Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, jest publiczną akademicką szkołą wyższą nawiązującą do tradycji warszawskiego szkolnictwa artystycznego sięgającej czasów stanisławowskich, kontynuatorką Warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych założonej w 1904 r. oraz Miejskiej Szkoły Sztuk Zdobniczych i Malarstwa. Jest nowoczesną uczelnią kształcącą przyszłe elity artystyczne kraju.


Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie:
 • kształci i wychowuje studentów w duchu humanizmu i tolerancji, zgodnie z zasadami wolności sztuki i nauki,
 • przygotowuje młodych adeptów sztuki do samodzielnego, odpowiedzialnego i kreatywnego zaangażowania w przemiany współczesnej kultury,
 • skupia i doskonali kadrę pedagogów tworząc warunki rozwoju ich twórczych i naukowych osobowości,
 • rozwija poszukiwania artystyczne przy poszanowaniu różnic światopoglądowych i wielości postaw twórczych, będąc otwartą na procesy przemian w sztuce i nauce.
 • uczestniczy w dziele kształtowania wartości kultury narodowej i nauki mieszczącej się w obszarze tradycji europejskiej.
W swoich działaniach Akademia Sztuk Pięknych kieruje się zasadami:
 • wolności nauczania, wolności badań naukowych oraz wolności twórczości artystycznej,
 • poszanowania praw własności intelektualnej,
 • dbania o efekty i jakość kształcenia,
 • współpracy z otoczeniem przy tworzeniu dydaktyki, działalności kulturotwórczej oraz w dziedzinie transferu wiedzy.
 

Wydział Malarstwa

Dziekanat
Krakowskie Przedmieście 5, 00-068 Warszawa
Tel (+48 22) 826 75 30, (+48 22) 320 02 82
Fax (+48 22) 320 02 53

Kierunek: Malarstwo
Specjalność: Malarstwo
Stacjonarne jednolite studia magisterskie, 10 semestrów (tytuł magistra sztuki)

Limit miejsc: 34

Egzamin wstępny:
I etap – teczka z pracami rysunkowymi i malarskimi (maksymalny rozmiar 100 cm x 70 cm, maksymalna ilość 25 sztuk)
II etap – rysunek (studium z natury, postać, szkice), malarstwo (studium z natury, martwa natura), kompozycja na zadany temat
III etap – autoprezentacja – opis w zakładce Rekrutacja/Autoprezentacja


Wydział Rzeźby

Dziekanat
Wybrzeże Kościuszkowskie 37, 00-379 Warszawa
Tel 504 085 063

Kierunek: Rzeźba
Specjalność: Rzeźba

Studia stacjonarne I stopnia, 6 semestrów (tytuł licencjata)
Limit miejsc: 16

Egzamin wstępny:
I etap – teczka z pracami rysunkowymi (maksymalny rozmiar 100 cm x 70 cm, około 15 sztuk) oraz 1-2 rzeźby głowy
II etap – rysunek (studium z natury, postać, kompozycja rysunkowa), rzeźba (studium z natury, głowa), kompozycja na zadany temat
III etap – autoprezentacja


Wydział Grafiki

Dziekanat studiów stacjonarnych
Krakowskie Przedmieście 5, 00-068 Warszawa
Tel. (+48 22) 826 75 47, (+48 22) 320 02 63
Fax. (+48 22) 826 75 47

Stacjonarne jednolite studia magisterskie, 10 semestrów (tytuł magistra sztuki)

Kierunek: Grafika
Specjalność:
grafika projektowa, grafika warsztatowa, multimedia, film animowany, fotografia

Limit miejsc: 40

Egzamin wstępny:
I etap – teczka z pracami rysunkowymi i malarskimi (maksymalny rozmiar 100 cm x 70 cm, maksymalna ilość 25 sztuk)
II etap – rysunek (dwa zadania; studium z natury, postać, kompozycja rysunkowa, szkice z natury) – 3 dni, malarstwo (studium z natury, martwa natura) – 1 dzień, kompozycja na zadany temat – 1 dzień
III etap – autoprezentacja


Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki

Dziekanat
Wybrzeże Kościuszkowskie 37, 00-379 Warszawa
Tel. (+48 22) 625 12 51,
Fax. (+48 22) 622 96 49,

Jednolite studia magisterskie, trwające 12 semestrów (tytuł magistra sztuki)

Specjalności:

konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby polichromowanej,
konserwacja i restauracja książki, grafiki i skóry zabytkowej,
konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i elementów architektury,
konserwacja i restauracja tkaniny zabytkowej

Limit miejsc: 21

Wydział Architektury Wnętrz

Dziekanat
Myśliwiecka 8, 00-459 Warszawa
Tel. (+48 22) 628 92 54 (+48 22) 629 40 45
Fax. (+48 22) 628 92 54

Studia stacjonarne I stopnia, 6 semestrów (tytuł licencjata)
Specjalność: Architektura Wnętrz
Limit miejsc: 30

Egzamin wstępny:
I etap – teczka z pracami rysunkowymi i malarskimi (maksymalny rozmiar 100 cm x 70 cm, maksymalna ilość 25 sztuk)
II etap – rysunek (studium z natury, postać, przedmiot), malarstwo (studium z natury lub ćwiczenia kolorystyczne), kompozycja (konstruowanie układów na płaszczyźnie i w przestrzeni), rzeźba (przestrzenna kompozycja z wyobraźni), testy wyobraźni przestrzennej
III etap – autoprezentacja

Studia stacjonarne II stopnia, 4 semestry (tytuł magistra sztuki)
Specjalność: Architektura Wnętrz
Limit miejsc:27


Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną

Dziekanat
Krakowskie Przedmieście 5,00-068 Warszawa
tel.(+48 22) 320 02 07 (+48 22) 320 02 08

Kierunek: Historia Sztuki
Specjalność: Kultura Miejsca

Studia stacjonarne I stopnia, 6 semestrów (tytuł licencjata)
Limit miejsc: 15


Wydział Wzornictwa

Dziekanat
Myśliwiecka 8, 00-459 Warszawa
Tel. (+48 22) 628 16 23, (+48 22) 629 40 45 w. 32
Fax. (+48 22) 628 16 23

Kierunek: Wzornictwo
Studia stacjonarne I stopnia, 7 semestrów (tytuł licencjata)

Specjalność: Projektowanie produktu i komunikacji wizualnej
Limit miejsc: 28


Wydział Sztuki mediów i Scenografii

Dziekanat Scenografii
ul. Spokojna 15, 01-044 Warszawa
tel.636-01-49

Studia stacjonarne I stopnia, 6 semestrów (tytuł licencjata)
Specjalność: Projektowanie scenograficzne

Limit miejsc: 12

Zapraszamy !!

Wydziały na uczelni:

architektury wnętrz
grafiki
konserwacji i restauracji dzieł sztuki
malarstwa
rzeźby
wzornictwa

Główny adres uczelni

 • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
  ul. Krakowskie Przedmieście 5, 00-068 Warszawa
 •  
 • Telefon: (22) 320 02 00, 320 02 14
 • Fax: (22) 320 02 14
 • Strona: http://www.asp.waw.pl

Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie