Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Wrocławska Szkoła Filmowa Mastershot

Wrocławska Szkoła Filmowa Mastershot


Wrocławska Szkoła Filmowa Mastershot , wpisana do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych Ministerstwa Kultury, została założona w 1996 roku i jest najstarszą prywatną szkołą filmową w kraju. Wyróżnia się kameralnym, przyjaznym klimatem, twórczą atmosferą, sprzyjającą powstawaniu i realizowaniu pomysłów filmowych. Mastershot jest jedną z kilku szkół, które tworzą Sekcję Szkół Filmowych przy Krajowej Izbie Producentów Audiowizualnych.   

W ciągu wieloletniej działalności szkoła zdobyła dużo doświadczeń w kierowaniu projektami filmowymi. Nasze realizacje wspomagane są przez środowisko filmowe, które we Wrocławiu ma tradycje. Szkoła ma podpisanych kilka umów partnerskich, dzięki którym otrzymuje pomóc w czasie realizacji etiud filmowych. Współpracują z nami filmowcy, producenci,dziennikarze, artyści i aktorzy, którzy są zarazem nauczycielami sztuki filmowej. W historii szkoły pojawiło się wielu cennych partnerów różnych projektów, takich jak Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu, Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna we Wrocławiu, Centrum Technologii Audiowizualnych,Studio Filmowe Wrocław, Studio Argomedia, Stowarzyszenie Filmowców Polskich, Krajową Izba Producentów Audiowizualnych , Polski Instytut Sztuki Filmowej, Papaya Films.

Wśród reżyserów pracujących w szkole znaleźli się między innymi Marek Piestrak, Jan Jakub Kolski, Michał Rosa.


FEELS LIKE TWIN PEAKS - Etiuda filmowa, Wrocławska Szkoła Filmowa Mastershot

Nabór

Wpisu do szkoły dokonujemy po złożeniu kwestionariusza oraz kopii świadectwa maturalnego lub ukończenia szkoły średniej.

Zasady przyjęć oraz opłaty podane są w umowie o naukę, która jest zawarta w kwestionariuszu (pobierz kwestionariusz). Nabór odbywa się w okresie poprzedzającym rok szkolny aż do wyczerpania około 20 miejsc. W miesiącach wakacyjnych prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny, w celu zorganizowania spotkania informacyjnego. Możliwe są zapisy drogą elektroniczną.

Studiuj z nami

Szkole zależy na zdobywaniu przez studentów praktycznych umiejętności, toteż wypracowała sobie taki program pracy, który uczy realizacji filmu od pomysłu do postprodukcji. Studiująca u nas młodzież ma do dyspozycji sprzęt filmowy, halę filmową, pracownię montażu, a dzięki swobodnemu sposobowi nauczania, może realizować swoje autorskie projekty. W szkole działa Studenckie Studio, integrujące młodzież i współtworzące filmową przestrzeń. Mamy dużą satysfakcję, że duża grupa naszych absolwentów pracuje w firmach medialnych i filmowych, w kraju i za granicą jako reżyserzy, montażyści. operatorzy kamery, animatorzy, dźwiękowcy, oświetlacze, kierownicy planu i produkcji filmowej.

Nauka

Szkoła Filmowa Mastershot kształci na kierunku Realizacja Obrazu Filmowego, który jest syntezą wielu zawodów, takich jak scenarzysta, reżyser, operator kamery, montażysta. Studiujący mają zajęcia w autorskich pracowniach oraz na warsztatach tematycznych. Każdy student może wybrać odpowiadający mu profil i pracować w takim charakterze podczas wielorakich realizacji.

W ciągu okresu nauczania tworzymy wiele etiud filmowych, które powstają w kilku pracowniach i workshopach, gdzie poznajemy podstawową drogę filmowca, podzieloną na kilka etapów.

Na etapie scenariuszowym uczymy zasad pisania scenariusza oraz poznawania jego formatu.Tu rodzą się pomysły, które mają szanse realizacji. Etap reżyserski uczy różnych technik współpracy z aktorami oraz sposobów filmowej interpretacji scenariusza oraz pomysłów inscenizacyjnych. Uczymy również zasad przeprowadzania castingów oraz umiejętności prowadzenia prób aktorskich. Ne kolejnym etapie, którym jest realizacja filmowa, przekazujemy wiedzę o pracy ekipy na planie filmowym, o przeprowadzaniu dokumentacji filmowej, organizacji planu zdjęciowego i zadaniach reżysera, operatora oraz innych zawodów. Na etapie postprodukcji uczymy sposobów montażu filmowego, komponowania obrazów i dialogów, a następnie koloryzacji i udźwiękowienia.


PORTAL Etiuda filmowa, Wrocławska Szkoła Filmowa Mastershot

Wykładowcy

Wykładowcami Wrocławskiej Szkoły Filmowej Mastershot są filmowcy z dużym doświadczeniem. W grupie dominują realizatorzy zdjęć, co daje duże szanse studentom osiągnięcia profesjonalnego przygotowania do realizacji obrazu. Realizacji dźwięku, montażu filmowego, reżyserii  uczą również wykładowcy z dużym potencjałem twórczym, dzięki czemu studenci mogą poznać istotę sztuki filmowej.

  • Janusz Pukaluk 
  • Witold Chomiński
  • Andrzej Gier
  • Grażyna Pieczuro
  • Janusz Pawłowski
  • Tomasz Protokowicz
  • Iwona Morozow

Zawody na uczelni:

produkcja filmowa
realizacja
realizator obrazu filmowego
reklama wizualna
reżyseria filmowa
scenariopisarstwo

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

Przedłużony termin zgłoszeń filmów na KICK-OFF INTERNATIONAL FILM FESTIVAL (KIFF)

Liczne prośby twórców sprawiły, że organizatorzy przedłużyli termin zgłaszania filmów do konkursu do 24 października. W tym roku odbywa się już 3. edycja festiwalu.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane