Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Alliance Francaise Katowice

Alliance Francaise Katowice


Alliance Francaise w Katowicach zostało założone w roku 1978 z inicjatywy profesora Aleksandra Abłamowicza i działało jako jednostka międzywydziałowa przy Uniwersytetecie Śląskim.

W 2008 roku w połączeniu z Uniwersytetem Śląskim stworzono niezależne Stowarzyszenie Alliance Francaise w Katowicach, funkcjonujące na zasadach francuskiej Fundacji Alliance.

W 2013 roku Alliance Francaise w Katowicach zostało oficjalnie uznane i zatwierdzone przez Fundację Allinace Francaise w Paryżu.

Alliance Francaise w Katowicach oferuje kursy języka francuskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych na wszystkich poziomach zaawansowania, kursy specjalistyczne (ekonomiczno-handlowy i prawniczy), a także kursy języka polskiego dla obcokrajowców.

Sama instytucja Alliance Française liczy sobie ponad sto lat, a jej główna siedziba znajduje się w Paryżu przy bulwarze Raspail.

Poprzez coroczne staże pedagogiczne w Paryżu i w innych miastach Francji, jesteśmy na bieżąco z aktualnymi kierunkami nauczania języka francuskiego. Ciągłą opiekę dydaktyczną zapewnia nam Ambasada Francji. Co roku we wrześniu nauczyciele ze wszystkich ośrodków AF w Polsce spotykają się na seminarium metodycznym z udziałem specjalistów z Francji.

Zapraszamy do kursów przygotowujacych do egzaminów DELF/DALF
- Préparation aux examens DELF/DALF

Oferujemy  kursy przygotowujące do egzaminów DELF/DALF - Préparation aux examens DELF/DALF, podczas których przybliżymy Państwu formę egzaminu i pomożemy opanować cztery kompetencje językowe: rozumienie ze słuchu, wypowiedź ustną, rozumienie tekstu pisanego oraz wypowiedź pisemną.

Egzaminy DELF/DALF w Alliance Française w Katowicach

Czym są dyplomy DELF i DALF?

DELF : Diplôme d’études en langue française (A1, A2, B1, B2)
DALF : Diplôme approfondi en langue française (C1, C2)

Certyfikaty DELF i DALF są oficjalnymi dokumentami wydawanymi przez Międzynarodowe Centrum Studiów Pedagogicznych (CIEP). Są one uznawane na całym świecie i honorowane przez wszystkie środowiska zawodowe oraz edukacyjne. Dyplomy DELF i DALF są ważne bezterminowo.

Więcej informacji na stronie CIEP.

Jakie są poziomy egzaminów DELF i DALF?

Certyfikaty odpowiadają sześciu poziomom Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, od A1 do C2. Każdy z egzaminów można zdawać odrębnie, ponieważ każdy stanowi podstawę osobnego dyplomu.

Jakie są rodzaje egzaminów DELF?

Egzaminy DELF występują w kilku wersjach dostosowanych do wieku oraz potrzeb osób zdających:

  • DELF Tout Public - egzamin przeznaczony dla osób dorosłych.
  • DELF Junior - egzamin jest skierowany do młodzieży szkolnej, gimnazjalnej i licealnej. Jego struktura jest taka sama jak w wersji dla osób dorosłych, jednak tematyka zadań jest bliższa zainteresowaniom młodych ludzi.
  • DELF Prim - egzamin na poziomie A1, A1.1, A2 przeznaczony dla dzieci w wieku od 8 do 12 lat.

Który egzamin wybrać?

Twój poziom francuskiego jest podstawowy – odpowiedni będzie DELF A1 albo DELF A2

A1: potrafisz mówić o sobie i o najbliższym otoczeniu.

A2: potrafisz porozumieć się w sytuacjach życia codziennego, znasz formuły grzecznościowe oraz możesz uczestniczyć w rozmowach o charakterze codziennym.

Twój poziom francuskiego jest średniozaawansowany – spróbuj swoich sił w DELF B1 albo DELF B2

B1: potrafisz sformułować własną opinię, uczestniczyć w dyskusji, poradzić sobie w nieoczekiwanych sytuacjach w życiu codziennym, we Francji lub kraju frankofońskim.

B2: potrafisz uzasadnić swoją opinię, rozwinąć argumentację, obronić własny punkt widzenia, przekonać swojego rozmówcę lub z nim negocjować. Swobodnie czujesz się w wymianach towarzyskich i potrafisz sam poprawiać własne błędy językowe.

Twój poziom francuskiego jest zaawansowany -  możesz starać się o DALF C1 albo DALF C2

C1: Twoja biegłość językowa pozwala na swobodne, spontaniczne komunikowanie się. Dysponujesz bogatym słownictwem, które umożliwia precyzyjne, adekwatne do tematu formułowanie komentarzy i opinii.

C2: Twój francuski odznacza się wysokim stopniem precyzji i swobody. Jesteś gotowy do realizacji zadań akademickich lub innych, na poziomie równie zaawansowanym.

Z czego składa się egzamin?

Każdy egzamin składa się z kilku części sprawdzających cztery kompetencje językowe:

  • rozumienie ze słuchu,
  • wypowiedź ustna,
  • rozumienie tekstu pisanego,
  • wypowiedź pisemna.

Maksymalnie można zdobyć 100 punktów, po 25 punktów z każdej części. Aby zdać egzamin i otrzymać certyfikat, należy uzyskać minimalnie 50 punktów.

więcej...


Kursy na uczelni:

języka francuskiego

Języki na uczelni:

francuski

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane