Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu

Rok założenia: 2003 | Rektor: dr Tomasz Halski

przejdź do spisu treści

jest jedyną w Polsce wyższą uczelnią zawodową
o profilu wyłącznie medycznym
i jedyną uczelnią medyczną na Opolszczyźnie.


Uczelnia została utworzona 1 maja 2003r. na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2003r. (Dz. U. nr 64, poz. 593). Jest jedyną państwową medyczną wyższą szkołą zawodową w Polsce i pierwszą uczelnią medyczną na Opolszczyźnie. Zapewnia edukację kadry medycznej według najnowszych standardów, zgodnych z wymogami Unii Europejskiej.

Uczelnia w roku 2020/2021

kształci studentów w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym na kierunkach:

Studia I stopnia

Kierunek Pielęgniarstwo I stopnia

Kierunek Położnictwo I stopnia

Kierunek Kosmetologia I stopnia

Kierunek Dietetyka I stopnia

Po ukończeniu studiów absolwent otrzymuje tytuł licencjata

Studia II stopnia

Kierunek Fizjoterapia II stopnia

Kierunek Pielęgniarstwo II stopnia

Kierunek Położnictwo II stopnia

Kierunek Kosmetologia II stopnia

Po ukończeniu studiów absolwent otrzymuje tytuł magistra

Jednolite 5-letnie studia magisterskie

Kierunek Fizjoterapia (studia 5-letnie)

Po ukończeniu studiów absolwent otrzymuje tytuł magistra


Kursy i szkolenia 

Pielęgniarki i Położne

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu  w ramach kształcenia podyplomowego zaprasza pielęgniarki i położne do skorzystania z oferty kursów kwalifikacyjnych, specjalistycznych oraz dokształcających. Od 2016r. prowadzimy nabór również na specjalizacje dla pielęgniarek i położnych. 

Opiekun Medyczny

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu zaprasza Opiekunów medycznych  do skorzystania z oferty kursów dokształcających, doskonalących umiejętności zawodowe.

Nauczyciele

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu zaprasza Nauczycieli do skorzystania z oferty kursów podyplomowych.

Ratownicy Medyczni

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu ogłasza nabór na szkolenia seminaryjne dla Ratowników medycznych.

Kosmetyczki i Kosmetolodzy

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu zaprasza kosmetyczki, kosmetologów oraz studentów kierunku Kosmetologia do skorzystania z oferty profesjonalnych kursów i szkoleń.


W przyszłości planowane jest rozszerzenie działalności Uczelni i otwarcie nowych kierunków kształcenia. Nasi studenci, obok przedmiotów kierunkowych uczą się również języków obcych (angielski lub niemiecki do wyboru) oraz informatyki, aby po skończeniu studiów móc swobodnie funkcjonować w dzisiejszym świecie, zarówno w kraju, jak i zagranicą.

Zakończyła się budowa Sali audytoryjnej mogącej pomieścić 560 miejsc, najnowocześniejszy sprzęt audiowizualny, możliwość podziału sali na dwie z osobnymi rzutnikami i nagłośnieniem - to pierwszy etap budowanego przez Państwową Medyczną Wyższą Szkołę Zawodową w Opolu kompleksu. Staramy się, żeby zamontowany sprzęt audiowizualny był jednym z najnowszych na rynku. Nowa aula nie służy  wyłącznie celom naukowym, ale również jest miejscem, w którym młodzi ludzie z naszej Uczelni chwalą się swoim talentem.


Zobacz wirtualną wycieczkę

Następnie powstanie siedmiopiętrowy budynek, w którym oprócz administracji będą znajdować się m. in. sale wykładowe, a przy tym powiększona zostanie biblioteka z salą internetową na 50 miejsc. Nowe budynki pozwolą zwiększyć liczbę miejsc w domu studenta. Uczelnia dysponuje również obiektem, w którym mieszczą się: Rektorat, Sala Wykładowa na 250 miejsc, Biblioteka wraz z czytelnią i Centrum Internetowym.

W bibliotece studenci znajdą bogaty księgozbiór aktualnych podręczników (stale poszerzany o nowe pozycje wydawnicze) oraz bogatą wideotekę filmów dydaktycznych. Oprócz tego do dyspozycji Uczelni pozostaje 6 sal seminaryjnych, 15 pracowni dydaktycznych i fantomowych, stołówka, gdzie istnieje możliwość wykupienia całodziennego wyżywienia za bardzo przystępne kwoty, sala gimnastyczna oraz Dom Studenta na 200 miejsc. Uczelnia posiada nowoczesną pracownię komputerową z dostępem do Internetu.  

Praktyczna nauka zawodu odbywa się na najlepszych oddziałach szpitali opolskich, pod opieką fachowej, wysoko wykwalifikowanej kadry. Stawiamy nacisk przede wszystkim na umiejętności praktyczne, tak ważne w zawodach pielęgniarki, położnej i fizjoterapeuty, ale dbamy również o solidne podstawy teoretyczne oraz - co jest niezwykle istotne w zawodach medycznych - pragniemy wpajać studentom nawyk ustawiczne­go kształcenia, wskazując, jak szybko zmienia i poszerza się dziś wiedza medyczna.

Naszym studentom zapewniamy możliwości wszechstronnego rozwoju. Działają liczne studenckie koła naukowe oraz sportowe. Chcemy, aby każdy student naszej uczelni mógł się wszechstronnie rozwijać i kształcić.

Uczelnia organizuje również konferencje i sympozja naukowe, z udziałem zaproszonych wykładowców. Przy organizacji tego typu spotkań dużą aktywnością wykazują się studenci – członkowie kół naukowych.

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa ściśle współpracuje w dziedzinie naukowo-dydaktycznej z Akademią Medyczną we Wrocławiu oraz z Uniwersytetem Opolskim.

Uczelnia położona jest niedaleko centrum miasta, na niezwykle malowniczym terenie, otoczona parkiem, którego roślinność odgradza Uczelnię od miejskiego hałasu.


przejdź do spisu treści

Fizjoterapia

Jednolite studia magisterskie

Absolwenci po ukończeniu kierunku otrzymują tytuł: magister

Czas trwania studiów:

 • na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych 10 semestrów,
 • plan studiów obejmuje 1560 godzin praktyk w tym 960 godzin praktyki zawodowej (ciągłej)

Celem kształcenia na 5 letnich jednolitych studiach magisterskich na kierunku fizjoterapia jest wykształcenie i przygotowanie zawodowe przyszłych absolwentów do samodzielnej pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi w zakresie stosowania czynników naturalnych (fizykalnych) w profilaktyce i w celach leczniczych oraz uprawnienia do podjęcia specjalizacji z  zakresu fizjoterapii i do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Absolwenci powinni posiadać predyspozycje psychofizyczne do pracy z ludźmi chorymi i niepełnosprawnymi, być na tyle sprawny fizycznie aby móc poprawnie demonstrować i przeprowadzać ćwiczenia z tymi osobami.

Absolwenci osiągają umiejętność planowania, przeprowadzania i kontrolowania efektywności procesu fizjoterapii. Uzyskają podstawową wiedzę  niezbędną do kierowania zespołami terapeutycznymi oraz do organizacji i zarządzania placówkami prowadzącymi działalność fizjoterapeutyczną, szkolenia zawodowego w zakresie podstawowych procedur fizjoterapeutycznych i nauczania przedmiotów zawodowych. Powinni uzyskać wiadomości i umiejętności niezbędne do wykonywania badań z zakresu diagnostyki funkcjonalnej i prowadzenia badań naukowych.

Możliwości zatrudnienia po ukończeniu studiów na kierunku fizjoterapia:

 • Placówki służby zdrowia (przychodnie specjalistyczne, szpitale, szkoły rodzenia, gabinety rehabilitacyjne),
 • Sanatoria i ośrodki wypoczynkowe,
 • Zakłady pracy chronionej i warsztaty terapii zajęciowej,
 • Gabinety odnowy biologicznej,
 • Placówki sportowo – rekreacyjne (kluby sportowe i rekreacyjne, siłownie, kluby fitness),
 • Ośrodki prowadzące gimnastykę korekcyjną dla dzieci i młodzieży (przedszkola, szkoły),
 • Praca w charakterze przedstawiciela handlowego lub medycznego w firmach dystrybuujących sprzęt ortopedyczny i rehabilitacyjny,
 • Samozatrudnienie,
 • Instytucje naukowo – badawcze, administracji państwowej i samorządowej.

Fizjoterapia II stopnia

Studia drugiego stopnia - magisterskie

Absolwenci po ukończeniu kierunku otrzymują tytuł: magister

Czas trwania studiów:

 • na studiach stacjonarnych 4 semestry, plan studiów obejmuje 3446 godzin w tym 500 godz. praktyk zawodowych
 • na studiach niestacjonarnych: 4 semestry, plan studiów obejmuje  2771 godzin w tym 500 godz. praktyk zawodowych

Celem kształcenia na studiach II stopnia na kierunku fizjoterapia jest wykształcenie i przygotowanie zawodowe przyszłych absolwentów do samodzielnej pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi       w zakresie stosowania czynników naturalnych (fizykalnych) w profilaktyce i w celach leczniczych oraz uprawnienia do podjęcia specjalizacji z  zakresu fizjoterapii i do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Absolwenci studiów II stopnia kierunku fizjoterapia będą przygotowani do pełnienia profesjonalnej i całościowej opieki rehabilitacyjnej. Uzyskają wiedzę  niezbędną do kierowania zespołami terapeutycznymi oraz do organizacji i zarządzania placówkami prowadzącymi działalność fizjoterapeutyczną, szkolenia zawodowego w zakresie podstawowych procedur fizjoterapeutycznych i nauczania przedmiotów zawodowych. Osiągną umiejętność planowania, przeprowadzania i kontrolowania efektywności procesu fizjoterapii. Nabycie powyższych umiejętności jest możliwe między innymi  dzięki odpowiedniej ilości zajęć teoretycznych i praktycznych z  zakresu metod specjalnych, medycyny fizykalnej, diagnostyki funkcjonalnej i programowania rehabilitacji.

Absolwenci powinni uzyskać wiadomości i umiejętności niezbędne do wykonywania badań z zakresu diagnostyki funkcjonalnej i prowadzenia badań naukowych.

Możliwości zatrudnienia po ukończeniu studiów na kierunku fizjoterapia:

 • Placówki służby zdrowia (przychodnie specjalistyczne, szpitale, szkoły rodzenia, gabinety rehabilitacyjne)
 • Sanatoria i ośrodki wypoczynkowe.
 • Zakłady pracy chronionej i warsztaty terapii zajęciowej.
 • Gabinety odnowy biologicznej.
 • Placówki sportowo – rekreacyjne (kluby sportowe i rekreacyjne, siłownie, kluby fitness) .
 • Ośrodki prowadzące gimnastykę korekcyjną dla dzieci i młodzieży (przedszkola, szkoły) .
 • Praca w charakterze przedstawiciela handlowego lub medycznego w firmach dystrybuujących sprzęt ortopedyczny i rehabilitacyjny.
 • Samozatrudnienie.
 • Instytucje naukowo – badawczych, administracji państwowej i samorządowej.

przejdź do spisu treści

Dietetyka

Studia pierwszego stopnia - licencjackie

Absolwenci po ukończeniu kierunku otrzymują tytuł zawodowy: licencjat

Kierunek Dietetyka wykazuje ścisłe powiązanie z takimi kierunkami kształcenia jak: kierunek lekarski, pielęgniarstwo, zdrowie publiczne, z którymi łączy je zarówno program nauczania, jak i sylwetka absolwenta przygotowanego do prowadzenia działań z zakresu profilaktyki i leczenia chorób żywieniowo-zależnych, zapobiegania niedożywieniu związanemu z chorobą i prowadzenia edukacji zdrowotnej promującej prawidłowe odżywianie będące ważnym elementem zdrowia publicznego. Dietetyk jest specjalistą do spraw zdrowia obok takich zawodów jak: lekarz, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, diagnosta laboratoryjny, farmaceuta, fizjoterapeuta i inni.

Dietetyka ma charakter interdyscyplinarny obejmuje ona poznanie z zakresu nauk biologicznych, fizycznych, chemicznych, a mianowicie: anatomię i fizjologię człowieka, teorie, zasady i prawa fizyki, biochemii, chemii żywności i bromatologii, kulturowe i społeczne uwarunkowania wpływające na sposób odżywiania się społeczności różnych regionów świata i w różnych okresach historycznych oraz implikacje tego na współczesną wiedzę dietetyczną z uwzględnieniem wiedzy z dziedziny psychologii i socjologii potrzebnych do utrzymania zdrowia i jego ochrony poprzez właściwe odżywianie, elementy antropologii biologicznej, biometrię, elementy medycyny- zmiany patologiczne i związane z nimi cechy kliniczne stanów napotykanych powszechnie przez dietetyków, w tym zwłaszcza chorób dietozależnych i cywilizacyjnych.

Studia na kierunku Dietetyka przygotowują specjalistów z zakresu żywienia zbiorowego i indywidualnego poprzez nabycie wiedzy i umiejętności wykorzystania tej wiedzy z zakresu oceny stanu odżywienia, zapobiegania chorobom zależnym od procesu żywienia, sposobu żywienia i rozpoznania niedożywienia, oceny wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia, produkcji potraw, kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania, oceny wpływu choroby na stan odżywienia i wpływu żywienia na wyniki leczenia chorób, organizowania żywienia indywidualnego, zbiorowego leczniczego dostosowanego do wieku i stanu zdrowia pacjentów, prowadzenia edukacji żywieniowej, planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności.

Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności zawodowe niezbędne do wykonywania zawodu dietetyka w szczególności do prowadzenia żywienia osób zdrowych, prowadzenia leczenia dietetycznego osób cierpiących na różnorodne schorzenia, prowadzenia żywienia osób wymagających szczególnego odżywiania a także właściwego odżywiania dzieci zdrowych i chorych.

Absolwenci zdobyć mają wiedzę umożliwiającą im zarządzanie zakładami żywienia zbiorowego a także samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie poradnictwa dietetycznego i cateringu.

Dietetyka zostaje przypisana do obszaru kształcenia w zakresie nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej


przejdź do spisu treści

Kosmetologia

Studia pierwszego stopnia - licencjackie

Absolwenci po ukończeniu kierunku otrzymują tytuł zawodowy: licencjat

Czas trwania studiów na kierunku - Kosmetologia I stopnia:

 • na studiach stacjonarnych 6 semestrów, plan studiów obejmuje 4772 godziny, w tym  godz. praktyk zawodowych 520
 • na studiach niestacjonarnych: 6 semestrów, plan studiów obejmuje 3750  godzin, w tym  godz. praktyk zawodowych 520

Celem kształcenia na kierunku Kosmetologia jest przygotowanie specjalistów  w zakresie kosmetologii pielęgnacyjnej, upiększającej i estetycznej. Podstawę teoretyczną stanowi wiedza ogólna z zakresu nauk o zdrowiu, nauk medycznych i humanistycznych, m. in. anatomii, fizjologii, dermatologii, chirurgii plastycznej, mikrobiologii, fizjoterapii, biochemii oraz wiedza szczegółowa z zakresu kosmetologii. Do dyspozycji uczących się pozostają trzy sale wykładowe, każda mieszcząca od 200 do 300 osób, 6 sal seminaryjnych, specjalistyczne laboratoria: chemiczne, biofizyczne, mikrobiologiczne, anatomiczne i informatyczne, a także własna biblioteka z czytelnią, sale do zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz wyposażone w najnowocześniejszą aparaturę gabinety kosmetyczne, gdzie jednocześnie ćwiczyć może 40 studentów.

W kosmetyce XXI wieku w coraz szerszym zakresie stosowane są czynniki fizykalne. Różne postaci energii pozwalają na przyśpieszanie wchłaniania preparatów, zwiększają metabolizm tkanek, usprawniają krążenie, przyśpieszają regenerację, opóźniają starzenie, są skuteczne w walce z cellulitem i otyłością, a także w odnowie psychosomatycznej. Umiejętność zastosowania różnych nowoczesnych form zabiegów studenci kierunku Kosmetologia zdobywają podczas zajęć praktycznych i teoretycznych. Zapoznają się oni z możliwościami wykorzystania w zabiegach kosmetycznych elektroterapii, ultradźwięków, promieniowania elektromagnetycznego, światłolecznictwa, termoterapii w zakresie podwyższania temperatury tkanek, jak również ich obniżania, a także wodolecznictwa.

W trakcie nauki student posiada umiejętności właściwego planowania zabiegu kosmetycznego, doboru i zastosowania kosmetyków zgodnie z rozpoznaniem, wykonywania zabiegów kosmetycznych pielęgnacyjnych i upiększających z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań, współpracy z lekarzem dermatologiem oraz podejmowania działań prozdrowotnych  i profilaktycznych w ochronie i promocji zdrowia.

W trakcie studiów studenci nabywają także praktyczne umiejętności wykonania masażu klasycznego całego ciała oraz elementów drenażu limfatycznego. Absolwenci tej specjalności będą przygotowani do wykonywania zabiegów masażu relaksacyjnego oraz masaży uwzględniających techniki stosowane w terapii wyszczuplającej i antycelulitowej.

Zajęcia praktyczne, które stanowią znaczną część programu kształcenia, prowadzone są we własnych gabinetach na stanowiskach wyposażonych w najnowszej generacji sprzęt IONTO COMED oraz Biomak. Pogram kształcenia przewiduje również po II i IV semestrze praktyki ciągłe w gabinetach kosmetycznych na terenie Opola i innych miast Polski.

Wydział Kosmetologii pracuje na kosmetykach firm polskich oraz zagranicznych, takich jak: Pedix, Alessandro, Bielenda,Charmine Rose, Norel.Uczelnia zapewnia również studentom cykliczne firmowe szkolenia dotyczące nowości na rynku kosmetycznym oraz konferencje naukowo-szkoleniowe, które mają na celu połączenie środowiska kosmetycznego i medycznego.        

Najlepsi studenci Wydziału mają możliwość doskonalenia się w zawodzie w kraju i za granicą, należenia do Koła Naukowego oraz udziału w międzynarodowym programie Erasmus służącym nawiązaniu współpracymiędzy uczelniami oraz podnoszeniu jakości kształcenia poprzez rozwijanie międzynarodowej współpracy oraz wspieranie mobilności studentów i pracowników szkół wyższych. W związku z czym w programie nauki znalazł się także język obcy. Uczelnia proponuje do wyboru język angielski lub niemiecki prowadzony pod kątem wykonywanego zawodu, przede wszystkim uwzględniający terminologię kosmetologiczną.

Rokakademicki rozpoczyna się w październiku, kończy we wrześniu.

Przyjęciana studia odbywają się na zasadzie rekrutacji, a naszym chętnym proponujemy zajęcia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Absolwenci Kosmetologii PMWSZ w Opolu mają możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia. Uczelnia współpracuje z Uniwersytetem Opolskim i wydziałem Biotechnologii.

Kierunek Kosmetologia II stopnia

Absolwent studiów II stopnia na kierunku kosmetologia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Opolu zdobywa umiejętności posługiwania się wiedzą ogólną z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz wiedzą szczegółową z zakresu kosmetologii. Jest przygotowany do planowania i wykonywania zabiegu kosmetycznego w zakresie kosmetologii leczniczej oraz dermatologii estetycznej. Potrafi odczytywać skład kosmetyku i ustalić jego zastosowania. Jest gotowy do pracy z lekarzem dermatologiem, a także do współpracy z firmami produkującymi preparaty kosmetyczne, kierowania zespołem kosmetologów oraz nadzorowania przebiegu stosowania kosmetyków i technik kosmetycznych. Doskonale porusza się w środowisku branży kosmetologicznej. Absolwent uzyskuje przygotowanie do zorganizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego o pełnym zakresie świadczonych usług. Ponadto nabiera praktycznych umiejętności skutecznego wykorzystywania zdobytej wiedzy oraz jej doskonalenia.

Absolwent kosmetologii magisterskiej jako specjalista zajmujący się poprawianiem i przywracaniem urody będzie mógł prowadzić profilaktykę mającą na celu opóźnienie zewnętrznych oznak starzenia się oraz zachowanie jak najdłużej sprawności życiowej. Będzie potrafił, po konsultacji z lekarzem dermatologiem, wydawać zalecenia dotyczące pielęgnacji zmian skórnych, które szczególnie niekorzystnie wpływają na wygląd zewnętrzny.

Absolwent kierunku kosmetologia PMWSZ poznaje nie tylko typowe zabiegi kosmetologiczne bazujące na kulturze europejskiej, ale także techniki pracy z wiodących regionów świata. Pozwoli to zwiększyć jego wrażliwość na surowce naturalne i ekologiczne stosowane w poszczególnych terapiach zabiegowych. Te umiejętności znacznie uatrakcyjnią absolwenta kosmetologii PMWSZ w Opolu na rynku pracy. Absolwent w czasie studiów uzyskuje wiedzę i praktykę potrzebną m.in. do:

 • zorganizowania i kierowania gabinetami kosmetycznymi, podologicznymi, salonami odnowy biologicznej, centrami SPA itp.;
 • właściwego zaplanowania i profesjonalnego zaawansowanych i leczniczych  zabiegów kosmetycznych z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań;
 • prawidłowego odczytywania składu kosmetyku i ustalania jego zastosowania;
 • stosowania kosmetyków zgodnie z rozpoznaniem;
 • ścisłej współpracy z lekarzem dermatologiem, chirurgiem plastycznym, oraz lekarzami medycyny estetycznej w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo;
 • współpracy z producentami kosmetyków;
 • posiada wiedzę prawną i ekonomiczną potrzebną do prowadzenia własnej działalności gospodarczej;
 • pełnienia funkcji edukacyjnej mającej na celu promowanie zdrowego stylu życia i dbałości o pielęgnację ciała i urody;
 • udzielania fachowej pomocy i edukacji osobom nie tylko ze skórą zdrową, ale również z jej defektami i chorobami;
 • nawiązywania właściwego kontaktu z potencjalnymi klientami/pacjentami oraz zapewnienia im komfortu psychicznego i relaksu podczas wykonywania zabiegów kosmetycznych;
 • twórczego działania w zakresie poprawy estetyki i piękna ludzkiego ciała;
 • podnoszenia swoich kwalifikacji i doskonalenia zawodowego na rynku krajowym i międzynarodowym.

Program kształcenia na kierunku kosmetologia w PMWSZ w Opolu pozwala na wykształcenie kosmetologa posiadającego umiejętności o solidnej podbudowie teoretycznej, wyspecjalizowanego i dobrze przygotowanego do pracy w środowisku nowoczesnych usług kosmetycznych.


przejdź do spisu treści

Pielęgniarstwo

Studia pierwszego stopnia - licencjackie

Absolwenci po ukończeniu kierunku otrzymują tytuł zawodowy: licencjat

Czas trwania studiów na kierunku - Pielęgniarstwo I stopnia:

 • na studiach stacjonarnych: 6 semestrów, plan studiów obejmuje 4750 godzin, w tym 2300 godzin kształcenia praktycznego (zajęć praktycznych i praktyk zawodowych)
 • na studiach niestacjonarnych - pomostowych: 2-3 semestry, studia dedykowane tylko dla osób mających ukończone liceum medyczne lub medyczne studium zawodowe

Pielęgniarstwo to dziedzina naukowa, która nieustannie i bardzo szybko się rozwija.

W służbie zdrowia pielęgniarka jest fachowcem, który oprócz wiedzy i umiejętności daje pełne zaangażowanie swojej ludzkiej natury w koncentrowaniu się na pomaganiu człowiekowi. Fachowość pielęgniarki musi być zintegrowana z jej osobowością. Postrzegamy ją jako kogoś bliskiego, kogoś kto służy pomocą; jest przyjacielem, który słucha, wyjaśnia, uczy zachęca i mobilizuje do podejmowania wysiłków na rzecz zdrowia. Jest człowiekiem, który okazuje akceptację i szacunek drugiemu człowiekowi. Nazywana "aniołem dobroci" przywraca nadzieję, radość i ulgę w cierpieniu nie tylko fizycznym, ale także często psychicznym. Postępuje świadomie i celowo, w tym co robi, musi być niezawodna, ponieważ decyzje, które podejmuje, ważą na ludzkim życiu, muszą być więc zawsze właściwe.

Pielęgniarka, to w dzisiejszych czasach również profesjonalista, osoba, która umacnia znaczenie swojego zawodu w społeczeństwie i dba o jak najwyższą jakość usług pielęgniarskich. Profesjonalista, który docenia znaczenie pracy nad sobą, a kształtowanie swojego sumienia odczuwa jako powinność moralną.

Ustawa o zawodzie pielęgniarki i położnej, koncepcje i teorie pielęgnowania, proces pielęgnowania i standardy praktyki zawodowej, sprawiły, że pielęgniarki są grupą zawodową coraz lepiej przygotowaną do podejmowania nowych zadań.

W naszej Uczelni duży nacisk kładziemy na jak najlepsze przygotowanie studentów do wykonywanego zawodu. Na studiach I stopnia na kierunku Pielęgniarstwo kształcimy wg standardu, który przewiduje realizację nie mniej niż 4720 godzin zajęć i praktyk w czasie 6 semestrów studiów. Absolwent uzyskuje tytuł licencjata pielęgniarstwa.

W oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2012 roku cykl kształcenia NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH POMOSTOWYCH wynosi:

 • System AB: dwa semestry lub 1150 godzin – dla absolwentów pięcioletnich liceów medycznych;
 • System C: trzy semestry lub 2410 godzin – dla absolwentów dwuletnich szkół policealnych albo pomaturalnych;
 • System D: dwa semestry lub 1984 godziny – dla absolwentów dwuipółletnich szkół policealnych albo pomaturalnych;
 • System E: dwa semestry – dla absolwentów trzyletnich szkół policealnych albo pomaturalnych.

Projekt systemowy: Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych

Studia drugiego stopnia - magisterskie

Absolwenci po ukończeniu kierunku otrzymują tytuł zawodowy: magister

Czas trwania studiów na kierunku - Pielęgniarstwo II stopnia:

 • na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych: 4 semestry, plan studiów obejmuje 1450 godzin, w tym 590 godzin zajęć praktycznych i praktyk zawodowych.

Kształcenie na studiach drugiego stopnia mogą podejmować osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo i legitymują się tytułem zawodowym licencjata pielęgniarstwa.

Studenci, którzy rozpoczną studia drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo w roku akademickim 2017/2018 realizować będą plan studiów, który przewiduje:

 • 435 godzin wykładów;
 • 525 godzin ćwiczeń;
 • 350 godzin praktyk zawodowych.

W semestrze I: 145 godzin wykładów i 190 godzin ćwiczeń;
W semestrze II: 160 godzin wykładów, 145 godzin ćwiczeń, 70 godzin praktyk zawodowych;
W semestrze III: 85 godzin wykładów, 135 godzin ćwiczeń, 220 godzin praktyk zawodowych;
W semestrze IV: 45 godzin wykładów, 55 godzin ćwiczeń, 60 godzin praktyk zawodowych.

Ćwiczenia będą miały w wielu przypadkach charakter ćwiczeń klinicznych, realizowane będą w oddziałach szpitalnych, w placówkach ochrony zdrowia na terenie Opola oraz w Głuchołazach, Białej, Kędzierzynie-Koźlu, Krapkowicach, Kup, Siemianowicach Śląskich.

Praktyki zawodowe student będzie miał możliwość realizować w swoim miejscu zamieszkania, po wcześniejszym uzyskaniu zgody na ich realizację od Dziekana Wydziału.

Zajęcia dydaktyczne na terenie uczelni będą odbywały się trzy dni w tygodniu, tj.: w poniedziałek, wtorek i w środę.   

Dyplom magistra pielęgniarstwa uzyskuje absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo, który:

1. W zakresie wiedzy posiada:

 • wiedzę specjalistyczną z zakresu pielęgniarstwa i innych nauk medycznych,
 • znajomość regulacji prawnych, norm etycznych i deontologii odnoszących się do wykonywania zawodu pielęgniarki.

2. W zakresie umiejętności potrafi:

 • rozwiązywać problemy zawodowe,
 • korzystać z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki pielęgniarskiej,
 • określać standardy profesjonalnej opieki w każdym wieku i stanie zdrowia pacjenta oraz wdrażać je do praktyki zawodowej,
 • prowadzić badania naukowe w zakresie swojej specjalności,
 • organizować i nadzorować opiekę pielęgniarską,
 • organizować pracę podwładnych i własną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zabezpieczając interesy pacjentów, pracowników i organizacji,
 • opracowywać założenia polityki kadrowej oraz planu zatrudnienia personelu odpowiednio do strategii i zapotrzebowania pacjentów na opiekę pielęgniarską,
 • opracowywać i wdrażać do praktyki zawodowej narzędzia monitorowania i oceny jakości opieki pielęgniarskiej,
 • opracowywać programy edukacji zdrowotnej i realizować je w odniesieniu do wybranego, środowiska społecznego, z uwzględnieniem potrzeb społeczności lokalnych,
 • inicjować i wspierać działania społeczności lokalnej na rzecz zdrowia.

3. W zakresie kompetencji społecznych:

 • skutecznie i z empatią porozumiewa się z pacjentem,
 • posiada świadomość konieczności permanentnego, ustawicznego kształcenia się.

Po ukończeniu studiów absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia doktoranckich.

Możliwości zatrudnienia:

 • świadczenie opieki pielęgniarskiej w placówkach ochrony zdrowia;
 • samo zatrudnienie;
 • kierowanie i zarządzanie zespołami pielęgniarek lub położnych;
 • zatrudnienie w podmiocie leczniczym na stanowiskach administracyjnych;
 • nauczanie zawodu pielęgniarki lub położnej oraz wykonywanie pracy na rzecz doskonalenia zawodowego pielęgniarek lub położnych;
 • prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie pielęgniarstwa;
 • zatrudnienie w organach administracji publicznej, których zakres obejmuje nadzór nad ochroną zdrowia;
 • pełnienie służby na stanowiskach służbowych w inspektoracie Wojskowej Służby Zdrowia i jednostkach Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej;
 • sprawowanie funkcji z wyboru w organach samorządu pielęgniarek i położnych.

przejdź do spisu treści

Położnictwo

Studia pierwszego stopnia - licencjackie

Absolwenci po ukończeniu kierunku otrzymują tytuł zawodowy: licencjat

Czas trwania studiów na kierunku - Położnictwo I stopnia:

 • na studiach stacjonarnych: 6 semestrów, plan studiów obejmuje 4750 godzin, w tym 2300 godzin kształcenia praktycznego (zajęć praktycznych i praktyk zawodowych);
 • na studiach niestacjonarnych - pomostowych: 2 semestry; plan studiów obejmuje 1105 godzin, w tym 580 godzin kształcenia praktycznego (zajęć praktycznych i praktyk zawodowych). Studia dedykowane tylko dla osób mających ukończone medyczne studium zawodowe;

Położnictwo jest jedną z najstarszych dziedzin medycyny.

Rola zawodowa położnej to udzielanie opieki ginekologicznej, położniczej, neonatologicznej i pielęgniarskiej, polegającej na pielęgnowaniu ciężarnej i rodzącej, samodzielnym prowadzeniu i przyjęciu porodu fizjologicznego, pielęgnowaniu położnicy i jej dziecka oraz kobiety z chorobą ginekologiczną, a także opieka nad kobietą i jej rodziną w okresie dojrzewania, przedkoncepcyjnym, prokreacji, przekwitania, starości.

Położna powinna być profesjonalistką, osobą kompetentną, otwartą, kreatywną. Powinna w sposób asertywny wyrażać swoje potrzeby, emocje i poglądy, w swojej pracy uznaje osobowość podopiecznych, indywidualizm oraz tworzy relacje, które cechuje wzajemny szacunek i zaufanie. Pielęgnując, położna swoje działania dopasowuje do oczekiwań i wymagań podmiotu opieki. Wykonywanie zawodu położnej wiąże się z olbrzymią odpowiedzialnością i ustawicznym kształceniem zawodowym.

W naszej Uczelni przygotowujemy młodzież do tego zawodu.

Licencjat położnictwa:

1. W zakresie wiedzy posiada:

 • szczegółową wiedzę z zakresu położnictwa,
 • ogólną wiedzę z zakresu innych nauk medycznych,
 • znajomość etyki zawodowej i przepisów prawnych dotyczących wykonywania zawodu położnej.

2. W zakresie umiejętności potrafi:

 • wykonywać świadczenia zdrowotne wobec: kobiety i jej rodziny, kobiety ciężarnej, kobiety rodzącej, położnicy i noworodka oraz kobiety chorej ginekologicznie w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki i profesjonalnej opieki położniczo-ginekologicznej - przedkoncepcyjnej, prenatalnej, perinatalnej oraz w okresie przekwitania i senium,
 • rozpoznawać ciążę, sprawować opiekę nad kobietą w przebiegu ciąży fizjologicznej i monitorować ciążę prawidłową, samodzielnie prowadzić i przyjąć poród fizjologiczny (w warunkach szpitalnych i pozaszpitalnych), w przypadku konieczności także z nacięciem i szyciem krocza, monitorować płód z wykorzystaniem aparatury medycznej oraz wykrywać stany odbiegające od normy u matki i dziecka w okresie ciąży, porodu i połogu,
 • podejmować konieczne działania w sytuacjach nagłych, do czasu przybycia lekarza, w tym ręcznie wydobyć łożysko, a w przypadku potrzeby także ręcznie zbadać macicę,
 • sprawować opiekę nad matką i noworodkiem, monitorować przebieg okresu poporodowego oraz badać noworodka, a także podejmować w sytuacji nagłej wszelkie niezbędne działania, w tym natychmiastową reanimację,
 • współpracować z personelem medycznym, w tym z przedstawicielami innych zawodów medycznych,
 • prowadzić działalność edukacyjno-zdrowotną w zakresie przygotowania do życia w rodzinie, metod planowania rodziny, ochrony macierzyństwa i ojcostwa, przygotowania do rodzicielstwa i urodzenia dziecka, łącznie z poradnictwem na temat higieny i żywienia oraz prowadzenia profilaktyki chorób kobiecych i patologii położniczych.

3. W zakresie kompetencji społecznych:

 • ma świadomość czynników wpływających na reakcje własne i pacjenta,
 • ma świadomość potrzeby permanentnego kształcenia się,
 • potrafi samodzielnie wykonywać zawód, zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego podejścia do podopiecznych, uwzględniającego poszanowanie i respektowanie ich praw.

Studia drugiego stopnia - magisterskie

Absolwenci po ukończeniu kierunku otrzymują tytuł zawodowy: magister

Czas trwania studiów na kierunku - Położnictwo II stopnia:

 • Studia stacjonarne i niestacjonarne: 4 semestry, plan studiów obejmuje 1505 godzin, w tym 700 godzin zajęć praktycznych i praktyk zawodowych.

Kształcenie na studiach drugiego stopnia mogą podejmować osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia na kierunku położnictwo i legitymują się tytułem zawodowym licencjat położnictwa.

Magister położnictwa:

1. W zakresie wiedzy posiada:

 • zaawansowaną wiedzę z zakresu położnictwa i innych nauk medycznych.

2. W zakresie umiejętności potrafi:

 • rozwiązywać problemy zawodowe (szczególnie związane z podejmowaniem decyzji w sytuacjach trudnych), wynikających ze specyfiki zadań zawodowych i warunków ich realizacji; indywidualnego i niepowtarzalnego charakteru zachowań kobiety i mężczyzny wobec poczęcia i narodzin dziecka oraz indywidualnego charakteru zachowań kobiety przed i po zabiegu operacyjnym na narządach płciowych,
 • określać standardy profesjonalnej opieki w fizjologicznym i patologicznym przebiegu ciąży, porodu i połogu, opieki nad kobietą zagrożoną chorobą i chorą ginekologicznie w każdym wieku i stanie zdrowia oraz wdrażać je do praktyki zawodowej,
 • prowadzić badania naukowe na rzec z rozwoju zawodu - wiedzy i praktyki położniczej, podnoszenia jakości opieki położniczej, prowadzenia wymiany informacji oraz upowszechniania uzyskanych wyników dla rozwoju pielęgniarstwa i opieki położniczo-neonatologiczno-ginekologicznej,
 • organizować i nadzorować opiekę położniczo-ginekologiczną i pielęgniarską, z uwzględnieniem przyjętych teorii i koncepcji opieki położniczej,
 • organizować pracę podwładnych i własną zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi, przy zabezpieczeniu interesów pacjentów, pracowników i organizacji,
 • wykorzystywać przepisy prawne w działalności zawodowej oraz stosować je w praktyce w zarządzaniu organizacją, jej częścią lub zespołem pracowniczych (pielęgniarek i położnych),
 • opracowywać założenia polityki kadrowej oraz planu zatrudniania położnych odpowiednio do strategii i zapotrzebowania pacjentów na opiekę położniczą,
 • opracowywać i wdrażać do praktyki zawodowej standardy opieki, narzędzia monitorowania i oceny jakości opieki położniczej,
 • dokonywać doboru i stosować określone metody, techniki organizatorskie i techniki zarządzania w badaniu, rozwiązywaniu problemów organizacyjnych i usprawnianiu podsystemu pielęgniarstwa w zakresie opieki położniczej,
 • dokonywać doboru optymalnych i stosować wybrane metody nauczania i uczenia się, w zależności od specyfiki treści nauczania, celu, który należy osiągnąć oraz grupy odbiorców,
 • przygotowywać i prowadzić edukację zdrowotną wybranego środowiska dydaktyczno-wychowawczego, z uwzględnieniem potrzeb społeczności lokalnych,
 • realizować proces kształcenia położnych na wszystkich poziomach kształcenia i doskonalenia zawodowego - po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

3. W zakresie kompetencji społecznych:

 • przejawia odpowiedzialność za udział w podejmowaniu decyzji zawodowych,
 • okazuje szacunek dla różnic światopoglądowych i kulturowych,
 • rozwiązuje dylematy etyczne w organizacji pracy własnej i zespołu,
 • przestrzega praw autorskich i praw podmiotu badań,
 • przejawia odpowiedzialność za bezpieczeństwo własne i osób powierzonych opiece,
 • przestrzega zasad etyki zawodowej w relacji z pacjentem, zespołem terapeutycznym i w pracy badawczej,
 • dba o wizerunek własnego zawodu.

Kierunki wykładane na uczelni:

dietetyka Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
fizjoterapia Magister Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
kosmetologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pielęgniarstwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
położnictwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2019

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu otrzymała prestiżowy tytuł Symbolu Nowoczesnego Kształcenia 2019.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane

Polecane Uczelnie