Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu powstało w styczniu 2013 roku przez połączenie znanych od wielu lat w województwie wielkopolskim: Medycznego Studium Zawodowego im. PCK, Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Poznaniu oraz nowo utworzonej Policealnej Szkoły Służb Społecznych i Medycznych dla Dorosłych nr 2 w.Poznaniu.

WSCKZiU nr 2 można zdobyć zawody medyczne lub społeczne.
Dyrektorem jest Pani Justyna Dutkiewicz.

Nauka
w WSCKZiU nr 2 jest bezpłatna, trwa od roku do 3 lat i.prowadzona jest w systemie dziennym, zaocznym, stacjonarnym lub wieczorowym (w zależności od kierunku).

Do podjęcia nauki nie jest wymagana matura, wystarczy szkoła średnia. 

Wyjątkiem jest kierunek pracownik socjalny - często wybierany przez osoby po studiach, które chcą zdobyć uprawnienia do wykonywania tego zawodu.

Centrum oferuje bezpłatny kurs kwalifikacyjny na Opiekuna medycznego (uprawnienia zawodowe).

Istnieje też możliwość nauki na komercyjnych kursach doskonalących.

WSCKZiU nr 2 w Poznaniu posiada zgodę Ministra na prowadzenie specjalizacji I i II stopnia w zawodzie pracownik socjalny, specjalizacji z.zakresu organizacji pomocy społecznej oraz kursu kwalifikacyjnego na asystenta rodziny.
Siedzibą jest budynek położony w centrum Poznania przy ul. Mostowej 6.  
W budynku mieści się internat (możliwość noclegu dla uczniów oraz osób nie będących uczniami Centrum).

Kierunki
(na poziomie policealnym)
Dzienne
Kształci w zawodzie:
 • technik dentystyczny
 • higienistka stomatologiczna
 • asystentka stomatologiczna

Zaoczne

Kształci w zawodzie: 
 • opiekun medyczny
 • opiekun w domu pomocy społecznej
 • opiekun osoby starszej
 • asystent osoby niepełnosprawnej
(wymagana matura)
Dzienne / zaoczne

Kształci w zawodzie: 
 • pracownik socjalny


ZapraszamyZawody na uczelni:

asystent osoby niepełnosprawnej
asystentka stomatologiczna
higienistka stomatologiczna
opiekun medyczny
opiekun osoby starszej
opiekun w domu pomocy społecznej
pracownik socjalny
technik dentystyczny

Główny adres uczelni

 • Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu
  ul. Mostowa 6, 61-855 Poznań
 •  
 • Telefon: 61 8529625 (wew. 115)
 • Email: sekretariat@wsck.pl
 • Strona: http://wsck.pl

Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane