Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Rok założenia: 1809

przejdź do spisu treści

Warszawski Uniwersytet Medyczny jest nowoczesnym ośrodkiem akademickim z ponad dwustuletnią historią. Swoją niekwestionowaną pozycję lidera na mapie edukacyjnej Polski zawdzięcza z jednej strony wierności najlepszym tradycjom uniwersyteckim, z drugiej zaś dynamicznemu rozwojowi.

Na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym studiuje 9 599 studentów, 530 doktorantów i 237 studentów studiów podyplomowych, pracuje 1798 nauczycieli akademickich, w tym 179 profesorów tytularnych (stan pracowników na 30.04.2018).

Spacer po Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

Specjaliści z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego otaczają profesjonalną opieką pacjentów w sześciu szpitalach klinicznych. Są to: 

 • Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny przy ul. Banacha 1A 
 • Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny przy ul. Sierakowskiego 13 
 • Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny przy ul. Żwirki i Wigury 63 A 
 • Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus przy ul. Lindleya 4
 • Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej przy ul. Karowej 2
 • Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka przy pl. Starynkiewicza 1/3 (UCZKIN)

Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii WUM

Wydziały

Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego są wydziały, które prowadzą studia na określonych kierunkach.
Obecnie w skład uczelni wchodzą:

 • I Wydział Lekarski
 • II Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz Oddziałem Fizjoterapii
 • Wydział Lekarsko-Dentystyczny
 • Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
 • Wydział Nauki o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa, Oddziałem Zdrowia Publicznego i Oddziałem Dietetyki

Studia

W Warszawskim Uniwersytecie Medycznym prowadzone są studia przede wszystkim w trybie stacjonarnym (jednolite studia magisterskie, studia I stopnia, studia II stopnia), ale istnieje także możliwość kształcenia się w trybie niestacjonarnym (studia płatne, dawniej wieczorowe i zaoczne).

Jednolite studia magisterskie i studia I stopnia, stacjonarne oraz niestacjonarne (płatne, dawniej wieczorowe) są przeznaczone dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych.

Studia I stopnia, niestacjonarne (płatne, dawniej zaoczne) są przeznaczone dla osób, które posiadają dyplom zawodowy zgodny z kierunkiem studiów i pracują w zawodzie.

Studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne (płatne, dawniej wieczorowe i zaoczne) są przeznaczone dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów I stopnia (licencjackich) uzyskany na danym kierunku (wyjątek stanowią kierunki: logopedia ogólna i kliniczna oraz zdrowie publiczne). 

I Wydział Lekarski


Kierunek lekarski
(jednolite studia magisterskie)


 • stacjonarne, jednolite magisterskie
 • niestacjonarne (płatne, dawniej wieczorowe), jednolite magisterskie

Studia trwają 6 lat tj. 12 semestrów. Liczba godzin zajęć wynosi 5803. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) wynosi 361. 


Audiofonologia z protetyką słuchu
(studia jednostopniowe)


 • audiofonologia z protetyką słuchu, I stopnia, stacjonarne
 • audiofonologia z protetyką słuchu, I stopnia, niestacjonarne (płatne, dawniej wieczorowe)

Studia pierwszego stopnia trwają 3 lata tj. 6 semestrów. Łączna liczba godzin zajęć (w tym praktyk) w czasie studiów wynosi 2334. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) wynosi 180.


Elektroradiologia
(studia dwustopniowe)


 • elektroradiologia, I stopnia, stacjonarne
 • elektroradiologia, I stopnia, niestacjonarne (płatne, dawniej wieczorowe i zaoczne)

Studia pierwszego stopnia trwają 3 lata tj. 6 semestrów. Łączna liczba godzin zajęć na studiach stacjonarnych wynosi 2740, liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) wynosi 181. Na studiach niestacjonarnych (d.zaocznych) łączna liczba godzin zajęć wynosi 766, zaś liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) wynosi 180.

 • elektroradiologia, II stopnia, stacjonarne
 • elektroradiologia, II stopnia, niestacjonarne (płatne, dawniej wieczorowe)

Studia drugiego stopnia trwają 2 lata, czyli 4 semestry. Łączna liczba godzin zajęć na studiach stacjonarnych wynosi 2009. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) wynosi 122. Na studiach niestacjonarnych (d.zaocznych) łączna liczba godzin zajęć wynosi 805, zaś liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) wynosi 120.


Logopedia ogólna i kliniczna
(studia dwustopniowe)


 • logopedia ogólna i kliniczna, I stopnia, stacjonarne
 • logopedia ogólna i kliniczna, I stopnia, niestacjonarne (płatne, dawniej wieczorowe)

Studia pierwszego stopnia trwają 3 lata tj. 6 semestrów. Łączna liczba godzin zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych wynosi 2035 Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) wynosi 197,5.

 • logopedia ogólna i kliniczna, II stopnia, stacjonarne

Studia drugiego stopnia trwają 2 lata, czyli 4 semestry. Łączna liczba godzin zajęć na studiach stacjonarnych wynosi 1114. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) wynosi 121.

II Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania
w Języku Angielskim oraz Oddziałem Fizjoterapii


Kierunek lekarski
(stacjonarne, jednolite magisterskie) studia prowadzone w języku polskim i angielskim


 • stacjonarne, jednolite magisterskie

Studia trwają 6 lat tj. 12 semestrów. Liczba godzin zajęć to około 5700. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) wynosi 360. 


Fizjoterapia
(jednolite studia magisterskie)


 • fizjoterapia, jednolite magisterskie, stacjonarne
 • fizjoterapia, jednolite magisterskie, niestacjonarne (płatne, dawniej wieczorowe)

Jednolite studia magisterskie na kierunku fizjoterapia trwają 5 lat tj. 10 semestrów.

 • fizjoterapia, II stopnia, stacjonarne
 • fizjoterapia, II stopnia, niestacjonarne (płatne, dawniej wieczorowe i zaoczne)

Studia drugiego stopnia trwają 2 lata tj. 4 semestry. Kandydatami mogą być osoby posiadające dyplom licencjata z kierunku fizjoterapia.

Wydział Lekarsko-Dentystyczny


Kierunek lekarsko-dentystyczny
(jednolite magisterskie) studia prowadzone w języku polskim i angielskim


 • stacjonarne, jednolite magisterskie
 • niestacjonarne (płatne, dawniej wieczorowe), jednolite magisterskie

Studia trwają 5 lat tj. 10 semestrów. Studenta obowiązuje nie mniej niż 5000 godzin zajęć. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System), jaką otrzymuje osoba rozpoczynająca studia to 300. 


Techniki dentystyczne
(studia jednostopniowe)


 • techniki dentystyczne, I stopnia, stacjonarne
 • techniki dentystyczne, I stopnia, niestacjonarne (płatne, dawniej wieczorowe)

Studia pierwszego stopnia trwają 3 lata tj. 6 semestrów. Wymiar zajęć obowiązujący studenta to 3215 godzin, w tym 240 godzin praktyk. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System), jaką otrzymuje osoba rozpoczynająca studia to 180. 


Specjalność - higiena stomatologiczna
(jednostopniowe)


 • kierunek zdrowie publiczne, specjalność higiena stomatologiczna, realizowana w ramach Wydziału LekarskoDentystycznego, I stopnia, stacjonarne

Studia pierwszego stopnia, w ramach kierunku zdrowie publiczne trwają 3 lata tj. 6 semestrów. Wymiar zajęć obowiązujących studenta to 2797 godzin, w tym 320 godzin praktyk. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System), jaką otrzymuje osoba rozpoczynająca studia wynosi 180. 

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

Kierunki:


Analityka medyczna
(jednolite studia magisterskie)


 • analityka medyczna, jednolite magisterskie, stacjonarne
 • analityka medyczna, jednolite magisterskie, niestacjonarne (płatne, dawniej wieczorowe)

Studia trwają 5 lat tj. 10 semestrów. Łączna liczba godzin wynosi 4005 w tym 480 godzin praktyk. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System), jaką otrzymuje osoba rozpoczynająca studia wynosi 300. 


Farmacja
(jednolite studia magisterskie)  studia prowadzone w języku polskim i angielskim


 • farmacja, jednolite magisterskie, stacjonarne
 • farmacja, jednolite magisterskie, niestacjonarne (płatne, dawniej wieczorowe)

Studia trwają 5 lat i 6 miesięcy tj. 11 semestrów, czas ten obejmuje sześciomiesięczną praktykę w aptece po obronie pracy magisterskiej. Łączna liczba godzin zajęć wynosi 5514. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System), jaką otrzymuje osoba rozpoczynająca studia wynosi 345.

Wydział Nauki o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa,
Oddziałem Zdrowia Publicznego i Oddziałem Dietetyki

Kierunki:


Dietetyka
(studia dwustopniowe)


 • dietetyka, I stopnia, stacjonarne

Studia pierwszego stopnia trwają 3 lata tj. 6 semestrów. Łączna ilość godzin wynosi 3055,w tym 280 godz. praktyk oraz 525 godz. ćwiczeń z dietetyki klinicznej. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) wynosi 180.

 • dietetyka, II stopnia, stacjonarne

Studia drugiego stopnia trwają 2 lata tj. 4 semestry. Łączna ilość godzinwynosi 1924, w tym 210 godz. praktyk. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) wynosi 120.

 • dietetyka, II stopnia, niestacjonarne (płatne, dawniej zaoczne)

Studia drugiego stopnia trwają 2 lata tj. 4 semestry. Łączna ilość godzin wynosi 1123, w tym 120 godz. praktyk. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) wynosi 120.


Pielęgniarstwo
(studia dwustopniowe)


 • pielęgniarstwo, I stopnia, stacjonarne

Studia stacjonarne pierwszego stopnia trwają 3 lata tj. 6 semestrów i kończą się egzaminem dyplomowym. Liczba godzin zajęć i praktyk nie może być mniejsza niż 4720, w tym 2308 przeznaczonych jest na zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) wynosi 180. 

 • pielęgniarstwo, II stopnia, stacjonarne
 • pielęgniarstwo, II stopnia, niestacjonarne (płatne, dawniej zaoczne)

Studia drugiego stopnia trwają 2 lata tj. 4 semestry, łączna liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 1300. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) wynosi 120.


Położnictwo
(studia dwustopniowe)


 • położnictwo, I stopnia, stacjonarne

Studia pierwszego stopnia trwają 3 lata tj. 6 semestrów i kończą się egzaminem dyplomowym. Ogólna liczba godzin na kierunku położnictwo wynosi 4720 (zgodnie ze standardami nauczania), w tym 2300 jest przeznaczonych na kształcenie praktyczne (zajęcia praktyczne oraz praktyki zawodowe). Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) wynosi 180.

 • położnictwo, II stopnia, stacjonarne
 • położnictwo, II stopnia, niestacjonarne (płatne, dawniej zaoczne)

Studia drugiego stopnia trwają 2 lata tj. 4 semestry. Ogólna liczba godzin zajęć na kierunku położnictwo wynosi minimum 1300 godzin. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) to 120.


Ratownictwo medyczne
(studia jednostopniowe)


 • ratownictwo medyczne, I stopnia, stacjonarne

Studia pierwszego stopnia trwają 3 lata tj. 6 semestrów. Łączna liczba godzin wynosi 3601, w tym 400 godzin praktyk. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) wynosi 180. 


Zdrowie publiczne
(studia dwustopniowe)


 • zdrowie publiczne, I stopnia, stacjonarne

Studia pierwszego stopnia trwają 3 lata tj. 6 semestrów. Łączna liczba godzin zajęć wynosi 2888, w tym 320 godzin praktyk wakacyjnych. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) wynosi 180.

 • zdrowie publiczne, II stopnia, stacjonarne

Specjalności:
- zarządzanie w ochronie zdrowia
- promocja zdrowia
- badania kliniczne i ocena technologii medycznych

 • zdrowie publiczne, II stopnia, niestacjonarne (płatne, dawniej zaoczne)

Studia drugiego stopnia trwają 2 lata tj. 4 semestry. Liczba godzina na studiach stacjonarnych uzależniona jest od wyboru specjalności: zarządzanie w ochronie zdrowia wynosi 1546 godzin, promocja zdrowia wynosi 1624 godzin, badania kliniczne i ocena technologii medycznych wynosi 1732 godzin, w tym 160 godzin praktyk wakacyjnych dlawszystkich specjalności. Liczba godzin na studiach niestacjonarnych to 846. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) to 120.

przejdź do spisu treści

Medical University of Warsaw offers you the best medical studies in English! 

I Wydział Lekarski


Kierunek lekarski 
(jednolite studia magisterskie)

 • stacjonarne, jednolite magisterskie
 • niestacjonarne (płatne, dawniej wieczorowe), jednolite magisterskie

Audiofonologia z protetyką słuchu 
(studia jednostopniowe)

 • audiofonologia z protetyką słuchu, I stopnia, stacjonarne
 • audiofonologia z protetyką słuchu, I stopnia, niestacjonarne (płatne, dawniej wieczorowe)

Elektroradiologia 
(studia dwustopniowe)

 • elektroradiologia, I stopnia, stacjonarne
 • elektroradiologia, I stopnia, niestacjonarne (płatne, dawniej wieczorowe i zaoczne)
 • elektroradiologia, II stopnia, stacjonarne
 • elektroradiologia, II stopnia, niestacjonarne (płatne, dawniej wieczorowe)

Logopedia ogólna i kliniczna 
(studia dwustopniowe)

 • logopedia ogólna i kliniczna, I stopnia, stacjonarne
 • logopedia ogólna i kliniczna, I stopnia, niestacjonarne (płatne, dawniej wieczorowe)
  logopedia ogólna i kliniczna, II stopnia, stacjonarne

II Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania 
w Języku Angielskim oraz Oddziałem Fizjoterapii


Kierunek lekarski 
(stacjonarne, jednolite magisterskie) studia prowadzone w języku polskim i angielskim

 • stacjonarne, jednolite magisterskie

Fizjoterapia 
(jednolite studia magisterskie)

 • fizjoterapia, jednolite magisterskie, stacjonarne
 • fizjoterapia, jednolite magisterskie, niestacjonarne (płatne, dawniej wieczorowe)

Jednolite studia magisterskie na kierunku fizjoterapia trwają 5 lat tj. 10 semestrów.

 • fizjoterapia, II stopnia, stacjonarne
 • fizjoterapia, II stopnia, niestacjonarne (płatne, dawniej wieczorowe i zaoczne)

Studia drugiego stopnia trwają 2 lata tj. 4 semestry. Kandydatami mogą być osoby posiadające dyplom licencjata z kierunku fizjoterapia.


Wydział Lekarsko-Dentystyczny


Kierunek lekarsko-dentystyczny 
(jednolite magisterskie) studia prowadzone w języku polskim i angielskim

 • stacjonarne, jednolite magisterskie
 • niestacjonarne (płatne, dawniej wieczorowe), jednolite magisterskie

Techniki dentystyczne 
(studia jednostopniowe)

 • techniki dentystyczne, I stopnia, stacjonarne
 • techniki dentystyczne, I stopnia, niestacjonarne (płatne, dawniej wieczorowe)

Specjalność - higiena stomatologiczna 
(jednostopniowe)

 • kierunek zdrowie publiczne, specjalność higiena stomatologiczna, realizowana w ramach Wydziału LekarskoDentystycznego, I stopnia, stacjonarne

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

Kierunki:


Analityka medyczna 
(jednolite studia magisterskie)

 • analityka medyczna, jednolite magisterskie, stacjonarne
 • analityka medyczna, jednolite magisterskie, niestacjonarne (płatne, dawniej wieczorowe)

Farmacja
(jednolite studia magisterskie)  studia prowadzone w języku polskim i angielskim

 • farmacja, jednolite magisterskie, stacjonarne
 • farmacja, jednolite magisterskie, niestacjonarne (płatne, dawniej wieczorowe)

Wydział Nauki o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa, 
Oddziałem Zdrowia Publicznego i Oddziałem Dietetyki

Kierunki:


Dietetyka 
(studia dwustopniowe)

 • dietetyka, I stopnia, stacjonarne
 • dietetyka, II stopnia, stacjonarne
 • dietetyka, II stopnia, niestacjonarne (płatne, dawniej zaoczne)

Pielęgniarstwo 
(studia dwustopniowe)

 • pielęgniarstwo, I stopnia, stacjonarne. 
  pielęgniarstwo, II stopnia, stacjonarne
  pielęgniarstwo, II stopnia, niestacjonarne (płatne, dawniej zaoczne)

Położnictwo 
(studia dwustopniowe)

 • położnictwo, I stopnia, stacjonarne
 • położnictwo, II stopnia, stacjonarne
 • położnictwo, II stopnia, niestacjonarne (płatne, dawniej zaoczne)

Ratownictwo medyczne 
(studia jednostopniowe)

 • ratownictwo medyczne, I stopnia, stacjonarne

Zdrowie publiczne 
(studia dwustopniowe)

 • zdrowie publiczne, I stopnia, stacjonarne
 • zdrowie publiczne, II stopnia, stacjonarne

Specjalności:
- zarządzanie w ochronie zdrowia
- promocja zdrowia
- badania kliniczne i ocena technologii medycznych

 • zdrowie publiczne, II stopnia, niestacjonarne (płatne, dawniej zaoczne)


Wydziały na uczelni:

farmaceutyczny
lekarski z oddziałem nauczania w języku angielskim
lekarski z oddziałem stomatologii
nauk o zdrowiu
stomatologiczny

Główny adres uczelni

 • Warszawski Uniwersytet Medyczny
  ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa
 •  
 • Telefon: 22 57 209 98
 • Strona: http://www.wum.edu.pl


Rekrutacja

tel. (+48 22) 57 20 998
rekrutacja@wum.edu.pl

Biuro Rekrutacji i Organizacji Kształcenia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Rektorat (Kampus Banacha), pok. 217
ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa
+48 22 57 20 998
+48 22 57 20 998

W okresie rekrutacji udzielamy informacji w Punkcie Informacji Rekrutacyjnej WUM 
Centrum Dydaktyczne - parter (przy Rektoracie),
poniedziałek - piątek w godz. 8.00 - 16.00
ul. Trojdena 2a, 02-091 Warszawa
tel. (+48 22) 57 20 998 


Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

Udany debiut WUM w Times Higher Education World University Rankings

W najnowszym światowym zestawieniu Times Higher Education World University Rankings 2021 Warszawski Uniwersytet Medyczny został oceniony jako druga najlepsza polska uczelnia.

czytaj dalej

WUM jedną z dwóch polskich uczelni medycznych na Liście Szanghajskiej

W tegorocznym zestawieniu najlepszych uczelni z całego świata - Academic Ranking of World Universities (ARWU) określanym jako Lista Szanghajska oprócz naszego Uniwersytetu uwzględniono tylko siedem polskich placówek naukowych.

czytaj dalej

LIMITY I PROGI PUNKTOWE NA WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY WUM

W ROKU AKADEMICKIM 2019, 2018

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane