Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Wydział Zarządzania w Szczecinie

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Wydział Zarządzania w Szczecinie
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego dawna Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, istnieje od 1993 roku i należy do najstarszych uczelni niepublicznych w Polsce. Została wpisana do prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod numerem 29. W początkowym okresie działalności kształcenie odbywało się wyłącznie w Warszawie, na kierunku Zarządzanie i marketing. W ciągu niespełna 20 lat funkcjonowania powstały w Warszawie dwa wydziały: Zarządzania i Nauk Społecznych oraz Wydziały Zamiejscowe w Chełmie, Elblągu, Krakowie, Opolu i Zabrzu. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego jest także założycielem Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego przejęła Wyższą Szkołę Zarządzania w Szczecinie i utworzyła Wydział Zarządzania w Szczecinie.

Uczelnia tym różni się od innych szkół wyższych, iż oprócz programu edukacyjnego realizuje program wychowawczy, który ma kształtować w studentach postawę służby i odpowiedzialności wobec Ojczyzny, ucząc jak odnosić sukcesy działając etycznie. W swej ofercie ma w sumie aż 10 kierunków studiów I stopnia, 80 specjalności i 90 kierunków studiów podyplomowych. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego została laureatem ogólnopolskiego konkursu o godło Uczelni Roku 2012 Polish Product oraz otrzymała certyfikat Wiarygodna Szkoła przyznawany przez Akademickie Centrum Informacyjne.

Nasze Atuty:
 • najlepsza kadra naukowo-dydaktyczna
 • najwyższa jakość nauczania potwierdzona pozytywną oceną Polskiej Komisji Akredytacyjnej
 • indywidualne podejście do studenta
 • zwolnienie z czesnego dla najlepszych maturzystów i studentów
 • konkurencyjne opłaty za studia
 • wysokie stypendia naukowe i socjalne
 • dni wolne z okazji świąt narodowych i kościelnych
 • nowoczesne, autorskie programy nauczania
 • kameralna, rodzinna atmosfera

Kierunki studiów I stopnia

Zarządzanie
Specjalności:
 • Zarządzanie firmą
 • Zarządzanie marketingiem

Studia podyplomowe
 • Doradztwo zawodowe
 • Kadry i płace w zarządzaniu
 • Mediacje i negocjacje
 • Międzynarodowe studia coachingu
 • Oligofrenopedagogika
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Podyplomowe studia menadżerskie
 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Terapia pedagogiczna
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Zarządzanie kapitałem ludzkimi

Rekrutacja

Wydział Zarządzania w Szczecinie Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego prowadzi nabór na studia bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przedstawienie następujących dokumentów:
 • świadectwo maturalne lub jego odpis
 • trzy zdjęcia według wymagań jak do dowodu osobistego
 • wypełniona karta zgłoszenia na studia
 • dowód osobisty do wglądu
 • dowód uiszczenia opłaty pierwszego czesnego
Zapraszamy !!!

Kierunki wykładane na uczelni:

zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane

Polecane Uczelnie