Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Instytut Filologii Germańskiej

Instytut Filologii Germańskiej


Instytut Filologii Germańskiej prowadzi kursy języka niemieckiego, które adresowane są do wszystkich osób zainteresowanych językiem niemieckim. Od 2014 r. Instytut Filologii Germańskiej jest akredytowanym ośrodkiem egzaminacyjnym TELC.

W ofercie mamy:

 • kursy semestralne na wszystkich poziomach zaawansowania (A1-C2);
 • kursy maturalne;
 • kursy przygotowawcze do egzaminów TELC na wszystkich poziomach zaawansowania;
 • trening przedegzaminacyjny TELC;
 • kursy języków specjalistycznych;
 • konwersacje od poziomu B2.

Kursy języka niemieckiego w Instytucie Filologii Germańskiej prowadzone są przez wykwalifikowaną i profesjonalną kadrę dydaktyczną, składającą się z wykładowców Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Doświadczenie w nauczaniu, przygotowanie metodyczne oraz doskonała znajomość języka niemieckiego i kultury krajów niemieckojęzycznych gwarantują efektywność nauczania oraz szybkie postępy w uczeniu się języka niemieckiego.

Kursy odbywają się w małych, starannie dobranych grupach, co umożliwia indywidualne podejście do każdego uczestnika kursu, uwzględnienie jego indywidualnych potrzeb w procesie uczenia się oraz elastyczność w dobieraniu metod nauczania. Przypisanie do grupy na danym poziomie odbywa się na podstawie testu gramatyczno-leksykalnego oraz rozmowy w języku niemieckim. Te dwa elementy służą precyzyjnemu ocenieniu umiejętności językowych oraz określeniu poziomu biegłości językowej zgodnego z Europejskim systemem opisu kształcenia językowego.

Podczas kursów języka niemieckiego stosujemy metodę komunikacyjną, która kładzie nacisk na rozwijanie umiejętności komunikacyjnych w języku obcym.

Zajęcia odbywają się z reguły dwa razy w tygodniu (2×90 minut) w blokach poniedziałek/środa lub wtorek/czwartek. Kursy maturalne odbywają się raz w tygodniu (3 godz.). Szczegółowy opis poszczególnych kursów znajduje się w załączniku Nasze kursy. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do czwartku w godzinach popołudniowych (od godz. 17.00) w Instytucie Filologii Germańskiej.

KURSY JĘZYKA NIEMIECKIEGO – INFORMACJE

Nasza oferta obejmuje następujące kursy:

 • kursy semestralne na wszystkich poziomach zaawansowania (A1-C2);
 • kursy maturalne;
 • kursy przygotowawcze do egzaminów TELC na wszystkich poziomach zaawansowania;
 • kursy języków specjalistycznych;
 • konwersacje od poziomu B2-C2.

Wszystkie kursy odbywają się w roku akademickim, tzn. od października do czerwca, z podziałem na dwa semestry: semestr zimowy (od października do stycznia/lutego) oraz semestr letni (od lutego do czerwca). Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych (od godz. 17.00) w budynku Instytutu Filologii Germańskiej. Grupy liczą maksymalnie 10 osób.

Kursy semestralne

Kursy semestralne są przeznaczone dla osób, które chcą rozpocząć naukę języka niemieckiego od podstaw (A1) lub ją kontynuować (A2-C2). Nasza oferta skierowana jest zarówno do osób pracujących, jak i uczących się. Kurs został opracowany w oparciu o materiały dydaktyczne dostosowane do danego poziomu opanowania języka jak i materiały pochodzące z prasy, telewizji oraz Internetu. Celem zajęćjest:

 • doskonalenie wszystkich sprawności językowych (mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie),
 • sięganie do żywego języka w postaci stron internetowych, materiałów prasowych czy fragmentów filmowych,
 • rozwijanie kreatywności w posługiwaniu się językiemobcym.

Kurs semestralny obejmuje 56 godzin lekcyjnych (45min.). Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu (w poniedziałki i środy lub we wtorki i czwartki) po 90 min (2 godz. lekcyjne).

Cena kursu

Kursy maturalne

Kursy przygotowujące uczniów do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym, opracowane w  oparciu o aktualną podstawę programową. W trakcie zajęć zapoznajemy uczestników z technikami egzaminacyjnymi, pracujemy nad wypełnieniem arkuszy maturalnych z poprzednich lat, przeprowadzamy symulacje egzaminów ustnych. Utrwalamy znajomość gramatyki oraz słownictwa, niezbędnych do uzyskania bardzo dobrego wyniku na egzaminie maturalnym. Program zajęć obejmuje:

 • konwersacje,
 • ćwiczenia gramatyczno-leksykalne,
 • pisanie,
 • testymaturalne.

Kurs maturalny obejmuje 60 godzin lekcyjnych (45min.). Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po 3 godziny zegarowe (4 godz. lekcyjne).

Cena kursu

Kursy przygotowawcze do egzaminów TELC

na wszystkich poziomach zaawansowania

Kursy przygotowujące do egzaminów TELC rozwijają wszystkie sprawności językowe, które sprawdzane są podczas egzaminów. W trakcie kursów pracujemy także na przykładowych testach egzaminacyjnych, ćwiczymy techniki egzaminacyjne. Kurs zakończony jest egzaminem próbnym, który pozwala na ewaluację efektów kształcenia. Kursy prowadzone są przez egzaminatorów TELC, a jednocześnie wykładowców Instytutu Filologii Germańskiej.

Kurs przygotowujący do egzaminu TELC obejmuje 40 godzin lekcyjnych (45 min.). Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu (w poniedziałki i środy lub we wtorki i czwartki) po 90 min (2 godz.lekcyjne).

Cena kursu

Trening przedegzaminacyjny TELC

Trening przedegzaminacyjny skierowany jest do osób, przygotowujących się do egzaminów językowych telc na wszystkich poziomach zaawansowania. Trening przedegzaminacyjny to krótka forma kursu, w trakcie którego pracujemy na przykładowych testach egzaminacyjnych oraz ćwiczymy techniki rozwiązywania zadań egzaminacyjnych, dzięki temu uczestnik może zapoznać się dokładnie ze strukturą egzaminu na  danym poziomie. Treningi prowadzone są przez egzaminatorów TELC, a jednocześnie wykładowców Instytutu Filologii Germańskiej.

Trening przygotowujący do egzaminu TELC obejmuje 15 godzin lekcyjnych (45 min.). Zajęcia podzielone są na trzy bloki (3 x 5 godz. lekcyjnych).

Cena kursu

Kurs języków specjalistycznych

Kurs przeznaczony dla wszystkich zainteresowanych nauką specjalistycznej terminologii z zakresu niemieckiego języka prawniczego lub języka medycznego. Nasza oferta skierowana jest do osób, władających językiem na poziomie minimumB1.

Kursy języka prawniczego skierowane są np. do adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, studentów (prawa, administracji i filologii), początkujących tłumaczy oraz pracowników administracyjno-biurowych, zatrudnionych w sektorze usług prawniczych.

Kurs języka medycznego skierowany jest przede wszystkim do osób pracujących lub zamierzający podjąć pracę w sektorze medycznym. Kursy zostały opracowany w oparciu o autorski materiał dydaktyczny oraz oryginalne teksty źródłowe.

Kursy języków specjalistycznych obejmują 56 godzin lekcyjnych (45min.). Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu (w poniedziałki i środy lub we wtorki i czwartki) po 90 min (2 godz. lekcyjne).

Cena kursu

Konwersacje od poziomu B2-C2

Konwersacje to kursy, które kładą nacisk na rozwój sprawności mówienia. Konwersacje organizowane są na różnych poziomach zaawansowania, począwszy od poziomu B2. Zajęcia bazują na autorskim programie oraz autentycznych tekstach z niemieckich mediów. Tematy konwersacji są aktualne. Celem zajęć jest rozwijanie sprawności mówienia w języku niemieckim, wspieranie kreatywności w formułowaniu swoich myśli oraz redukowanie bariery w porozumiewaniu się w języku niemieckim.

Konwersacje obejmują 56 godzin lekcyjnych (45min.). Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu (w poniedziałki i środy lub we wtorki i czwartki) po 90 min (2 godz. lekcyjne).

Cena kursu


Kursy na uczelni:

maturalne
języka niemieckiego

Języki na uczelni:

niemiecki

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane