Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Akademia Muzyczna w Katowicach

Akademia Muzyczna w Katowicach

Rok założenia: 1929


Akademia im. Karola Szymanowskiego w Katowicach jest najstarszą wyższą uczelnią działającą na Górnym Śląsku. Jej początki wiążą się z założonym w 1929 roku przez Witolda Friemanna Państwowym Konserwatorium Muzycznym, które swoją działalność zainaugurowało uroczystym koncertem w dniu 28 września 1929 roku.

Od 1 września 2004 roku studia w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach są realizowane na dwóch Wydziałach:
 • Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu
 • Wokalno-Instrumentalnym
Działalność artystyczna i naukowa prowadzona jest w ramach Instytutów:
 • Jazzu
 • Wokalno-Aktorskiego
oraz Katedr:
 • Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki
 • Chóralistyki
 • Twórczości i Interpretacji Jazzowej
 • Fortepianu
 • Instrumentów Smyczkowych
 • Kameralistyki
 • Organów i Klawesynu
 • Instrumentów Dętych i Perkusji
 • Akordeonu
 • Gitary i Harfy
 • Wokalistyki

i Zakładów:
 • Zakładu Edukacji Muzycznej
 • Zakładu Rytmiki

Strukturę Uczelni tworzą ponadto jednostki międzywydziałowe:
 • Międzywydziałowe Studium Fortepianu Ogólnego i Akompaniamentu
 • Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne
 • Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
 • Biblioteka Główna
 • Archiwum Śląskiej Kultury Muzycznej
 • Studio Muzyki Komputerowej (działające przy Katedrze Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki) - przekształcone ze Studia Muzyki Elektroakustycznej i Komputerowej, powstałego w roku akademickim 1993/94
 • Muzeum Organów Śląskich (działające przy Katedrze Organów i Klawesynu)

Chlubę Akademii przynoszą studenci i absolwenci, którzy uzyskują liczne nagrody na międzynarodowych i ogólnopolskich konkursach muzycznych.
Niewątpliwie największe osiągnięcia artystyczne stały się udziałem kompozytorów i wykonawców. Absolwentów katowickiej Akademii Muzycznej odnajdujemy w najlepszych polskich zespołach kameralnych, symfonicznych, teatrach muzycznych, szkolnictwie muzycznym wszystkich stopni, także w redakcjach muzycznych prasy, radia i telewizji.

Akademia Muzyczna mieści się w pięciu budynkach. Pierwszy, pochodzący z przełomu XIX i XX wieku piękny, rozległy gmach w stylu neogotyckim, w 1998 roku odrestaurowany, usytuowany jest przy ulicy Wojewódzkiej 33,, drugi dla celów dydaktycznych przy ulicy Szafranka 5, trzeci przy ulicy Zacisze 3 posiada reprezentacyjne pomieszczenia: gabinety rektora i prorektorów, czwarty przy ulicy Krasińskiego 27, w którym mieści się Instytut Jazzu (w budynku tym znajduje się także uczelniany teatr operowy).Zapraszamy !!

Wydziały na uczelni:

wokalno-aktorski

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane