Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Studium Aktorskie przy Wydziale Filmu i Fotografii WSSIP w Łodzi

Studium Aktorskie przy Wydziale Filmu i Fotografii WSSIP w Łodzi


Specjalizacja Aktorstwo Filmowe 


Uruchamiając kształcenie aktorów filmowych, organizatorzy tego kształcenia, kierowali się refleksją uzmysławiającą, że współczesny przemysł filmowy o wielomilionowej widowni świata, wymaga kształcenia dla niego realizatorów filmowych, a wśród nich aktorów o specyficznych umiejętnościach, bez których film nie mógłby zaistnieć. Pokrewieństwo tego zawodu z zawodem aktora teatralnego w rzeczywistości ujawnia różnice w procesie realizacji filmu od procesu realizacji teatralnej jak i środków przekazu aktorskiego w przestrzeni filmowej i przestrzeni spektaklu teatralnego.

Mając powyższe na uwadze, Wydział filmu i Fotografii Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania w Łodzi, podjął zadanie kształcenia aktorów dla filmu nie starając się konkurować z tradycyjnymi szkołami aktorskimi.

3 - letnie Studium oparte o problemy pracy na planie filmowym wzbogacone podstawami aktorstwa, jak: dykcja i emisja głosu, interpretacja prozy i wiersza, sceny aktorskie rozszerzone o różne formy ich realizacji, uzupełnione zostały przedmiotami humanistycznymi, jak: historia sztuki czy historia i teoria filmu, by osadzić słuchaczy Studium w kulturze warunkujące realizację zawodu twórczego, jakim jest zawód aktora filmowego. Zajęcia w Studium nie są przygotowaniem do akademii czy wyższych szkół teatralnych, chociaż wiedza i umiejętności nabyte w Aktorskim Studium Filmowym, mogą być pomocne przy ubieganiu się, jego absolwentów o przyjęcie do tych uczelni.


Podstawowe przedmioty w całościowym procesie studiów:

 • Zadania aktorskie/ interpretacja tekstu i roli
 • Interpretacja: proza, wiersz klasyczny i współczesny, piosenka. Praca ze scenariuszem filmowym.
 • Praca przed kamerą/ współpraca z reżyserem i operatorem filmowym, świadomość korzystania z elementów technicznych w filmie i telewizji takich jak np. światło.
 • Dykcja i emisja głosu
 • Świadomość ruchu scenicznego- estetyka i ekspresja ruchu, improwizacja
 • Historia teatru, filmu, sztuki współczesnej, elementy antropologii kultury
 • Lektorat z języka angielskiego

Niezbędne dokumenty:

 • list motywacyjny
 • potwierdzenie opłaty wpisowej
 • 2 zdjęcia w formacie legitymacyjnym
 • kserokopia dowodu osobistego / paszportu
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej

Powyższe dokumenty należy dostarczyć najpóźniej do dnia 25 września. 


Opłaty za studia w trybie dziennym

Wymagania - rozmowa kwalifikacyjna


Miejsce zajęć:

budynek Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania w Łodzi, ul. Targowa 65- w sąsiedztwie PWSFTViT.


Studium Aktorskie

Specjalizacja Aktorstwo Filmowe 
przy Wydziale Filmu i Fotografii Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania w Łodzi

Kontakt
tel. kom. +48 570 010 654 
tel. 42 678-05-50, 42 678-26-71, 42 678-25-89
dziekanat@wssip.edu.pl

Zawody na uczelni:

aktor
aktorstwo
aktorstwo filmowe

Główny adres uczelni

 • Studium Aktorskie przy Wydziale Filmu i Fotografii WSSIP w Łodzi
  ul. Targowa 65, 90-324 Łódź
 •  
 • Telefon: +48 570 010 654
 • Strona: http://www.wssip.edu.pl

Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane