Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin

Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin


Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin to:

 • niewielkie grupy studenckie – indywidualny kontakt z wykładowcami i władzami uczelni
 • doświadczeni pracownicy naukowi z UW, PW, UKSW i PAN
 • wykłady i wsparcie wybitnych autorytetow ze środowisk artystycznych, politycznych i gospodarczych
 • możliwość nauki kilku języków obcych równocześnie
 • stypendia socjalne i naukowe
 • ciekawe kontakty, zagraniczne praktyki, rynek pracy, wielkie szanse
 • bardzo dobre warunki lokalowe i obiekty sportowe
 • konkurencyjne czesne
 • studia w Warszawie
 • miła i życzliwa atmosfera

MISJĄ SZKOŁY WYŻSZEJ PRZYMIERZA RODZIN W WARSZAWIE JEST:

 • We wszystkich swych obszarach działalności kierowanie się wartościami chrześcijańskimi.
 • Wychowanie ludzi odpowiedzialnych za siebie, swoje rodziny i kraj, przygotowanych do życia i pracy.
 • Kształcenie ludzi mądrych, myślących odważnie, wyposażonych w umiejętności i interdyscyplinarną wiedzę, które pozwalają na podjęcie pracy zawodowej, młodych pracowników nauki, badaczy, pasjonatów!
 • Rozwijanie w studentach niezależnego myślenia, uczenie ich szlachetnych postaw, mądrości i pasji. Wspieranie w trudnościach ucząc uważności na drugiego człowieka, odpowiedzialności i obowiązku nieustannego rozwoju siebie.
 • Odgrywanie należnej Uczelni roli społecznej w integrowaniu środowisk lokalnych, kształtowaniu postaw obywatelskich oraz działając na rzecz rozwoju państwa.
 • Wyróżniają nas małe grupy wykładowe, które dają przestrzeń do zaopiekowania się studentami, traktowania indywidualnie edukacji każdego z nich oraz możliwość bezpośredniego kontaktu studenta z wykładowcami i władzami uczelni.


Rozpoczęliśmy rekrutację na rok akademicki 2018/2019 na semestr letni

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą studiów podyplomowych oraz studiów licencjackich !

Zapraszamy!!

Informujemy, że rekrutacja na studia podyplomowe „Studium pomocy psychologicznej i socjoterapii” została przedłużona do dnia 14 listopada 2018 r.

W dniu 24 września 2018 r. zostały podjęte decyzje o uruchomieniu w Roku Akademickim 2018/2019 następujących studiów:

 • Licencjackich na kierunku Pedagogika w trybie niestacjonarnym
 • Podyplomowych na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Podyplomowych na kierunku Pedagogika specjalna
 • Podyplomowych na kierunku Terapia pedagogiczna
 • Podyplomowych na kierunku Pedagogika Montessori PMEE2 oraz PMEE3
 • Podyplomowych na kierunku Historia
 • Podyplomowych na kierunku Historia z Wiedzą o Społeczeństwie
 • Podyplomowych na kierunku Wiedza o Społeczeństwie
 • Podyplomowych na kierunku Filologia Polska

W dniu 15 września 2017 r zostały podjęte następujące decyzje:

 • O uruchomieniu w roku akademickim 2017/2018 studiów podyplomowych Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • O uruchomieniu w roku akademickim 2017/2018 studiów podyplomowych Pedagogika specjalna
 • O przedłużeniu rekrutacji na powyższe oraz inne kierunki studiów do dnia 30 września 2017 r.

Ponadto zostaną uruchomione:

 • Studia licencjackie niestacjonarne kierunek Pedagogika
 • Studia podyplomowe Historia
 • Studia podyplomowe Wiedza o Społeczeństwie
 • Studia podyplomowe Historia + Wiedza o Społeczeństwie
 • Studia podyplomowe Pedagogika Montessori Edukacja Elementarna (dwu i trzysemestralne)
 • Studia podyplomowe Specjalista Terapii Uzależnień
 • Studia podyplomowe Neurologopedia

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane