komunikacyjny, swoje siedziby i oddziały ma wiele polskich oraz międzynarodowych przedsiębiorstw logistycznych i spedycyjnych.

Duży wpływ na rozwój branży i liczbę miejsc pracy w regionie ma również liczba inwestycji publicznych, takich jak: rozbudowa lotniska w Gdańsku, Pomorska Kolej Metropolitalna, czy modernizacja międzynarodowych korytarzy transportowych przebiegających przez Pomorze.

Studia logistyczne przygotują Cię również do pracy jako: pracownik działu logistyki, specjalista do spraw zakupów, spedytor krajowy i międzynarodowy, specjalista do spraw zarządzania zapasami, zamówień i dostaw czy zarządzania flotą. Miejsca, w których znajdziesz zatrudnienie to np.: przedsiębiorstwa produkcyjne i logistyczne czy jednostki projektowych i doradczych zajmujących się logistyką. Możesz również liczyć na pracę w każdej firmie, gdzie potrzebny jest specjalista z wiedzą logistyczną, techniczną i ekonomiczną oraz umiejętnościami organizacyjnymi.

Studia na kierunku Logistyka kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Osoby planujące studia magisterskie mają możliwość kontynuacji nauki na - studia II stopnia Logistyka (magisterskie)!

Logistyka
II stopnia

Studia stacjonarne
od 516 zł / miesięcznie

Studia niestacjonarne
od 516 zł / miesięcznie

Poszerzają wiedzę i rozwijają kompetencje oraz umiejętności zdobyte w trakcie studiów licencjackich na kierunku Logistyka, a także na kierunkach pokrewnych, takich jak Zarządzanie, czy Bezpieczeństwo Wewnętrzne. Interdyscyplinarny charakter kształcenia, łączący wiedzę z zakresu zarządzania, nauk prawnych, i finansów, stanowi odpowiedź na aktualne potrzeby rynku pracy.

Absolwenci studiów w Gdyni doskonale potrafią identyfikować oraz interpretować problemy współczesnej gospodarki zarówno w skali lokalnego rynku, krajowych sektorów gospodarczych jak i rynków światowych. Są przygotowani do kierowania pracami zespołów ludzkich, podmiotami gospodarczymi, prywatnymi i publicznymi, przewidywania przyszłych stanów i procesów oraz symulowania ich wpływu na efekty kierowanego zespołu we wszystkich sektorach aktywności zawodowej.

Studia Magisterskie - Logistyka w Trójmieście

Kształcenie na studiach drugiego stopnia na kierunku Logistyka ukierunkowane jest na zapewnienie studentom zdobycia wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, pozwalających na rzetelne i twórcze wypełnianie funkcji zawodowych, w tym kierowniczych i menedżerskich, szczególnie w sektorze gospodarki morskiej, obejmującym przedsiębiorstwa portowe, żeglugowe, spedycyjne, transportowe, dystrybucyjne, handlowe obsługujące transakcje rynkowe.

Przedmioty realizowane są w formie wykładów, ćwiczeń, wizyt studyjnych i case study. Uzupełnieniem pozyskanej podczas zajęć wiedzy są obowiązkowe praktyki zawodowe, w wybranej przez studenta firmie lub instytucji współpracującej z WSAiB.

Studia II stopnia na kierunku Logistyka kończą się uzyskaniem tytułu magistra. Studia trwają 3 semestry!


przejdź do spisu treści

Finanse i Rachunkowość
I stopnia

Studia stacjonarne
od 376 zł / miesięcznie

Studia niestacjonarne
od 313 zł / miesięcznie

Studia licencjackie na kierunku Finanse i Rachunkowość to doskonała propozycja dla tych osób, które wiążą swoją przyszłość z pracą w bankowości lub innych instytucjach finansowych. Można więc śmiało powiedzieć, że możliwości zatrudnienia po Finansach i Rachunkowości są praktycznie nieograniczone!

Oprócz banków, po Finansach i Rachunkowości znajdziesz zatrudnienie w kasach oszczędnościowo-kredytowych, pośrednictwach finansowych, a także w księgowości prywatnych przedsiębiorstw. Co więcej – wiedza zdobyta podczas studiów w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni pozwoli Ci także na otworzenie własnej działalności i sprawne zarządzanie nią. Wszystko to dzięki przemyślanemu planowi studiów, który został dopasowany do potrzeb rynku pracy.

Czego nauczysz się na kierunku Finanse i Rachunkowość w WSAiB

W WSAiB w Gdyni zwracamy ogromną uwagę na praktyczną stronę studiów. Podczas sześciu semestrów poznasz zasady funkcjonowania banków oraz instytucji finansowych, a także zgłębisz zagadnienia związane m.in. z mikro i makroekonomią, zarządzaniem finansami, podstawami prawa, rachunkowością oraz zarządzaniem biznesem. Większość przedmiotów prowadzona jest przez wykładowców, którzy czynnie pracują w sektorze bankowości i w różnego rodzaju instytucjach finansowych. To sprawia, że mogą oni ilustrować wykładany materiał przykładami z własnego życia zawodowego.

Dlaczego warto wybrać Finanse i Rachunkowość w WSAiB?

Decydując się na studia na naszej uczelni, możesz wybrać pomiędzy dwoma specjalizacjami – Finansami i Bankowością lub Rachunkowością. Po ukończeniu specjalizacji finansowo-bankowej czeka na Ciebie kariera w licznych instytucjach finansowych. Licencjat z Rachunkowości z kolei pozwoli Ci na pracę jako menadżer do spraw działu księgowości lub jako specjalista do spraw audytu.

Studia II stopnia

Absolwenci studiów licencjackich na kierunku Finanse i Rachunkowość mogą kontynuować edukację na kierunku Zarządzanie, a dokładnie – na specjalizacji Zarządzanie Finansami. Takie studia będą doskonałym uzupełnieniem już zdobytej wiedzy oraz pozwolą znacznie poszerzyć profil zawodowy kandydata, a tym samym uczynić go bardziej atrakcyjnym dla potencjalnych pracodawców. Po ukończonych studiach uzyskasz tytuł zawodowy licencjata na kierunku Finanse i Rachunkowość oraz tytuł magistra na kierunku Zarządzanie.


przejdź do spisu treści

Bezpieczeństwo Wewnętrzne
I stopnia

Studia stacjonarne
od 376 zł / miesięcznie

Studia niestacjonarne
od 313 zł / miesięcznie

Studia w Gdyni i studia w Lęborku licencjackie na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne przygotowują do pracy w wielu obszarach związanych z szeroko pojętym przeciwdziałaniem zagrożeniom, a także procesom reagowania na nie.

To doskonała propozycja dla osób zainteresowanych karierą w służbach mundurowych (Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straż Graniczna, Biuro Ochrony Rządu, Straż Miejska, Wojsko Polskie), pionach bezpieczeństwa, administracji rządowej i samorządowej, laboratoriach badających materiały dowodowe, zespołach zapewniających bezpieczeństwo cybernetyczne, a także w działach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji czy w firmach organizujących imprezy masowe.

Studia mają charakter praktyczny - znaczna część zajęć realizowana jest w formie ćwiczeń (np. techniki samoobrony), case studies (procesy karne) lub laboratoriów (w specjalnym laboratorium kryminalistycznym na terenie Uczelni) - oraz interdyscyplinarny, co oznacza, że treści programowe łączą przygotowanie z dziedziny nauk prawnych, ekonomicznych, humanistycznych i zarządzania z przygotowaniem w zakresie organizacji i funkcjonowania administracji publicznej w Polsce.

Studenci poznają podstawy rozległej wiedzy prawnej regulującej obszary związane z bezpieczeństwem wewnętrznym, bezpieczeństwem państwa, zarządzaniem kryzysowym i tematyką bezpieczeństwa na poziomie branżowym (bezpieczeństwo ekologiczne, finansowe, energetyczne, zdrowotne itp.) oraz problematyką różnych rodzajów przestępczości z terroryzmem włącznie.

Kierunek realizowany jest we współpracy z Policją, większość zajęć prowadzą byli komendanci policji, ale również wykładowcy zawodowo związani z wojskiem lub służbami specjalnymi.

Bezpieczeństwo Wewnętrzne 
II stopnia

Studia stacjonarne
od 516 zł / miesięcznie

Studia niestacjonarne
od 516 zł / miesięcznie

Studia II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne poszerzają wiedzę i rozwijają umiejętności zdobyte na studiach licencjackich.

Absolwenci studiów posiadają kwalifikacje do podjęcia pracy na kierowniczych stanowiskach w administracji publicznej, w szczególności w jednostkach organizacyjnych służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne. Studenci zdobywają również umiejętności niezbędne do objęcia stanowisk kierowniczych w pionach bezpieczeństwa w firmach sektora prywatnego oraz firmach świadczących usługi z zakresu bezpieczeństwa.

Kandydatom na studia w Gdyni proponujemy  nowoczesne specjalności: Służby Specjalne i Policyjne w dobie Cyberprzestępczości – dedykowaną specjalistom od zapobiegania szeroko rozumianym zagrożeniom dotyczącym systemów teleinformatycznych, realizowane są we współpracy z Policją, Kryminologia i Kryminalistyka – adresowaną do przyszłych techników kryminalistyki, pracowników Policji i służb specjalnych, Menedżer Bezpieczeństwa – specjalność przygotowująca kadry zarządzające systemami bezpieczeństwa w firmach i instytucjach państwowych, Obrona Terytorialna Kraju oraz Funkcjonariusz Służb Publicznych.

W zależności od wybranej specjalności część programu studiów odbywa się w zrekonstruowanej na terenie Uczelni sali rozpraw, laboratorium kryminalistycznym WSAiB, laboratorium komputerowym, sali gimnastycznej oraz na strzelnicy czy w siedzibach instytucji współpracujących z Uczelnią. Studenci mają możliwość uczestniczyć w szkoleniach antyterrorystycznych i obozach strzelecko-survivalowych. Na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne działa Koła Naukowe "Bezpiecznik".

Tym, co wyróżnia studia w Uczelni im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, jest unikalny zespół wykładowców. Tworzą go specjaliści posiadający bogate doświadczenie zawodowe, zdobyte m.in. podczas pełnienia służby w Policji, wymiarze sprawiedliwości czy służbach specjalnych.

Studia II stopnia trwają 3 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu magistra.


przejdź do spisu treści

Zarządzanie
I stopnia

Studia stacjonarne
od 376 zł / miesięcznie Gdynia

Studia niestacjonarne
od 313 zł / miesięcznie Gdynia

Studia niestacjonarne
341 zł / miesięcznie Lębork

Studia I stopnia Zarządzanie są wprowadzeniem do zagadnień organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstw. W czasie wykładów i praktycznych zajęć studenci są zapoznawani z najczęściej pojawiającymi się w organizacjach różnego typu (przedsiębiorstwach, instytucjach publicznych) problemami, a także uczą się ich efektywnego rozwiązywania. Studia licencjackie Zarządzanie prowadzone w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego są ukierunkowane na praktykę, dlatego ich absolwent potrafi również skutecznie komunikować się ze współpracownikami, a także w sposób wydajny organizować pracę zespołu.

Studia I stopnia – Zarządzanie, kierunek dla Ciebie w Gdyni!

Gdynia rozwija się niezwykle dynamicznie. Przedsiębiorcy wybierają Gdynię na siedzibę lub oddział swojej firmy ze względu na dostęp do wykształconej kadry. Realizowane w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego Studia I stopnia Zarządzanie są przeznaczone dla absolwentów szkół, którzy chcą w przyszłości pracować w firmach konsultingowych, w działach zajmujących się zarządzaniem zasobami ludzkimi czy sprzedaży. Prezentowany kierunek w profesjonalny sposób przygotowuje do prowadzenia własnej firmy.

Studia na kierunku Zarządzanie są dedykowane osobom o osobowości lidera. Na stanowiskach menedżerskich i kierowniczych doskonale odnajdują się pracownicy, którzy nie boją się odpowiedzialności, mają wysokie zdolności interpersonalne i potrafią skutecznie zmotywować zespół do działania. W czasie studiów na prezentowanym kierunku słuchacze rozwijają swoje umiejętności, a także poznają różnorodne narzędzia, które następnie mogą wykorzystać w codziennej pracy.

Zacznij studia Licencjackie na kierunku Zarządzanie w Trójmieście

Studia licencjackie Zarządzanie są przepustką do pracy na różnych stanowiskach: menedżerskich, analitycznych czy operacyjnych. Na kierunku realizowanych jest kilka specjalności, które zostały wymienione niżej. W czasie studiów słuchacze zdobywają wiedzę z zakresu m.in. ekonomii, finansów, bankowości i prawa pracy. Wykładowcy przykładają również dużą uwagę do rozwoju zdolności komunikacyjnych, które są niezbędne w pracy na stanowisku menedżera. Absolwenci, którzy myślą o karierze naukowej, mogą kontynuować edukację na studiach II stopnia.

W czasie studiów w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu studenci mają w dalszym ciągu styczność z wybranymi językami obcymi. Lektorat przewiduje naukę specjalistycznego słownictwa, które przyda się studentom planującym pracę dla zagranicznych firm.

Dlaczego studia I stopnia Zarządzanie są wyjątkowe?

Studia licencjackie Zarządzanie w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego to znacznie więcej niż teoria prezentowana podczas kolejnych wykładów. Aby absolwent był przygotowany do pracy w różnych organizacjach, Studia I stopnia Zarządzanie są tak zaplanowane, aby studenci poznali różne narzędzia i nowoczesne rozwiązania, które następnie wykorzystają podczas praktyk zawodowych. Wykładowcami w Szkole są praktycy, w tym osoby prowadzące własne biznesy na terenie Trójmiasta.

Kompleksowy program studiów zapewnia studentom zdobycie wiedzy i umiejętności docenianych przez pracodawców. Ukończenie kierunku Zarządzanie w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni daje duże perspektywy dalszego rozwoju, w tym możliwość pracy zarówno w polskich, jak i zagranicznych firmach działających we wszystkich branżach.

Dlaczego warto wybrać naszą uczelnię?

Tym, co wyróżnia studia na naszej uczelni, jest położenie dużego nacisku na zajęcia praktyczne, takie jak: case studies, prezentacje, warsztaty, symulacje czy ćwiczenia. Przygotowanie zawodowe uzupełnia program praktyk w czołowych pomorskich przedsiębiorstwach.

Uczelnia znajduje w dobrze skomunikowanym centrum Gdyni, zaledwie 2 minuty od SKM Gdynia Wzgórze. Dlatego też studenci z okolicznych miast oraz miejscowości szybko dostaną się na wydział – dojazd z Sopotu zajmuje zaledwie 10 minut, Gdańska – 15 minut, a Wejherowa – 25 minut.

Wybrane specjalności studiów realizowane są w Wydziale Zamiejscowym w Lęborku, lub/i Wydziale Zamiejscowym w Lęborku oraz w Gdyni.

 • Studia Zarządzanie Bezpieczeństwem - Lębork
 • Studia Zarządzanie Przedsiębiorstwem - Gdynia lub Lębork
 • Studia Zarządzanie w Administracji Publicznej - Lębork
 • Studia Zarządzanie w Logistyce - do wyboru: Gdynia lub Lębork
 • Studia Gdynia - WSAiB

Zarządzanie 
II stopnia

Studia stacjonarne
od 516 zł / miesięcznie

Studia niestacjonarne
od 516 zł / miesięcznie

Studenci studiów w Gdyni II stopnia na kierunku Zarządzanie zdobywają przygotowanie do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami i przedsięwzięciami w organizacjach o charakterze gospodarczym i administracyjnym.

Absolwenci studiów magisterskich posiadają kwalifikacje do pracy w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania oraz menedżera (kierownika) w przedsiębiorstwach i instytucjach, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Posiadają umiejętności skutecznego zarządzania, a w szczególności: komunikowania się, negocjowania i przekonywania oraz organizowania pracy zespołowej. Znajdują zatrudnienie na stanowiskach operacyjnych, analitycznych i menedżerskich w przedsiębiorstwach, jednostkach administracji rządowej i samorządowej, agencjach konsultingowych i organizacjach non-profit.

Studia II stopnia na kierunku Zarządzanie trwają 3 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu magistra.


przejdź do spisu treści

Studia podyplomowe na WSAiB

Studia podyplomowe w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni to 9 miesięcy intensywnej nauki i gwarancja aktualnej wiedzy przekazywanej w formie wykładów, warsztatów i ćwiczeń przez znanych i cenionych praktyków.

Zapraszamy. Ilość miejsc ograniczona.
UWAGA: o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń i dopełnienie formalności.

Studia podyplomowe w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego dedykowane są osobom planującym podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, awansować, przebranżowić się czy po prostu - być na bieżąco z aktualną wiedzą z danej branży.

Formuła naszych studiów podyplomowych w Gdyni i w Lęborku polega na spotkaniach z ekspertami z poszczególnych branż. Specjaliści omawiają najważniejsze zagadnienia związane z codzienną praktyką zawodową, dzielą się swoim doświadczeniem i spostrzeżeniami, a także wprowadzają elementy gier symulacyjnych i case studies.

Dzięki takiej formule absolwenci zdobywają wiedzę i umiejętności, które mogą natychmiast zastosować w praktyce. Potwierdzeniem posiadanych kwalifikacji jest praktyczny egzamin dyplomowy, który, zależnie od studiowanego kierunku, polega na opracowaniu, zaprojektowaniu strategii lub przeprowadzeniu analizy modelu zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce.

Tym, co wyróżnia studia podyplomowe w Uczelni im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni są:

 • zajęcia prowadzone wyłącznie przez ekspertów-praktyków,
 • współpraca z ponad 20 partnerami biznesowymi oraz organizacjami,
 • zajęcia w formie warsztatów, ćwiczeń, symulacji i case studies,
 • autorskie programy studiów,

Kierunki studiów podyplomowych WSAiB

Dowiedz się szczegółów

Zapisy na studia podyplomowe WSAiB

Studia podyplomowe są przeznaczone dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. W ostatnich latach cieszą się one coraz większą popularnością wśród osób posiadających dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia, gdyż zajęcia są ukierunkowane na praktykę. Spotkania z ekspertami-praktykami pozwalają pogłębić wiedzę z danego obszaru, a także wymienić się doświadczeniami.

Jak zapisać się na studia podyplomowe WSAiB? To niezwykle proste, gdyż dostępna jest rejestracja online. Wystarczy wypełnić formularz, a następnie dokonać opłaty rejestracyjnej. Zapisy na studia podyplomowe odbywają się przez cały rok i są uruchamiane po zebraniu się grupy.

Interesują Cię zapisy na studia podyplomowe, ale masz dodatkowe pytania? Skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo, a chętnie odpowiemy na Twoje pytania.

Organizacja studiów podyplomowych WSAiB

Kiedy odbywają się zajęcia studiów podyplomowych? Absolwenci szkół wyższych najczęściej są aktywni zawodowo. Z tego względu zjazdy na studia podyplomowe organizujemy w dogodnych dla nich terminach – w soboty i niedziele w godzinach od 9:00 do 17:30. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć ze studentami sprawia, że proponujemy system oparty o bloki tematyczne. Między poszczególnymi blokami są przerwy, w tym jedna dłuższa.

Studia podyplomowe na WSAiB to szansa na zdobycie specjalistycznej wiedzy. Zjazdy na studia podyplomowe odbywają się od 9 do 10 razy w roku akademickim. Ponieważ na miesiąc przypada średnio 1 zjazd, uczestnicy mogą usystematyzować wiedzę.

Wszystkie studia podyplomowe oferowane na WSAiB są realizowane trakcie 2 semestrów.

Egzamin końcowy

Studia podyplomowe na WSAiB to możliwość pogłębienia wiedzy z wybranego obszaru tematycznego - uczelnia współpracuje z wykładowcami-praktykami oraz różnymi organizacjami branżowymi. Zdobyta w czasie studiów wiedza jest podsumowywana poprzez egzamin końcowy.

Egzamin końcowy, który kończy studia podyplomowe na WSAiB, może polegać zarówno na przygotowaniu przez słuchacza ustalonego z wykładowcą projektu, jak i rozwiązaniu testu. Forma przeprowadzenia egzaminu zależy od kierunku studiów podyplomowych. Jednocześnie programy poszczególnych studiów podyplomowych są tak ułożone, aby słuchacze nie mieli problemu z przełożeniem zdobytej wiedzy na praktykę.

Jeżeli chcesz wiedzieć, w jakiej formie jest przeprowadzany egzamin na konkretnym kierunku studiów podyplomowych, skontaktuj się z nami.

Opłaty za studia podyplomowe na WSAiB

Zdajemy sobie sprawę z tego, że chociaż studia podyplomowe to inwestycja w wiedzę, to ich sfinansowanie może być sporym kosztem. Z tego względu naszym słuchaczom proponujemy dogodne systemy płatności. Opłatę za studia podyplomowe można wnieść zarówno jednorazowo, jak i podzielić na 2 lub 10 rat. Osobom korzystającym z drugiego rozwiązania gwarantujemy brak dodatkowych kosztów (nie pobieramy oprocentowania), czyli stałą wysokość czesnego.

Ile dokładnie kosztują studia podyplomowe? Do kosztu podanego w poniższej tabeli należy doliczyć jeszcze kwotę w wysokości 200 zł tytułem wpisowego (opłata jest zwracana słuchaczom z chwilą nieuruchomienia kierunku).

Dużym atutem studiów podyplomowych w WSAiB jest ścisła współpraca z praktykami. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez ekspertów, na co dzień wykorzystujących swoją wiedzę do pracy w czołowych firmach i organizacjach.


Kierunki wykładane na uczelni:

administracja I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
finanse i rachunkowość I stopnia Stacjonarny
logistyka I stopnia Stacjonarny
prawo Magister Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

KRYMINALISTYCZNE BADANIE ŚLADÓW ZBRODNI

WYKŁAD DLA MATURZYSTÓW

czytaj dalej

KURSY Z MATEMATYKI I JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA MATURZYSTÓW

w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane

Polecane Uczelnie