Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach

Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach

Rok założenia: 2003 | Rektor: prof. dr hab. n. med. Jacek Starzewski

Misją Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej jest kształcenie kosmetologów zgodnie z najwyższymi standardami edukacyjnymi, według programów dostosowanych do dynamicznie zmieniających się potrzeb rynku krajowego i europejskiego.

Program nauczania na kierunku kosmetologia w Śląskiej Wyższej Szkole Medycznej pozwala na wykształcenie kosmetologa posiadającego wiedzę o solidnej podbudowie teoretycznej, wyspecjalizowanego i dobrze przygotowanego do pracy w środowisku nowoczesnych usług kosmetycznych. Absolwenci będą posiadali umiejętności posługiwania się wiedzą ogólną z zakresu nauk o zdrowiu oraz wiedzą szczegółową z zakresu kosmetologii.

Wyposażenie

Szkola medyczna znajduje się w nowoczesnym, klimatyzowanym budynku o doskonałej lokalizacji w centrum Katowic i posiada doskonale wyposażone specjalistyczne pracownie kosmetyczne i chemiczne, a także 11 nowoczesnych klimatyzowanych laboratoriów komputerowych

Pracownie kosmetyczne są znakomicie wyposażone w nowoczesny sprzęt zgodny z wymogami współczesnej kosmetologii, dzięki czemu studentki zdobywają wiedzę praktyczną z zakresu kosmetologii pielęgnacyjnej w komfortowych warunkach.

Dodatkowe możliwości

SWSM różni się od innych uczelni wyższych dynamiką działania i możliwościami zapewnienia swoim studentom rozwoju zawodowego już w trakcie trwania studiów, dzięki interdyscyplinarnej koncepcji kształcenia. 

Jest to pierwsza niepubliczna, specjalistyczna wyższa szkoła medyczna w Polsce.

Rok akademicki: 

od października do września 
(nabór dwa razy w roku, od 15 maja i od 15 grudnia)

Studia I stopnia

Kierunki nauczania:


KOSMETOLOGIA – 6 semestrów, Dyplom Inżyniera

Tryb zajęć:

Stacjonarny (dzienny) 
Niestacjonarny (zaoczny) – co drugi tydzień: piątek, sobota i niedziela

Od kilku lat dostrzega się w Polsce wzrost zainteresowania zdrowym stylem życia, dbałością o sylwetkę i wygląd. Rośnie rola nowoczesnych rozwiązań biochemicznych, chemicznych i medycznych mających na celu utrzymanie zdrowego wyglądu. Medycyna estetyczna, chirurgia plastyczna i nowoczesne technologie kosmetyczne wykorzystywane są coraz powszechniej.

Zabiegi, które są dzisiaj stosowane, odznaczają się dużo większym stopniem złożoności, niż te wykonywane jeszcze przed kilkoma laty.

Razem z tymi zmianami pojawiła się konieczność kształcenia na poziomie studiów wyższych wykwalifikowanych specjalistów-kosmetologów. Kierunek Kosmetologia (studia licencjackie: 6 semestrów w formie stacjonarnej i niestacjonarnej, z możliwością kontunuacji na studiach magisterskich) jest odpowiedzią Uczelni na zapotrzebowanie rynku  i coraz większe zainteresowanie potencjalnych studentów ta dziedziną. Mając na uwadze możliwości  naszych absolwentów na rynku pracy, stworzyliśmy wszechstronny program nauczania, kładący nacisk na dużą  ilość zajęć praktycznych.

Łączna wartość i różnorodność urządzeń kosmetologicznych oddanych do użytku studentom czyni z Uczelni jedną z najlepiej wyposażonych szkół wyższych o takiej specjalizacji w Polsce. Śląska Wyższa Szkoła Medyczna dysponuje kompletnie wyposażonymi pracowniami pozwalającymi studentom zdobywać wiedzę i praktyczne umiejętności w sposób ciekawy i nowoczesny.

Studenci korzystają z bardzo dobrze wyposażonych pracowni m.in.: wizażu, pracowni kosmetycznych, biologicznej oraz pracowni chemicznej.

Głównymi obszarami pracy zawodowej naszych absolwentów będą, oprócz gabinetów kosmetycznych, również nowoczesne centra odnowy biologicznej, centra SPA, oraz fabryki i firmy zajmujące się produkcją oraz dystrybucją kosmetyków pielęgnacyjnych i kolorowych.  Ze względu na interdyscyplinarny charakter nauczania na kierunku kosmetologia, absolwent będzie przygotowany do współpracy z organizacjami zajmującymi się promocją zdrowia, a także do założenia własnej działalności - prowadzenia salonu piękności i odnowy biologicznej.


GASTRONOMIA – 7 semestrów, dyplom inżyniera

W dzisiejszych czasach rośnie rola racjonalnego żywienia, ponieważ chcemy jeść smacznie i zdrowo. Jedzenie to przecież życiowa konieczność, ale jednocześnie  przyjemność, sposób spędzania czasu wolnego,  styl życia, a także narzędzie „smakowania” świata i innych kultur.

Nowo otwarty kierunek (studia inżynierskie: 7 semestrów w formie stacjonarnej i niestacjonarnej) jest odpowiedzią Uczelni na zapotrzebowanie rynku  i coraz większe zainteresowanie potencjalnych studentów Gastronomią. Mając na uwadze możliwości  naszych absolwentów na rynku pracy, stworzyliśmy wszechstronny program nauczania, kładący nacisk na dużą  ilość zajęć praktycznych.

SWSM to jedna z najlepiej wyposażonych uczelni na Śląsku. Do dyspozycji naszych studentów przeznaczyliśmy, m. in. przestronną i nowoczesną pracownię żywienia, pracownię biologiczną, pracownię chemiczną oraz wiele innych.

Studia mają charakter praktyczny ponieważ znaczna część zajęć warsztatowych będzie prowadzona w profesjonalnie przygotowanych pracowniach, w tym w specjalistycznie wyposażonej kuchni.

Ze względu na interdyscyplinarny charakter nauczania Absolwent kierunku Gastronomia będzie dobrze przygotowany do pracy  na wielu stanowiskach w  branży gastronomicznej. Znajdzie zatrudnienie w:

 • restauracjach, hotelach,
 • firmach cateringowych,ośrodkach kultury, rekreacji i sportu,
 • zakładach przemysłowej produkcji potraw,
 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,
 • zakładach żywienia zbiorowego i dostarczających
 • pożywienie do szpitali,
 • placówek zbiorowego żywienia,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się zarządzaniem jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności i żywienia człowieka,
 • centrach odnowy biologicznej.

specjalności: 

 • sztuka kulinarna
 • zarządzanie gastronomią
 • gastronomia w hotelarstwie i zakładach żywienia zbiorowego

DIETETYKA – 6 semestrów

specjalności:

 • dietetyka w odnowie biologicznej i sporcie
 • poradnictwo żywieniowe
 • dietetyka kliniczna

Absolwent studiów licencjackich na kierunku Dietetyka uzyskuje zaawansowaną wiedzę i umiejętności w zakresie żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz profilaktyki chorób żywieniowo-zależnych. Przez sześć semestrów zdobywa umiejętność przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet, rozpoznawania, zapobiegania i leczenia niedożywienia oraz niedożywienia szpitalnego. Poznaje zasady prawidłowego żywienia oraz prowadzenia dokumentacji dotyczącej żywienia pacjentów Analizuje stan odżywienia, sposoby żywienia i zapotrzebowania na makro- i mikroskładniki odżywcze pacjentów oraz wymogi stosowania żywienia klinicznego z wykorzystaniem diet naturalnych oraz produktów leczniczych specjalnego żywienia. Jednocześnie jest specjalistą w zakresie planowania i wprowadzania opartego o podstawy naukowe żywienia indywidualnego, zbiorowego i leczniczego dla zróżnicowanych pod względem wieku, zawodu oraz warunków życia grup ludności, profilaktykę i leczenie dietetyczne chorób żywieniowo-zależnych. 

Absolwent w czasie studiów uzyska wiedzę i praktykę potrzebną m.in. do:

 • planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności; 
 • przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet 
 • oceny stanu odżywienia, sposobu żywienia i rozpoznania niedożywienia; 
 • zapobiegania chorobom żywieniowo-zależnym; 
 • prowadzenia własnej firmy cateringowej
 • projektowania oraz doradztwa dietetycznego dla sportowców i klubach oceny wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia; 
 • kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania zgodnie z zasadami systemu HACCP; 
 • oceny wpływu choroby na stan odżywienia i wpływu żywienia na wyniki leczenia chorób; 
 • organizowania żywienia indywidualnego, zbiorowego i leczniczego dostosowanego do wieku i stanu zdrowia pacjentów;
 • prowadzenia edukacji żywieniowej;
 • pracy jako specjalista w zakładach przemysłu spożywczego i farmaceutycznego.
 • pracy w działach higieny żywności i żywienia zbiorowego stacji sanitarno – epidemiologicznych
 • nawiązywania właściwego kontaktu z potencjalnymi klientami/pacjentami, 
 • pracy związanej z produkcją żywności
 • podnoszenia swoich kwalifikacji i doskonalenia zawodowego na rynku krajowym i międzynarodowym.

Charakterystyka specjalności:

 • Poradnictwo żywieniowe – absolwent specjalności nabędzie wiedzę i umiejętności planowania i opracowywania jadłospisów zgodnie z zasadami zdrowego odżywiania. Nauka umiejętności rozpoznawania potrzeb i preferencji żywieniowych poszczególnych grup konsumentów, umożliwi opanowanie umiejętności sporządzania specjalnych zestawów potraw dla grup klientów o szczególnych wymaganiach żywieniowych. Program obejmuje również tematykę z zakresu żywienia w leczeniu różnorodnych schorzeń, co pozwoli absolwentowi profesjonalnie udzielać porad z zakresu dietoterapii. Absolwent będzie przygotowany do podjęcia pracy w zakładach żywienia zbiorowego, zakładach gastronomicznych, turystycznych a także w usługach cateringowych. Będzie przygotowany do podjęcia własnej działalności gospodarczej w zakresie usług konsultacyjnych związanych z prozdrowotnym odżywianiem.

 • Dietetyka kliniczna absolwent specjalności nabędzie wiedzę i umiejętności związane z rolą żywienia w leczeniu różnorodnych schorzeń. Leczenie dietą jest formą wspomagającą w terapii większości schorzeń a w niektórych jest podstawową formą leczenia pacjenta. Program nauczania obejmuje rozległą wiedzę z zakresu zastosowania diet leczniczych w poszczególnych jednostkach chorobowych. Poznanie roli fizjologicznej poszczególnych składników pokarmowych oraz ich wpływu na przywracanie zdrowia, umożliwi opanowanie umiejętności opracowywania właściwych zestawów diet leczniczych, dla poszczególnych pacjentów. Absolwent będzie przygotowany do pracy i organizacji żywienia zbiorowego w zakładach opieki zdrowotnej: szpitalach, sanatoriach, zakładach leczniczo-opiekuńczych i innych tego typu placówkach. 

 • Dietetyka w odnowie biologicznej i sporcie absolwent specjalności nabędzie wiedzę i umiejętności z zakresu roli żywienia w profilaktyce zdrowotnej, a także przygotowania organizmu do zwiększonego wysiłku fizycznego oraz regeneracji organizmu po wysiłku; roli odżywiania w utrzymaniu właściwego stanu zdrowia i właściwej kondycji fizycznej a także w utrzymaniu korzystnego wyglądu u osób zdrowych oraz uprawiających sport wyczynowy.

Wiedza na temat roli poszczególnych składników pokarmowych w utrzymywaniu zdrowia i dobrej kondycji fizycznej, pozwoli na zdobycie umiejętności konstruowania właściwych programów dietetycznych w odnowie biologicznej i u sportowców wyczynowych. Absolwent znajdzie zatrudnienie w klubach sportowych, ośrodkach odnowy biologicznej, ośrodkach typu wellness i spa, fitness. Będzie przygotowany do podjęcia świadczenia usług w zakresie usług konsultacyjnych związanych z prozdrowotnym odżywianiem.

Studia II stopnia

Kierunki nauczania:


KOSMETOLOGIA

System studiów: stacjonarne, niestacjonarne

specjalności:

 • Podologia
 • Kosmetologia w medycynie estetycznej
 • Techniki i zabiegi SPA

Sylwetka absolwenta

Koncepcja działań w ramach kierunku kosmetologia studia drugiego stopnia zakłada pogłębienie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, w obszarze kształcenia w zakresie nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej.

W programie kształcenia dla kierunku Kosmetologia studia II-go stopnia zawarto efekty kształcenia, których uzyskanie pozwoli na wykształcenie absolwenta o wysokich kwalifikacjach w zakresie powstrzymywania procesów starzenia skóry, bezpiecznego stosowania preparatów kosmetycznych, profesjonalnej diagnostyki skóry, pielęgnacji skóry i jej wytworów, twórczego działania w zakresie poprawy estetyki i piękna ludzkiego ciała, udzielania fachowej pomocy i edukacji w zakresie skóry zmienionej chorobowo, oraz postępowania interdyscyplinarnego i konsultacji z lekarzem w przypadku podejrzenia zmian chorobowych skóry klienta. Pozwoli również na zdobycie umiejętności uruchomienia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, nawiązywania właściwego kontaktu z potencjalnymi klientami/pacjentami oraz przygotuje do podjęcia dalszej edukacji i prowadzenia pracy naukowej.

Absolwent w czasie studiów uzyska wiedzę i praktykę potrzebną m.in. do:

Podologia

Absolwent nabędzie pogłębioną wiedzę i umiejętności z zakresu wykonywania zabiegów pielęgnacyjno - leczniczych w obrębie kończyn dolnych, ze szczególnym uwzględnieniem stóp.

Kosmetologia w medycynie estetycznej

Absolwent nabędzie pogłębioną wiedzę i umiejętności z zakresu pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo i z widocznymi objawami starzenia, oraz maskowania defektów.

Techniki i zabiegi SPA

Absolwent pogłębi wiedzę i umiejętności z zakresu wykonywania zabiegów (ćwiczenia, masaże) uwzględniających techniki stosowane w terapii modelującej sylwetkę ciała.

Głównymi obszarami pracy zawodowej magistra będą:

 • gabinety kosmetyczne i odnowy biologicznej, świadczące usługi wykonywania zaawansowanych zabiegów kosmetycznych i porad kosmetycznych (charakter pracy: wykonywanie zabiegów kosmetycznych, współpraca z lekarzem, doradca - konsultant, edukator, kierownik zespołu kosmetologów),

 • gabinety medycyny estetycznej świadczące usługi w zakresie nieinwazyjnych metod poprawy urody (charakter pracy: wykonywanie zabiegów kosmetycznych, współpraca z lekarzem, doradca - konsultant, edukator),

 • fabryki i firmy zajmujące się produkcją i dystrybucją kosmetyków pielęgnacyjnych i kolorowych,

 • czasopisma kosmetyczne (charakter pracy: redaktor, edukator, współpraca z organizacjami zajmującymi się promocją zdrowia).

DIETETYKA

System studiów: stacjonarne, niestacjonarne

specjalności:

 • żywienie kliniczne
 • psychodietetyka
 • ziołolecznictwo i suplemetnacja

Sylwetka absolwenta

Koncepcja kształcenia na kierunku Dietetyka (studia II stopnia) zakłada pogłębienie wiedzy, umiejętności i kompetencji absolwenta w zakresie opieki nad jednostką w obliczu zagrożeń dla zdrowia spowodowanych nieprawidłowym odżywianiem, brakiem aktywności fizycznej i nieprawidłowym stylem życia.

Absolwent będzie przygotowany do tworzenia zespołu terapeutycznego uwzględniającego aspekty profilaktyki i leczenia chorób, w których dostosowanie żywienia jest ważnym elementem terapii.

W programie studiów zawarto efekty kształcenia, których uzyskanie pozwoli na wykształcenie absolwenta o wysokich kwalifikacjach w zakresie:

 • rozpoznania chorób żywieniowozależnych,
 • planowania i wdrażania odpowiedniego sposobu żywienia indywidualnego, zbiorowego, szpitalnego dla różnych grup ludności,
 • planowania i wdrażania leczenia dietetycznego,
 • analizy procesów metabolicznych i mechanizmów ich regulacji oraz adaptacji do zróżnicowanej ilości i składu pożywienia,
 • kontroli jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania,
 • oceny stanu odżywienia i sposobu żywienia,
 • zapobiegania niedożywieniu,
 • prowadzenia edukacji żywieniowej indywidualnej i grupowej.

W wyniku realizacji specjalności Żywienie kliniczne absolwent nabędzie pogłębioną wiedzę i umiejętności z zakresu stosowania dietoterapii wybranych schorzeń, ze szczególnym uwzględnieniem prowadzenia leczenia żywieniowego dojelitowego i pozajelitowego.

W wyniku realizacji specjalności Psychodietetyka absolwent nabędzie pogłębioną wiedzę i umiejętności z zakresu dietoterapii wybranych schorzeń ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania psycho-pedagogicznego na pacjenta.

W wyniku realizacji specjalności Ziołolecznictwo i suplementacja absolwent pogłębi wiedzę i umiejętności z zakresu dietoterapii wybranych schorzeń ze szczególnym uwzględnieniem wspomagania terapii ziołolecznictwem i suplementacją.

STUDIA PODYPLOMOWE

 • KOSMETOLOGIA LEKARSKA Z MEDYCYNĄ ESTETYCZNĄ
 • KOSMETOLOGIA W MEDYCYNIE ESTETYCZNEJ
 • INNOWACYJNE TECHNIKI SPA
 • KOSMETOLOGIA I BODY FITNESS
 • KOSMETOLOGIA PIELĘGNACYJNA
 • STYLIZACJA I WIZAŻ
 • PODOLOGIA
 • DIETETYKA I PRAKTYKA PLANOWANIA ŻYWIENIA
 • DIETETYKA W SPORCIE

Studia kończą się obroną pracy dyplomowej. Absolwenci otrzymują świadectwa ukończenia studiów, zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Kierunki wykładane na uczelni:

dietetyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
gastronomia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
kosmetologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni

 • Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach
  ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
 •  
 • Telefon: 32 207 27 10
 • Email: info@swsm.pl
 • Strona: http://www.swsm.pl

Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane