Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Policealne Studium Wokalno-Aktorskie w Białymstoku

Policealne Studium Wokalno-Aktorskie w Białymstoku

Rok założenia: 1993

Bezpłatna, policealna trzyletnia szkoła artystyczna

Studium Wokalno-Aktorskie w Białymstoku kształci przyszłych  AKTORÓW SCEN MUZYCZNYCH w specjalności:

wokalno-aktorskiej


Uczymy  mi.in gry aktorskiej, śpiewu, tańca współczesnego, stepu, dykcji, prozy, wiersza, techniki mikrofonowej, charakteryzacji, przedsiębiorczości i promocji - pozwalając na zdobycie wiedzy artystycznej i zarządzania samodzielna działalnością artystyczną. Wykładowcami są cenieni znani wokaliści, aktorzy, tancerze, choreografowie i reżyserzy.  

Realizujemy praktyki, warsztaty ze znanymi artystami z kraju i za granicy na scenach filharmonii, teatrów i teatrów muzycznych w Polsce.

Gra aktorska - lata 50-te

Kształcimy  w zakresie sztuki musicalowej, estradowej i operowej.

 

Spektakl dyplomowy "AlkaTras" w reżyserii Marty Rau

Zapraszamy  wszystkich w  wieku 19-23  lata  kochających scenę, śpiew, taniec, grę aktorską na bezpłatne konsultacje i dni otwarte do Studium Wokalno-Aktorskiego. 

Egzamin obejmuje przygotowanie 2 utworów wokalnych, wybranej prozy i wiersza, stroju do ćwiczeń do egzaminu ruchowego.

Recitale wokalne w OiFP

Dokumenty do egzaminu podanie, kwestionariusz,  zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie aktor scen muzycznych (bezpłatne skierowanie w Studium), 4 zdjęcia, poświadczoną kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej, kandydat nie musi posiadać matury.

Studium przyjmuje osoby także bez przygotowania artystycznego mające PASJĘ I TALENT.  

                                    

Spektakl dyplomowy "AlkaTras" w reżyserii Marty Rau


Przyjdź i zostań 
AKTOREM scen muzycznych!PLAN NAUCZANIA SZKOŁY POLICEALNEJ ( 3 letni cykl nauczania)

Zawód: aktor scen muzycznych

Specjalność: WOKALNO- AKTORSKA 

 • Śpiew
 • Gra aktorska
 • Taniec współczesny
 • Taniec ludowy
 • Taniec charakterystyczny
 • Rytmika
 • Partnerowanie
 • Step
 • Pantomima
 • Piosenka aktorska
 • Praca z akompaniatorem
 • Wiersz
 • Proza
 • Dykcja
 • Zespół wokalny
 • Sceny musicalowe
 • Technika mikrofonowa
 • Wybrane zagadnienia z historii teatru
 • Wybrane zagadnienia z historii muzyki
 • Umuzykalnienie
 • Charakteryzacja
 • Nadobowiązkowa praca z akompaniatorem
 • Praca nad dyplomem


RAMOWY PLAN NAUCZANIA SZKOŁY POLICEALNEJ ( 3 letni cykl nauczania)


Zawód: aktor scen muzycznych

Specjalność: WOKALNO- AKTORSKA 

 • Śpiew
 • Gra aktorska
 • Taniec współczesny
 • Taniec ludowy
 • Taniec charakterystyczny
 • Rytmika
 • Partnerowanie
 • Step
 • Pantomima
 • Piosenka aktorska
 • Praca z akompaniatorem
 • Wiersz
 • Proza
 • Dykcja
 • Zespół wokalny
 • Sceny musicalowe
 • Technika mikrofonowa
 • Wybrane zagadnienia z historii teatru
 • Wybrane zagadnienia z historii muzyki
 • Umuzykalnienie
 • Charakteryzacja
 • Nadobowiązkowa praca z akompaniatorem
 • Praca nad dyplomem

Zawody na uczelni:

aktor
aktor scen muzycznych

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane

Polecane Uczelnie