Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Uczelnia Korczaka

Uczelnia Korczaka

Rok założenia: 1993

przejdź do spisu treści

ZAPLANUJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie, założona w 1993 roku, jest jedną z największych, najstarszych i najdynamiczniej rozwijających się uczelni niepublicznych w Polsce, z wydziałami w Warszawie, Katowicach, Olsztynie, Lublinie i Szczecinie oraz Międzywydziałowym Instytutem Naukowo-Dydaktycznym w Człuchowie.

Patron naszej Uczelni, jego wrażliwość społeczna, stosunek do nauki i pracy stanowi dla nas inspirację. Proces dydaktyczny i naukowy opiera się na wspólnych wartościach, reprezentowanych przez naszą Uczelnię i Janusza Korczaka - równości w dostępie do wykształcenia, sprawiedliwym traktowaniu i indywidualnym podejściu do każdego człowieka.

Kształcimy na kierunkach: PEDAGOGIKA, PRACA SOCJALNA i POLITYKA SPOŁECZNA oraz na wielu specjalnościach. Mamy również bogatą ofertę studiów podyplomowych, a także kursów i szkoleń, w tym specjalizacyjnych.

Naszych studentów wyróżnia wrażliwość na problemy otaczającego świata. Realizujemy misję Uczelni, kształcąc profesjonalistów na kierunkach bliskich każdemu człowiekowi. Sięgamy do sprawdzonych wzorów, ale również szybko reagujemy na nowe wyzwania, jakie stawia przed nami życie. Nie boimy się zmian i szybko dopasowujemy się do nich, by sprostać najbardziej wymagającym oczekiwaniom. Dzięki nam zostaniesz ekspertem w dziedzinie, która jest dla Ciebie ważna.

Co zyskujesz, studiując u nas?

 • naukę w jednej z najbardziej doświadczonych uczelni niepublicznych w Polsce
 • umiejętności praktyczne, nie tylko wiedzę
 • ogromną szansę na zdobycie satysfakcjonującej pracy
 • dostęp do nowoczesnych rozwiązań technologicznych ułatwiających naukę, między innymi do platformy e-learningowej
 • możliwość pogodzenia pracy z nauką
 • możliwość uczestnictwa w projektach i przedsięwzięciach organizowanych na Uczelni
 • możliwość nauki za granicą (w ramach programu Erasmus Plus)
 • możliwość ubiegania się o wysokie stypendia

SYSTEM KSZTAŁCENIA

Studia w naszej Uczelni realizujemy w profilu praktycznym. Proces dydaktyczny wspierany jest platformą e-learningową, ułatwiającą naukę studentom niestacjonarnym, którzy biorą udział w weekendowych zjazdach na Uczelni. Dzięki temu rozwiązaniu studenci mogą zapoznać się z częścią materiału teoretycznego za pomocą komputerów, tabletów lub smartfonów w dowolnym, dogodnym dla siebie czasie.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom części studentów, realizujemy także studia w systemie Kształcenia na Odległość. Liczba zajęć na platformie e-learningowej jest wówczas większa niż w przypadku tradycyjnych, niestacjonarnych studiów, wspieranych elektronicznymi materiałami dydaktycznymi.

STUDIA I i II STOPNIA

Proponujemy trzyletnie studia niestacjonarne I stopnia (licencjackie) i dwuletnie II stopnia (magisterskie uzupełniające), z wykorzystaniem platformy e-learningowej lub w systemie Kształcenia na Odległość (KnO), na trzech kierunkach. Proponujemy również stacjonarne studia I stopnia. 

Rekrutacja na studia I i II stopnia, w tym KnO, prowadzona jest od 1 maja do 30 września.

Zajęcia i wykłady na studiach niestacjonarnych odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele), natomiast na studiach stacjonarnych – w dni powszednie.

PEDAGOGIKA

Kierunek przygotowujący do prowadzenia profesjonalnego procesu nauczania oraz wychowania dzieci i młodzieży, a także do kształcenia ludzi dorosłych czy opieki nad osobami starszymi. Pedagogika jest dziedziną interdyscyplinarną – powiązaną z innymi dyscyplinami nauk humanistycznych, lecz również z naukami medycznymi czy ekonomicznymi. To kierunek niezwykle odpowiedzialny, ponieważ przekłada się bezpośrednio na proces kształtowania wiedzy i postaw jednostek.


Wydział Nauk Społecznych w Warszawie


Specjalności

 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (I stopień, II stopień, I stopień KnO, II stopień KnO)
 • Pedagogika szkolna i opiekuńczo-wychowawcza (I stopień, II stopień, Istopień KnO, II stopień KnO)
 • Pedagogika kryminologiczno-resocjalizacyjna (I stopień, II stopień, II stopień KnO)
 • Pedagogika sądowo-penitencjarna (I stopień, II stopień)
 • Pedagogika prewencji i profilaktyki kryminalnej (I stopień, II stopień)
 • Pedagogika małego dziecka (I stopień, II stopień)
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna (II stopień, II stopień KnO)
 • Logopedia (II stopień, II stopień KnO)

Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach


Specjalności

 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (I stopień, I stopień stacjonarne, II stopień, I stopień KnO)
 • Doradztwo zawodowe i personalne (I stopień, II stopień)
 • Pedagogika sądowo-penitencjarna (I stopień, II stopień)
 • Pedagogika kryminologiczno-resocjalizacyjna (I stopień, II stopień)
 • Pedagogika prewencji i profilaktyki kryminalnej (I stopień, II stopień)
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (I stopień, II stopień)
 • Terapia pedagogiczna i socjoterapia (II stopień)
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna i oligofrenopedagogika (II stopień)


Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie


Specjalności

 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (I stopień, II stopień KnO)
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (I stopień)
 • Pedagogika resocjalizacyjna (I stopień)
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna (II stopień KnO)
 • Pedagogika szkolna i opiekuńczo-wychowawcza (II stopień KnO)
 • Pedagogika kryminologiczno-resocjalizacyjna (II stopień KnO)
 • Logopedia (II stopień KnO)

Wydział Zamiejscowy w Lublinie


Specjalności

 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (I stopień KnO, II stopień KnO)
 • Pedagogika szkolna i opiekuńczo-wychowawcza (I stopień KnO, II stopień KnO)
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna (II stopień KnO)
 • Pedagogika kryminologiczno-resocjalizacyjna (II stopień KnO)
 • Logopedia (II stopień KnO)

Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach


Specjalności

 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (I stopień, I stopień stacjonarne, II stopień, I stopień KnO)
 • Doradztwo zawodowe i personalne (I stopień, II stopień)
 • Pedagogika sądowo-penitencjarna (I stopień, II stopień)
 • Pedagogika kryminologiczno-resocjalizacyjna (I stopień, II stopień)
 • Pedagogika prewencji i profilaktyki kryminalnej (I stopień, II stopień)
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (I stopień, II stopień)
 • Terapia pedagogiczna i socjoterapia (II stopień)
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna i oligofrenopedagogika (II stopień)

Wydział Zamiejscowy w Szczecinie


Specjalności

 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (I stopień KnO, II stopień KnO)
 • Pedagogika szkolna i opiekuńczo-wychowawcza (I stopień KnO, II stopień KnO)
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna (II stopień KnO)
 • Pedagogika kryminologiczno-resocjalizacyjna (II stopień KnO)
 • Logopedia (II stopień KnO)

Międzywydziałowy Instytut Naukowo-Dydaktyczny w Człuchowie


Specjalności

 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (I stopień KnO, II stopień KnO)
 • Pedagogika szkolna i opiekuńczo-wychowawcza (I stopień KnO, II stopień KnO)
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna (II stopień KnO)
 • Pedagogika kryminologiczno-resocjalizacyjna (II stopień KnO)
 • Logopedia (II stopień KnO)
 • Pedagogika kryminologiczno-resocjalizacyjna (II stopień KnO)
 • Logopedia (II stopień KnO)

PRACA SOCJALNA

Kierunek z obszaru nauk psychologiczno-pedagogicznych, socjologicznoprawnych, ale też ekonomicznych, pozwalający na poznanie i zrozumienie relacji człowieka z otoczeniem oraz funkcjonowania mikrośrodowiska społecznego – rodziny i jednostki. Studenci tego kierunku zdobywają kompetencje wymagane w diagnozowaniu spraw socjalnych, uczą się, jak pomagać osobom irodzinom we wzmacnianiu bądź odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie.


Wydział Nauk Społecznych w Warszawie


Specjalności

 • Praca socjalna (I stopień KnO)
 • Praca socjalna z rodziną (II stopień KnO)
 • Organizowanie społeczności lokalnej i animacja społeczno-kulturalna (II stopień KnO)
 • Planowanie i koordynowanie usług w pomocy społecznej (II stopień KnO)

Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach


Specjalności

 • Praca socjalna (I stopień, I stopień KnO)
 • Praca socjalna z rodziną (II stopień, II stopień KnO)
 • Organizowanie społeczności lokalnej i animacja społeczno-kulturalna (II stopień, II stopień KnO)
 • Planowanie i koordynowanie usług w pomocy społecznej (II stopień, II stopień KnO)

Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie


Specjalności

 • Praca socjalna (I stopień KnO)
 • Praca socjalna z rodziną (II stopień KnO)
 • Organizowanie społeczności lokalnej i animacja społeczno-kulturalna (II stopień KnO)
 • Planowanie i koordynowanie usług w pomocy społecznej (II stopień KnO)

Wydział Zamiejscowy w Lublinie


Specjalności

 • Praca socjalna (I stopień KnO)
 • Praca socjalna z rodziną (II stopień KnO)
 • Organizowanie społeczności lokalnej i animacja społeczno-kulturalna (II stopień KnO)
 • Planowanie i koordynowanie usług w pomocy społecznej (II stopień KnO)

Wydział Zamiejscowy w Szczecinie


Specjalności

 • Praca socjalna (I stopień KnO)
 • Praca socjalna z rodziną (II stopień KnO)
 • Organizowanie społeczności lokalnej i animacja społeczno-kulturalna (II stopień KnO)
 • Planowanie i koordynowanie usług w pomocy społecznej (II stopień KnO)

Międzywydziałowy Instytut Naukowo-Dydaktyczny w Człuchowie


Specjalności

 • Praca socjalna (I stopień KnO)
 • Praca socjalna z rodziną (II stopień KnO)
 • Organizowanie społeczności lokalnej i animacja społeczno-kulturalna (II stopień KnO)
 • Planowanie i koordynowanie usług w pomocy społecznej (II stopień KnO) stopień KnO)
 • Planowanie i koordynowanie usług w pomocy społecznej (II stopień KnO)

POLITYKA SPOŁECZNA

Kierunek o charakterze interdyscyplinarnym, który dostarcza wiedzy z zakresu nauk społecznych, między inymi socjologii, politologii, prawa czy ekonomii.

Studia na tym kierunku rozwijają umiejętności rozwiązywania problemów społecznych i zaspokojenia potrzeb szerokich warstw ludności. Polityk społeczny to zawód przyszłości – profesja ta związana jest bowiem ze służbą społeczną, a na nią w środowiskach lokalnych będzie coraz większe zapotrzebowanie.


Wydział Nauk Społecznych w Warszawie


Specjalności

 • Przedsiębiorczość społeczna i zarządzanie projektami (I stopień stacjonarne)
 • Innowacje społeczne (I stopień stacjonarne)

przejdź do spisu treści

STUDIA PODYPLOMOWE


Oferujemy wiele kierunków studiów podyplomowych zarówno o charakterze doskonalącym, jak i kwalifikacyjnym. Studia adresowane są do szerokiej grupy odbiorców: nauczycieli, pedagogów, pracowników socjalnych, doradców zawodowych, ale również przedstawicieli administracji publicznej, organizacji pozarządowych, i wszystkich osób, które są zainteresowane rozwojem posiadanych już kompetencji, jak i pozyskiwaniem nowych, atrakcyjnych dla rynku pracy kwalifikacji.

Rekrutacja na studia podyplomowe prowadzona jest od 1 maja do31października.
Zajęcia i wykłady odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele).


Wydział Nauk Społecznych w Warszawie


Studia podyplomowe 2-semestralne

 • Mentor seniora
 • Pedagogika artystyczna
 • Zarządzanie w oświacie
 • Mediacje i negocjacje jako nowoczesne narzędzie komunikacji społecznej
 • Interdyscyplinarne studia o autyzmie dla specjalistów
 • Nauczyciel na starcie – studia doskonalące
 • Pedagogika szkolna z socjoterapią
 • Praktyka pracy środowiskowej
 • Planowanie i koordynowanie usług w pomocy społecznej (II stopień KnO)

Studia podyplomowe 3-semestralne

 • Diagnoza i terapia pedagogiczna
 • Wczesne nauczanie języka angielskiego
 • Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka
 • Terapia zajęciowa z socjoterapią
 • Poradnictwo i pomoc psychologiczno-pedagogiczna
 • Edukacja i terapia dzieci i młodzieży z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną
 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Oligofrenopedagogika
 • Socjoterapia
 • Neurologopedia profilowana
 • Surdopedagogika
 • Tyflopedagogika
 • Przygotowania do nauczania języka polskiego jako obcego

Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach


Studia podyplomowe 2-semestralne

 • Edukacja przez sztukę (muzyka, plastyka) w przedszkolu i szkole
 • Zarządzanie oświatą
 • Profilaktyka uzależnień i przeciwdziałanie przemocy

Studia podyplomowe 3-semestralne

 • Oligofrenopedagogika
 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Socjoterapia
 • Terapia zajęciowa z arteterapią
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem (angielskim, niemieckim)
 • Interwencja kryzysowa – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna
 • Wczesne nauczanie języka angielskiego
 • Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka
 • Terapia zajęciowa z socjoterapią
 • Poradnictwo i pomoc psychologiczno-pedagogiczna
 • Edukacja i terapia dzieci i młodzieży z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną
 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Oligofrenopedagogika
 • Socjoterapia
 • Neurologopedia profilowana
 • Surdopedagogika
 • Tyflopedagogika
 • Przygotowania do nauczania języka polskiego jako obcego


Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie


Studia podyplomowe 2-semestralne

 • Międzynarodowe Studia Coachingu
 • Zarządzanie oświatą
 • Arteterapia z elementami psychologii twórczości
 •  

Studia podyplomowe 3-semestralne

 • Oligofrenopedagogika
 • Doradztwo edukacyjno-zawodowe z coachingiem
 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z pedagogiką M. Montessori
 • Socjoterapia
 • Terapia pedagogiczna z logopedią
 • Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka
 • Edukacja i terapia dzieci i młodzieży z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną

Wydział Zamiejscowy w Lublinie


Studia podyplomowe 2-semestralne

 • Szkolny doradca zawodowy
 • Wychowanie do życia w rodzinie

Studia podyplomowe 3-semestralne

 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z pedagogiką M. Montessori
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami terapii pedagogicznej
 • Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna
 • Oligofrenopedagogika
 • Terapia dzieci i młodzieży z autyzmem

Wydział Zamiejscowy w Szczecinie


Studia podyplomowe 2-semestralne

 • Profilaktyka uzależnień i przeciwdziałanie przemocy
 • Studia podyplomowe 3-semestralne
 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Wczesne nauczanie języka angielskiego
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna
 • Oligofrenopedagogika
 • Doradztwo edukacyjno-zawodowe z coachingiem
 • Edukacja i terapia dzieci i młodzieży z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną
 • Terapia zajęciowa z socjoterapią

Międzywydziałowy Instytut Naukowo-Dydaktyczny w Człuchowie


Studia podyplomowe 2-semestralne

 • Profilaktyka uzależnień i przeciwdziałania przemocy
 • Studia podyplomowe 3-semestralne
 • Wczesne nauczanie języka angielskiego
 • Wczesne wspomaganie rozwoju, rewalidacja i terapia pedagogiczna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem (angielskim, niemieckim)

przejdź do spisu treści

KURSY I SZKOLENIAWydział Nauk Społecznych w Warszawie


 • Szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej

Korczakowskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli funkcjonujące na Wydziale Nauk Społecznych prowadzi kursy, szkolenia i warsztaty podzielone na sześć bloków tematycznych:

1. Projektowanie i rozwijanie kariery zawodowej
 • Organizacja czasu pracy
 • Żeby mi się chciało tak jak mi się nie chce… Jak zmotywować zespół do pracy?
 • Planowanie własnej kariery zawodowej
 • Wystąpienia publiczne – jak zachwycić słuchaczy?
 • Rozmowa kwalifikacyjna – czy musi być koszmarem?
 • Pierwsza praca – warsztat dla rozpoczynających karierę zawodową
2. Komunikacja i zarządzanie emocjami
 • Profesjonalne i skuteczne negocjacje skuteczne w życiu prywatnym i zawodowym
 • Rozwiązywanie konfliktów – mediacje
 • Zarządzanie konfliktami w zespołach pracowniczych i prawa człowieka.
 • Przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu. Procedury antymobbingowe i rozwiązywanie konfliktów w środowiskach pracowniczych
 • Asertywność a powodzenie w życiu
 • Komunikacja interpersonalna – umiejętności, które warto rozwijać, by lepiej współpracować
 • Rozwiązywanie konfliktów – o trudnej sztuce porozumiewania się
 • Warsztat umiejętności interpersonalnych
 • Trening inteligencji emocjonalnej (EQ)
 • Trening asertywnej komunikacji
3. Inwestycja w siebie – kursy dla każdego
 • Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Kurs polskiego języka migowego PJM1
 • Trening umiejętności twórczych
 • Zarządzanie sobą w czasie
 • Zarządzanie stresem
 • Stres powodem braku satysfakcji z życia
 • Techniki pamięciowe
 • Trening kreatywnego rozwiązywania problemów
4. Nauczanie przedszkolne i wczesnoszkolne
 • Doskonalenie analizy rysunku dziecka i możliwości pracy z rysunkiem
 • Rozwiązywanie problemów i konfliktów w przedszkolu
 • Kary i nagrody w wychowaniu
 • Komunikacja z dzieckiem
 • Rodzic jako trudny klient
 • Konstruktywna komunikacja rodzica z dzieckiem
 • Rozpoznaj problem ucznia
5. Dla każdego nauczyciela
 • Warsztat umiejętności wychowawczych
 • Emocjonalne problemy dzieci i młodzieży a sposoby radzenia sobie z nimi
 • Podstawy pracy socjoterapeutycznej
 • Zachowania agresywne, buntownicze, prowokacyjne i demonstracyjne dzieci i młodzieży
 • Praca z uczniem „trudnym”
 • Emisja głosu z elementami rehabilitacji
 • Promocja zdrowia i profilaktyka zaburzeń odżywiania
 • Profilaktyka uzależnień
 • Współpraca z sądem rodzinnym, kuratorem, opieką społeczną i policją
 • Różnice, które łączą. Integracja ucznia z niepełnosprawnością z grupą pełnosprawną
 • Jak konstruktywnie pracować z rodzicami?
 • Zabawy rozwijające inteligencję emocjonalną u dzieci
6. Terapia i wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży
 • Metoda SI we wspomaganiu rozwoju. Wprowadzenie do zagadnienia.
 • Kurs Integracji Sensorycznej – I stopień. Neurofizjologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej
 • Kurs Integracji Sensorycznej – II stopień. Diagnoza i terapia integracji sensorycznej
 • Wczesna profilaktyka i opieka logopedyczna nad dzieckiem od poczęcia do 6. roku życia
 • Budowanie systemu językowego dzieci z afazją dziecięcą
 • Diagnoza i terapia małego dziecka od 0 do 36 miesiąca życia
 • Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i przewlekle chory

Szczegółowe informacje na temat oferty Korczakowskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli tel. 606 340 006


Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach


 • Szkolenie specjalizacyjne I stopnia w zawodzie pracownik socjalny
 • Szkolenie specjalizacyjne II stopnia w zawodzie pracownik socjalny
 • Szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej

Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie


 • Szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej
 • Motywowanie ludzi do pracy
 • Wystąpienia publiczne – jak zachwycić słuchaczy?
 • Żeby mi się chciało tak jak mi się nie chce… Jak zmotywować zespół do pracy?
 • Konstruktywna komunikacja rodzica z dzieckiem
 • Rodzic – przyjaciel czy wróg? Jak konstruktywnie pracować z rodzicami?
 • Kurs polskiego języka migowego
 • Kary i nagrody w przedszkolu
 • Warsztat umiejętności wychowawczych
 • Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i przewlekle chory
 • Kursy językowe (jęz. angielski, francuski, niemiecki, rosyjski i włoski)

Międzywydziałowy Instytut Naukowo-Dydaktyczny w Człuchowie


 • Szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej
 • Szkolenie specjalizacyjne I stopnia w zawodzie pracownik socjalny

Kierunki wykładane na uczelni:

pedagogika I stopnia Niestacjonarny   |   II stopnia Niestacjonarny
polityka społeczna I stopnia Niestacjonarny   |   II stopnia Niestacjonarny
praca socjalna I stopnia Niestacjonarny

Kursy na uczelni:

zarządzanie stresem
wystąpienia publiczne
techniki pamięciowe
polskiego języka migowego
pierwszej pomocy przedmedycznej

Główny adres uczelni


Dane kontaktowe dla kandydatów na studia zainteresowanych informacjami na temat kierunków, specjalności i rekrutacji

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie
tel. 607 980 019
warszawa@wspkorczak.eu

Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach
tel. 32 351 37 35 lub 609 457 747
p.palej@wspkorczak.eu

Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie
tel. 89 542 75 36
olsztyn@wspkorczak.eu

Wydział Zamiejscowy w Lublinie
tel. 81 745 83 96
lublin@wspkorczak.eu

Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
tel. 91 422 51 32
szczecin@wspkorczak.eu

Międzywydziałowy Instytut Naukowo-Dydaktyczny w Człuchowie
tel. 59 834 11 68 lub 693 440 016
czluchow@wspkorczak.eu

Jak do nas trafić

Powiązane kierunki

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Celem kształcenia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jest wyposażenie absolwentów w wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane