Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Szkoły Artystyczne TOP-ART w Szczecinie

Szkoły Artystyczne TOP-ART w Szczecinie


Szkoły Artystyczne TOP-ART przygotowują do pracy w zawodzie plastyk, dlatego zajęcia wybiegają poza typowe ramy wykładów i ćwiczeń, przybierając formę warsztatów, praktyk, zajęć indywidualnych.


Szkoły Artystyczne TOP-ART to


  • Policealne Studium Plastyczne,
  • Galeria Sztuki FOTART.

Program nauczania


Szkoły Artystyczne „TOP-ART” przygotowują do pracy w zawodzie plastyk, dlatego zajęcia wybiegają poza typowe ramy wykładów i ćwiczeń, przybierając formę warsztatów, praktyk, zajęć indywidualnych.

Kadrę dydaktyczną w Szkołach stanowią nauczyciele specjaliści, zawodowo związani przez wiele lat z wykładanym przedmiotem oraz nauczyciele akademiccy.

Szkoły Artystyczne „TOP-ART” powstały w 1994 r. z myślą o wypełnieniu „luki” w kształceniu artystycznym i kulturoznawczym dorosłych na poziomie szkoły policealnej i pomaturalnej. Adresatami pomysłu byli nie tylko aktualni absolwenci szkół średnich, ale również instruktorzy amatorskiego ruchu artystycznego od wielu lat pracujący w placówkach kultury, jak również dojrzali miłośnicy kultury i sztuki.


Zawody na uczelni:

ceramika
fotografia artystyczna
plastyk
projektowanie graficzne

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane

Polecane Uczelnie