Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli

Rok zalozenia: 1999 | Rektor: prof. zw. dr hab. Andrzej Klasik
Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli
(GWSP) w Chorzowie powstała w 1999 roku. GWSP powstała pod skrzydłami i patronatem programowym i kadrowym Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości jest pierwszą Uczelnią w regionie, która wdrążając KRK MNiSZW, realizuje od roku akademickiego 2012/2013 praktyczny profil kształcenia. Profil praktyczny to kształcenie pod kątem oczekiwań pracodawców i z udziałem przedsiębiorców, menedżerów i specjalistów, nie tracąc z pola widzenia dobrego przygotowania do studiów II stopnia.

Profil praktyczny jest nowatorskim sposobem kształcenia zawierającym:
 • programy, w których wzięto pod uwagę możliwość zatrudnienia po zakończeniu studiów,
 • bezpośrednie kontakty studentów z osobami prowadzącymi firmy i instytucje posiadającymi doświadczenie z różnych dziedzin funkcjonalnych i obszarów tematycznych,
 • zajęcia terenowe i wyjazdy studyjne realizowane w partnerskich firmach i instytucjach,
 • kształcenie w małych grupach realizujących studia przypadków, prace analityczne i autorskie projekty.
Realizowane w trakcie studiów praktyki zawodowe łączone są z obecną i przyszłą pracą. Ukierunkowywane są na realizację użytecznych tematów prac dyplomowych.

Kierunki studiów

 • Modern Business

  Specjalność
 Audyt wewnętrzny i zarządzanie ryzykiem
 Event management
 Kadry i płace NOWOŚĆ
 Logistyka, dystrybucja i sprzedaż
 Nowoczesny marketing – reklama, sprzedaż, PR NOWOŚĆ
 Psychologia menedżerska
 Rachunkowość i zarządzanie finansowe 
 Serwisy internetowe i bezpieczeństwo informacji
 Zarządzanie firmą i zasobami ludzkimi

 • Gry i grafika interaktywna

  Specjalność
 Grafika w GiGi
 Projektowanie w GiGi
 Zarządzanie projektami w GiGi

 • Terapia artystyczna

  Specjalność
 Arteterapia
 Naturoterapia Zapraszamy:

www.gwsp.edu.pl

Kierunki wykładane na uczelni:

gry i grafika interaktywna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
modern business I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
terapia artystyczna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie