Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

British school - Warszawa Bemowo

British school - Warszawa Bemowo


British School Bemowo to oddział jednej z największych i najbardziej renomowanych szkół językowych w Polsce. Specjalizujemy się w nauczaniu języka angielskiego podejściem komunikatywnym. Słuchacze przekraczający próg naszej Szkoły trafiają pod opiekę wysoko wykwalifikowanej kadry nauczycieli oraz metodyka.

Oferujemy kursy na każdym poziomie zaawansowania i we wszystkich grupach wiekowych.

  • jesteśmy jedyną Szkoła na Bemowie wyróżnioną prestiżowym znakiem jakości nauczania PASE
  • posiadamy nowoczesne, klimatyzowane sale lekcyjne
  • wyposażyliśmy wszystkie sale w nowoczesne tablice multimedialne
  • nasi słuchacze mają dostęp do rozbudowanej platformy e-learningowej oraz dziennika elektronicznego
  • realizujemy politykę językową propagowaną przez Radę Europy

Dlaczego my?

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA - NAUKA NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE

Bez odpowiedniej wiedzy i doświadczenia bardzo ciężko jest samemu ocenić jakość usług oferowanych przez szkołę językową. Dlatego decydując się na wybór szkoły, warto wziąć pod uwagę jej renomę oraz opinie niezależnych ekspertów. British School Bemowo jest jedną z nielicznych szkół językowych w Warszawie wyróżnionych prestiżowym certyfikatem jakości nauczania PASE, przyznawanym przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie na rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych. Rekomendacja PASE przyznawana jest w wyniku wszechstronnej inspekcji, w trakcie której inspektorzy PASE sprawdzają Szkołę m.in. w zakresie jakości nauczania, profesjonalizmu zarządzania, komfortu warunków nauczania oraz etyczności podejmowanych działań reklamowych.

TABLICE INTERAKTYWNE - NOWOCZESNOŚĆ TO U NAS STANDARD

Tablice multimedialne w salach lekcyjnych są w British School standardem. Ucząc języka, stawiamy na nowoczesność. Tablice interaktywne dają naszym lektorom możliwość korzystania z różnorodnych materiałów multimedialnych. W ten sposób kurs językowy potrafi dużo bardziej zainteresować oraz wciągnąć usłuchaczy w interakcję z lektorem. Multimedialny przekaz lepiej utrwala się w pamięci odbiorców i jeszcze bardziej angażuje ich uwagę.

PLATFORMA E-LEARNING -ZAWSZE W KONTAKCIE Z JĘZYKIEM

Nasza Szkoła specjalnie dla swoich słuchaczy stworzyła nowoczesną, bardzo funkcjonalną platformę e-learningową. Można się do niej zalogować przez Internet z dowolnego miejsca na świecie. Platforma daje możliwość samodzielnej pracy z językiem angielskim i nie tylko. Nauka odbywa się na podstawie materiałów uzupełniających wiedzę nabytą na kursach. Platforma jest w pełni bezpłatna i do woli mogą z niej korzystać wszyscy uczący się w British School.


Kursy

JĘZYK OGÓLNY

Kursy ogólnego języka angielskiego dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Programy kursów koncentrują się wokół tematów z życia codziennego, rozrywki, zainteresowań i zagadnień społecznych. Dzięki urozmaiconym technikom pracy zapewniamy słuchaczom wszechstronny i systematyczny rozwój ich umiejętności językowych. Struktury gramatyczne i słownictwo wprowadzane są w naturalnych sytuacjach i ćwiczone czynnie. Lektorzy uważnie słuchają potrzeb  i zapewniają dodatkowe materiały z nimi związane.

KURSY EGZAMINACYJNE

W ofercie naszej Szkoły znajdują się kursy przygotowujące do egzaminów Cambridge English (First, Advanced, Proficiency). Przygotowanie do egzaminów YLE, KET, PET oraz IELTS realizujemy na zamówienie lub indywidualnie.

KIDS’ CLUB

Spotkania z językiem angielskim dla dzieci w wieku 4-6 lat.
Dzieci zdobywają wiedzę na temat języka angielskiego poprzez zabawę. Kurs oparty jest na grach, piosenkach, rymowankach oraz materiałach wizualnych. Tematyka dostosowana jest do zainteresowań i wymagań przedszkolaków, a doświadczony i wykwalifikowany lektor dba o harmonijny rozwój zdolności językowych.
Na kursie kładziemy nacisk przede wszystkim na słuchanie i mówienie. Dzieci uczą się kultury języka obcego, osłuchują z językiem obcym oraz rozwijają umiejętności interpersonalne podczas pracy w grupie.
Program zajęc został opracowany specjalnie dla naszego oddziału na podstawie doświadczeń lektorów i potrzeb tej grupy wiekowej.
Zajęcia trwają tylko 60 minut (z krótką przerwą śródlekcyjną), a w czasie jednego spotkania zadania różnicowane są tak, aby mali słuchacze nie zdążyli się zmęczyć i znudzić

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

Zajęcia indywidualne (język ogólny, biznesowy, specjalistyczny, przygotowanie do egzaminów polskich i międzynarodowych) to zajęcia z lektorem w formule one-to-one. Na takich zajęciach można uczyć się we własnym tempie oraz skupić na zagadnieniach najważniejszych dla słuchacza. Zyskanie całkowitej uwagi i opieki nauczyciela to szybsza i skuteczniejsza nauka języka.
Kurs indywidualny to także elastyczność. Terminy i godziny zajęć są dostosowane do planu dnia słuchacza. Uczysz się więc wtedy, kiedy jest Ci najwygodniej. Jeżeli musisz opuścić zajęcia, możesz odwołać je z odpowiednim wyprzedzeniem. Wtedy zajęcia nie przepadają, a jedynie zostają przesunięte na inny termin.
Zajęcia mogą odbywać się w siedzibie naszej szkoły lub w Twoim domu. Za dojazd lektora nie pobieramy dodatkowej opłaty.

KURSY WAKACYJNE

Myślisz, że w wakacje w naszej Szkole nic się nie dzieje? Mylisz się! Właśnie wtedy ruszamy z letnimi przyspieszonymi kursami konwersacyjnymi!
Popracujesz nad wymową, poznasz nowe zwroty i wyrażenia, poprawisz płynność i swobodę mówienia, porozmawiasz o ciekawych ludziach i zjawiskach. I przede wszystkim nie stracisz kontaktu z językiem.
Dla kogo jest nasz wakacyjny kurs?

  • dla tych, którzy chcą popracować nad swobodą mówienia
  • dla tych, którzy chcą powtórzyć i utrwalić znany już materiał lub przygotować się do zajęć w nowym roku szkolnym
  • dla tych, którzy pragną poprawić wymowę oraz płynność przez wyjazdem zagranicznym

Nieformalna atmosfera w klimatyzowanych salach oraz lekki i atrakcyjny program pozwolą każdemu doszlifować język! Zapraszamy!

POZIOMY JĘZYKOWE CERF

PODSTAWY (BASIC USER)

A1
Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi stosować potoczne wyrażenia i bardzo proste wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego. Potrafi formułować pytania z zakresu życia prywatnego oraz odpowiadać na tego typu pytania. Potrafi przedstawiać siebie i innych. Potrafi prowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.

A2
Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym. Potrafi porozumiewać się w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym żyje, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.

SAMODZIELNOŚĆ (INDEPENDENT USER)

B1
Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć w czasie podróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, które są jej znane bądź ją interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.

B2
Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi – w szerokim zakresie tematów – formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne lub pisemne, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.

BIEGŁOŚĆ (PROFICIENT USER)

C1
Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. Potrafi się wypowiadać płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania. Skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych. Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe, dotyczące złożonych problemów wypowiedzi ustne lub pisemne, sprawnie i właściwie posługując się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami, wskaźnikami zespolenia tekstu.

C2
Osoba posługująca się językiem na tym poziomie może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko co usłyszy lub przeczyta. Potrafi streszczać informacje pochodzące z różnych źródeł, pisanych lub mówionych, w spójny sposób odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia. Potrafi wyrażać swoje myśli płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.


 

Kursy na uczelni:

języka angielskiego

Języki na uczelni:

angielski

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

Studia w Europie - kiedy aplikować, żeby zdążyć?

Rok 2020 jest trudnym czasem dla uczniów. Część musiała zmienić swoje plany ze względu na pandemię, inni nie zdążyli aplikować na wymarzony kierunek. Czy muszą jednak czekać cały rok, by zasiąść w ławach uczelni? Gdzie aplikować, by rozpocząć studia jeszcze w tym roku? Do kiedy można zdecydować się na studia za granicą i na jakich warunkach?

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane