Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Studio aktorskie STA w Poznaniu

Studio aktorskie STA w Poznaniu


W STA STUDENT JEST PRZEDE WSZYSTKIM
ARTYSTĄ

Studio Aktorskie STA

oferuje kurs kształcenia teatralnego  dla kandydatów do szkół teatralnych, miłośników sztuki scenicznej i osób szukających sposobu podniesienia kompetencji w zakresie pracy teatralnej

Kurs odbywa się w systemie cyklicznych zajęć weekendowych (piątek,sobota,niedziela i poniedziałek).

Program zakłada realizację zagadnień z zakresów:

 • praca z tekstem (proza i wiersz)
 • techniki aktorskiej analizy tekstu
 • elementarne zadania aktorskie m.in w planie teatru fizycznego, plastycznego, i dramatycznego
 • improwizacja
 • sceny współczesne
 • realizacja filmowych etiud
 • propedeutyka reżyserii
 • performatyka/performance
 • trening aktorski
 • piosenka aktorska
 • dykcja
 • emisja głosu
 • film (praca nad filmem pełnometrażowym z premierą kinową)
 • gimnastyka
 • rytmika i kształcenie słuchu
 • ruch i taniec
 • wykłady z historii teatru i sztuki
 • techniki sceniczne m.in charakteryzacja, akustyka, oświetlenie sceny, projektowanie kostiumów
 • produkcja widowiska

Realizacja programu odbywa się w trybie podstawowym i zaawansowanym, razem 80 godzin praktyki teatralnej w miesiącu. Dodatkowo program jest uzupełniany przez zajęcia dodatkowe: warsztaty, spotkania, wykłady, projekcje. Trzyletni kurs nauczania kończą spektakle dyplomowe wystawiane na Scenie Teatru Nowego w Poznaniu.

Kadrę STA tworzą praktycy teatru: dyplomowani, czyni zawodowo aktorzy  m.in Teatrów Polskiego i Nowego w Poznaniu, pedagodzy teatralni, uznani artyści. Silne osobowości z indywidualnym podejściem do pracy teatralnej we współpracy w STA kreują jeden – charyzmatyczny i ambitny styl nowoczesnego kształcenia teatralnego.

Nowość !!!

Program STA został zaprojektowany dla osób chcących zdobyć praktykę teatralną w szerokim zakresie: od przygotowania do egzaminów na wydziały aktorskie, aż po prowadzenie samodzielnej działalności produkcyjnej widowisk.

Świadomi zmieniających się mechanizmów i struktur zatrudnienia w kulturze oraz znaczenia artystycznych działań offowych, poszerzamy program nauczania o kompleksową wiedzę przygotowującą studenta STA do podejmowania samodzielnych inicjatyw teatralnych. Służy temu wprowadzony nowy blok zajęć i tematów: Reżyseria teatralna, Produkcja widowiska, Pedagogika teatru, Animacja kultury, Prawo autorskie.

Tak zaprojektowany program ma służyć rozwojowi młodej niezależnej sztuki teatru. W STA student jest przede wszystkim artystą, a jego wyobraźni służy infrastruktura studia, dlatego każda inicjatywa realizacji autorskich projektów dostanie pełną pomoc prawną i księgową stowarzyszenia, salę prób, promocję i możliwość zrealizowania własnej premiery na scenie STA.

W STA :

  • Przygotowanie do egzaminów wstępnych do państwowych szkół aktorskich i egzaminu eksternistycznego ZASP .
  • Przygotowanie do prowadzenie samodzielnej działalności produkcyjnej widowisk.
  • Profil nauczania wzorowany na amerykańskich i rosyjskich szkołach aktorskich.
  • Autorski program studiów z opcją personalizacji toku nauczania
  • Warsztaty z wybitnymi artystami z Polski i zagranicy.
  • Profesjonalna kadra (m.in aktorzy Teatrów Nowego i Polskiego w Poznaniu)
  • Dyplomy i pokazy studentów prezentowane na scenie STA.
  • Szeroka oferta działań zawodowych m.in: czytania współczesnych dramatów dla dzieci i młodzieży dla Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, projekty teatralne/ filmowe/ reklamowe, współpraca z firmami producenckimi.
  • Pomoc studentom spoza Poznania: noclegi, sposoby odpracowywania czesnego, zarobkowanie.
  • Dostępność sal poza godzinami zajęć dla oddolnych studenckich inicjatyw artystycznych.
  • Biblioteka i dostęp do zbiorów tekstów teatralnych.
  • Możliwość prezentacji przed szeroką widownią.

WYCIECZKA 3D

ZAPISZ SIĘ!

Kursy na uczelni:

aktorski
przygotowujące do PWST

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

Studio Aktorskie dla dzieci i młodzieży 16-

To propozycja Stowarzyszenia The Art, tym razem skierowana do grupy wiekowej poniżej 16 roku życia, a więc do uczniów szkoły podstawowej i gimnazjalnej.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane