Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Medyczna Szkoła Policealna Nr 3 im. dr Andrzeja Krocina w Warszawie

Medyczna Szkoła Policealna Nr 3 im. dr Andrzeja Krocina w Warszawie

Rok założenia: 1946

Szkoła publiczna, założona w 1946 roku na ul. Hożej /obecnie ul. Brzeska 12

Najstarsza szkoła kształcąca techników dentystycznych w Polsce.

szkoła dzienna, bez ograniczenia wieku


Szkoła jest placówką publiczną, do której może uczęszczać każdy absolwent szkoły średniej, bez ograniczenia wieku, nawet bez matury.

Kształcimy w trzech zawodach:

 • Technik dentystyczny
  nauka w trybie dziennym, 2,5 roku nauki
 • Higienistka stomatologiczna
  nauka w trybie dziennym i stacjonarnym, 2 lata nauki
 • Technik Sterylizacji Medycznej
  nauka w trybie zaoczny (średnio dwa weekendy w miesiącu), 1 rok nauki  NOWOŚĆ !

Ma ponad 70 letnią tradycję kształcenia w zawodzie Techników Dentystycznych i prawie 35-letnią w kształceniu Higienistek Stomatologicznych.

Od roku 2007 nasi absolwenci zdają zewnętrzny (państwowy) egzamin z kwalifikacji zawodowych na indywidualnym poziomie powyżej 90%.

Mamy najwyższy procent zdawalności w kraju w obu nauczanych zawodach!
Od roku 2010 to 100% zdanych egzaminów!

Szkoła ma wspaniałą lokalizację w bezpośredniej bliskości Dworca Wschodniego i Dworca Wileńskiego oraz blisko II linii metra co zapewnia dogodną komunikację zarówno z rejonu Warszawy jak i terenów do niej przylegających.

Baza szkoły jest dostosowana do nauczania w obu specjalistycznych zawodach stomatologicznych. Zapewniamy dostęp do urządzeń i technologii w ramach realizowania programu nauczania w szkole. Nasz uczeń nie kupuje żadnych narzędzi. Ma wszystko wypożyczone ze szkoły na okres nauki.

Główne atuty szkoły to:

 • nowoczesne metody nauczania
 • wdrożone nowoczesne technologie zawodowe (projektowanie cyfrowe, asysta implantologiczna)
 • nowoczesna baza dydaktyczna szkoły
 • w pełni wyposażone indywidualne stanowiska pracy dla każdego ucznia
 • współpraca z firmami Protetycznymi i Stomatologicznymi w zakresie kształcenia w obu zawodach
 • najwyższa jakość kształcenia w Polsce, poparta wynikami egzaminów zewnętrznych
 • wysoka jakość kształcenia poparta ocenami pracodawców
 • szkolenia w firmach stomatologicznych i protetycznych, także szkolenia zagraniczne
 • aktywne uczestnictwo nauczycieli w doskonaleniu zawodowym
 • szeroko rozwinięta działalność w obszarze promocji zdrowia
 • działalność szkoły na rzecz środowiska pozaszkolnego
 • pełna realizacja programów nauczania, rozszerzona o nowości technologiczne


Technik dentystyczny


Kształcenie 2,5 roku;

Absolwenci otrzymują tytuł Technika Dentystycznego

Zawód znany i popularny wśród miłośników stomatologii. Technik dentystyczny samodzielnie wykonuje uzupełnienia protetyczne zlecone przez lekarza dentystę.

W czasie nauki w szkole uczeń uczy się wykonywać uzupełnienia protetyczne ruchome i stałe, wykonane z mas akrylanowych, metalu, kompozytu, i ceramiki. Na zajęciach z ortodoncji, uczy się wykonania różnych rodzajów aparatów ortodontycznych stosowanych obecnie w stomatologii. Uczniowie wszystkie prace wykonują samodzielnie (poprzez wykonanie a nie tylko patrzenie jak robi to nauczyciel!), co gwarantuje nabycie odpowiednich umiejętności. Szkoła zapewnia dostęp do urządzeń i materiałów. Uczniowie otrzymują do nauki w pełni wyposażone, profesjonalne stanowiska pracy oraz dobrze zaopatrzoną bibliotekę zawodową. Każdy uczeń, który zakończy edukację w szkole może przystąpić do Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe, a po jego zdaniu uzyska tytuł zawodowy i uprawnienia do prowadzenia własnej pracowni protetycznej oraz wykonywania wszystkich prac protetycznych i ortodontycznych.

W ramach nauki w szkole uczniowie uczestniczą w kursach i szkoleniach wykraczających ponad program nauczania i popartych certyfikatami. Szkoła organizuje także dla chętnych, wyjazdy szkoleniowe do zagranicznych firm protetycznych.

Organizowane w ramach realizowanego programu nauczania, zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe odbywają się renomowanych pracowniach protetycznych w Warszawie. 

Nasi absolwenci cieszą się wielkim uznaniem na zawodowym rynku pracy.


Higienistka stomatologiczna


Kształcenie 2 lata;

Absolwenci otrzymują tytuł Higienistki stomatologicznej

Zawód mało znany w naszym kraju lecz bardzo poszukiwany. Pewna praca po skończeniu edukacji!!! Praca w duecie z lekarzem dentystą oraz prawo do wykonywania samodzielnych zabiegów dentystycznych. 

Pomimo „damskiego” charakteru tytułu zawodowego, w zawodzie tym mogą się uczyć także chłopcy. Cieszą się oni dużym uznaniem u pracodawców!

Higienistka bezpośrednio asystuje lekarzowi podczas wykonywania wszystkich zabiegów profilaktycznych, stomatologicznych, ortodontycznych, chirurgicznych. Posiada uprawnienia do: samodzielnego wykonywania zabiegów higieniczno-leczniczych w jamie ustnej pacjenta; współpracy z lekarzem w zakresie wszystkich dziedzin stomatologii tj, stomatologii zachowawczej, ortodoncji, protetyki i chirurgii. Ma wiedzę i umiejętności do prowadzenia profilaktyki stomatologicznej także w szkołach i przedszkolach. Jest „prawą ręką” lekarza zarówno w zakresie współpracy przy pacjencie jak i w organizacyjnym prowadzeniu gabinetu.

Obecnie w związku z rozwojem prywatnego lecznictwa w zakresie stomatologii oraz powstaniem dużych klinik dentystycznych higienistki stomatologiczne są bardzo poszukiwane na rynku pracy.

Szkoła zapewnia uczniom praktyki zawodowe w nowoczesnych gabinetach i klinikach stomatologicznych na terenie Warszawy.

W przyszłości, wykonywanie tego zawodu zapewnia godziwe zarobki. Zarówno uczennice jak i absolwentki naszej szkoły, mają do wyboru wiele ciekawych ofert pracy.


Technik Sterylizacji Medycznej


 Okres nauczania: 1 rok

System nauczania: zaoczny (średnio dwa weekendy w miesiącu)

Oferta edukacyjna dla absolwentów szkół średnich (także bez matury)

Technik sterylizacji medycznej to nowy zawód medyczny, utworzony na potrzeby środowisk medycznych w trosce o bezpieczeństwo pacjentów korzystających z różnych usług medyczno-kosmetycznych.

Celem osób wykonujących ten zawód jest zapewnienie odpowiedniej czystości mikrobiologicznej sprzętu, dezynfekcja i sterylizacja narzędzi i materiałów używanych do zabiegów diagnostycznych i leczniczych. Kontrola sprzętu pod względem jakościowym i ilościowym, pakietowanie narzędzi i bielizny operacyjnej oraz materiału opatrunkowego, sterylizacja narzędzi, materiałów opatrunkowych różnymi metodami, obsługa sterylizatorów, kontrola procesu sterylizacji, prowadzenie dokumentacji wszystkich wykonanych czynności.

Jest to praca bardzo odpowiedzialna, warunkująca bezpieczeństwo pacjentów i całego personelu medycznego.

Ważnymi cechami potrzebnymi do wykonywania tego zawodu są: czystość i higiena osobista, cierpliwość, dokładność.

W czasie nauki słuchacz realizuje zajęcia praktyczne w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach a praktyki zawodowe w specjalistycznych placówkach centralnej sterylizacji w szpitalach na terenie Warszawy.

Roczne kształcenie zakończone jest egzaminem państwowym organizowanym przez OKE i uzyskaniem dokumentu potwierdzającego kwalifikacje w tym zawodzie. (MED.12 Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medyczny)

Absolwent tego kierunku może zostać zatrudniony w:

 • Centralnej sterylizatorni w szpitalu,
 • Lokalnych Punktach sterylizacji,
 • Gabinetach stomatologicznych,
 • Gabinetach kosmetycznych i fryzjerskich,
 • Gabinetach odnowy biologicznej i medycyny estetycznej,
 • Publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,
 • Może prowadzić własną działalność.

Zawody na uczelni:

higienistka stomatologiczna
technik dentystyczny
technik sterylizacji medycznej

Główny adres uczelni


rekrutacja elektroniczna – rekrutacja@msp3.edu.pl

Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane

Polecane Uczelnie