Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Wielkopolska Szkoła Fotografii

Wielkopolska Szkoła Fotografii

to niepubliczna szkoła artystyczna wpisana w ewidencję szkół niepublicznych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nr 579/21/2011. Słuchacz kończący naszą szkołę otrzymuje zgodny z przepisami oświaty zawód:

specjalność FOTOGRAF w zawodzie plastyk

Misją szkoły jest uruchomienie poprzez fotografię szeroko rozumianej wrażliwości w obrębie działań wizualnych, gdzie własna forma ekspresji, którą może być fotografia stanie się samodzielna, świadoma i kreatywna. Szkoła proponuje poznanie fotografii od podstaw techniczno-technologicznych i sprzętowych do wartości obrazowych (estetycznych) w szerokim kontekście jej funkcjonowania i przeznaczenia, od początku istnienia fotografii po czasy współczesne. Takie kierowanie rozwojem studentów, umożliwi im stanie się samodzielnymi, kreatywnymi artystami w dziedzinie fotografii, a jednocześnie profesjonalnymi fotografami komercyjnymi. WSF angażuje do współpracy wybitnych wykładowców Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu i zawodowych fotografów. Taki dobór kadry daje gwarancje najlepszych warunków do rozwoju wrażliwości artystycznej i rzemiosła zawodowego studentów. Nauka w szkole trwa rok i odbywa się w trybie zaocznym. Na program składają się konwersatoria, zajęcia praktyczne (laboratoria, studio, plenery) oraz pracownie autorskie.


KIERUNKI
ROCZNE STUDIUM FOTOGRAFII
/zaoczne

Dla kogo szkoła?

Zaoczne Studium Fotografii WSF przeznaczone jest dla osób pragnących dogłębnie i poważnie poznać dziedzinę sztuki, jaką jest fotografia. I to niezależnie od celu, chęci uzyskania konkretnego zawodu czy też rozwoju swych artystycznych pasji. Program to w zdecydowanej większości zajęcia praktyczne. Ułożony jest w sposób gwarantujący wszechstronne poznanie tematów fotograficznych i ogólny rozwój studenta.

Na każdych zajęciach kładzie się największy nacisk na przygotowywanie przez studentów prac na zadane tematy i stałe konwersacje (omawianie tychże prac).

Jak uczymy

 • rok studencki trwa od października do maja/czerwca
 • zajęcia odbywają się max. dwa razy w miesiącu, w sobotę i niedzielę
 • drugi semestr kończy sesja zaliczeniowa z trzech pracowni fotografii (w postaci oceny końcowej prac)
 • trakcie studium zaplanowanych jest:
 • 200 godzin lekcyjnych zajęć z wykładowcami WSF, rozłożonych na:
 • minimum 12 zjazdów po 16 godzin lekcyjnych
 • osobny zjazd egzaminacyjny
 • 32 godziny lekcyjne dodatkowej, obowiązkowej
 • pracy własnej studentów
 • system pracy oparty na programie Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu)
 • studium kończy się obroną dyplomu - zakończeniem i obroną pracy wykonywanej przez cały rok trwania studium w wybranej przez studenta pracowni (wybór nastąpi na 3-cim zjeździe)
 • w trakcie nauki zbudujesz własne, profesjonalne portfolio
 • studium WSF możesz również traktować jako przygotowanie do egzaminów na Uniwersytet Artystyczny
 • uzyskasz zawód: plastyk, specjalność: fotografia
Uwaga: warunkiem przyjęcia do WSF jest ukończenie szkoły średniej.PROJEKTOWANIE GRAFICZNE
/zaoczne
Dla kogo szkoła?

Zaoczne Studium Projektowania Graficznego WSF przeznaczone jest dla osób pragnących poznać świat cyfrowej kreacji obrazu. Celem kształcenia na tym kierunku jest przygotowanie słuchaczy do pracy w nowoczesnej gospodarce rynkowej. Budowanie przekazu za pomocą grafiki bez względu na to czy jest to plakat, strona internetowa, aplikacja do tabletu czy też ulotka, wyrasta do jednej z ważniejszych umiejętności obecnych czasów. Magia efektów graficznych atakuje nas na każdym kroku, jednak tylko nieliczne realizacje wyróżniają się z gąszczu otaczającej nas tandety.

Nie musicie znać żadnego z proponowanych programów komputerowych, jedynym warunkiem jest dla nas sprawna znajomość obsługi komputera. Krok po kroku pokażemy jak za pomocą komputera, myszki oraz aparatu, przenieść swoje pomysły do świata realnego. Kładziemy duży nacisk na indywidualną pracę studenta na zadany temat oraz stałe konwersacje mające na celu odpowiedzi na pytanie słuchaczy czy korekty błędów. Zadbamy, abyście od podszewki poznali takie programy jak Photoshop, Indesign, Illustrator czy Flash. Dotkniemy również nieco programowania aplikacji na tablety i smartfony, na pewno zajmiemy się też DTP.

Na samej obsłudze programów się jednak nie skończy, ważna jest również kreacja, tworzone grafiki muszą bowiem zwracać na siebie uwagę i odpowiadać na potrzeby rynku. Będziecie tworzyli projekty, poznacie także techniki druku cyfrowego i tradycyjnego, wprowadzimy Was w prawo autorskie i zasady budowania przekazu za pomocą obrazu. Musimy też zaznaczyć, że jak w każdym nauczania zaocznym, tak i tutaj będzie trzeba włożyć sporo wysiłku poza okresem zjazdów. Udostępnimy Wam jednak sprzęt poza zjazdami, co z pewnością ułatwi tę pracę.

Jak uczymy

 • 90 proc. zajęć to praca przy komuterach
 • rok nauki trwa od października do maja/czerwca
 • zajęcia odbywają się max. dwa razy w miesiącu, w sobotę i niedzielę
 • każdy semestr kończy sesja zaliczeniowa - ocena wykonanych projektów
 • w trakcie studium zaplanowane są 204 godziny lekcyjne zajęć z wykładowcami WSF, rozłożone na:
 • minimum 12 zjazdów po 17 godzin lekcyjnych
 • osobny zjazd egzaminacyjny
 • system pracy oparty na programie Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu)
 • studium kończy się obroną dyplomu - zakończeniem i obroną pracy wykonywanej przez cały rok trwania studium w wybranej przez studenta pracowni (wybór nastąpi na 3-cim zjeździe)
 • w trakcie nauki zbudujesz własne, profesjonalne portfolio
 • studium WSF możesz również traktować jako przygotowanie do egzaminów na Uniwersytet Artystyczny lub/i do komercyjnej pracy w dziale dtp lub graficznym
 • uzyskasz zawód: plastyk, specjalność: techniki graficzne
Uwaga: warunkiem przyjęcia do WSF jest ukończenie szkoły średniej.Zapraszamy!
www.studiumfoto.pl

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane