Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Aktywne Studium Plastyczne Technik Teatralno-Filmowych

Aktywne Studium Plastyczne Technik Teatralno-Filmowych

Rok założenia: 1999

Jeżeli jesteś zainteresowany kształceniem w zakresie charakteryzacji lub projektowania graficznego od roku akademickiego 2010/2011 możesz wybrać wariant 3,5 letnich studiów licencjackich w Wyższej Szkole Artystycznej albo naukę w 2-letnim policealnym studium funkcjonującym przy Wyższej Szkole Artystycznej. Możesz więc zrealizować dyplom w 3,5 roku i uzyskać tytuł licencjata lub wybrać wariant 2 lat nauki i uzyskać dyplom zawodowy.
 
Wyższa Szkoła Artystyczna prowadzi kształcenie na kierunku Malarstwo I stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Uczelnia kształci studentów w malarskich technikach scenograficznych (specjalność związana z charakteryzacją, kostiumem i malarstwem w scenografii), multimedialnych technikach graficznych (specjalizacja: projektowanie graficzne), a także w zakresie malarstwa sztalugowego. Profil kształcenia skierowany jest, zatem do osób, które interesują się malarstwem, scenografią, charakteryzacją teatralną i filmową oraz nowoczesnymi technikami komputerowej kreacji graficznej. Więcej informacji uzyskać można na stronie Uczelni: www.wsa.art.pl.

Aktywne Studium Plastyczne Technik Teatralno-Filmowych to dwuletnia policealna szkoła działająca funkcjonująca na podstawie zezwolenia Ministerstwa Kultury i Sztuki z 1999 roku. Program Studium spełnia założenia nowoczesnej szkoły o charakterze plastycznym i zawodowym. Formy kształcenia pozwalają studentom nabyć umiejętności niezbędne na rynku pracy oraz rozwijać własne zainteresowania twórcze. Oferujemy możliwość nauki w trybie dziennym i zaocznym. Zajęcia praktyczne odbywają się w niewielkich 12-osobowych grupach, co zapewnia komfort kształcenia oraz bezpośredni kontakt z wykładowcami.


Studium kształci na dwóch kierunkach:


  • Charakteryzacji Teatralno-Filmowej i Perukarstwa
Cykl szkolenia przygotowuje studentów do zawodu charakteryzatora dla potrzeb kina, świata mody, telewizji, teatru i opery. Kształcenie opiera się na teorii, technikach charakteryzacji oraz zajęciach praktycznych. Program nauczania obejmuje między innymi: wizaż, charakteryzację, stylizację, perukarstwo, efekty specjalne, body painting oraz tworzenie masek. Zajęcia teoretyczne odbywają się między innymi z historii sztuki, teatru, filmu, ubioru, materiałów i technologii oraz organizacji produkcji filmowej. W ramach programu odbywają się warsztatowe zajęcia z rysunku, malarstwa oraz kompozycji i projektowania, projektowania mody i rozwoju kreatywności.

  • Projektowania Grafiki Telewizyjno-Filmowej
Program nauczania daje możliwość nabycia umiejętności projektowania graficznego (tworzenia animacji telewizyjnych i stron internetowych, montażu filmowego). Zajęcia teoretyczne obejmują zagadnienia z historii sztuki i filmu, organizacji produkcji filmowej oraz teorii i praktyki filmu. W cyklu nauczania odbywają się również warsztaty z rysunku i malarstwa, zajęcia z projektowania grafiki, animacji, grafiki trójwymiarowej, mediów elektronicznych, fotografii, typografii i liternictwa oraz rozwoju kreatywności. Tok kształcenia obejmuje naukę obsługi programów graficznych: Adobe Photoshop (grafika rastrowa), Adobe Illustrator (grafika wektorowa), Adobe InDesign (skład komputerowy), Adobe After Effects (animacja), Macromedia Flash (projektowanie stron internetowych), Final Cut Pro (montaż filmowy). Pracujemy na komputerach Macintosh najnowszej generacji.


Warunki przyjęcia:


• pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej (pierwszy termin w połowie czerwca),
• prezentacja prac plastycznych (wizytówka plastyczna kandydata),
• wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia
(dostępny na stronach internetowych: www.charakteryzacja.pl, www.grafika.edu.pl oraz wsa@wsa.art.pl),
• świadectwo ukończenia szkoły średniej lub/i świadectwo maturalne (odpis lub poświadczona kopia),
• wpisowe,
• cztery zdjęcia legitymacyjne,
• CV lub życiorys,
• ksero dowodu osobistego.W zakresie programu obu wydziałów Studium znajdują się:


• Animacja telewizyjno – filmowa
• Charakteryzacja, perukarstwo i stylizacja
• Fotografia
• Historia sztuki
• Historia teatru
• Historia filmu
• Historia ubioru
• Kompozycja i projektowanie
• Liternictwo i typografia
• Media elektroniczne
• Podstawy produkcji filmowej
• Projektowanie graficzne
• Projektowanie mody
• Rysunek i malarstwo
• Teoria i praktyka filmu
• Techniki wpływu, perswazji i rozwoju kreatywności

Biuro Studium i Biuro Organizacji Studiów czynne jest od poniedziałku do czwartku w godzinach 12.00–16.00.Serdecznie zapraszamy do kontaktowania się z nami.


Wydziały na uczelni:

charakteryzacji teatralno-filmowej
projektowania grafiki telewizyjno-filmowej

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane