Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Międzynarodowa Szkoła Kostiumografii i Projektowania Ubioru

Międzynarodowa Szkoła Kostiumografii i Projektowania Ubioru


Międzynarodowa Szkoła Kostiumografii i Projektowania Ubioru, jest dwuletnią, policealną, niepubliczną szkołą artystyczną o charakterze zawodowym z siedzibą w Warszawie.

Słuchaczem Szkoły może być osoba, która posiada świadectwo ukończenia szkoły średniej oraz uzyskała pozytywny wynik w postępowaniu rekrutacyjnym. Do szkoły przyjmowane są dokumenty osób, które ukończyły szkołę średnią bez ograniczeń wiekowych.

Szkoła kształci w systemie dziennym, zaocznym oraz wieczorowym.

Nauka w szkole trwa cztery semestry. Czwarty semestr jest semestrem dyplomowym.

KIERUNEK PROJEKTOWANIE UBIORU

Specjalność – Formy użytkowe – Wzornictwo,
Specjalizacja – PROJEKTOWANIE UBIORU
Nauka w trybie dziennym, zaocznym, wieczorowym.

Popularny oraz najczęściej wybierany kierunek w MSKPU. Nauka tego artystycznego zawodu jest prowadzona przez wybitnych specjalistów z kraju oraz zza granicy: Mariusza Przybylskiego, Alberto Campagnolo (wieloletniego Managera Marketingu centrali GIORGIO ARMANI w Mediolanie), Weronikę Pietras, Bryana Colò, Magdalenę Floryszczyk, czy Katarzynę Szymańską.

Program nauczania MSKPU oraz porftfolio wykładowców jest najbardziej skutecznym ze wszystkich szkół projektowania ubioru w Polsce, o czym świadczy zdecydowana przewaga MSKPU w wygranych konkursach mody oraz ilość absolwentów, którzy odnieśli artystyczny i zawodowy sukces.

Nauka kierunku Projektowanie Ubioru kończy się Egzaminem Dyplomowym oraz Pokazem Dyplomowym. Patrz: Pokazy Dyplomowe MSKPU.

UWAGA! Istnieje możliwość uzyskania tytułu Magistra na studiach wyższych w IADE Creative University w Lizbonie, uczelni partnerskiej MSKPU. Na podstawie pisemnej umowy między placówkami, okres nauki w MSKPU jest zaliczany na poczet studiów w IADE. Dyplomanci MSKPU są także zwolnieni z opłaty za pierwszy rok studiów, z opłat rekrutacyjnych a także automatycznie otrzymują punkty ECTS.

IADE Creative University należy do Fundacji Bila Gates’a- Laureate Group i jest wpisana na listę 50 najlepszych szkół projektowania ubioru na świecie.

KIERUNEK STYLIZACJA KOSTIUMU I KREACJA WIZERUNKU

(Kostiumografia)

Specjalność – Techniki Scenograficzne
Specjalizacja – STYLIZACJA KOSTIUMU I KREACJA WIZERUNKU
Nauka w trybie dziennym, zaocznym, wieczorowym.

Program kierunku kostiumografii w MSKPU jest prowadzony przez wspaniałe wykładowczynie i zarazem znane osobowości świata filmu, teatru oraz historii kinematografii: Panią Zofię de Ines – jedną z najbardziej docenianych kostiumografek w Polsce i na świecie, Emilię Korycką, Martę Dąborwską Okrasko i Ewę Havelke.

Kierunek ten jest dedykowany osobom pragnącym pracować w przemyśle filmowym, na planach reklam lub w teatrach.


Zawody na uczelni:

kostiumografia
projektant mody
projektowanie ubioru

Główny adres uczelni

  • Międzynarodowa Szkoła Kostiumografii i Projektowania Ubioru
    ul. Okólnik 11a/2, 00-368 Warszawa
  •  
  • Telefon: + 48 22 299 66 47
  • Email: info@mskpu.com.pl
  • Strona: http://mskpu.pl

Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane