Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Wielkopolska Szkoła Medyczna

Wielkopolska Szkoła Medyczna

Rok założenia: 1995

przejdź do spisu treści

Wielkopolska Szkoła Medyczna została założona w 1995 roku. Obecnie jest największą i najstarszą w Wielkopolsce niepubliczną szkołą medyczną z uprawnieniami szkoły publicznej. W szkole realizowany jest program zatwierdzony przez Ministra Edukacji Narodowej.

Atuty Wielkopolskiej Szkoły Medycznej

 • nauka na wybranych kierunkach w atrakcyjnych cenach
 • ponad 20 letnie doświadczenie w kształceniu na kierunkach medycznych
 • doskonała kadra dydaktyczna w większości z tytułami naukowymi (profesorowie, doktorzy, najlepsi praktycy)
 • dodatkowe certyfikowane warsztaty 
 • liczne kursy i szkolenia
 • bardzo wysoka zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
 • własne nowoczesne laboratoria i pracownie wyposażone w specjalistyczny sprzęt do nauki zawodów
 • konsultacje przygotowujące do państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w kształconych przez szkołę zawodach odbywają się bezpłatnie. Przeprowadzane są przez nauczycieli WSM, którzy są egzaminatorami CKE. Szkoła przygotowuje i przeprowadza egzaminy próbne
 • ścisła współpraca z Wyższą Szkołą Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu
 • program lojalnościowy Galilea Club

Oferta zawodów dostosowana została do zmieniających się warunków na rynku pracy w kraju i za granicą.

Szkoła kształci na następujących kierunkach:

 • Technik dentystyczny
 • Technik farmaceutyczny - wznowienie kształcenia w 2019roku!!!
 • Technik masażysta
 • Higienistka dentystyczna
 • Asystentka stomatologiczna
 • Technik usług kosmetycznych
 • Sekretarka medyczna

Instytut Kursów i Szkoleń przy Wielkopolskiej Szkole Medycznej oferuje liczne kursy z zakresu m.in. masażu oraz naturalnych metod leczenia i terapii. Placówka jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu. Spośród rocznych form kształcenia polecamy:

 • Ziołolecznictwo z kursem towaroznawstwa zielarskiego
 • Refleksologia twarzy
 • Refleksologia stóp i dłoni
 • Akupunktura ucha 
 • R.E.S.E.T 1
 • Masaż Dotyk Motyla dr Evy Reich i inne delikatne techniki pracy z ciałem i emocjami
 • Joga hormonalna
 • Joga i ajurweda dla Twoich oczu

Pełna oferta kursów dostępna jest na stronie:  ikswsm.poznan.pl

Nauka trwa 1 rok, 2 lata lub 2,5 roku w zależności od kierunku kształcenia. Nabór odbywa się dwukrotnie, zajęcia rozpoczynają się we wrześniu lub w lutym i prowadzone są w następujących trybach:

tryb A – zajęcia od poniedziałku do piątku

tryb B – zajęcia od czwartku do poniedziałku

tryb C- zajęcia w weekend

Prawidłowa realizacja treści objętych programem nauczania, a co za tym idzie uzyskaniem zatrudnienia po ukończeniu nauki, możliwa jest dzięki odpowiedniemu zapleczu dydaktycznemu jakie posiada Wielkopolska Szkoła Medyczna. W budynku przy ul. 28 Czerwca 1956 r. 231/239 mieszą się pracownie farmaceutyczne, sale do masażu oraz sale wykładowe wyposażone w nowoczesny sprzęt audiowizualny i sale ćwiczeń, zaś laboratoria protetyczne są zlokalizowane przy ul. Grabowej 22.


przejdź do spisu treści

Technik dentystyczny

2,5 roku

Jeśli posiadasz zdolności manualne i lubisz precyzyjne zajęcia, a do tego masz wyobraźnię przestrzenną - kształć się w zawodzie technika dentystycznego.

Zadaniem technika dentystycznego jest wspomaganie lekarza stomatologa w leczeniu narządu żucia w przypadkach różnych jakościowo i ilościowo braków uzębienia oraz prowadzenie profilaktyki chorób układu stomatognatycznego.

Technik dentystyczny zajmuje się protetyką stomatologiczną i ortodoncją. Technik dentystyczny ściśle współpracuje też z lekarzem w zakresie innych działów stomatologii: stomatologia zachowawcza, stomatologia wieku rozwojowego i chirurgia stomatologiczna. Specyfika leczenia protetycznego i ortodontycznego polega na tym, że lekarz stomatolog danej specjalności ustala diagnozę i projektuje leczenie oraz wykonuje wszystkie czynności kliniczne. Nieodzowne do tego leczenia jest jednak laboratoryjne wykonawstwo konstrukcji, tak protetycznych, jak i ortodontycznych. I tu osiągnięcie dobrych wyników jest możliwe tylko przy ścisłej współpracy specjalisty lekarza stomatologa z dobrze wyszkolonym technikiem dentystycznym. Również w leczeniu chirurgicznym chirurg szczękowo-twarzowy często potrzebuje współpracy z technikiem dentystycznym.

Szkoła współpracuje z firmami z branży, które oferują szkolenia specjalistyczne dla techników dentystycznych.

Szkoła podnosi kwalifikacje zawodowe słuchaczy poprzez organizację następujących kursów w trakcie trwania nauki:

 • Nowoczesne technologie wykonania ceramicznej korony zęba VITA
 • Nowoczesne technologie wykonania protezy szkieletowej z zywicy acetalowej i stopy metalu 

Nauka trwa dwa i pół roku i po zdaniu egzaminu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe absolwent uzyskuje tytuł technika dentystycznego.

Tryb kształcenia do wyboru:

 • tryb A – zajęcia od poniedziałku do piątku
 • tryb B – zajęcia od czwartku do poniedziałku

Program zajęć

 • anatomia z elementami fizjologii
 • propedeutyka zdrowia
 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • podstawy psychologii
 • organizacja ochrony zdrowia
 • podejmowanie działalności gospodarczej
 • język angielski zawodowy
 • teoria ortodoncji
 • teoria techniki dentystycznej
 • materiały i technologie w technice dentystycznej
 • modelarstwo i rysunek w technice dentystycznej
 • technologie informatyczne
 • język migowy
 • pracownia techniki ortodontycznej
 • pracownia techniki dentystycznej
 • wykonawstwo wyrobów medycznych z zakresu techniki dentystycznej i ortodontycznej (zajęcia praktyczne)
 • wychowanie fizyczne
 • praktyka zawodowa (4 tygodnie - 160 godzin)

Absolwenci po zdaniu państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje uzyskają pełne uprawnienia do pracy w pracowniach protetycznych i ortodontycznych oraz prowadzenia własnej pracowni techniczno - dentystycznej.

Wielkopolska Szkoła Medyczna posiada własne nowoczesne laboratoria protetyczne wyposażone w wysokiej klasy specjalistyczny sprzęt. Słuchacze mają do dyspozycji 5 pracowni.

 

 

przejdź do spisu treści

Technik farmaceutyczny


2 lata 

TYTUŁ TECHNIKA FARMACEUTYCZNEGO SŁUCHACZE UZYSKUJĄ PO ZDANIU KOŃCOWEGO PAŃSTWOWEGO EGZAMINU. 

Program zajęć został tak skonstruowany, aby słuchacze zdobyli praktyczne umiejętności z zakresu obrotu, przerobu, administracji i kontroli środków farmaceutycznych, artykułów sanitarnych oraz sprzętu medycznego. Ważnym aspektem nauki jest przygotowanie do wykonywania wszystkich postaci leków recepturowych.

PROGRAM ZAJĘĆ OBEJMUJE M.IN. PRZEDMIOTY:

 • analiza leków
 • technologia postaci leków
 • farmakologia
 • anatomia, fizjologia i patofizjologia
 • farmakognozja
 • pracownia technologii postaci leków i technologia
 • informatyczna w aptece
 • język angielski i język migowy
 • 4-tygodniowe praktyki zawodowe

WSM JAKO JEDYNA SZKOŁA POLICEALNA W POZNANIU POSIADA WŁASNE DOSKONALE WYPOSAŻONE PRACOWNIE DO NAUKI ZAWODU TECHNIK FARMACEUTYCZNY:

 • pracownia techniki przyrządzania leków, pracownia analizy chemicznej, pracownia analizy leków, pracownia zielarska, pracownia anatomiczna.
 • WSM wraz z firmami farmaceutycznymi oraz producentami leków organizuje dla słuchaczy szkolenia, wykłady oraz wycieczki związane z nauką zawodu.

BEZPŁATNE CERTYFIKOWANE WARSZTATY W TRAKCIE NAUKI:

 • Dermokonsultacje
 • Konsultant żywieniowy

przejdź do spisu treści

Technik masażysta

jest przygotowany do wykonywania masaży leczniczych, kosmetycznych, sportowych, niektórych zabiegów fizykoterapeutycznych oraz gimnastyki leczniczej. Dbając o wszechstronne przygotowanie słuchaczy do zawodu, w kształceniu masażystów koncentrujemy się na zajęciach praktycznych.

Technik masażysta po ukończeniu nauki w WSM potrafi

 • wykonać masaż klasyczny i segmentarny, drenaż limfatyczny, masaż izometryczny, masaż metodą Schantala oraz masaż sportowy i kosmetyczny
 • stosować różne techniki i metody masażu w zależności od zaleceń lekarza, typu schorzenia, stanu pacjenta i możliwości technicznych
 • ocenić reakcję pacjenta na stosowane zabiegi oraz modyfikować techniki masażu
 • obsługiwać sprzęt i aparaturę medyczną stosowaną podczas masażu

Wielkopolska Szkoła Medyczna podnosi kwalifikacje zawodowe słuchaczy poprzez organizację następujących kursów w trakcie trwania nauki:

 • Podstawy aplikacji elastycznego plastra medycznego (kinesiotaping) - metoda terapeutyczna w fizjoterapii polegająca na oklejaniu wybranych fragmentów ciała plastrami o specjalnej strukturze
 • Kurs masaży orientalnych - słuchacze nabędą umiejętności w zakresie masażu pałeczkami bambusowymi oraz masażu stemplami ziołowymi - Pantai Luar

Nauka trwa dwa lata i kończy się uzyskaniem państwowego tytułu technika masażysty. 

Tryb kształcenia do wyboru:

 • tryb A – zajęcia od poniedziałku do piątku
 • tryb B – zajęcia od czwartku do poniedziałku

Program zajęć

 • anatomia i fizjologia
 • propedeutyka zdrowia
 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • wybrane zagadnienia kliniczne
 • zarys fizjoterapii
 • podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii
 • teoria masażu
 • organizacja ochrony zdrowia
 • podejmowanie działalności gospodarczej
 • język angielski zawodowy
 • język migowy
 • technologie informatyczne
 • pracownia masażu
 • zajęcia praktyczne na placówkach
 • praktyki zawodowe (4 tygodnie - 120 godzin)

Absolwenci Wielkopolskiej Szkoły Medycznej po uzyskaniu państwowego tytułu technika masażysty posiadają uprawnienia do pracy w:

 • zespołach rehabilitacyjnych szpitali, uzdrowisk, przychodni
 • gabinetach odnowy biologicznej, ośrodkach SPA, gabinetach kosmetycznych
 • klubach sportowych

Dodatkowo absolwenci wyposażeni są w wiedzę i umiejętności pozwalające na zorganizowanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

 

 

przejdź do spisu treści

Higienistka dentystyczna

2 lata

Chcesz podjąć ciekawą pracę w gabinecie dentystycznym i samodzielnie wykonywać część zabiegów profilaktyczno-leczniczych?

Wybierz ten kierunek i zdobądź państwowe uprawnienia do wykonywania zawodu. Higienistka stomatologiczna to kwalifikowany średni personel stomatologiczny profilu zabiegowego, profilaktyczno-oświatowego oraz instruktorsko-administracyjnego.

Ukończenie tego kierunku daje większe kompetencje zawodowe w stosunku do asystentki stomatologicznej.

Po zdaniu państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe higienistka stomatologiczna uzyskuje uprawnienia do:

 • wykonywania zabiegów higieniczno-profilaktycznych pod kierunkiem lekarza stomatologa takich jak: badanie jamy ustnej, wykonywanie zabiegów profilaktycznych i kosmetycznych uzębienia (usuwanie złogów nazębnych, lakowanie i lakierowanie zębów)
 • samodzielnego prowadzenia stomatologicznej oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia jamy ustnej
 • samodzielnej pracy promocyjno-oświatowej wśród rodziców i opiekunów dzieci przedszkolnych i szkolnych
 • udzielania instruktażu higieny jamy ustnej

Juz po roku nauki otrzymasz bezpłatny certyfikat pomocy dentystycznej!

Szkoła podnosi kwalifikacje zawodowe słuchaczy poprzez organizację następujących kursów w trakcie trwania nauki:

 • Profesjonalna asystentka ortodontyczna
 • Asystowanie przy zabiegach implantologicznych

Nauka na kierunku higienistka stomatologiczna trwa dwa lata i kończy się możliwością przystąpienia do państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Tryb kształcenia do wyboru:

 • tryb B – zajęcia odbywają się od czwartku do poniedziałku

Program zajęć

 • podstawy przedsiębiorczości
 • organizacja ochrony zdrowia
 • podejmowanie działalności gospodarczej
 • podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii
 • anatomia, fizjologia i patofizjologia narządu żucia
 • propedeutyka stomatologiczna
 • edukacja i promocja zdrowia w profilaktyce stomatologicznej
 • farmakologia
 • mikrobiologia
 • język angielski zawodowy
 • język migowy
 • technologie informatyczne
 • zasady i techniki pracy w gabinecie stomatologicznym
 • działalność profilaktyczno-lecznicza w gabinecie stomatologicznym (zajęcia praktyczne)
 • praktyka zawodowa (4 tygodnie - 160 godzin)

Perspektywy zawodowe

Higienistka dentystyczna posiada pełne uprawnienia do pracy w:

 • gabinetach i przychodniach dentystycznych
 • gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w przedszkolach i szkołach

 

 

przejdź do spisu treści

Asystentka stomatologiczna

Asystentka stomatologiczna współpracuje z lekarzem dentystą w czasie wykonywania zabiegów stomatologicznych.

Po zakończeniu nauki absolwent potrafi

 • przygotować gabinet i stanowisko pracy lekarza dentysty
 • przygotować pacjentów do zabiegów stomatologicznych
 • rozróżniać grupy leków i materiały stomatologiczne oraz narzędzia stosowane w lecznictwie stomatologicznym
 • obsługiwać sprzęt diagnostyczny w gabinecie stomatologicznym
 • wyjaławiać, odkażać oraz konserwować narzędzia i urządzenia stomatologiczne
 • pracować w zespołach stomatologicznych metodą na cztery i sześć rąk
 • prowadzić dokumentację wykonanych zabiegów stomatologicznych

Certyfikowane warsztaty w trakcie nauki!

Szkoła podnosi kwalifikacje zawodowe słuchaczy poprzez organizację następujących kursów w trakcie trwania nauki:

 • Profesjonalna asystentka ortodontyczna
 • Asystowanie przy zabiegach implantologicznych

Absolwent może przystąpić do państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Tryb kształcenia do wyboru

 • tryb A – zajęcia od poniedziałku do piątku
 • tryb B – zajęcia od czwartku do poniedziałku

Program zajęć obejmuje m.in. przedmioty:

 • Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii
 • Anatomia, fizjologia i patofizjologia
 • Propedeutyka zdrowia
 • Farmakologia
 • Zasady i technika pracy asystentki stomatologicznej
 • Pracownia zasad i techniki pracy asystentki stomatologicznej
 • Podejmowanie działalności gospodarczej
 • Czynna asysta w gabinecie stomatologicznym

Słuchacze Wielkopolskiej Szkoły Medycznej zajęcia praktyczne realizują w nowocześnie wyposażonej pracowni stomatologicznej na terenie szkoły.

 

 

przejdź do spisu treści

Technik usług kosmetycznych

W ramach kształcenia słuchacz zdobywa wiedzę oraz umiejętności w zakresie dwóch kwalifikacji: wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających twarzy oraz wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających dłoni i stóp.

Absolwent WSM w zawodzie technik usług kosmetycznych jest przygotowany do przeprowadzania diagnozy kosmetycznej, wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu, udzielania porad kosmetycznych, a także organizowania i prowadzenia własnego gabinetu kosmetycznego.

Nauka trwa 2 lata

Tryb kształcenia:

 • tryb A - zajęcia odbywają się od poniedziałku do czwartku
 • tryb B- zajęcia odbywają się w piątek, sobotę, niedzielę lub 3 inne dni- do wyboru

Program zajęć

 • podstawy anatomiczno-dermatologiczne w kosmetyce
 • kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca twarzy, szyi i dekoltu
 • kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca dłoni, stóp i ciała
 • zabiegi pielęgnacyjne i upiększające twarzy, szyi i dekoltu
 • pracownia chemii kosmetycznej
 • masaż w odnowie biologicznej
 • zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni, stóp i ciała

Zajęcia w nowocześnie wyposażonej pracowni kosmetycznej

 

 

przejdź do spisu treści

Sekretarka Medyczna

1 rok 

Rejestratorka medyczna kompleksowo obsługuje rejestrację pacjentów jednostki medycznej.

Zadania zawodowe

 • przyjmowanie zgłoszeń pacjentów i ustalanie terminów świadczenia usług w placówce medycznej oraz tworzenie terminarza wizyt domowych 
 • przyjmowanie materiałów do badań, opisywanie ich i kierowanie do właściwych laboratoriów oraz wydawanie wyników badań
 • prowadzenie oraz przechowywanie dokumentacji medycznej pacjentów 
 • prowadzenie rozliczeń i kalkulacji finansowych wykonanych usług, wystawianie faktur i zaświadczeń 
 • sporządzanie okresowych sprawozdań statystycznych i finansowych
 • przekazywanie informacji o usługach zdrowotnych oraz warunkach formalnych i finansowych ich świadczenia w danej placówce ochrony zdrowia, a także w innych placówkach specjalistycznych
 • współpracowanie z personelem medycznym w zakresie przepływu informacji i udostępniania dokumentacji w celu sprawnej obsługi pacjentów 

Rejestratorka medyczna, realizując zadania zawodowe, przestrzega tajemnicy zawodowej oraz stosuje przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Perspektywy zawodowe

Miejscem pracy rejestratorki medycznej jest rejestracja w zakładach opieki zdrowotnej (klinika, szpital, oddział, przychodnia lekarska, przychodnia stomatologiczna, laboratorium itp.).

Organizacja nauki

tryb c zajęcia w weekend

 

 

Szkoła kształci na następujących kierunkach:

 • Technik dentystyczny
 • Technik farmaceutyczny - wznowienie kształcenia w 2019roku!!!
 • Technik masażysta
 • Higienistka dentystyczna
 • Asystentka stomatologiczna
 • Technik usług kosmetycznych
 • Sekretarka medyczna

Kursy na uczelni:

akupunktura ucha
joga hormonalna
Joga i ajurweda dla Twoich oczu
Masaż Dotyk Motyla dr Evy Reich
R.E.S.E.T 1
refleksologia stóp i dłoni
refleksologia twarzy
ziołolecznictwo z kursem towaroznawstwa zielarskiego

Zawody na uczelni:

asystentka stomatologiczna
higienistka stomatologiczna
sekretarka medyczna
technik dentystyczny
technik farmaceutyczny
technik masażysta
technik usług kosmetycznych

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

Joga i ajurweda dla Twoich oczu

Zajęcia odpowiednie dla wszystkich zainteresowanych tematem.

czytaj dalej

Masaż Dotyk Motyla

to niezwykle skuteczna i wszechstronna technika, która już od ponad 65 lat pomaga dzieciom i dorosłym, zdrowym i chorym w nawiązaniu kontaktu z własnym ciałem i uwolnieniu trudnych doświadczeń w nim zapisanych.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie