Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Alliance Francaise Łódź

Alliance Francaise Łódź

Rok założenia: 1978

Oferujemy kursy języka francuskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych - zajęcia w grupach i zajęcia indywidualne na wszystkich poziomach zaawansowania - egzaminy i certyfikaty DELF i DALF - polscy lektorzy oraz native speakerzy z Francji

Alliance Française Łódź posiada pozytywną akredytację PARP i każdy z oferowanych przez nas kursów grupowych czy indywidualnych może zostać objęty dofinansowaniem (80% jego wartości).

Wysoka jakość nauczania:

 • Specjalizacja i bardzo duże doświadczenie w nauczaniu języka francuskiego
 • Przestrzeganie  norm określonych zarówno przez Radę Europy jak i francuskie Ministerstwo Edukacji Narodowej, które ustalają standardy certyfikatów języka francuskiego DELF i DALF.
 • Innowacyjne metody nauczania
 • Wykwalifikowana kadra pedagogiczna, polscy i francuscy lektorzy

Bogata oferta kursów:

 • francuski ogólny dla dzieci młodzieży i dorosłych
 • francuski specjalistyczny, przygotowanie do egzaminów DELF/DALF, do matury, konwersacje
 • 12 poziomów nauczania
 • kursy standardowe i intensywne
 • kursy grupowe i indywidualne
 • zajęcia od poniedziałku do soboty, rano, po południu i wieczorem
 • kursy dla firm i instytucji
 • kursy wakacyjne

Ponadto:

 • Centrum Egzaminacyjne – certyfikaty DELF/DALF
 • Możliwość kontynuowania nauki w 7 innych ośrodkach w Polsce
 • Biblioteka komiksów
 • Liczne wydarzenia kulturalne; wystawy, koncerty, wykłady.

Alliance Française jest w Łodzi jedynym centrum akredytowanym przez CIEP do organizacji i przeprowadzania sesji egzaminacyjnych.

Czym są dyplomy DELF i DALF?

Certyfikaty DELF i DALF są oficjalnymi dokumentami wydawanymi przez Francuskie Ministerstwo Edukacji. Potwierdzają znajomość języka francuskiego na odpowiednim poziomie. Uznawane są na całym świecie i honorowane przez wszystkie środowiska zawodowe oraz edukacyjne.
Dyplomy (DELF,DALF) ważne są bezterminowo.

Jakie są poziomy egzaminów DELF i DALF?

Składają się z 6 osobnych dyplomów, odpowiadających sześciu poziomom Europejskiego Systemu Opisu Ksztacłenia jezykowego.

Egzaminy DELF i DALF są niezależne od siebie, to oznacza że można przystąpić do egzaminu na poziomie wyższym, bez konieczności posiadania certyfikatu z poziomu niższego.

Jakie są rodzaje egzaminów DELF?

Egzaminy DELF występują w kilku wersjach dostosowanych do wieku oraz potrzeb osób zdających:

DELF Prim:
Egzamin przeznaczony dla dzieci w wieku od 8 do 12 lat, które posiadają podstawową znajomość języka francuskiego

DELF Junior:
Egzamin przeznaczony jest dla osób, które nie ukończyły 18 roku życia. Jego struktura jest taka sama jak w wersji dla osób dorosłych, jednak tematyka podejmowanych zadań jest związana z zainteresowaniami młodych ludzi.

DELF Tout Public:
Egzamin przeznaczony dla osób dorosłych

DELF Pro:
Egzamin przeznaczony dla osób dorosłych. Ich struktura jest taka sama jak w wersji Tout Public, jednak tematyka podejmowanych zadań jest związana z życiem zawodowym i rynkiem pracy.

Jaka jest struktura egzaminów DELF i DALF?

Każdy z egzaminów DELF & DALF składa się z czterech części, które sprawdzają następujące kompetencje językowe:

 • Rozumienie ze słuchu,
 • Rozumienie tekstu pisanego,
 • Wypowiedź pisemna,
 • Wypowiedź ustna.

Maksymalnie można zdobyć 100 punktów, po 25 punktów z każdej części. Aby zdać egzamin i otrzymać certyfikat, należy uzyskać minimalnie 50 punktów.


Kursy na uczelni:

języka angielskiego

Języki na uczelni:

francuski

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane