Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu


Atrakcyjne zawody
– jedyne na Opolszczyźnie


PUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA WZDZ W OPOLU


Kształci w zawodach:

mechanicznych:

 • mechanik motocyklowy – NOWOŚĆ
 • blacharz
 • blacharz samochodowy
 • kierowca mechanik
 • lakiernik samochodowy
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • mechatronik
 • operator obrabiarek skrawających /praktyka na miejscu/
 • ślusarz /praktyka na miejscu/

elektrycznych:

 • elektromechanik /praktyka na miejscu/
 • elektromechanik pojazdów samochodowy /praktyka na miejscu/
 • elektryk /praktyka na miejscu/

budowlanych:

 • cieśla
 • dekarz
 • monter izolacji budowlanych /praktyka na miejscu/
 • monter sieci i instalacji sanitarnych /praktyka na miejscu/
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie /praktyka na miejscu/
 • murarz – tynkarz /praktyka na miejscu/
 • stolarz

usługowych:

 • cukiernik
 • drukarz fleksograficzny /praktyka na miejscu/
 • drukarz offsetowy /praktyka na miejscu/
 • fryzjer /praktyka na miejscu/
 • kucharz /praktyka na miejscu/
 • piekarz
 • sprzedawca
 • tapicer
Szkoła kształci w systemie tydzień (praktyka) na tydzień (zajęcia teoretyczne) – prowadzi akredytowany ośrodek Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej nadającej tytuł zawodowy.

Szkoła prowadzi kursy:

 • przygotowujące do zdobycia europejskiego certyfikatu umiejętności komputerowych ECDL oraz kurs CISCO IT Essencial
 • prawa jazdy kategorii B
 • spawania – dla zawodów mechanicznych
 • SEP – dla zawodów elektrycznych.

Zapewniamy praktykę.

Warunki przyjęcia do szkoły:

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 • podanie do pobrania w formacie: WORD oraz PDF  lub rejestracja na stronie
 • zdjęcia
 • dokumentacja medyczna
 • zaświadczenie o przydatności do zawodu

PUBLICZNE TECHNIKUM WZDZ W OPOLU


 • technik chłodnictwa i klimatyzacji – NOWOŚĆ
 • technik energetyk
 • technik gazownictwa
 • technik handlowiec
 • technik hotelarstwa
 • technik informatyk
 • technik logistyk
 • technik mechatronik
 • technik teleinformatyk
 • technik organizacji turystyki
 • technik pojazdów samochodowych
 • technik spedytor
 • technik technologii żywności
 • technik transportu drogowego
 • technik transportu kolejowego
 • technik turystyki na obszarach wiejskich
 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • technik usług fryzjerskich
 • technik żywienia i usług gastronomicznych

Warunki przyjęcia:

 • ukończona szkoła podstawowa

Nauka trwa 5 lat.
Atrakcyjny program nauczania:

 • przedmioty ogólnokształcące, w tym dwa języki obce: język angielski i język niemiecki, zwiększona ilość godzin języka obcego, zajęcia w nowoczesnych pracowniach
 • szkoła zapewnia praktyki zawodowe

Zapraszamy do korzystania z naszego internatu wyposażonego w internetową sieć komputerową.

Proponujemy kurs przygotowujący do zdobycia europejskiego certyfikatu umiejętności komputerowych ECDL oraz kurs CISCO IT Essencial.

Umożliwiamy ukończenie kursu prawa jazdy kat. B we własnym ośrodku szkoleniowym.

Możliwość skorzystania z doradztwa zawodowego.


Szkoła Branżowa II Stopnia


Po ukończeniu Szkoły Branżowej I Stopnia, możesz kontynuować naukę w naszej Szkole Branżowej II Stopnia

Kształcimy w zawodach:

 • technik budownictwa
 • technik elektryk
 • technik handlowiec
 • technik inżynierii sanitarnej
 • technik księgarstwa
 • technik mechanik
 • technik pojazdów samochodowych
 • technik robót wykończeniowych w budownictwie
 • technik technologii drewna
 • technik technologii żywności
 • technik transportu drogowego
 • technik usług fryzjerskich
 • technik żywienia i usług gastronomicznych

OKZ OPOLE


Kursy z branży BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Metodyka instruktażu BHP na stanowisku pracy
 • Szkolenia OKRESOWE BHP

Kursy z branży BUDOWNICTWA

 • Malarz
 • Tapeciarz
 • Murarz
 • Tynkarz
 • Płytkarz
 • Posadzkarz
 • Monter instalacji wodno – kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych – HYDRAULIK
 • Technolog robót wykończeniowych
 • Brukarz
 • Dekarz – blacharz
 • Rusztowania budowlano – montażowe metalowe – montaż i demontaż

Kursy z branży ENERGETYCZNEJ

 • Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne (G1 - SEP) – ELEKTRYK
 • Zasady eksploatacji urządzeń i instalacji gazowych (G3)
 • Palacz kotłów C.O.
 • Szkolenie przygotowujące do odnowienia uprawnień elektroenergetycznych (G1, G2, G3)

Kursy z branży GASTRONOMICZNEJ

 • Kucharz małej gastronomii
 • Kelner, barman, barista – do wyboru
 • Cukiernik

Kursy z branży HANDLOWEJ

 • Magazynier / hurtownik
 • Sprzedawca / handlowiec

Kursy z branży INFORMATYCZNEJ

Arkusz kalkulacyjny MS Excel

Bezwzrokowe pisanie na klawiaturze komputera

Obsługa komputera i internetu

Obsługa programu AUTOCAD

Kursy z branży OPIEKI i OCHRONY ZDROWIA

 • Opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna

Kursy z OBSŁUGI I KONSERWACJI URZĄDZEŃ TRANSPORTU BLISKIEGO

 • Hakowy dźwignic
 • Obsługa dźwigów towarowych i towarowo – osobowych
 • Obsługa i eksploatacja hydraulicznych dźwigów samochodowych (HDS)
 • Obsługa żurawi wieżowych
 • Obsługa żurawi stałych, przenośnych i przewoźnych
 • Obsługa żurawi samojezdnych
 • Obsługa suwnic
 • Konserwator suwnic
 • Kierowca operator wózków jezdniowych (wózki widłowe)
 • Kierowca operator wózków jezdniowych – przygotowanie do egzaminu

Kursy dotyczące MASZYN I INNYCH URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH DO ROBÓT DROGOWYCH, ZIEMNYCH i BUDOWLANYCH

 • Rusztowania budowlano – montażowe metalowe – montaż i demontaż
 • Operator agregatów tynkarskich
 • Operator betoniarek
 • Operator narzędzi udarowych ręcznych
 • Operator przecinarek do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym – Klasa III
 • Operator zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych

Kursy z branży OBRÓBKI METALI

 • Ślusarz
 • Tokarz

Kursy z branży OGRODNICTWA i LEŚNICTWA

 • Obsługa i eksploatacja kosiarek i wykaszarek
 • Obsługa pił spalinowych
 • Ogrodnik terenów zieleni

Kursy w branży ADMINISTRACJA, KSIĘGOWOŚĆ, KADRY

 • Archiwista
 • Podstawy księgowości wspomaganej komputerem
 • Pracownik administracyjno – biurowy
 • Pracownik kadrowo – płacowy z obsługą programów użytkowych


Informacji udzielają:


Publiczna Branżowa Szkoła I Stopnia WZDZ w Opolu
ul. Małopolska 18, 45 – 301 Opole
sekretariat szkoły – tel. 77 400 33 40
sekretariat internatu – tel. 77 400 33 43


WOJEWÓDZKI ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO OPOLE

Kursy z branży BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Metodyka instruktażu BHP na stanowisku pracy
 • Szkolenia OKRESOWE BHP

Kursy z branży BUDOWNICTWA

 • Malarz
 • Tapeciarz
 • Murarz
 • Tynkarz
 • Płytkarz
 • Posadzkarz
 • Monter instalacji wodno – kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych – HYDRAULIK
 • Technolog robót wykończeniowych
 • Brukarz
 • Dekarz – blacharz
 • Rusztowania budowlano – montażowe metalowe – montaż i demontaż

Kursy z branży ENERGETYCZNEJ

 • Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne (G1 - SEP) – ELEKTRYK
 • Zasady eksploatacji urządzeń i instalacji gazowych (G3)
 • Palacz kotłów C.O.
 • Szkolenie przygotowujące do odnowienia uprawnień elektroenergetycznych (G1, G2, G3)

Kursy z branży GASTRONOMICZNEJ

 • Kucharz małej gastronomii
 • Kelner, barman, barista – do wyboru
 • Cukiernik

Kursy z branży HANDLOWEJ

 • Magazynier / hurtownik
 • Sprzedawca / handlowiec

Kursy z branży INFORMATYCZNEJ

 • Arkusz kalkulacyjny MS Excel
 • Bezwzrokowe pisanie na klawiaturze komputera
 • Obsługa komputera i internetu
 • Obsługa programu AUTOCAD

Kursy z branży OPIEKI i OCHRONY ZDROWIA

 • Opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna

Kursy z OBSŁUGI I KONSERWACJI URZĄDZEŃ TRANSPORTU BLISKIEGO

 • Hakowy dźwignic
 • Obsługa dźwigów towarowych i towarowo – osobowych
 • Obsługa i eksploatacja hydraulicznych dźwigów samochodowych (HDS)
 • Obsługa żurawi wieżowych
 • Obsługa żurawi stałych, przenośnych i przewoźnych
 • Obsługa żurawi samojezdnych
 • Obsługa suwnic
 • Konserwator suwnic
 • Kierowca operator wózków jezdniowych (wózki widłowe)
 • Kierowca operator wózków jezdniowych – przygotowanie do egzaminu

Kursy dotyczące MASZYN I INNYCH URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH DO ROBÓT DROGOWYCH, ZIEMNYCH i BUDOWLANYCH

 • Rusztowania budowlano – montażowe metalowe – montaż i demontaż
 • Operator agregatów tynkarskich
 • Operator betoniarek
 • Operator narzędzi udarowych ręcznych
 • Operator przecinarek do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym – Klasa III
 • Operator zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych

Kursy z branży OBRÓBKI METALI

 • Ślusarz
 • Tokarz

Kursy z branży OGRODNICTWA i LEŚNICTWA

 • Obsługa i eksploatacja kosiarek i wykaszarek
 • Obsługa pił spalinowych
 • Ogrodnik terenów zieleni

Kursy w branży ADMINISTRACJA, KSIĘGOWOŚĆ, KADRY

 • Archiwista
 • Podstawy księgowości wspomaganej komputerem
 • Pracownik administracyjno – biurowy
 • Pracownik kadrowo – płacowy z obsługą programów użytkowych

PUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA WZDZ W OPOLU

Kształci w zawodach:

mechanicznych:

 • mechanik motocyklowy – NOWOŚĆ
 • blacharz
 • blacharz samochodowy
 • kierowca mechanik
 • lakiernik samochodowy
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • mechatronik
 • operator obrabiarek skrawających /praktyka na miejscu/
 • ślusarz /praktyka na miejscu/

elektrycznych:

 • elektromechanik /praktyka na miejscu/
 • elektromechanik pojazdów samochodowy /praktyka na miejscu/
 • elektryk /praktyka na miejscu/

budowlanych:

 • cieśla
 • dekarz
 • monter izolacji budowlanych /praktyka na miejscu/
 • monter sieci i instalacji sanitarnych /praktyka na miejscu/
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie /praktyka na miejscu/
 • murarz – tynkarz /praktyka na miejscu/
 • stolarz

usługowych:

 • cukiernik
 • drukarz fleksograficzny /praktyka na miejscu/
 • drukarz offsetowy /praktyka na miejscu/
 • fryzjer /praktyka na miejscu/
 • kucharz /praktyka na miejscu/
 • piekarz
 • sprzedawca
 • tapicer

Po ukończeniu Szkoły Branżowej I Stopnia, możesz kontynuować naukę w naszej Szkole Branżowej II Stopnia

Kształcimy w zawodach:

 • technik budownictwa
 • technik elektryk
 • technik handlowiec
 • technik inżynierii sanitarnej
 • technik księgarstwa
 • technik mechanik
 • technik pojazdów samochodowych
 • technik robót wykończeniowych w budownictwie
 • technik technologii drewna
 • technik technologii żywności
 • technik transportu drogowego
 • technik usług fryzjerskich
 • technik żywienia i usług gastronomicznych

Kursy na uczelni:

rachunkowość
pierwszej pomocy przedmedycznej
opiekun w domu pomocy społecznej
opiekun osoby starszej
Ochrony
obsługi programu archicad
obsługi aparatu fotograficznego
Obsługa programu Płatnik
obsługa komputera z Internetem
księgowość z wykorzystaniem programów komputerowych
księgowość
konserwator wózków jezdniowych podnośnikowych
komputerowy – obsługa – podstawowy
instruktor odnowy biologicznej
elektryk
Elektronik
doszkalający dla wizażystów
dietetyka i odchudzanie
asystent prawny
agent celny
3ds Max

Zawody na uczelni:

technik budownictwa
technik elektryk
technik handlowiec
technik księgarstwa
technik mechanik
technik pojazdów samochodowych
technik technologii drewna
technik technologii żywności
technik usług fryzjerskich
technik żywienia i gospodarstwa domowego

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane

Polecane Uczelnie