Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Wielkopolska Szkoła Medyczna w Poznaniu

Wielkopolska Szkoła Medyczna w Poznaniu

Rok założenia: 1995

przejdź do spisu treści

Wielkopolska Szkoła Medyczna została założona w 1995 roku. Obecnie jest największą i najstarszą w Wielkopolsce niepubliczną szkołą medyczną z uprawnieniami szkoły publicznej. W szkole realizowany jest program zatwierdzony przez Ministra Edukacji Narodowej.

Zawody medyczne dla każdego – bez względu na wiek, bez egzaminów wstępnych, nie wymagamy matury.

Atuty Wielkopolskiej Szkoły Medycznej

 • nauka na wybranych kierunkach w atrakcyjnych cenach
 • 25 letnie doświadczenie w kształceniu na kierunkach medycznych
 • doskonała kadra dydaktyczna w większości z tytułami naukowymi (profesorowie, doktorzy, najlepsi praktycy)
 • dodatkowe certyfikowane warsztaty 
 • liczne kursy i szkolenia
 • bardzo wysoka zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
 • własne nowoczesne laboratoria i pracownie wyposażone w specjalistyczny sprzęt do nauki zawodów
 • konsultacje przygotowujące do państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w kształconych przez szkołę zawodach odbywają się bezpłatnie. Przeprowadzane są przez nauczycieli WSM, którzy są egzaminatorami CKE. Szkoła przygotowuje i przeprowadza egzaminy próbne
 • ścisła współpraca z Wyższą Szkołą Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu
 • program lojalnościowy Galilea Club

Oferta zawodów dostosowana została do zmieniających się warunków na rynku pracy w kraju i za granicą.

Szkoła kształci na następujących kierunkach:

 • Technik dentystyczny
 • Technik farmaceutyczny
 • Technik masażysta
 • Higienistka stomatologiczna
 • Asystentka stomatologiczna
 • Technik usług kosmetycznych

Instytut Kursów i Szkoleń przy Wielkopolskiej Szkole Medycznej oferuje liczne kursy z zakresu m.in. ziołolecznictwa oraz naturalnych metod leczenia i terapii. Placówka jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.

Pełna oferta kursów dostępna jest na stronie:  ikswsm.poznan.pl

Nauka trwa 1 rok, 2 lata lub 2,5 roku w zależności od kierunku kształcenia. Nabór odbywa się dwukrotnie, zajęcia rozpoczynają się we wrześniu lub w lutym i prowadzone są w następujących trybach:

tryb A – zajęcia od poniedziałku do piątku

tryb B – zajęcia od czwartku do poniedziałku

tryb C- zajęcia w weekend

Prawidłowa realizacja treści objętych programem nauczania, a co za tym idzie uzyskaniem zatrudnienia po ukończeniu nauki, możliwa jest dzięki odpowiedniemu zapleczu dydaktycznemu jakie posiada Wielkopolska Szkoła Medyczna. W budynku przy ul. 28 Czerwca 1956 r. 231/239 mieszą się pracownie farmaceutyczne, sale do masażu oraz sale wykładowe wyposażone w nowoczesny sprzęt audiowizualny i sale ćwiczeń, zaś laboratoria protetyczne są zlokalizowane przy ul. Grabowej 22.


przejdź do spisu treści

Technik dentystyczny

2,5 roku

Jeśli posiadasz zdolności manualne i lubisz precyzyjne zajęcia, a do tego masz wyobraźnię przestrzenną - kształć się w zawodzie technika dentystycznego.

Zadaniem technika dentystycznego jest wspomaganie lekarza stomatologa w leczeniu narządu żucia w przypadkach różnych jakościowo i ilościowo braków uzębienia oraz prowadzenie profilaktyki chorób układu stomatognatycznego.

Technik dentystyczny zajmuje się protetyką stomatologiczną i ortodoncją. Technik dentystyczny ściśle współpracuje też z lekarzem w zakresie innych działów stomatologii: stomatologia zachowawcza, stomatologia wieku rozwojowego i chirurgia stomatologiczna. Specyfika leczenia protetycznego i ortodontycznego polega na tym, że lekarz stomatolog danej specjalności ustala diagnozę i projektuje leczenie oraz wykonuje wszystkie czynności kliniczne. Nieodzowne do tego leczenia jest jednak laboratoryjne wykonawstwo konstrukcji, tak protetycznych, jak i ortodontycznych. I tu osiągnięcie dobrych wyników jest możliwe tylko przy ścisłej współpracy specjalisty lekarza stomatologa z dobrze wyszkolonym technikiem dentystycznym. Również w leczeniu chirurgicznym chirurg szczękowo-twarzowy często potrzebuje współpracy z technikiem dentystycznym.

Szkoła współpracuje z firmami z branży, które oferują szkolenia specjalistyczne dla techników dentystycznych.

Szkoła podnosi kwalifikacje zawodowe słuchaczy poprzez organizację następujących kursów w trakcie trwania nauki:

 • Nowoczesne technologie wykonania ceramicznej korony zęba VITA
 • Nowoczesne technologie wykonania protezy szkieletowej z zywicy acetalowej i stopy metalu 

Nauka trwa dwa i pół roku i po zdaniu egzaminu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe absolwent uzyskuje tytuł technika dentystycznego.

Tryb kształcenia do wyboru:

 • tryb A – zajęcia od poniedziałku do piątku
 • tryb B – zajęcia od czwartku do poniedziałku

Program zajęć

 • anatomia z elementami fizjologii
 • propedeutyka zdrowia
 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • podstawy psychologii
 • organizacja ochrony zdrowia
 • podejmowanie działalności gospodarczej
 • język angielski zawodowy
 • teoria ortodoncji
 • teoria techniki dentystycznej
 • materiały i technologie w technice dentystycznej
 • modelarstwo i rysunek w technice dentystycznej
 • technologie informatyczne
 • język migowy
 • pracownia techniki ortodontycznej
 • pracownia techniki dentystycznej
 • wykonawstwo wyrobów medycznych z zakresu techniki dentystycznej i ortodontycznej (zajęcia praktyczne)
 • wychowanie fizyczne
 • praktyka zawodowa (4 tygodnie - 160 godzin)

Absolwenci po zdaniu państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje uzyskają pełne uprawnienia do pracy w pracowniach protetycznych i ortodontycznych oraz prowadzenia własnej pracowni techniczno - dentystycznej.

Wielkopolska Szkoła Medyczna posiada własne nowoczesne laboratoria protetyczne wyposażone w wysokiej klasy specjalistyczny sprzęt. Słuchacze mają do dyspozycji 5 pracowni.

 

 

przejdź do spisu treści

Technik farmaceutyczny


2 lata 

TYTUŁ TECHNIKA FARMACEUTYCZNEGO SŁUCHACZE UZYSKUJĄ PO ZDANIU KOŃCOWEGO PAŃSTWOWEGO EGZAMINU. 

Program zajęć został tak skonstruowany, aby słuchacze zdobyli praktyczne umiejętności z zakresu obrotu, przerobu, administracji i kontroli środków farmaceutycznych, artykułów sanitarnych oraz sprzętu medycznego. Ważnym aspektem nauki jest przygotowanie do wykonywania wszystkich postaci leków recepturowych.

PROGRAM ZAJĘĆ OBEJMUJE M.IN. PRZEDMIOTY:

 • analiza leków
 • technologia postaci leków
 • farmakologia
 • anatomia, fizjologia i patofizjologia
 • farmakognozja
 • pracownia technologii postaci leków i technologia
 • informatyczna w aptece
 • język angielski i język migowy
 • 4-tygodniowe praktyki zawodowe

WSM JAKO JEDYNA SZKOŁA POLICEALNA W POZNANIU POSIADA WŁASNE DOSKONALE WYPOSAŻONE PRACOWNIE DO NAUKI ZAWODU TECHNIK FARMACEUTYCZNY:

 • pracownia techniki przyrządzania leków, pracownia analizy chemicznej, pracownia analizy leków, pracownia zielarska, pracownia anatomiczna.
 • WSM wraz z firmami farmaceutycznymi oraz producentami leków organizuje dla słuchaczy szkolenia, wykłady oraz wycieczki związane z nauką zawodu.

BEZPŁATNE CERTYFIKOWANE WARSZTATY W TRAKCIE NAUKI:

 • Dermokonsultacje
 • Konsultant żywieniowy

przejdź do spisu treści

Technik masażysta

jest przygotowany do wykonywania masaży leczniczych, kosmetycznych, sportowych, niektórych zabiegów fizykoterapeutycznych oraz gimnastyki leczniczej. Dbając o wszechstronne przygotowanie słuchaczy do zawodu, w kształceniu masażystów koncentrujemy się na zajęciach praktycznych.

Technik masażysta po ukończeniu nauki w WSM potrafi

 • wykonać masaż klasyczny i segmentarny, drenaż limfatyczny, masaż izometryczny, masaż metodą Schantala oraz masaż sportowy i kosmetyczny
 • stosować różne techniki i metody masażu w zależności od zaleceń lekarza, typu schorzenia, stanu pacjenta i możliwości technicznych
 • ocenić reakcję pacjenta na stosowane zabiegi oraz modyfikować techniki masażu
 • obsługiwać sprzęt i aparaturę medyczną stosowaną podczas masażu

Wielkopolska Szkoła Medyczna podnosi kwalifikacje zawodowe słuchaczy poprzez organizację następujących kursów w trakcie trwania nauki:

 • Podstawy aplikacji elastycznego plastra medycznego (kinesiotaping) - metoda terapeutyczna w fizjoterapii polegająca na oklejaniu wybranych fragmentów ciała plastrami o specjalnej strukturze
 • Kurs masaży orientalnych - słuchacze nabędą umiejętności w zakresie masażu pałeczkami bambusowymi oraz masażu stemplami ziołowymi - Pantai Luar

Nauka trwa dwa lata i kończy się uzyskaniem państwowego tytułu technika masażysty. 

Tryb kształcenia do wyboru:

 • tryb A – zajęcia od poniedziałku do piątku
 • tryb B – zajęcia od czwartku do poniedziałku

Program zajęć

 • anatomia i fizjologia
 • propedeutyka zdrowia
 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • wybrane zagadnienia kliniczne
 • zarys fizjoterapii
 • podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii
 • teoria masażu
 • organizacja ochrony zdrowia
 • podejmowanie działalności gospodarczej
 • język angielski zawodowy
 • język migowy
 • technologie informatyczne
 • pracownia masażu
 • zajęcia praktyczne na placówkach
 • praktyki zawodowe (4 tygodnie - 120 godzin)

Absolwenci Wielkopolskiej Szkoły Medycznej po uzyskaniu państwowego tytułu technika masażysty posiadają uprawnienia do pracy w:

 • zespołach rehabilitacyjnych szpitali, uzdrowisk, przychodni
 • gabinetach odnowy biologicznej, ośrodkach SPA, gabinetach kosmetycznych
 • klubach sportowych

Dodatkowo absolwenci wyposażeni są w wiedzę i umiejętności pozwalające na zorganizowanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

 

 

przejdź do spisu treści

Higienistka stomatologiczna

2 lata

Chcesz podjąć ciekawą pracę w gabinecie dentystycznym i samodzielnie wykonywać część zabiegów profilaktyczno-leczniczych?

Wybierz ten kierunek i zdobądź państwowe uprawnienia do wykonywania zawodu. Higienistka stomatologiczna to kwalifikowany średni personel stomatologiczny profilu zabiegowego, profilaktyczno-oświatowego oraz instruktorsko-administracyjnego.

Ukończenie tego kierunku daje większe kompetencje zawodowe w stosunku do asystentki stomatologicznej.

Po zdaniu państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe higienistka stomatologiczna uzyskuje uprawnienia do:

 • wykonywania zabiegów higieniczno-profilaktycznych pod kierunkiem lekarza stomatologa takich jak: badanie jamy ustnej, wykonywanie zabiegów profilaktycznych i kosmetycznych uzębienia (usuwanie złogów nazębnych, lakowanie i lakierowanie zębów)
 • samodzielnego prowadzenia stomatologicznej oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia jamy ustnej
 • samodzielnej pracy promocyjno-oświatowej wśród rodziców i opiekunów dzieci przedszkolnych i szkolnych
 • udzielania instruktażu higieny jamy ustnej

Juz po roku nauki otrzymasz bezpłatny certyfikat pomocy dentystycznej!

Szkoła podnosi kwalifikacje zawodowe słuchaczy poprzez organizację następujących kursów w trakcie trwania nauki:

 • Profesjonalna asystentka ortodontyczna
 • Asystowanie przy zabiegach implantologicznych

Nauka na kierunku higienistka stomatologiczna trwa dwa lata i kończy się możliwością przystąpienia do państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Tryb kształcenia do wyboru:

 • tryb B – zajęcia odbywają się od czwartku do poniedziałku

Program zajęć

 • podstawy przedsiębiorczości
 • organizacja ochrony zdrowia
 • podejmowanie działalności gospodarczej
 • podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii
 • anatomia, fizjologia i patofizjologia narządu żucia
 • propedeutyka stomatologiczna
 • edukacja i promocja zdrowia w profilaktyce stomatologicznej
 • farmakologia
 • mikrobiologia
 • język angielski zawodowy
 • język migowy
 • technologie informatyczne
 • zasady i techniki pracy w gabinecie stomatologicznym
 • działalność profilaktyczno-lecznicza w gabinecie stomatologicznym (zajęcia praktyczne)
 • praktyka zawodowa (4 tygodnie - 160 godzin)

Perspektywy zawodowe

Higienistka dentystyczna posiada pełne uprawnienia do pracy w:

 • gabinetach i przychodniach dentystycznych
 • gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w przedszkolach i szkołach

 

 

przejdź do spisu treści

Asystentka stomatologiczna

Asystentka stomatologiczna współpracuje z lekarzem dentystą w czasie wykonywania zabiegów stomatologicznych.

Po zakończeniu nauki absolwent potrafi

 • przygotować gabinet i stanowisko pracy lekarza dentysty
 • przygotować pacjentów do zabiegów stomatologicznych
 • rozróżniać grupy leków i materiały stomatologiczne oraz narzędzia stosowane w lecznictwie stomatologicznym
 • obsługiwać sprzęt diagnostyczny w gabinecie stomatologicznym
 • wyjaławiać, odkażać oraz konserwować narzędzia i urządzenia stomatologiczne
 • pracować w zespołach stomatologicznych metodą na cztery i sześć rąk
 • prowadzić dokumentację wykonanych zabiegów stomatologicznych

Certyfikowane warsztaty w trakcie nauki!

Szkoła podnosi kwalifikacje zawodowe słuchaczy poprzez organizację następujących kursów w trakcie trwania nauki:

 • Profesjonalna asystentka ortodontyczna
 • Asystowanie przy zabiegach implantologicznych

Absolwent może przystąpić do państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Tryb kształcenia do wyboru

 • tryb A – zajęcia od poniedziałku do piątku
 • tryb B – zajęcia od czwartku do poniedziałku

Program zajęć obejmuje m.in. przedmioty:

 • Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii
 • Anatomia, fizjologia i patofizjologia
 • Propedeutyka zdrowia
 • Farmakologia
 • Zasady i technika pracy asystentki stomatologicznej
 • Pracownia zasad i techniki pracy asystentki stomatologicznej
 • Podejmowanie działalności gospodarczej
 • Czynna asysta w gabinecie stomatologicznym

Słuchacze Wielkopolskiej Szkoły Medycznej zajęcia praktyczne realizują w nowocześnie wyposażonej pracowni stomatologicznej na terenie szkoły.

 

 

przejdź do spisu treści

Technik usług kosmetycznych

W ramach kształcenia słuchacz zdobywa wiedzę oraz umiejętności w zakresie dwóch kwalifikacji: wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających twarzy oraz wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających dłoni i stóp.

Absolwent WSM w zawodzie technik usług kosmetycznych jest przygotowany do przeprowadzania diagnozy kosmetycznej, wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu, udzielania porad kosmetycznych, a także organizowania i prowadzenia własnego gabinetu kosmetycznego.

Nauka trwa 2 lata

Tryb kształcenia:

 • tryb A - zajęcia odbywają się od poniedziałku do czwartku
 • tryb B- zajęcia odbywają się w piątek, sobotę, niedzielę lub 3 inne dni- do wyboru

Program zajęć

 • podstawy anatomiczno-dermatologiczne w kosmetyce
 • kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca twarzy, szyi i dekoltu
 • kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca dłoni, stóp i ciała
 • zabiegi pielęgnacyjne i upiększające twarzy, szyi i dekoltu
 • pracownia chemii kosmetycznej
 • masaż w odnowie biologicznej
 • zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni, stóp i ciała

Zajęcia w nowocześnie wyposażonej pracowni kosmetycznej

 

 

Kursy na uczelni:

ziołolecznictwo z kursem towaroznawstwa zielarskiego

Zawody na uczelni:

asystentka stomatologiczna
higienistka stomatologiczna
technik dentystyczny
technik farmaceutyczny
technik masażysta
technik usług kosmetycznych

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

25 lat Wielkopolskiej Szkoły Medycznej

WSM jako pierwsza niepubliczna szkoła policealna w Wielkopolsce rozpoczęła kształcenie o profilu medycznym

czytaj dalej

Joga i ajurweda dla Twoich oczu

Zajęcia odpowiednie dla wszystkich zainteresowanych tematem.

czytaj dalej

Masaż Dotyk Motyla

to niezwykle skuteczna i wszechstronna technika, która już od ponad 65 lat pomaga dzieciom i dorosłym, zdrowym i chorym w nawiązaniu kontaktu z własnym ciałem i uwolnieniu trudnych doświadczeń w nim zapisanych.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane