Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Prywatne Policealne Studium Farmaceutyczne

Prywatne Policealne Studium Farmaceutyczne

Rok założenia: 1996Prywatne Policealne Studium Farmaceutyczne w Toruniu
rozpoczęło działalność w 1996 roku i nieprzerwanie od 16 lat kształci techników farmaceutycznych. Do chwili obecnej mury Szkoły opuściło 14 roczników Absolwentów.

Studium posiada uprawnienia szkoły publicznej. Nauka trwa od września do czerwca, z uwzględnieniem zimowych i letnich wakacji, tak jak w odpowiednich szkołach publicznych. Cykl kształcenia trwa dwa lata i podzielony jest na cztery semestry.

Nauka odbywa się system dziennym - zajęcia odbywają się codziennie, od poniedziałku do piątku (ok. 28 godz. zajęć tygodniowo) od godz. 14.30 do ok. 19.00.

Nie stosujemy limitu wieku dla słuchaczy. W naszej szkole uczą się zarówno niedawni absolwenci szkół średnich jak też słuchacze starsi (z bardzo dobrymi efektami).

Zapewniamy bardzo wysoką jakość kształcenia, wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, w pełni wyposażone pracownie specjalistyczne, a także przejrzystość warunków umowy między Słuchaczem a Szkołą oraz naukę w miłej atmosferze.

Możemy się także pochwalić bardzo wysoką zdawalnością egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe wśród naszych Słuchaczy, która wynosi ponad 90%!
Rekrutacja


Rekrutację do PPSF prowadzimy w oparciu o rozmowę wstępną z Dyrekcją Szkoły, której termin ustalamy indywidualne z kandydatem. Interesują nas predyspozycje psychofizyczne do zawodu i motywacja kandydata. Ze swojej strony, w trakcie rozmowy, przedstawiamy Szkołę i nasze oczekiwania wobec kandydata.

Wymagane dokumenty:

 • podanie i życiorys
  (formularz wydajemy w Sekretariacie Szkoły lub można go pobrać z naszej strony),
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
  (oryginał, odpis, duplikat lub kopia potwierdzona notarialnie),
 • 3 zdjęcia,
 • kserokopia dowodu osobistego
  (obie strony),
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w tym zawodzie.

 

Dokumenty przyjmujemy w Sekretariacie PPSF, przy ul. Kosynierów Kościuszkowskich 6, pok. 235 (I piętro).ZAPRASZAMY!!!Prywatne Policealne Studium Farmaceutyczne
ul. Kosynierów Kościuszkowskich 6, 87-100 Toruń
tel: (56) 645 30 83

zobacz też: www.msz.czest.pl/

Zawody na uczelni:

technik farmaceutyczny

Główny adres uczelni

 • Prywatne Policealne Studium Farmaceutyczne
  ul.Kosynierów Kościuszkowskich 6, 87-100 Toruń
 •  
 • Telefon: (56) 645 30 83

Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane

Polecane Uczelnie