Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Medyczna Szkoła Policealna Nr 3 im. dr Andrzeja Krocina w Warszawie

Medyczna Szkoła Policealna Nr 3 im. dr Andrzeja Krocina w Warszawie

Rok założenia: 1946

Szkoła publiczna, założona w 1946 roku na ul. Hożej
obecnie ul. Brzeska 12, 05-077 Warszawa
Tel. 508-425-567

Najstarsza szkoła kształcąca techników dentystycznych
w Polsce

szkoła dzienna, bez ograniczenia wieku

0zł czesnego, 0zł wpisowego

Szkoła jest placówką publiczną, do której może uczęszczać każdy absolwent szkoły średniej, bez ograniczenia wieku, nawet bez matury.

Kształcimy w zawodach:

 • ma ponad 70 letnią tradycję kształcenia w zawodzie Techników Dentystycznych i prawie 35-letnią w kształceniu Higienistek Stomatologicznych.

 • Zdawalność egzaminów zawodowych na bardzo wysokim poziomie

 • Szkoła dobrze skomunikowana. 
  Bliskość Dworca Wschodniego i Dworca Wileńskiego oraz II linii metra.

 • Baza szkoły jest dostosowana do nauczania w zawodach. 
  Zapewniamy dostęp do urządzeń i technologii w ramach realizowania programu nauczania w szkole. Słuchacz nie kupuje żadnych narzędzi. Ma wszystko wypożyczone ze szkoły na okres nauki.

Główne atuty szkoły to:

 • nowoczesne metody nauczania
 • wdrożone nowoczesne technologie zawodowe 
  (projektowanie cyfrowe, asysta implantologiczna)
 • nowoczesna baza dydaktyczna szkoły
 • w pełni wyposażone indywidualne stanowiska pracy dla każdego ucznia
 • współpraca z firmami Protetycznymi, Stomatologicznymi, Podologicznymi 
 • bardzo wysoka jakość kształcenia, poparta wynikami egzaminów zewnętrznych oraz ocenami pracodawców
 • szkolenia w firmach zewnętrznych oraz zagraniczne szkolenia 
 • aktywne uczestnictwo nauczycieli w doskonaleniu zawodowym
 • szeroko rozwinięta działalność w obszarze promocji zdrowia
 • działalność szkoły na rzecz środowiska pozaszkolnego
 • pełna realizacja programów nauczania, rozszerzona o nowości technologiczne

Opis kierunków


Technik dentystyczny


Kształcenie 2,5 roku; w trybie dziennym
Absolwenci otrzymują tytuł Technika Dentystycznego

Zawód znany i popularny wśród miłośników stomatologii.
Technik dentystyczny samodzielnie wykonuje uzupełnienia protetyczne zlecone przez lekarza dentystę.

W czasie nauki w szkole słuchacz uczy się wykonywać uzupełnienia protetyczne ruchome i stałe, wykonane z mas akrylanowych, metalu, kompozytu, i ceramiki. Na zajęciach z ortodoncji, uczy się wykonania różnych rodzajów aparatów ortodontycznych stosowanych obecnie w stomatologii. 

Słuchacze wszystkie prace wykonują samodzielnie, co gwarantuje nabycie odpowiednich umiejętności. Szkoła zapewnia dostęp do urządzeń i materiałów. Słuchacze otrzymują do nauki w pełni wyposażone, profesjonalne stanowiska pracy oraz dobrze zaopatrzoną bibliotekę zawodową. Każdy słuchacz przystępuje do egzaminu zawodowego, a po jego zdaniu uzyskuje tytuł zawodowy i uprawnienia do prowadzenia własnej pracowni protetycznej oraz wykonywania wszystkich prac protetycznych i ortodontycznych.

W ramach nauki w szkole słuchacze uczestniczą w kursach i certyfikowanych szkoleniach wykraczających poza program nauczania. Szkoła organizuje także dla chętnych, wyjazdy szkoleniowe do zagranicznych firm protetycznych.

Organizowane w ramach realizowanego programu nauczania, zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe odbywają się renomowanych pracowniach protetycznych.

Nasi absolwenci cieszą się wielkim uznaniem na zawodowym rynku pracy.


Higienistka stomatologiczna


Kształcenie 2 lata; nauka w trybie dziennym i stacjonarnym
Absolwenci otrzymują tytuł Higienistki stomatologicznej

Pewna praca po skończeniu edukacji !!! Praca w duecie z lekarzem dentystą oraz prawo do wykonywania samodzielnych zabiegów dentystycznych. 

Pomimo „damskiego” charakteru tytułu zawodowego, w zawodzie tym mogą się uczyć także mężczyźni. Cieszą się oni dużym uznaniem u pracodawców!

Higienistka bezpośrednio asystuje lekarzowi podczas wykonywania wszystkich zabiegów profilaktycznych, stomatologicznych, ortodontycznych, chirurgicznych. Posiada uprawnienia do: samodzielnego wykonywania zabiegów higieniczno-leczniczych w jamie ustnej pacjenta; współpracy z lekarzem w zakresie wszystkich dziedzin stomatologii tj,stomatologii zachowawczej, ortodoncji, protetyki i chirurgii. Ma wiedzę i umiejętności do prowadzenia profilaktyki stomatologicznej także w szkołach i przedszkolach. Jest „prawą ręką” lekarza zarówno w zakresie współpracy przy pacjencie jak i w organizacyjnym prowadzeniu gabinetu.

Obecnie w związku z rozwojem prywatnego lecznictwa w zakresie stomatologii oraz powstaniem dużych klinik dentystycznych higienistki stomatologiczne są bardzo poszukiwane na rynku pracy.

Szkoła zapewnia uczniom praktyki zawodowe w nowoczesnych gabinetach i klinikach stomatologicznych na terenie Warszawy.

W przyszłości, wykonywanie tego zawodu zapewnia godziwe zarobki. Zarówno uczennice jak i absolwentki naszej szkoły, mają do wyboru wiele ciekawych ofert pracy. Często podejmują ją już w trakcie trwania nauki, gdyż szkoła posiada atrakcyjne oferty pracy.


Technik Sterylizacji Medycznej


Kształcenie 1 rok nauki; 
nauka w trybie zaoczny (średnio dwa weekendy w miesiącu), 

Technik sterylizacji medycznej to nowy zawód medyczny, utworzony na potrzeby środowisk medycznych w trosce o bezpieczeństwo pacjentów korzystających z różnych usług medyczno-kosmetycznych.

Celem osób wykonujących ten zawód jest zapewnienie odpowiedniej czystości mikrobiologicznej sprzętu, dezynfekcja i sterylizacja narzędzi i materiałów używanych do zabiegów diagnostycznych i leczniczych. Kontrola sprzętu pod względem jakościowym i ilościowym, pakietowanie narzędzi i bielizny operacyjnej oraz materiału opatrunkowego, sterylizacja narzędzi, materiałów opatrunkowych różnymi metodami, obsługa sterylizatorów, kontrola procesu sterylizacji, prowadzenie dokumentacji wszystkich wykonanych czynności.

Jest to praca bardzo odpowiedzialna, warunkująca bezpieczeństwo pacjentów i całego personelu medycznego.

W czasie nauki słuchacz realizuje zajęcia praktyczne w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach, a praktyki zawodowe w specjalistycznych placówkach centralnej sterylizacji w szpitalach na terenie Warszawy.

Roczne kształcenie zakończone jest egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem dokumentu potwierdzającego kwalifikacje w tym zawodzie. (MED.12 Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medyczny)

Absolwent tego kierunku może zostać zatrudniony w:

 • Centralnej sterylizatorni w szpitalu,
 • Lokalnych Punktach sterylizacji,
 • Gabinetach stomatologicznych,
 • Gabinetach kosmetycznych i fryzjerskich,
 • Gabinetach odnowy biologicznej i medycyny estetycznej,
 • Publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej
 • Gabinety tatuażu

Asystentka stomatologiczna


Kształcenie 1 rok nauki; 
nauka w trybie dziennym lub stacjonarnym (średnio dwa weekendy w miesiącu)

Każdy gabinet prowadzony nowocześnie, profesjonalnie, wymaga zatrudnienia wykwalifikowanego personelu pomocniczego.

Tę funkcję pełni właśnie asystentka stomatologiczna, która buduje pozytywne relacje pomiędzy pacjentem a personelem medycznym oraz dba o miłą atmosferę. 

Absolwent tego kierunku może zostać zatrudniony w:

 • Gabinetach dentystycznych
 • publicznych zakładów stomatologicznych
 • oddziałach chirurgii szczękowej
 • prywatnych gabinetach stomatologicznych
 • poradniach dentystycznych
 • poradniach i klinikach dentystycznych
 • klinikach dentystycznych
 • przyszkolnych gabinetach stomatologicznych

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy działalności gospodarczej
 • Język obcy zawodowy
 • Propedeutyka zdrowia
 • Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii
 • Pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia
 • Organizacja ochrony zdrowia
 • Język migowy
 • Technologie informatyczne

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 • Pracownia zasad i techniki pracy asystentki stomatologicznej
 • Działalność profilaktyczno – lecznicza

Podolog


Kształcenie 2 lata nauki; 
nauka w trybie dziennym lub stacjonarnym (średnio dwa weekendy w miesiącu)

Podolog zajmuje się diagnozowaniem oraz leczeniem zmian skórnych oraz płytki paznokciowej na stopach (niekiedy również na dłoniach). Zawód podologa w Polsce nie podlega pod zawód medyczny, jest to dziedzina kosmetologii. Niestety zawód podologa został wpisany do rejestru zawodów dopiero w 2015 roku określony jako zawód paramedyczny.

Absolwent szkoły posiadający dyplom Podologa może podejmować pracę w:

 • placówkach opieki socjalnej
 • gabinetach podologicznych
 • gabinetach kosmetycznych
 • przychodniach specjalistycznych
 • poradniach i gabinetach rehabilitacyjnych
 • pracowniach zaopatrzenia ortopedycznego i ortotycznego
 • gabinetach terapii manualnej

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 • Organizacja działalności zawodowej
 • Kompetencje personalne i społeczne
 • Język angielski zawodowy
 • Anatomia, fizjologia i patofizjologia
 • Podstawy fizjoterapii i masażu
 • Podstawy farmakologii i kosmetologii
 • Język migowy
 • Propedeutyka zdrowia
 • Podstawy podologii
 • Komputerowe wspomaganie działalności

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 • Wykonywanie zabiegów podologicznych na stopie zdrowej
 • Wykonywanie zabiegów podologicznych na stopie chorej
 • Pracownia fizjoterapii i masażu
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna

Zawody na uczelni:

asystentka stomatologiczna
higienistka stomatologiczna
podolog
technik dentystyczny
technik sterylizacji medycznej

Główny adres uczelni


rekrutacja elektroniczna – rekrutacja@msp3.edu.pl

Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane